Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ ДМЗ

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Октября 2011 в 13:30, курсовая работа

Описание работы

Система управління підприємством, яке діє в умовах ринкової економіки, передбачає створення умов, необхідних для його ефективного функціонування і розвитку виробничо-господарської діяльності. Мова йде про таку систему управління (принципах, функціях, методах, організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкових відносин господарювання, пов'язаними з орієнтацією фірми на попит і потреби ринку, На запити індивідуальних споживачів; забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах; широким використанням новітніх науково-технічних досягнень; регулюванням міжфірмових відносин.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………4

1 ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ДМЗ»…………………………………………………………………………..7

2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ДМЗ»…………………………………………………...11

2.1 Загальна оцінка майна і джерел його формування…………………….11

2.2 Аналіз необоротних і оборотних активів…………………………….16

2.3 Аналіз власних і позикових джерел……………………………………19

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства…………………………….23

2.5 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…………..27 2.6 Аналіз ділової активності підприємства - рентабельності і оборотності………………………………………………………………………….29

3 ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВАТ «ДМЗ»………………………………….40

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………...43

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………...47

ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

Настоящий курсач КРУТОЙ.docx

— 118.17 Кб (Скачать)

Міністерство науки і освіти України

Донецький інженерно- экономічний коледж 
 
 
 
 
 

Курсова робота

З дисципліни «Фінансовий аналіз»

На тему «Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ ДМЗ» 
 
 

Виконала                                                                        студентка групи Ф07

                                                                                              Терехова А.Ю

Перевірила                                                                   Антоненко В.Н 
 
 
 
 
 

Донецьк, 2011р

     РЕФЕРАТ

     Курсова робота складається з 48 сторінок, 15 таблиць, 50 формул.

     Об’єкт дослідження: ВАТ «Донецький металургійний завод».

     Мета  дослідження: аналіз фінансової діяльності підприємства, а також пошук шляхів її удосконалення.

     У роботі розглядаються виробнично – економічна характеристика ВАТ «ДМЗ», розраховуються основні фінансові показники діяльності підприємства.

     Методи  дослідження: горизонтальний метод, вертикальний метод, метод коефіцієнтів.

     Предметом дослідження виступає система управління фінансовими ресурсами на підприємстві. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВАЛЮТА  БАЛАНСУ, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ОБОРОТНІ АКТИВИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ПОЗИКОВИЙ  КАПІТАЛ, МАТРИЧНИЙ БАЛАНС, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ. 
         ЗМІСТ
 

     ВСТУП…………………………………………………………………………4

     1 ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ДМЗ»…………………………………………………………………………..7

     2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ДМЗ»…………………………………………………...11

     2.1 Загальна оцінка майна і джерел його формування…………………….11

     2.2 Аналіз необоротних і оборотних  активів…………………………….16

     2.3 Аналіз власних і позикових джерел……………………………………19

     2.4 Аналіз фінансової стійкості  підприємства…………………………….23

     2.5 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…………..27  2.6 Аналіз ділової активності підприємства - рентабельності і оборотності………………………………………………………………………….29

     3 ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВАТ «ДМЗ»………………………………….40

     ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………...43

     ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………...47

     ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

     Система управління підприємством, яке діє в умовах ринкової економіки, передбачає створення умов, необхідних для його ефективного функціонування і розвитку виробничо-господарської діяльності. Мова йде про таку систему управління (принципах, функціях, методах, організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкових відносин господарювання, пов'язаними з орієнтацією фірми на попит і потреби ринку, На запити індивідуальних споживачів; забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах; широким використанням новітніх науково-технічних досягнень; регулюванням міжфірмових відносин.

     Основними завданнями сучасної системи управління на підприємстві є забезпечення раціонального  ведення господарювання в умовах дефіцитності ресурсів, необхідність досягнення високих кінцевих результатів  з мінімальними витратами, оптимальної  адаптації фірми до нових ринкових умов. Система управління, що відповідає таким вимогам, логіці і закономірностям  соціально-економічного розвитку, повинна  бути гнучкою і ефективної.Результати виробничої, комерційної, фінансової та господарської діяльності значною  мірою визначаються повнотою, комплексністю  та своєчасністю забезпечення виробництва  фінансовими ресурсами необхідного  асортименту та якості.

     Роль  фінансових ресурсів організації важко  переоцінити. Фактично це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні  фірми, які приймають у процесі  підприємницької діяльності різну  форму, втілюючись в основні засоби, запаси, дебіторську заборгованість та інші активи. І необхідно розуміти, що успіх комерційної діяльності підприємства залежить не тільки від  попиту на вироблений ним товар, але  і від того, на скільки ефективно  розподілені його фінансові ресурси. Правильний баланс активів дозволяє уникнути «застій» ресурсів в матеріалах, готової продукції або основних засобах. Кожен карбованець, інвестований у виробництво, повинен працювати  як можна більш ефективно. Саме тому організація повинна перебувати в стані постійного пошуку тієї «золотої середини» в структурі балансу, яка дозволить досягти найкращих результатів.

     Говорячи  про фінансові ресурси організації, не можна забувати про джерела  їх формування, серед яких виділяють  власні і позикові кошти. Їх правильне  співвідношення також має певне  значення для фінансового стану  підприємства. Надмірна залежність від  зовнішніх (позикових) коштів робить фірму  менш стійкою у фінансовому плані, і навпаки, якщо підприємство не залучає  фінансові ресурси ззовні, то це є підставою припускати про відсутність  серйозних інвестиційних проектів. Саме тому питання формування та використання фінансових ресурсів є актуальним.

     Господарюючі  суб'єкти включені в складних процес фінансово-господарських відносин, як між собою, так і з державою. Фінанси підприємств не є самостійною  категорією. У сукупності вони утворюють  складну систему перерозподілу  фінансових ресурсів. Держава при  цьому, будучи учасником фінансових відносин, отримує в свій бюджет податкові платежі, тим самим, формуючи систему державних фінансів. І  від того, наскільки ефективно  будуть організовані фінанси підприємств, в цілому залежить добробут всієї  країни. Все це так само свідчить про актуальність теми даної курсової роботи.

     Метою даної роботи є аналіз фінансової діяльності підприємства ВАТ «ДМЗ», а також пошук шляхів її удосконалення.

     Виходячи  із зазначеної мети, випливають основні завдання:

     - Аналіз обсягів випуску та  реалізації основних видів товарної продукції ВАТ «ДМЗ»;

     - Аналіз майна підприємства і джерел його фінансування;

     - Дослідження фінансового стану підприємства;

     - Аналіз стану та ефективності  використання основних фондів і оборотних коштів;

     - дослідження системи управління фінансовими ресурсами на ВАТ «ДМЗ»;

     - Пошук шляхів удосконалення системи  управління фінансовими ресурсами  на підприємстві. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ДМЗ»

     ВАТ «Донецький металургійний завод» - одне з найстаріших металургійних  підприємств України. Завод заснований створеним в Англії в 1869 році акціонерним  «Новоросійським товариством кам'яновугільного, залізоробного і рейкового виробництв». День народження заводу - початок регулярної виплавки чавуну - 24 січня 1872 року. Директором розпорядником заводу з початку  його будівництва до 1889 року був англійський фахівець Джон Юз.

     Відкрите  акціонерне товариство "Донецький  металургійний завод" створено рішенням Донецького регіонального відділення Фонду держмайна України (наказ  № 1749 від 10.04.1996 р.) Шляхом перетворення державного підприємства "Донецький  металургійний завод" у відкрите акціонерне товариство у відповідність  з Указом Президента України "Про  завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році" від 19.03.96 р. № 194/96.

     Продукція заводу широко застосовується в багатьох галузях промисловості. Сьогодні завод  постачає свою продукцію у 15 регіонів України, Росію, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан, Естонію, Литву, а також  у 17 країн світу (Південно-Східна Азія, Близький Схід, Західна і Східна Європа). ВАТ «ДМЗ» - найбільше підприємство нашого міста, на якому працює 7996 тис. трудящих.

     В даний час ВАТ «ДМЗ» виробляє і реалізує:

     1) чавун переробний чушковий;

     2) прокат сталевий гарячекатаний наступних профілів:

     - Круглі діаметром 12-72мм;

     - Шестигранні розміром під ключ 14-52 мм;

     - Квадратні зі стороною квадрата 16-60 мм;

     - Смугові розмірами перерізу 5-36х20-160мм;

     - Арматурні періодичні класів AI і  AIII № № 12-25;

     - Кутові 25х25-75х75 і товщиною 4-7мм;

     - Смуги ресорні (гладкі, жолоби і Т-образні).

     3) профілі фасонні, в тому числі:

     - Полособульб суднові несиметричні  № № 6-10 і симетричні № № 935, 1035,

     - Прокат для лемеша і ножів  землерийних і сільськогосподарських машин.

     4) гарячекатаних листів розмірами  товщиною 5-20, шириною 1250-1850 і довжиною 3000-8000 мм.

     5) тонкостінні зварні труби довжиною 4000-11000 мм:

     - Круглі - діаметром 16-57мм, товщиною стінки 1.0-2.0 Мм,

     - Квадратні - розмірами 20х20 мм товщиною стінки 1.2 -2 мм.

     - Овальні і плоскоовальние - розмірами  30х15мм, товщиною стінки 1.5-2мм

     - Аркові - розмірами 20х40мм, товщиною стінки 1.2-1.5мм.

     6) меблі на металевих каркасах;

     7) гранульований шлак і т. д.

     Доменний  цех має у своєму складі: Дві  доменні печі корисним об'ємом 1033м3 (ДП № 2 передана в ТОВ «Ферит») кожна, сім повітронагрівачів, рудний двір з двома рудно-грейферними перевантажувачами, бункерну естакаду (2 ряду бункерів), три  розливні машини зі складом холодного  чавуну, установку десульфурації  чавуну магнієм, Установку приготування і вдування пиловугільного палива в горн доменних печей.

     ДП  № 1 після капремонту I розряду в 1975 році знаходиться в експлуатації та виплавляє передільний чавун. Технічний стан власне печі та комплексу  обслуговуючого обладнання задовільний, за винятком стану металлопріемніка і заплічок печі. У результаті тривалої експлуатації печі (більше 25 років при нормі 14-16 років) стався розпал футеровки металлопріемніка і заплічок, стан їх оцінюється як напружений. На окремих холодильниках періодично мають місце підвищення тепла (до 24 тис. ккал). З цієї причини піч експлуатується в щадному режимі, без форсування ходу, без збагачення дуття киснем, з двома закритими повітряними фурмами, з низькою температурою дуття (9000) і низьким виробництвом (1200-1300т/сут).

     Незважаючи  на значний знос, піч працює щодо економічно: Витрата коксу 560-580кг / т, витрата заліза 1012кг / т, собівартість чавуну складає 460-480грн. / Т.

     Мартенівський цех має у своєму складі 5 мартенівських  печей садкой по придатному 153т, все  в робочому стані, кожна з яких виробничою потужністю 160 тис.т / рік, в цілому по цеху - 800 тис.т.

     Структурно  цех складається з головного  будинку, що включає прольоти - шихтовий, пічний, розливний, підготовчий; міксерного відділення, що примикає до головної будівлі; шихтового двору, будівлі підготовки сталерозливних складів.

     Прокатний цех ДМЗ включає товстолистовий стан 2300, і сортові стани 250, 350, і 400.

     Цех тонкостінних труб і металевих меблів, введений в експлуатацію в 1995р., Включає:

     - Електротрубозварочний стан RT-2000S з лінією поздовжнього різання рулонного прокату на штрипси мірної ширини, виготовлений фірмою "RAFTER EQ Co" (США), призначений для виробництва зварних прямошовних конструкційних, в тому числі меблевих, труб;

     - Комплекс спеціалізованого імпортного  обладнання (лінії згинання та  різання труб, Автоматичні лінії  забарвлення і гальванічного  хромонікелевого покриття, лінія  лиття пластмасових деталей під  тиском, лінія виготовлення металовиробів та інших комплектуючих), призначений для виробництва металевих меблів та комплектуючих до неї.

Информация о работе Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ ДМЗ