Вибір траси Одеса – Ізмаїл

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 03:57, дипломная работа

Описание работы

Розвиток науки і прискорення технічного прогресу не дійсні без удосконалення засобів зв’язку систем збору, передачі і обробки інформації. Інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій в останні роки привів до бурхливого розвитку мікропроцесорної техніки, яка стимулювала розвиток цифрових методів передачі інформації. В кінці, це привело до будови нових високошвидкісних технологій глобальних мереж: PDH, SONET, SDH, ISDN, Frame Relay і АТМ. Однією з найбільш сучасних технологій, використаних в наш час для побудови мереж зв’язку, є технологія синхронної цифрової ієрархії SDH.

Работа содержит 1 файл

Диплом 30 мая последн1.doc

— 1.69 Мб (Скачать)

     В більшості випадків прокладку кабелю в ґрунт передбачається здійснювати безтраншейним способом з використанням ножових кабелеукладачів, але в містах де це неможливо, в населених пунктах кабель прокладається у кабельну каналізацію або відкриту траншею. 

     4.1 Підготовчі роботи 

     4.1.1  Проведення вхідного контролю 

     Вхідний контроль оптичного кабелю здійснюється у наступному порядку.

     Барабани  з кабелем, які надійшли на кабельний  майданчик, підлягають зовнішньому  огляду на відсутність механічних пошкоджень. Якщо в результаті зовнішнього огляду були знайдені серйозні пошкодження барабанів або кабелю, які можуть привести до пошкоджень останнього в процесі транспортування або прокладки, а також до зниження експлуатаційної надійності, повинен бути складений комерційний акт за участю експерта або акт за участю представників заінтересованих осіб. Знайдені незначні ушкодження повинні бути усунуті власними зусиллями на місці.

     Якщо  барабан неможливо відремонтувати на місці, то з повідомлення заказника, кабель з нього повинен бути перемотаний на незіпсований барабан щільними витками. Не допускається перемотка з барабана на барабан, встановлений на щоці. При перемотці необхідно здійснювати візуальний контроль цілісності зовнішньої оболонки кабелю.

     Після зняття обшивки барабана перевіряють  наявність заводських паспортів, відповідність маркуванню будівельної довжини, вказаній у паспорті, маркуванню вказаній на барабані, перевіряють зовнішнє становище кабелю на відсутність вм’ятин, порізів, перекручень і таке інше.

     В тому випадку, якщо виведений на щоку барабана нижній кінець кабелю має довжину менше 2±0.3 м (запас для вимірювань), то кабель необхідно перемотати, виводячи необхідний запас нижнього кінця на щоку барабана.

     При наявності заводських паспортів  здійснюють вимірювання затухання оптичних волокон, попередньо просвітив їх електричним ліхтарем. Вимірювання ОВ треба здійснювати комплектом приладів для вимірювання втрат в першу чергу, методом “обриву”.

     У випадку обриву ОВ або перевищення  їх затухання на один кілометр від встановленої норми для даного кабелю більш, ніж на 0.1 дБ повинно бути складено акт і будівельну довжину повинно повернути заводу-виробнику.

     Перевіряють також електричний параметр ОК:

     - опір ізоляції поліетиленової  зовнішньої оболонки (³2000 МОм×км). 

     4.1.2 Групування будівельних  довжин кабелю 

     Перед групуванням будівельних довжин кабелю необхідно мати чітке детальне уявлення про проходження траси прокладки кабелю, наявності різних комунікацій, перетину залізничних, шосейних доріг, річних переходів та інше. При виборі кабелю треба мати на увазі, що на одній регенераційній ділянці повинен бути кабель тільки однієї марки, з одним типом оптичного волокна і його захисним покриттям.

     При групуванні будівельних довжин кабелю, що прокладаються у ґрунт, треба виконати розрахунок таким чином, щоб різні перетини траси приходилися, як можна ближче до кінця будівельної довжини, а місце розташування з’єднувальної муфти було доступним для під’їзду монтажно-вимірювальної автомашини. Слід урахувати, що довжина запасу для монтажу з’єднувальної муфти в монтажно-вимірювальної автомашини повинна бути 8 метрів з кожного боку.

     При групуванні будівельних довжин кабелю, що прокладаються у кабельній каналізації, треба розподілити їх так, щоб відходи кабелю після викладки і монтажу були мінімальними. При цьому ураховується довжина прольоту, форми транзитних колодязів, запас кабелю на монтаж з’єднувальної муфти і викладу у колодязі (при монтажі муфти у колодязі великого типу запас кабелю від 3 до 5 метрів, при монтажі муфти в монтажно-вимірювальній автомашині – 8 м). 
 

     4.2 Методи прокладки  підземного ОК 

     4.2.1 Прокладка кабелю  безтраншейним способом 

     Прокладку кабелю безтраншейним способом передбачено виконувати ножовими кабелеукладачами типу КНВ-1К (рис. 4.1).

     Прокладку рекомендується здійснювати під  постійним оптичним контролем, особливо на дільницях з нерівною місцевістю. У цьому випадку оптичні волокна кабелю з’єднують між собою шлейфом в одне волокно. Контроль ведуть з кінця кабелю “А”. На перше по рахунку волокно підключають оптичний генератор, на останнє – вимірювач поглинаємої потужності.

     До  прокладки внутрішня частина  касети кабелеукладача повинна бути звільнена від зварювальних швів, задирок, гострих кромок та інших виступів, які можуть ушкодити оболонку кабелю.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1 – Прокладка ОК кабелеукладачем 

     При прокладці ОК належить через кожні 4-6 км оглядати внутрішню частину касети і по мірі необхідності звільнювати її від засмічення.

     В місці закінчення однієї будівельної  довжини і початку другої виривають котлован 3000´2000´1000 мм. Кінець прокладеного кабелю звільнюють від касети. Довжина кінця кабелю, яку треба залишити, повинна бути 8 метрів. З другої сторони котловану заряджають у касету кінець наступної будівельної довжини кабелю, залишаючи ту ж довжину 8 метрів. 

     4.2.2 Прокладка кабелю у відкриту  траншею. 

     У тих місцях, де застосування ножових  кабелеукладачів неможливо, кабель прокладається у відкриту траншею за допомогою багатоковшевого екскаватора типу ЕР-2. Розмотка кабелю при прокладці його у відкриту траншею повинна, як правило, виконуватися за допомогою механізмів. Ручний спосіб розмотки використовують, якщо на трасі є перешкоди, які виключають їх застосування.

     Перед укладкою кабелю у траншею, дно її на всьому протягу вирівнюють та звільнюють від каміння та інших твердих  включень. На дільницях обходу перешкод змінювання глибини повинно здійснюватися по плавній кривій. На дно траншеї насипають “постіль”, з піску чи м’якого грунту. Кабель укладають без натягу, але і без істотних відхилень від осьової лінії. Він повинен щільно прилягати до дна траншеї і не мати крутих ізгибів.

     Після прокладки кабелю у траншею здійснюють засипку її механізованим або ручним способом. Кабель засипають піском або м’яким грунтом на висоту 100 мм. Подальшу засипку здійснюють раніше виритим ґрунтом. 

     4.2.3 Прокладка кабелю в кабельну  каналізацію 

     При прокладці ОК в кабельну каналізацію  обов’язково необхідно використовувати такий пристрій як динамометр та лебідку з спеціальним тросом.

     В зв’язку з тим, що оптичний кабель має великі будівель довжини (до 4 км) то його тяжіння, категорично забороняється. Розмотка кабелю передбачається з барабана руками. При появі кабелю в останньому колодязі лебідку переміщують на відстань до 20-25 метрів і продовжують витяжку кабелю з колодязя, забезпечуючи тим самим запас на викладку і монтаж.

     При  двосторонньому прокладанні ОК після  прокладки кабелю в одну сторону  кабель,що залишився на барабані розмотують, укладають вісімкою і таким же чином прокладають в інший бік.

     Закінчивши  прокладку, кабель в місці, де закінчується панчоха, обрізають і герметизують поліетиленовим ковпачком.

     На малих дільницях  передбачається прокладка ОК в кабельну каналізацію ручним способом рис. 4.2. 

       

Рисунок 4.2 – Прокладка ОК в кабельній каналізації вручну  

     а) — вигляд збоку; б — вигляд зверху; 1 — труба спрямовуюча ТНГ; 2 —  барабан з кабелем; 3 — пристрій УРКР; 4 — воронка канальна БКП; 5 — ролик верхній; 6 — ролик нижній; 7 — лебідка дротяна ручна ЛПР; 8 — панчоха кабельний ЧСК; 9 — компенсатор кручення ККР; 10 — розпірка РГВ; 11 — блок кабельний БЛК.

     У склад комплекту для прокладки  ОК в каналізацію обов’язково  повинні входити основні приладдя. 

     

 

    Рисунок 4.3 – Пристрій нижнього ролика для обходу нижньої кромки люка колодязя

     На  рис. 4.4 приведено компенсатор кручення для виключення осьового скручування  кабелю, що прокладається  (рисунок 4.4 а і б); 

      

     

 

    Рисунок 4.4 – Кабельний наконечник для одночасного натягнення за арамуючий елемент і оболонку ОК (а); кабельний наконечник з компенсатором кручення і ковпачком (б); ковпачок без наконечника (в): 

     де 1 — арамуючий елемент;

     2 — оболонка кабелю;

     3 — компенсатор кручення;

     4 — різьбовий з'єднувач;

     5 — кабельна панчоха;  

     На  рис. 4.5 приведено пристрій для плавної  зміни напрямку тяжіння ОК. 
 

Рисунок 4.5 – Пристрій для плавної зміни напряму розтягуючого зусиля

                            ОК: 1— горизонтальна розпірка; 2 — поворотний пристрій.

     4.2.4 Розробка технології прокладки кабелю у кабельній каналізації

 

  В якості прикладу розрахуємо розтягуюче зусилля при прокладці в каналізацію міста Одеса ОК марки ОКЛБг питомою вагою 323 кг/км. Коефіцієнт тертя ОК для азбестоцементних труб (АЦ)=0,41. Прокладаємо кабель у кабельну каналізацію біля виїзду з м. Одеса. Всі необхідні данні для розрахунку зображені на рис. 4.6. 
 

       
 

Рисунок 4.6 – Схема кабельної каналізації м. Одеси 

     Розрахунок  розтягуючих зусиль кабелю виконуємо за формулами [6]:  

     - на прямій ділянці: 

      ;                                                            (4.1) 

     - на ділянці з підйомом та спуском: 

          ;                                                    (4.2) 

     де: вага одиниці довжини кабелю

      довжина кабелю;

       коефіцієнт тертя  ( );

      кут підйома (спуску);

      g = 9,81 прискорення вільного падіння  ;

              Натяжіння ОК на прикінці секції  на прямолінійній ділянці  розраховується за вираженням: 

                                ;                                                   (4.3) 

     де,   натяжіння ОК на початку секції;

             на тяжіння ОК, отримане на довжині цієї ділянки.

     На  тяжіння ОК на секції с нахилом  розраховується за формулою:  

          ;                                                   (4.4) 

     де, натяжіння ОК на ділянці з кутом нахилу розраховується за формулою[6] : 

       ;                                           (4.5) 

     Підставимо  у формули всі чисельні значення і розрахуємо розтягуюче зусилля на ділянках  А - В; В - С; С - D;  D - Е;  А – Е;

Информация о работе Вибір траси Одеса – Ізмаїл