Вибір траси Одеса – Ізмаїл

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 03:57, дипломная работа

Описание работы

Розвиток науки і прискорення технічного прогресу не дійсні без удосконалення засобів зв’язку систем збору, передачі і обробки інформації. Інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій в останні роки привів до бурхливого розвитку мікропроцесорної техніки, яка стимулювала розвиток цифрових методів передачі інформації. В кінці, це привело до будови нових високошвидкісних технологій глобальних мереж: PDH, SONET, SDH, ISDN, Frame Relay і АТМ. Однією з найбільш сучасних технологій, використаних в наш час для побудови мереж зв’язку, є технологія синхронної цифрової ієрархії SDH.

Работа содержит 1 файл

Диплом 30 мая последн1.doc

— 1.69 Мб (Скачать)
 

 

   1.2 Техніко-економічне  обґрунтування вибору  типу кабелю та  обладнання кабельної  лінії передавання Одесса-Ізмаїл 

             1.2.1 Визначення коефіцієнта економічної ефективності будівництва волоконно-оптичної лінії передавання

 

     Згідно  до завдання на проектованій дільниці транспортної телекомунікаційної мережі споживачами міжміського зв'язку будуть підприємства, населення і крім того частина каналів буде надаватися для передачі даних і здаватися в оренду. 

     Для оцінки економічної ефективності будівництва  волоконно-оптичної лінії передачі потрібно знайти основний її показник – коефіцієнт економічної ефективності Е0. Він визначається як відношення прибутку підприємства  
R = Дв – С до капітальних затрат К на придбання, монтаж устаткування і лінійних споруд [2]:
 

                                Е0 = (ДВ – С) / К,                                                  (1.1) 

де   Дв – власні доходи підприємства за рахунок створення нових каналів;

       С – експлуатаційні витрати.

     Капітальні  витрати К є найважливішим економічним показником, тому що безпосередньо характеризують, у що обходиться створення нових ділянок мережі зв'язку. Капітальні витрати містять у собі витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інші види робіт пов'язані з будівництвом проектованої ділянки мережі.

     Розміщення  проектованого обладнання буде здійснюватися  на вже існуючих площах ЛАЦ, витрати на будівництво приміщень не передбачаються. Отже капітальні витрати складаються з витрат на устаткування і лінійні споруди:

                                

                                    К = Кобор + Ккаб ,                                              (1.2) 

      

У такий спосіб остаточна формула для визначення Е0 має вигляд: 

                                 Е0 = (Дв – С) / (Кобор + Ккаб).                                   (1.3) 
 
 

     1.2.2 Розрахунок терміну окупності  кабельної лінії передавання 

Розрахунок  капітальних витрат

     Для оцінки капітальних витрат на придбання устаткування і його монтажу, а так само капітальних витрат на лінійні споруди складемо відповідні кошториси (табл. 1.3).

     Між собою мережні вузли будуть відрізнятися типами оптичних і електричних інтерфейсів, інше обладнання буде однаковим. 

Таблиця 1.3 – Кошторис затрат на обладнання STM-4

Найменування  робіт Одиниця вимірювання Кількість одиниць Кошторисна  вартість, т. грн.
Обладнання STM -4 Комплект 6 85,6 513,6
Усього        513,6
Тара  і упаковка  (від вартості устаткування) % 0,5        2,57
Транспортні витрати (від вартості устаткування) % 4        20,54
Усього        536,71
Заготівельно-складські  витрати (від попередньої суми) % 1,2        6,16
Усього  по устаткуванню        542,87
Монтаж  і налагодження обладнання з урахуванням  накладних витрат % 18        92,45
Усього  по кошторису        635,32
 

     Капітальні  затрати на лінійні споруди складаються  з витрат на придбання, прокладку, монтаж і вимірювання кабелю. Так як ОК буде в нашому проекті частково задуватися в поліетиленову захисну трубку, то потрібно врахувати і затрати на придбання і прокладку трубки. У проекті використовується кабель ОКЛБг та ОКЛ в поліетиленовій захисній трубці ПНТ – 40/34 (для прокладки в кабельній каналізації).

     Кількість кабелю та трубки, які використовуються для прокладки в кабельній каналізації беремо з розрахунку 4-6 км для великих населених пунктів і 2-3 км для малих.

     Згідно  до прайс-листа ВАТ «ОДЕССКАБЕЛЬ», вартість кабелю ОКЛ складає  9600 грн., ОКЛБг – 14640грн. Вартість поліетиленової трубки ПНТ – 40/34 з урахуванням ПДВ складає –  6348 грн.

     У табл. 1.4 та 1.5 приведено кошторис затрат на лінійні споруди кабельної магістралі при використанні кабелів типу ОКЛ та ОКЛБг, відповідно: 

    Таблиця 1.4 – Кошторис затрат на лінійні споруди при використанні               кабеля ОКЛ

Найменування робіт або витрат Одиниця вимірювання Кількість одиниць Кошторисна  вартість т. грн.
Кабель  ОКЛ км  
256,05
 
9,6
 
2458,1
Трубка  ПНТ - 40/34 км 256,05 6,348 1625,4
Усього        4083,5
Тара  і упаковка                       
(для  кабелю і для трубки) % 0,5 20,4
Транспортні витрати                     
(від  вартості кабелю і трубки) % 4 163,3
Усього  по кабелю і трубці        4267,2
Будівництво і монтажні роботи з прокладки  трубки та задувки кабелю (з урахуванням  транспортування по трасі, накладних  витрат) % 80        3266,8
Усього  по кошторису        7534
 

    Таблиця 1.5 – Кошторис затрат на лінійні споруди при використанні кабелю ОКЛБг

Найменування  робіт або витрат Одиниця вимірювання Кількість одиниць Кошторисна  вартість т. грн.
одиниці Всього
Кабель  ОКЛБг км 256,05 14,64 3748,6
Усього   3748,6
Тара  і упаковка                            
(для  кабелю) % 0,5 18,7
Транспортні витрати                     
(від  вартості кабелю) % 4 149,9
Усього  по кабелю        3917,2

Продовження таблиці 1.5

Будівництво і  монтажні роботи з прокладки трубки та задувки кабелю (з урахуванням  транспортування по трасі, накладних витрат) % 60        2249,2
Усього  по кошторису        6166,4
 

     Таким чином, сумарні капітальні вкладення  з урахуванням витрат на станційне устаткування і лінійні споруди для кабеля ОКЛ складають: 

     К = 635,32+ 7534= 8169,32 тис. грн. 

     А сумарні капітальні вкладення з урахуванням витрат на станційне устаткування і лінійні споруди для кабеля ОКЛБг складають: 

     К = 635,32+ 6166,4= 7251,72 тис. грн. 

Розрахунок  експлуатаційних витрат:

     В першу чергу зробимо розрахунок чисельності штату необхідного  для обслуговування обладнання та лінійних споруд.

     Розрахунок  чисельності штату по обслуговуванню проектованої волоконно-оптичної лінії  передавання проводиться на підставі норм на технічне обслуговування [2].

     Загальні  норми на технічне обслуговування приведені в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 – Норми на технічне обслуговування обладнання ВОЛП

Найменування  робіт Одиниця

Виміру

Норма

на одиницю,

люд/година

Кількість одиниць Усього, люд/година
Поточне обслуговування ПЦП ПЦП 2 200 400
Профілактика  обладнання Стійка 4 6 24
Поточне обслуговування 100 км кабелю Км 4,8 256,05 1230
Усього:        1654
 
 

     Чисельність штату можна розрахувати за формулою: 

                                                                                  ,                                                                             (1.4) 

де     Ні – норматив часу на обслуговування обладнання ВОЛП;

        Ко = 1,08 – коефіцієнт, що враховує резерв на підміну під час відпустки;

        Фр – місячний фонд робочого часу, Фр = 168 годин. 

       чол. 

     Таким чином, на обслуговування лінійного і станційного устаткування необхідно 11 чоловік.

Информация о работе Вибір траси Одеса – Ізмаїл