Аналіз фінансової стійкості

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2012 в 15:03, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи: з’ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
При написанні курсової роботи виникають такі питання:
• з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
• ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
• розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
• сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
• викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
• розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Содержание

Вступ
1. Поняття фінансової стійкості, характеристика її показників.
2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.
3. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Фірма Мега Стайл».
4. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл» за 2010р.
5. Шляхи збільшення показників фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл».
Висновки
Список літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

План.docx

— 103.78 Кб (Скачать)

Отже, проводячи організацію обліку безготівкових  розрахунків звернула увагу на специфіку  діяльності підприємства і організації  взаємних відносин. Для початку визначила  реквізити які повинні мати документи, що подаються в банк для перерахування  чи отримання коштів. Такі документи  мають реквізити: найменування, номер  розрахункового документа; число, місяць, рік його виписки; чітко визначене  повне або скорочене найменування платника, яке відповідає зареєстрованому  в статуті, і одержувача коштів, їх номери рахунків; чітко визначені  найменування, місцезнаходження, номер (код) банку платника і одержувача; суму платежу цифрами та прописом у цілих грошових одиницях (без  копійок); мотив для перерахування  чи отримання коштів (номери та дати договору, товарно-транспортних документів, найменування товарів та послуг і таке інше, засіб платежу або кодову позначку); підписи платників, яким за статутом надано право на ці підписи (і вони внесені у картку зразків підписів, представлену банку) для здійснення розрахунково-грошових операцій, на першому примірнику та відбиток його печатки.

Банк  приймає, документи від підприємства протягом “операційного дня”, залежно від часу роботи банку з клієнтами. При цьому документи, прийняті банком від підприємства в “операційний день”, проводяться ним за рахунками в цей самий день.

Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані  для поточних операцій слугує рахунок 31 “Рахунки в банках”.

Рахунок 31 “Рахунки в банках” має такі субрахунки:

311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”;

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

За  дебетом рахунку 31 “Рахунки в банках” відображається надходження

грошових  коштів, за кредитом – їх використання.. Рахунок 31 “Рахунки в банках” кореспондує з наступними рахунками (табл.1.2).

Таблиця 1.2.

Типові  проведення операцій по рахунках банку 

Дебет 31 – кредит рахунків:

301 “Рахунки в банках”–передані гроші з каси в банк

50 “Довгострокові позики” – надійшла на поточний рахунок довгострокова позика

48 “Цільове фінансування і цільові надходження” – одержання цільового фінансування на будівництво із зовнішні джерел

373 “Розрахунки за нарахованими доходами” – отримані нараховані доходи по інвестиціях та інші

Кредит 31 – дебет рахунків:

301 “Рахунки в банках”– одержано з банку гроші в касу

641 “Розрахунки за податками” – податок на прибуток

685 “Розрахунки з іншими кредиторами” – оплачено чеком транспорті послуги

50 “Довгострокові позики” – погашено довгострокову позику з поточного рахунка та інші


У випадку необхідності підприємство одержує готівку з власних  рахунків у банку в межах наявних  на них коштів на цілі, зазначені  у чеку на отримання готівки. Для  одержання коштів у касу на виплату  заробітної плати підприємство складає  касові заявки, в яких повідомляють установу банку про строки виплати  заробітної плати. Банк задовольняє  вимоги на одержання готівки та не допускає видачі коштів на виплату  заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком окремих випадків

Операції  на рахунку в банку підлягають суцільній перевірці. Джерелами  даних для аудиту операцій є виписки  з особових рахунків, прикладені до них виправдовувальні документи і записи в облікових регістрах за рахунком 31 «Рахунки в банках».

Аналізуючи  на  практиці безготівкові розрахунки на даному підприємстві робимо такі висновки:

1. Підприємство не порушує вимоги  щодо оформлення первинних касових  документів.

2. Відсутні випадки видачі коштів  у підзвіт працівникам підприємства  без повного звітування за  попередньо отримані, а також  порушення строків звітування.

3. Не порушують вимоги законодавства  в частині нецільового витрачання  коштів, отриманих з установи  банку.

Операції  на рахунку в банку підлягають суцільній перевірці. Джерелами  даних для аудиту були використані  виписки з особових рахунків, прикладені до них виправдовувальні документи і записи в облікових регістрах за рахунком 31 «Рахунки в банках».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»  є нормативною основою для  складання найважливішої форми  фінансової звітності яка має  назву Звіт про рух грошових коштів. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про  рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Така інформація дає користувачам фінансової звітності  можливість зіставляти, оцінювати і  прогнозувати грошові потоки підприємства; досліджувати спроможність підприємства погасити зобов’язання та сплатити дивіденди; виявляти причини різниці між прибутком і грошовими надходженнями та видатками; аналізувати грошові та негрошові аспекти операцій підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

На стабільність економічного розвитку держави позитивно  впливає налагодження тісних господарських  зв’язків між суб’єктами господарювання. У цьому контексті важливо  забезпечити високу фінансову стійкість  суб’єктів ринку, що сприятиме мінімізації  фінансових ризиків для всіх учасників  розрахунків, скороченню неплатежів, активізації  кредитних відносин і, врешті, підвищенню ефективності економічних процесів у господарському обороті України.

За балансом як формою фінансової звітності зовнішні і внутрішні користувачі мають  змогу оцінити стан ресурсів підприємства та джерела їх формування, а також  ступінь фінансової незалежності.

Складання та аналіз балансу  слід взаємоув’язати, розглядаючи як єдиний процес, що сприятиме підвищенню якості аналізу фінансової стійкості.

 У свою  чергу принципи та методика  аналізу фінансової стійкості  мають розроблятися, виходячи із  природи, сутності та форми  діючого балансу. Комплексне вивчення  сутності балансу, процесів його  складання та аналізу дозволить  максимально ефективно використовувати  балансову інформацію для аналізу  фінансової стійкості підприємства.

 

 

 

 


Информация о работе Аналіз фінансової стійкості