Рефераты по истории

Інститут почесних:практика призначення в різних країнах світу

08 Февраля 2013, курсовая работа

Дана робота ґрунтується на ознайомленні з особливостями консульських відносин, а також консульського права, основними поняттями і категоріями. Вона передбачає отримання навичок роботи з консульськими конвенціями.

Інституційне відродження мусульманських громад Криму на сучасному етапі

06 Марта 2013, курсовая работа

Мета даной роботи встановити етапи зародження і всього етапу мусульманства на тернах Криму, проаналізувати погляди істориків та релігіє знавців на дану проблематику
Об’єктом роботи є мусульманство на теренах Криму.

Інтервенція Радянського Союзу в Афганістан

31 Марта 2013, реферат

Це було зумовлено насамперед географічним розташуванням країни, рельєфом місцевості (80 % території — гори та безводні пустелі), а також особливостями релігійної свідомості афганських племен. Афганці здавна сповідують іслам ханіфістського напрямку, особливістю якого є аскетизм і консерватизм повсякденного життя. Традиційно панівною елітою в афганському суспільстві були вожді пуштунських племен, верхівка духовенства, багаті землевласники, купці та нечисленний офіцерський корпус. Значна роль військовиків в Афганістані була звичною для азіатської країни.

історія і побут козаків

16 Ноября 2011, реферат

Одяг запорізьких козаків початково був надто простим на початку свого історичного існування запорізькі козаки не могли поважно навіть думати про те, щоб займатися своєю зовнішністю й виряджатися в дорогі «шати», козак і злидні тоді були синонімами. До того часу цілком можна відносити слова української пісні — «сидить козак на могилі та й штани латає», або слова козацької вірші «козак — душа правдивая — сорочки не має».

Історія виникнення мінойської цивілізації її суспільно-політичний,економічний розвиток

04 Июня 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у розкритті виникнення мінойської цивілізації та її здобутки.
Відповідно до поставленої мети визначені й найбільш важливі завдання дослідження:
З`ясувати стан джерельної бази і ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідити виникнення мінойської цивілізації.
Визначити вплив цивілізації на подальший розвиток Криту, та на інші культури.

Історія виникнення парфумерних товарів

24 Ноября 2011, реферат

Історія парфумерії нерозривно пов'язана з історією людства. Ще в стародавні часи люди зрозуміли, що, спалюючи дерево і смоли, можна поліпшити смак пищи. Далі прийшов час Єгиптян, що прославляли своїх богів обкурюванням і що виготовляли благовонні мазі і ароматні масла, якими супроводжувалися різні обряди і доповнювалися жіночі туалети.

Історія держави і права

19 Апреля 2011, контрольная работа

1946 - 1947 рр. були перехідним періодом у Франції — періодом швидкого, можна сказати неухильного, переходу від деголевської позиції “між Сходом і Заходом” і “твердості у відношенні Німеччини” до повного відмовлення від цієї політики у відношенні Німеччини, до радісної готовності прийняти допомогу за планом Маршала і погодитися на зв'язані з нею політичні наслідки.

Історія документів в Україні

06 Февраля 2013, реферат

Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп'ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи.

Історія дослідження громадської думки

18 Октября 2011, реферат

Сутність думок людей вивчалась ще в античні часи. Для філософських поглядів Парменіда, Емпедокла, Демокрита характерно протиставлення категорій "думки" і "знання". Думка розглядалась цими вченими як помилкове знання, щось неясне, нестійке, яке йде всупереч раціональній істині. Але вже після Платона і Аристотеля все більше визнання отримує інша точка зору: думка є щось середнє між знанням і вірою. Вона являє ніби поєднуючу ланку між чистою чуттєвістю і раціональною істиною.

Історія Економіки та Економічної Думки

01 Апреля 2013, реферат

Історія економіки та економічної думки — важлива нормативна дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, складова вищої економічної освіти. Вона вивчає господарську діяльність людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних поглядах і вченнях починаючи з первісного суспільства і до сучасності; основні явища і процеси матеріального виробництва; діяльність економічних організацій і установ; економічну політику провідних держав світу і України; досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах.

Історія завивки волосся

23 Февраля 2012, реферат

Існує три найбільш поширених спосіб завивки локонів.
1) Горячий спосіб - гладке волосся завивають гарячими щипцями вгору і вниз 2) Холодний спосіб - кучеряве мокре волосся накручують вгору або вниз на бігуді,висушують, знімають бігуді, оформляють локони. Мокре волосся закручують в кільця,заколюють тонкої шпилькою, просушують і оформляють в локони.

Історія и сучасні проблеми української термінологии

21 Ноября 2011, реферат

Історія української термінології
Сучасні проблеми української термінології

Історія и сучасні проблеми української термінологии

04 Ноября 2012, доклад

Українська термінологія вже упродовж двох століть привертає до себе увагу багатьох учених, фахівців, ентузіастів національного відродження. Адже українська мова стоїть як рівноправна серед інших мов, і є цілком придатною для творення наукового стилю. Інша справа, що через історичні обставини та політичні спекуляції вона не завжди мала право вільно і беззастережно виконувати свої прямі функції, обслуговуючи різні сфери людського життя.
Особливістю нашого часу, який межує не лише зі століттями, а й тисячоліттями, є те, що нарешті після багатьох років поневірянь та утисків українська мова знову зайняла своє достойне місце в усіх сферах життєдіяльності, і зокрема у науковій галузі. Поступово на державну мову перейшла освіта і переходить наука. Як писав колись І. Огієнко, "українська мова здатна бути мовою науки, як і всі інші мови…" [ 2, С. 198] .

Історія козацтва.Козацькі отамани – вихідці з Тернопільщини

03 Марта 2013, контрольная работа

Почуття патріотизму плідне тільки тоді, коли воно поєднується з історичною свідомістю. Ми сповна відчуваємо землю Батьківщини, лише пізнаючи пласти її історії. Нині, коли наш народ починає усвідомлювати себе великим європейським народом, могутня хвиля національного відродження підняла його дух до небачених висот. Народ прагне знати чисту правду про свою самобутню історію.

Історія Львівського університету

18 Ноября 2011, реферат

У ХVІ—ХVІІ ст. центрами культурного життя на українських землях були церковні братства. Користуючись підтримкою міщан та духовенства, вони сприяли поширенню ідей гуманізму, розвитку науки і шкільництва. Найдавнішим в Україні було Успенське ставропігійське братство у Львові, яке стало визначним українським культурним центром. З 1586 р. у Львові діяла братська школа, яка була середнім навчальним закладом. Тут вивчались церковно-слов'янська, грецька, латинська і польська мови, математика, граматика, риторика, астрономія, філософія та інші дисципліни.

Історія національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

28 Ноября 2011, реферат

Історія НМУ бере початок з 1840 року, коли «по Высочайшему повелению» імператора Миколи I 29 квітня було відкрито медичний факультет на базі Київського університету Святого Володимира, основу якого мала скласти Віленська медико-хірургічна академія.

Історія розвитку і передумови формування перших консюмерських організацій в Росії

25 Января 2012, реферат

Перші згадки про застосування стандартів в Росії з метою підвищення якості продукції були відзначені ще в XVI столітті, в часи правління Івана Грозного, а початок більш широкого впровадження стандартизації в Росії був покладений імператором Петром І, якого в Росії вважають засновником захисту прав споживачів.

Так, в його Указі “Про якість” від 11 січня 1723 року зазначено: “Повелеваю хозяина Тульской фабрики Корнилу Белоглазова бить кнутом и сослать на работу в монастыри, понеже он, подлец, осмелился войску государства продать негодные пищали и фузеи.

Історія розвитку медицини

18 Января 2012, реферат

Історія медицини досить цікава і різнобарвна. Це ж саме можна сказати і про епоху Відродження та Просвітництва, коли з’являлися нові наукові підходи та філософські погляди на різні речі, в тому числі на людську природу, її організм, лікування.
У середні століття М. у Західній Європі майже не одержала подальшого наукового розвитку. Християнська церква, що проголосила примат віри над знанням, канонізувала навчання Галена, перетворивши його в незаперечну догму. У результаті багато наївних і умоглядних представлень Галена (Гален вважав, що кров утвориться в печінці, розноситься по тілу і там цілком поглинається, що серце служить для утворення в ньому “життєвої пневми”, що підтримує теплоту тіла; пояснював процеси, що відбуваються в організмі, дією особливих нематеріальних “сил”: сили пульсації, завдяки до-рій пульсують артерії, і ін.) перетворилися в анатомо-физиологич. основу М. В атмосфері середньовіччя, коли молитви і святих мощів вважалися більш ефективними засобами лікування, чим ліки, коли розкриття трупа і вивчення його анатомії визнавалися смертним гріхом, а замах на авторитети розглядалася як єресь, метод Галена, . допитливого дослідника й експериментатора, був забутий; залишилася тільки придумана їм “система” як остаточна “наукова” основа М., а “учені” лікарі-схоласти вивчали, цитували і коментували Галена. Нагромадження практичних мед. спостережень, звичайно, продовжувалося й у середні століття. У відповідь на запроси часу виникали спец. установи для лікування хворих і поранених, проводилися виявлення й ізоляція заразних хворих. Хрестові походи, що супроводжувалися міграцією величезних людських мас, сприяли спустошливим епідеміям і обумовили в Європі поява карантинів; відкривалися монастирські б-ци і лазарети. Ще раніше (7 в.) у Візантійській імперії виникли великі лікарні для цивільного населення. У 9—11 вв. центр наукової мед. думки перемістився в країни арабського Халіфату. Візантійської й арабський М. ми зобов'язані збереженням коштовної спадщини М. Древнього Світу, до-рої вони збагатили описом нових симптомів, хвороб, лікарських засобів. Велику роль у розвитку М. зіграв уродженець Середньої Азії, різнобічний вчений і мислитель Ібн-Сина (Авиценна, 980—1037): його “Канон лікарської науки” був енциклопедичним зводом медичних знань.

Історія розвитку та сучасний стан географічних досліджень в Україні

16 Февраля 2013, реферат

Античні географи свідчать, що територія України в ІІІ—ІІ тис. до н. е. була заселена племенами, які займалися рільництвом, ремісництвом, скотарством, мисливством і мали товарні відносини з сусідніми племенами, Середземномор’ям, Кавказом. У VII—V ст. до н. е. на Чорноморському узбережжі було засновано грецькі міста-колонії (нинішні Керч, Феодосія, Очаків). Саме стародавнім грекам належать перші географічні згадки про Україну. Так, давньогрецький історик Геродот (484—425 рр. до н. е.) у праці «Скіфія» згадав про такі річки України, як Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), Гіпаніс (Південний Буг), зробив опис української Наддніпрянщини. Давньогрецький мандрівник, лікар і засновник медичної географії Гіппократ (460—377 рр. до н. е.) описав свої враження від подорожі південною частиною нинішньої території України в праці «Про повітря, воду і місцевість». У праці «Географія» давньогрецький географ та історик Страбон (64 р. до н. е. — 23 р. н. е.) наводить цікаві історико-географічні матеріали про розселення племен Північного і Східного Причорномор’я, їхній побут, господарство, культуру.

Історія села Мирне

01 Апреля 2013, реферат

Ми читаємо переважно про події, які відбулися чи відбуваються десь за межами нашого краю, але про минувшину земляків з Костопільщини знаємо зовсім тршечки. А поліський край має багату історію, на жаль, дуже мало описану. Досі наші краяни задовольнялися лише інформацією та фактами, які усно передавалися від покоління до покоління. Історія жила стільки часу, скільки тримала її людська пам’ять.

Історія села Полянецьке Савранського району

28 Февраля 2012, реферат

Село Полянецьке – центр сільської ради, якій підпорядковані населені пункти Глибочок, Острівка, Квітка, Калинівка. Полянецьке розташоване на південний захід від районного центру смт Саврань (7 км).

Історія стародавньої Греції та Риму

26 Марта 2013, реферат

Гомерівські поеми як історичне джерело.
Характерні риси грецького роду та його організація.
Господарський лад передполісного періоду:

Історія Украіни

27 Октября 2011, доклад

Історія України- минуле людей , що проживали на території сучасної держави Україна.
Історичні джерела- це залишки минулого, що пов язані з діяльністю людини і відбивають її історію.
Усні- легенди, міфи, пісні, казки, перекази тощо.
Писемні- літописи, хроніки, документи, щоденники, мемуари, листи тощо.

Історія України та її народів

20 Декабря 2011, контрольная работа

Саме таким чином, тобто з дитячого розвитку і потрібно починати історичну розповідь про наше минуле - минуле України та її народів.
Історичні корені як російського, так і українського народу, йдуть у глибоке минуле. Вже в шостому столітті нашої ери історія знала три групи слов'янських племен: венети, склави і анти. Але мова йде про шосте століття в тому аспекті, що даний факт «задокументований» історією і, при цьому, згадка дається в тому сенсі, що ці племена жили на вказаних територіях вже багато століть. А що було раніше? І чи було це «раніше» у нашій прадавній історії?

Історія України. Основні дати та події

09 Мая 2013, контрольная работа

1000000-800000 р.т. - Поява людини на сучасній території України. Стоянка у Королево (Закарпаття)
800000-11000 р.т. - Палеоліт (давній кам’яний вік) на території сучасної України. Виділяють три етапи палеоліту на території сучасної України: - ранній (нижній, епоха ашель) – закінчився 150000 р.т.; - середній (епоха мустьє) – 150000-35000 р.т.;
- пізній (верхній) – 35000-11000 р.т.

Історія Українських культур

06 Мая 2012, творческая работа

Культура Київської Русі – яскраве явище європейської середньовічної культури. Київська Русь залишила помітний слід у світовій історії. Вона проіснувала з IX до середини XIIІ ст. То була одна з найбільших монархій раннього Середньовіччя, яку можна порівняти хіба що з імперією Карла Великого. В часи свого найвищого розквіту вона простягалася від Чорного до Балтійського моря і Льодовитого океану, від Закарпаття до Північного Передуралля та Волго-Окського межиріччя.

Історія Української культури

22 Февраля 2013, реферат

Предметом української культури є ті процеси, події, факти, які становлять закономірності культурного розвитку.Курс “Історія української культури” вирішує декілька взаємозв’язаних завдань:
отримати необхідний мінімум теоретичних знань про сутність, структуру, функції, закономірності та основні історичні типи культури;
допомагати гармонійному поєднанню фахових і гуманітарних знань, сприяти виробленню професійної етики і моральності;

Історія українського війська

23 Декабря 2012, реферат

Історія українського війська сягає тих древніх часів, коли тодішні мешканці земель сучасної України вперше змушені були взятися за зброю щоб боронити життя і свободу себе і своїх близьких, свого народу і суспільства. Вся історія державності України тісно пов'язана з утворенням і розвитком тих чи інших військових формацій, які забезпечували державний лад, захист і безпеку громадян як від зовнішніх агрессорів так і від внутрішніх дестабілізуючих факторів.

Історія формування європейського інформаційного простору

30 Мая 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є аналіз європейського досвіду та визначення українського можливого шляху розвитку інформаційного простору, а потім і створення інформаційного суспільства.
Для досягнення даної мети була опрацьована значна кількість законодавчих актів, публікацій у періодичних виданнях, монографій відомих вчених та дослідників у галузі політології, міжнародних відносин.

Історія формування канону Старого Заповіту

05 Декабря 2011, реферат

Основний урок єврейської історії полягає у тому, що виживає той народ, який має і зберігає свою історію. Тобто він не тільки існує в просторі і часі, а має свою історичну свідомість, яка може виступати у формі міфу, хроніки чи власне історії. Історичні книги Старого Заповіту є першими спробами історичного дослідження. Єврейська культура першою взагалі виробила поняття історичного і використала його. Поняття історичності перш за все пов’язане з проблемою історичної причинності.