Вибір траси Одеса – Ізмаїл

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 03:57, дипломная работа

Описание работы

Розвиток науки і прискорення технічного прогресу не дійсні без удосконалення засобів зв’язку систем збору, передачі і обробки інформації. Інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій в останні роки привів до бурхливого розвитку мікропроцесорної техніки, яка стимулювала розвиток цифрових методів передачі інформації. В кінці, це привело до будови нових високошвидкісних технологій глобальних мереж: PDH, SONET, SDH, ISDN, Frame Relay і АТМ. Однією з найбільш сучасних технологій, використаних в наш час для побудови мереж зв’язку, є технологія синхронної цифрової ієрархії SDH.

Работа содержит 1 файл

Диплом 30 мая последн1.doc

— 1.69 Мб (Скачать)

     Розрахунок  розтягуючого зусилля на ділянці  А-В кабельної каналізації здійснюємо за наступной формулою (так як  ділянка кабельної каналізації  А-В має підйом); 

                 ,                        (4.6) 

     де , – довжина прольоту, ;

       – питома вага кабелю  ОКЛБг-3-М12, ;

       – коефіцієнт тертя для бетонних труб, ;

       – прискорення вільного  падіння,  ;

       – кут підйому на ділянці  А-В,  .

     Тоді, 

      . 

     Розрахуємо  розтягуюче зусилля в колодязі В кабельної каналізації. Так, як в колодязі В поворот, то тягове зусилля можна розрахувати за формулою: 

               ,                                             (4.7) 

     де , – кут повороту в колодязі В кабельній каналізації.

     Тоді, 

      . 

     Ділянка В-С кабельної каналізації має  нахил. Тому розрахунок тягового зусилля  на цієї ділянці будемо вести за формулою: 

           ,                        (4.8) 

     де: – довжина прольоту В-С;

       – кут підйому на ділянці  В-С, 

     Тоді, 

      . 

     Розрахуємо розтягуюче зусилля в колодязі С кабельної каналізації. Так, як в колодязі В поворот, то тягове зусилля можна розрахувати за формулою:

                              

      ,                                             (4.9) 

     де , – кут повороту в колодязі C кабельній каналізації.

     Тоді, 

      . 

     Ділянка C-D не має нахилів. Тому розрахунок тягового зусилля на цієї ділянці будемо вести  за формулою: 

      ,                                       (4.10) 

     де: – довжина прольоту C-D;

     Тоді,

      . 

     Розрахуємо  тягове зусилля в колодязі D кабельної  каналізації. Так, як в колодязі D є  поворот кабельної траси, то тягове зусилля можна розрахувати за формулою: 

                              ,                                          (4.11) 

     де, – кут повороту в колодязі D кабельної каналізації.

     Тоді: 

      . 

     Розрахунок  тягового зусилля на ділянці D-E кабельної  каналізації здійснюємо за формулою (так, як ділянка кабельної каналізації D-E має підйом): 

        ,                             (4.12) 

     де: – довжина прольоту D-E;

            – кут підйома на ділянці D-E.

     Тоді, 

      . 

     Сумарне розтягуюче зусилля (по всій довжині кабельної каналізації) розрахуємо за наступною формулою: 

      . 

     Допустиме розтягуюче зусилля оптичного кабелю ОКЛБг складає величину не більш 3,5 кН. Так, як сумарне розтягуюче зусилля  по всій довжині кабельної каналізації складає величину 6351 Н, то використовування такої технології затягування ОК в одну сторону кабельної каналізації категорично не можливо за причиною того,що отримане значення розтягуючого зусилля кабелю перевищує допустиме. Використовуючи такий метод буде завдатися шкода кабелю.

     В даному випадку зручніше буде використовування двостороннього метода затягування  кабелю в кабельну каналізацію:

     - затягування кабелю передбачається  здійснювати не з колодязя  А, а з колодязя С. Тоді  розтягуюче зусилля на кабель по всій довжині траси в обидва кінці не буде перевищувати допустиме натяжіня ОК марки ОКЛБг. При цьому для затягування кабеля  в кабельну каналізацію необхідно використовувати в кабельних колодязях які мають повороти – блоки і направляючі ролики. За допомогою цих пристроїв в цілому буде знижене розтягуюче зусилля кабелю і сам тиск на кабель в цих місцях.  

     4.3 Монтаж оптичного  кабелю 

     Монтаж  ОК – найбільш відповідальна операція, передбачаюча якість і дальність зв’язку по волоконно-оптичній лінії передавання. Монтаж ОК повинен забезпечувати надійні механічні параметри зростка на резерв, вібрацію і вимагаємі норми обмеження радіусів вигину ОВ, працездатність зростка в умовах тривалого находження ОК у землі, у водойомі або телефонній каналізації.

     Монтаж  ОК буває двох видів: постійний і тимчасовий.

     В даному дипломному проекті лінія  прокладається на тривалий строк, тому застосовується постійний монтаж ОК.

     Оптичні волокна передбачено з’єднувати за допомогою електродугової зварки. Цей метод найбільш надійний, стабільний і не викликає великих затрат. Він ладен для польових умов, так як не потребує попередньої обробки торцевих поверхонь волокон. За рахунок високої температури (1600 °С), утворюваної дуговим розрядом, кінці волокон плавляться і при прикладанні одне до одного міцно з’єднуються. Втрати в такому сполученні не перебільшують 0.1…0.3 дБ (min £ 0.05 дБ).

     При монтажі муфти застосовується касета з числом стержнів, рівним числу волокон, що зрощуються. Зростки волокон кріпляться на ебонітову пластинку так, щоб вони не відчували повздовжнього впливу на розрив. Арамуючі елементи і жили дистанційного живлення з’єднують напряму, так, щоб вони сприймали на себе розтягуюче навантаження, а ОВ вкладають у вигляді петлі.

     Для монтажу ОК передбачається використання муфт фірми «Raychem». В процесі монтажу оптичного кабелю здійснюють контрольні вимірювання.

     Основними вимірювальними приладами являються: рефлектометр і оптичні тестери, які контролюють затухання світлового потоку на вимірюваній ділянці лінії ОК.

     На  змонтованих регенераційних дільницях здійснюється вимірювання опору ізоляції зовнішньої поліетиленової оболонки. Опір ізоляції поліетиленової зовнішньої оболонки повинен бути не менш 2000 МОм×км до прокладки і не менш            5 МОм×км після прокладки кабелю.

     Після електричних перевірок здійснюють вимірювання затухання оптичних волокон кабелю на всій ділянці. Затухання ОВ кабелю всієї регенераційної ділянки повинно відповідати нормі вказаній в проекті. 

     4.4 Здача ВОСП в експлуатацію 

      1. Проведення  вхідного контролю
 

         Організація робіт:

      Вимірювання параметрів будівельних довжин ОК при  вхідному контролі повинні проводитись  при температурі повітря навколишнього  середовища від 10 до 35 0С

     Вимірювання оптичних параметрів ОК проводиться  в (ЛВМОК), яка обладнана обігрівачем, кондиціонером, а також бензоелектростанцією потужністю не менше 2 кВт.

     Для проведення вимірювань ОК робоче місце  в ЛВМОК  обладнане столом, обладнанням  пристосування для закріплення  кінців кабелю, що вимірюється інструментом та приладом для виконання вимірювань.

     Рівень  освітлення на робочому місці задовольняє  вимогам СНиП 11-4-79.

     Електроживлення в ЛВМОК  здійснюється від бортової мережі 12 В, бензоелектростанції або  зовнішньої мережі електроживлення 220 В з використанням знижуючого перетворювача.

     Вимірювання оптичних параметрів кабелю виконують за допомогою оптичного рефлектометра зворотного розсіюваня.

     Вимірювання електричного опору захисного шлангу ОК виконують згідно ГОСТ 3345-76.

         Підготовка оптичного кабелю та вимірювальних приладів до вимірювань:

     Конструктивно ОК складається із основних елементів: ОВ та захисних оболонок. Для проведення процедури оптичних вимірювань необхідно  звільнити ОВ до первинного покриття ОВ на довжині до 1 м від усіх захисних оболонок згідно інструкції по розробці конкретного типу ОК.

     Кодове  забарвлення оптичних модулів, пазів  профільованого осердя та окремих ОВ в модулі повинно бути відображено  в технічній документації на даний  тип ОК та у паспорті на його будівельну довжину.

     Кінець  оптичного кабелю подається в  ЛВМОК, після цього він на довжині 2м очищується від бруду за допомогою змоченої в бензині Б-70 серветки, а потім протирається сухою серветкою. Одночасно проводиться підготовка інструментів та пристосувань для розробки кінців ОВ.

     На  відстані 1м. від кінця ОК наноситься позначка , на якій спеціальним інструментом підрізається захисна поліетиленова оболонка ОК, після чого вона видаляється.

     При наявності металевої оболонки (броні) вона також видаляється на таку ж  відстань, що й захисна поліетиленова  оболонка.

     Заповнюючий компаунд видаляється із трубок ОМ і відрізається центральний силовий елемент на відстані 10мм від зрізу зовнішньої оболонки ОК

     На  відстані 35 мм від зрізу зовнішньої оболонки ОК підрізаються і знімаються з ОВ захисні модулі, після чого за допомогою серветок змочених етиловим спиртом  ОВ очищуються від гідрофобу.

     Підготовлені  кінці ОК закріплюються на вимірювальному столику. Одночасно з підготовкою  кінців ОК проводиться підготовка до вимірювань приладів.

     Підготовка  оптичних волокон  до вимірювань:

     Вибираємо перше за відліком ОВ в кабелі і з нього видаляється на довжині приблизно 30 мм. первинне захисне покриття за допомогою спеціального пристрою, після цього ОВ протирається безворсовою серветкою, змоченою у спирті-ректифікаті.

     На  відстані від 5 до 10 мм від початку первинного захисного покриття сколюється підготовлене та очищене оптичне волокно за допомогою спеціального інструмента. При цьому необхідно керуватися вказівками інструкції з експлуатації сколювача ОВ, що використовується.

     За  допомогою механічного з‘єднувача виконується підключення допоміжного ОВ до ОВ, що вимірюється. Допускається для виконання підключення використовувати пристрій для прецизійного юстування ОВ або спеціальний зварювальний апарат для юстування та при необхідності зварювання оптичних волокон.

     Оптичні вимірювання ОВ:

     Встановлюються  змінні параметри на оптичного рефлектометра (ОР) (довжина хвилі, діапазон відстаней, тощо). Ініціюється процедура вимірювань оптичним рефлектометром.

     Визначається  оптична довжина ОК як різниця  у метрах між курсорами  
1 і 2 (рис. 4.7).
 
 

     

     

        Рисунок 4.7 – Визначення оптичної величини ОК за допомогою рефлектометра 

     При оптичних вимірюваннях тільки з однієї сторони, якщо спостерігається суттєва  різниця між паспортними даними та отриманими результатами вимірювань оптичної довжини ОВ (необхідно приймати до уваги інструментальну похибку ОР при визначенні довжини ОВ) або існують невідповідності між отриманими оптичними довжинами оптичних волокон кабелю, що перевіряються, потрібен додатковий контроль реальної оптичної довжини ОВ. Процедура здійснюється шляхом проведення вище вказаних операцій на протилежному кінці ОК з послідуючим згином оптичних волокон, що контролюються у випадку наявності френелівського відбиття від кінця ОВ, або процедура сколювання, якщо френелівське відбиття від кінця ОВ відсутнє. Для проведення вище означеного контролю ОР використовується у режимі реального часу.

Информация о работе Вибір траси Одеса – Ізмаїл