Қазіргі таңдағы зейнетақы қоры

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 19:14, курсовая работа

Описание работы

Тақырыптың өзектілігі: Қазақстанның зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінде халықтың жалпы санындағы қарт азаматтар үлесінің артуына байланысты объективті қиыншылықтар пайда болғандықтан, елдегі зейнетақы жүйесін реформалаудың қажеттілігі артты.
Зейнетақы – бұл жұмысшының тапқан табысының бірбөлігінарнайы құрылған қорғазейнетақыжасына келгенде жұмысшының өзіне зейнетақы төлемі ретінде қайтарылып берілетін жарна түрі. Зейнетақы зейнет жасына келген адамдардың қартайған шағында дұрыс өмір сүруінің кепілдік полюсы деп атауға да болады.

Содержание

Кіріспе......................................................................................................................3
I.Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесі.......................................................................................................................4
1.1.26-ҚХЕС Зейнетақы жоспарлары бойынша есеп және есептіліктің халықаралық стандарттары....................................................................................6
1.2.Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесінің шетелдік тәжірибелері.............11
II.Жинақтаушы зейнетақы қорларына аударым.................................................................................................................16
2.1.Еңбек ақыдан ұсталынатын міндетті төлемдер есебі..................................16
2.2.Таза зейнетақы активтеріндегі өзгертулер туралы есеп және МЖЗҚ «Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 2011 жылға 1 қазандағы жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы...........................................................................17
2.3.Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін жаңғыртудың теориялық
аспектілері және жүйе қызметіндегі инвестициялық процесті
ұйымдастыру........................................................................................................21
2.4.Қазіргі таңдағы зейнетақы қорлары..............................................................25
Қорытынды..........................................................................................................30
Қолданылған әдебиеттер.............................................................................................................31

Работа содержит 1 файл

курсовой қазіргі заманғы зейнетақы қорлаоры (2).docx

— 97.32 Кб (Скачать)

 

 

Шығыс Европа елдерініңзейнетақыжүйесі

ШығысЕвропаелдерініңішіндеПольша, Венгрия,Чехия,Словакияелдерініңзейнетақыжүйелеріерекшекөңілбөлудіқажет етеді. Бұл елдердің зейнетақы реформасының басты ерекшелігі – мемлекеттік модельді игеру.

КелесікестедеШығысЕвропаелдерініңзейнетақыжүйесінесипаттамаберілген.

 

Шығыс Европаныңкейбір  зейнетақыжүйесі 5 кесте

 

Польша 

Венгрия

Чехия

Словакия 

1.Ерлердіңзейнеткерліккешығужасы

65

60

60

60

2.Әйелдердіңзейнеткерліккешығужасы

60

55

53-57

53-57

3.Жалпыелдегі 60-жастанжоғарылардыңүлесі

12,5%

19%

17,5%

14,8%

4.Еңбеккежарамдыхалықтыңсанынабайланыстызейнеткерлерсаны

49%

59%

49%

53%

5.Орташаеңбекақымөлшерінебайланысты орташазейнатқымөлшері

71%

60%

44%

48%

6.Жалпыеңбекақығақатыстызейнетақы бөлімніңжалпымөлшері

45%

30,5%

26%

27,8%

7.ЖІӨзейнетақыүлесі

15,8%

11,5%

9%

9,4%


 

 

Бұл кестеніталдай келе мынадайқорытындыжасауға болады: Шығыс Европаға зейнетақы реформасының қажеттілігі жылдан-жылға өсіп отырғандығын баймаймыз. Бұл елдердің үкіметі «мемлекеттік зейнетақы» жүйесі күндердің күнінде жаңа демографриялық және экономикалық құрылымға сәйкес қызмет істеуін тоқтады, сондықтан жинақ қорларына негізделген «жинақтаушы зейнетақы» моделі өмірге ауадай қажет деп отыр. Алайда, тек Венгрия мен Чехия ғана бағытта елеуші күш көрсетті.

Венгрия1994 жылызейнетақыреформасыүшінзаңшығарусаласынқұрды.Қазіргікездебұлелдееңбекке жарамды халықтың 5 пайызын иемденген  және өз активтерінен ЖІӨ-нің бірнеше  пайызын жинаған 18-ге жуық қор жұмыс  істейді. Қорлардың әлі дұрыс дамымағандығы өздерінің қол жетерлік пайдасынан тыс инвестициялық табыс бағдарламасын тиімді пайдаланбайды. Салымшылардың саны да көп емес.

Чехия ШығысЕвропа елдерініңішінде  алғашқыболыпзейнетақыжүйесініңреформасынқолғаалған. Чехиямемлекетіалғашқыкезеңдезейнеткерлікке шығару талаптарын қатаңтүрдежүргізді, тіптіескі жүйеде бәрінентөмензейнетақыалатын  зейнеткерлер үлесіне жәрдемақы  қосты. 2007 жылға дейін ер адамдар 60 жаста, ал адамдар 57-61 жас аралығында зейнеткерлер саны мейлінше жәй өсуде (жыл бойы 3 пайызға жуық). Осылайша, ЖІӨ-де зейнтақы үлесі айтарлықтай өзгеріссіз қалады.

 

Азияелдеріндегізейнетақыжүйесі

Азияелдеріндезейнетақы  жүйесі мүлдем басқаша. Гонконгте кімнің пайдасы бекітілген күнелту минимумынан төмен болсы, соған бюджеттен жәрдем ақша төленеді. 1988 жылы кәсіпкерлер үшін персоналды жүйе енгізілген, бірақ бұл жүйе бойынша төлем әрі жүргізілмеген. Мемлекет күнелтуминимумынан жоғарғы қарт адамдарға әлеументтік көмек береді.

Сингапурдабірғана қорбар, ол –Орталықсақтау қоры, мұндажұмысшылар  менжеке кәсіпкерлерөзінің еңбекақы қорынан 25,5 % , ал жұмыс беруші 17,5% қаржысын бөледі. Сингапурлық жүйе «жинақтаушы зейнетақы» жүйесіне ұқсас, дегенмен мұнда тек бір ғана орталық қор бар.

Осылайша, Азия елдеріндегізейнетақыжүйесініңерекшелігі  сол, мемлекет уақытылы зейнетақытөлемінбекітпей-ақ, текқартайғандарға аз ғана мөлшерде жәрдемақытөлеугекепілдік береді, сондықтан да Азия елдіндегі қарт адамдардың кедейленуі – шешуші жоқ мәселелердің бірі болп отыр.

 

 

II. Жинақтаушы зейнетақы қорына аударым.

 

Азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасында  азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға сәйкес жүзеге асырылады. Кәсіпорын зейнетақы төлем көзі болып табылатын еңбекақыдан белгіленген көлемде аударуды жүзеге асырады. әр қызметкерге Әлеументтік жеке код (ӘЖК) беріледі. Ол мыналарда пайдаланылады:

  • Қызметкерлер шотындағы шоғырланбалы қаражаттарға есеп жүргізу;
  • Жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақтаушы зейнетақы шотының және жеке зейнетақы шотының есебін жүргізу;
  • әр аалушыға өзінің жеке зейнетақылық төлемдерін бақылауға мүмкіндік тудырады.

ҚР  Үкіметінің 29.12.1999ж. бекіткен №1671 «Есептеу, ұстау (есептеу) және міндетті зейнетақы қорына аудару тәртібі» Қаулыына сәйкес міндетті зейнетақы жарнасын ұстау және төлеу қызметкерлердің ай сайынғы табысының он процент мөлшерінде жүргізіледі. Мұнда қызметкерлердің ай сайынғы табысы ең аз деңгейдегі бір айлық еңбекақының 75 еселеген мөлшерінен аспауы керек. Ұсталынған міндетті зейнетақы жарнасы жинақтаушы зейнетақы қорына келесі айдың табысын төлеу үшін айдың 15-ші күніне дейін аударылады.

Жарнаны аударуды агентқолма-қолақшасызтөлемжллыменжүргізеді. Жарнаны аудару барысында банкте әрбір жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша жеке тұлғалар тізімі жазылған екі немесе үш жанадан төлем тапсырысы беріледі. Онда қызметкерлердің жеке әлеументтік коды, аты-жөні, әкесінің аты, туған күні, аударуға жататын жарна сомасы мен кезеңі (ай, жыл) жазылған. Төлем тапсырмасы мен тізімнің бірінші данасы банкте қалады, ал қабылданғаны туралы банктің белгісі қойылған төлем тапсырмасы мен тізімнің екінші данасы агентке қайтарылып беріледі. 

 

  1. Еңбек ақыдан ұсталынатын міндетті төлемдер есебі. 

 

Кәсіпорын жұмыскерлеріне есептелген еңбек ақыдан, еңбек шарты бойынша  және қосымша жұмыс істейтіндердің еңбек ақысынан әр түрлі ұсталымдар жасалыды. Оларды екі топқа бөлуге болады:

 • Міндетті ұсталымдар
 • Кәсіпорын ұйғарымына байланысты ұсталымдар.

Міндетті ұсталымдарға зейнетақы жарналары, табыс салығы, заңды және жеке тұлғаның есебіне жасалған нотариалдық кеңсенің жазбалары және атқару қағаздары бойынша ұсталымдар жатады.

Кәсіпорын ұйғарымына байланысты ұсталымдарғы: кәсіпорынның шеккен материалдық зиянның орнын толтыру үшін еңбек ұжымының мүшелерінен және жұмыскерлерден ұсталатын сомалар, есеп беруге тиісті соманың уақытысында қайтарылмаған бөлігі жатады. 

 

 

Еңбек ақыесептеу операциялары бойынша шоттар корреспонденциясы

 

Шаруашылықоперация мазмұны

Шоттар  корреспонденциясы

Дт 

Кт 

1.

Еңбек ақыесептелді:

 • Құрылыс жұмысшыларына
 • Негізгі өндіріс жұмысшыларына
 • Көмекші өндіріс жұмысшыларына
 • Жалпы өндіріс қызметкерлеріне
 • Жалпы шаруашылық қызметкерлеріне
 • өнімдерді сатып-өткізумен шұғылданатын қызметкерлерге

 
2930

8010

8030

8040

7210

7110

 
3350

3550

3550

3550

3550

3550

2.

Еңбек ақыдан жеке табыссалығы ұсталды

3350

3120

3.

Еңбек ақыдан зейнетақыжарналарыұсталды

3350

3220

4.

Еңбек ақыдан орындалатынқұжаттар бойынша ұсталды

3350

3390

5.

Еңбек ақыдан есеп берілуге тиісті сомалар  бойынша қарыздар ұсталды

3350

1250


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тазазейнетақыактивтеріндегіөзгертулертуралыесеп және МЖЗҚ «Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 2011 жылға 1 қазандағы жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы 

 

Тазазейнетақыактивтерітуралы  есеп

 

 
 

 

2011 ж.

31 желтоқсан 

2011 ж.

31 желтоқсан

Активтер

ҚРҰБақшалайқаражатжәне шот

 
395,775

 
490,311

Асылбағалы металдар

7,044,167

-

Банктердегі қаражат

80,431,679

24,838,820

Сатуғаарналған қолдабаринвестиция

117,267,193

139,559,943

Дебиторлықберешек

219,586

243,646

Активтер жиынтығы

205,358,400

165,132,720


 

  

 

 

 

 

Тазазейнетақыактивтеріндегі өзгертулер туралы есеп

 

2011 жылғы

31 желтоқсанда

аяқталатын жыл

2010 жылғы

31 желтоқсанда

аяқталатынжыл

Зейнетақы жарналары

38,367,643

29,778,085

Басқа зейнетақықорларынан аударымдар

5,789,495

2,306,282

Сыйақытүріндегікірістер

12,560,074

7,652,603

Өсімпұл және айыппұл

471,453

330,023

Дивиденттер бойыншакірістер

670,151

533,189

Төленгеннемесе төлеугетиісті зейнетақылар

(2,902,703)

(2,359,267)

Қорға тиесілі комиссиялық сыйақы

(3,095,222)

(3,458,767)

 

51,860,891

34,782,148

Төлем көздерінен жеке табыссалығы

(135,103)

(125,378)

Бағалақағаздар сауда-саттығынан таза (шығын)/кіріс

 
(128,954)

 
208,422

Пайда немесе шығынарқылы  әділқұны бойыншабейнеленетін инвестицияның әділ құнын өзгертуден таза пайда

 
  
2,254,019

 
  
8,974,741

Қайта бағалаудан таза пайда/(шығын)

(1,440,512)

760,730

Зейнетақы жинақақшаларынбасқазейнетақы қорларынааудару

 
(11,547,642)

 
(6,991,243)

Зейнетақы жинақақшаларынсақтандыру ұйымдарына аудару

 
(1,626)

 
(2,598)

Басқа шығындар

98,869

(127,408)

 

(10,600,949)

2,697,266

Тазазейнетақыактивтеріндегі өзгерту

41,259,942

37,479,414

Тазазейнетақыактивтері, жылбасында

163,695,040

126,215,626

Тазазейнетақы активтері,жылсоңында

204,954,982

163,695,040


 

   

 

МЖЗҚ  «Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 2011 жылғы 1 қазандағы жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы

 

Бап атауы

Есептікезеңсоңында

Өткен жылсоңында

Активтер

Негізгі құрал-жабдықтар (құнсыздануданамортизацияменшығындарды  шегеруімен)

141 488

116 857

Материалдық емес активтер (құнсыздануданамортизацияменшығындарды  шегеруімен)

47 854

47 081

Сатуғаарналған ұзақ мерзімді активтер

-

-

Инвестициялық жылжымайтынмүлік

-

-

Басқа заңдытұлғаның капиталындағыинвестиция

-

-

Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз (мүмкіндікті шығындарға резервтерді шегерумен)

-

-

Өтеугедейінұсталатынбағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарданрезервтердішегеруімен)

928 916

-

Сатуғаарналған қолдабарбағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарға резервтердішегерумен)

4 177 066

4 335 710

Мерзімі ұзартылған салықталаптары

18 580

18 580

Берілгенаванстар

165 732

185 509

Басқаактивтер

51 412

31 761

қорлар

   

Бюджеттегісалықжәне басқада  міндетті төлемдер бойыншабюджетке талап

29

125 949

Болашақ кезең шығындары

5 217

1 287

Өзгедебиторлық қарыз (мүмкіндіктішығындарға резервтерді шегерумен)

1 070

43

Комиссиялық сыйақы

657 623

400 887

соның ішінде:

зейнетақы актитерінен 

329 950

89 251

Зейнетақы активтерібойыншаинвестициялықкіріс/шығындарда

327 673

311 636

"керіРЕПО" операциялары

   

Өндірістікқаржылық құралдар

   

Сауда бағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарға резервтердішегерумен)

   

Орналастырылған салымдар (мүмкіндіктішығындарға резервтерді шегерумен) 

1 018 649

802 303

Ақшажәне ақшалай баламалар 

45 498

61 919

соның ішінде:

қолда баркассадағыақшалар

173

98

Банкшоттарындағы ақшалар 

45 325

61 821

Активтержиынтығы:

7 259 134

6 127 886

Капитал

-

-

Жарғылық  капитал 

1 012 771

1 012 771

Сыйақы(қосымшатөленген  капитал)

   

Алынған капитал

   

Резервтік капитал

841 473

841 473

Өзгерезервтер

190

7 552

Таратылмаған пайда (жабылмаған шығын):

5 277 348

4 177 106

соның ішінде:

өткен жыл

4 177 106

2 740 846

Есептік кезең

1 100 242

1 436 260

Азшылық үлес

   

Капитал жиынтығы:

7 131 782

6 038 902

 

Міндеттемелер

-

-

Ұзақмерзімді алынғанзаемдар

-

-

соның ішінде:

Қаржылықжалдау

-

-

Ұзақмерзімді кредиторлыққарыз

-

-

Ұзақмерзімді бағалы міндеттемелер 

-

-

Мерзімі ұзартылған салықміндеттемелері

-

-

Алдағыкезеңкірістері

-

-

Алынған аванстар

-

-

Акцияларбойыншаакционерлермен есеп айырысужөніндегіесептелген шығыстар

-

-

Қызметкерлермен есеп айырысужөніндегіесептелген шығыстар

35 557

553

Бюджеттегісалықжәне басқада  міндетті төлемдер бойыншабюджет алдындағыміндеттемелер

58 323

38 303

Қысқа мерзімді кредиторлыққарыз

11 400

531

Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер

-

-

Қысқа мерзімді алынғанзаемдар

-

-

"РЕПО" операциясы

-

-

Өндірістікқаржылық құралдар

-

-

Өзгеміндеттемелер

22 072

49 597

Міндеттемелер жиынтығы:

127 352

88 984

Капитал және міндеттемелержиынтығы

7 259 134

6 127 886

Информация о работе Қазіргі таңдағы зейнетақы қоры