Рефераты по истории

Історико—етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу

27 Мая 2013, доклад

Етнографічні райони України: Наддніпрянщина, Поділля, Полісся і Волинь, Слобожаншина і Полтавщина, Південь(Таврія), Карпати і Прикарпаття.
Межі етнографічних районів, основні віхи історії, особливості культури та побуту населення.

Історичні етапи формування Російської Імперії

10 Ноября 2011, курсовая работа

Об’єктом дослідження є сама Російська Імперія .
Предметом дослідження є самі історичні етапи формування.
Методи дослідження, що були використані при роботі над темою, є загальнонаукового та спеціально-історичного характеру. Кожен з них мав своє функціональне навантаження для досягнення поставленої дослідницької мети та вирішення відповідних завдань.

Історичне значення Запоріжської Січі

14 Декабря 2011, реферат

Щоб краще зрозуміти історичне значення Запорізької Січі, на мою думку, потрібно простежити основні етапи її формування, прояву та впливу на загальнодержавне життя. У такий спосіб можна визначати головні риси цього видатного явища на українських землях і, відповідно, пояснювати історичну роль Запорізької Січі та, власне, тих, хто її формував і розвивав.

Історичний портрет французького короля Людовика XIV

26 Марта 2012, контрольная работа

Людо́вик XIV (фр. Louis XIV,*5 вересня 1638 — 1 вересня 1715) — французький король, який правив Францією з 1643 по 1715 роки. Отримав при народженні ім'я Луї-Дьйодонне («Богоданий», фр. Louis-Dieudonné), відомий також як «король-дитя», а потім — «король-сонце». Батько - Людовик XIII. Його матір'ю була Анна Австрійська. До 1661 країною фактично керував кардинал Джуліо Мазаріні, але пізніше Людовик отримав абсолютну владу, дотримуючись кредо: «Держава — це я». Під час свого правління він вів кілька невдалих воєн 1667—1668, 1672—1678, 1688—1697 і 1701—1713 (Війна за іспанську спадщину) проти різних європейських альянсів, які завжди включали Англію і Нідерланди. Людовик XIV відомий як заступник мистецтв та наук.

Історя Городка

26 Октября 2013, курсовая работа

Городків на Україні декілька, Підльвівський — один із найстаріших серед них: про нього згадує ще літопис. Відтоді, звісно, і починає своє літочислення місто, хоч, ясна річ, існувало воно вже й до того.
Ще задовго до першої літописної згадки про Львів Городок був уже відомий як місце, де розгравалися важливі історичні події, вирішувалася доля людей і краю, перехрещувались інтереси королів та князів, старост та смердів, переплітались у міцний вузол торговельні шляхи. Сюди приїздили їх величності, аби над тихими плесами городоцьких ставів відчути, що все на світі — суєта суєт і ловлення вітру, а часами для того, щоб за валами та болотами навколишніми заховатися від ворогів своїх.

Італія

27 Ноября 2011, реферат

Економічне піднесення мало суперечливий характер. Позначалася властива капіталізму нерівномірність темпів зростання, що почали падати в 60-х рр. і призвели до кризи, яка поклала кінець горезвісному “чуду”. Вторгнення американського капіталу посилювало залежність економіки Італії від США. Зберігалися глибокі диспропорції, насамперед серйозне відставання сільського господарства, а також “проблема Півдня”, все ще бідного й напівфеодального. Але основною суперечністю залишався контраст між зростаючим багатством монополій і становищем трудящих. У країні зберігалося масове хронічне безробіття. Продуктивність праці зростала швидко, а зарплата – повільно. Хоч становище трудящих у цілому поліпшилося, з “економічного чуда” мав користь головним чином панівний клас.

А. Гитлер - путь к власти

27 Февраля 2013, дипломная работа

Фашизм, как историческое явление до сих пор вызывает дискуссии и политические страсти. Его углубленное изучение необходимо в связи с живучестью фашистских идей, для предотвращения их возражения. Изучая становления национал-социализма в Германии мы имеем возможность проследить пути и способы формирования фашистской тоталитарной диктатуры, что очень актуально и злободневно в наши дни, когда национализм, шовинизм и насилие поднимают голову.

А. Ф. Керенский

28 Ноября 2011, реферат

Подлинная история требует четкого представления не только о пространственно-временных, но и о личных связях. Мы не можем и не должны сбрасывать со счетов ни психологию руководителей, ни их личные отношения. Историю нельзя обезличивать. Ведь если творец истории - народ, то приводит массу в движение личность. Особенно ярко роль личности вырисовывается в переломные моменты истории, когда проблема альтернативы стоит особенно остро и проблема лидера превращается в одну из центральных.

А.А. Власов и РОА в Мировой войне

14 Декабря 2011, курсовая работа

Анализируя деятельность генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, трудно не согласиться с тем, что он навсегда останется в истории. Но кем будет он: предателем своего народа или патриотом - борцом против большевизма? Оценка его личности, несомненно, всегда будет зависеть от того положения, в котором будет находиться Россия.

А.Д. Сахаров

28 Февраля 2012, биография

Андрей Дмитриевич Сахаров — великий ученый, правозащитник, мыслитель, общественный деятель. Он не был ни вождем, ни организатором — он был и остается нравственным авторитетом для многих людей, твердо уверенных в несправедливости советского государства либо инстинктивно чувствующих эту несправедливость. Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 г. в Москве в трудовой интеллигентной семье, где царила любовь к литературе и науке.

А.М. Горчаков как руководитель русской внешней политики второй половины XIX века

15 Декабря 2011, реферат

Александр Михайлович Горчаков считается выдающимся дворянским деятелем России ХІХ века. Его имя было одним из самых известных среди дипломатов второй половины ХІХ столетия. В 1856г. А.М.Горчаков возглавил Министерство иностранных дел России, когда страна переживала нелегкие времена после поражения в Крымской войне. Навязанные российскому государству условия Парижского договора 1856г. сильно били по его международному авторитету, а также по военно-стратегическим интересам.

Абай Кунанбаев (1845-1904)

18 Января 2011, биография

Ахмет Байтұрсынов 1913 жылы "Қазақ" газетінде жарияланған мақаласында Абайды "қазақтың бас ақыны" деп бағалады. Шынында да, Абай – қазақ әдебиеті тарихында теңдесі жоқ суреткер ақын. Оның шығармаларында өз тұсындағы қазақтың қоғамдық өмірінің, халық тіршілігінің шытырман шындығы терең де көркем бейнеленген.

Абай Кунанбаев и его вклад в науку и культуру

13 Октября 2011, биография

Абай Кунанбайулы родился в Чингизских междугорьях Семипалатинской области (по нынешнему административному делению Восточно-Казахстанская область) в семье крупного феодала Кунанбая Оскенбаева (Ускенбаева). Семья Абая была потомственной аристократической, и дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своём роду в качестве правителей и биев.

Абай Кунанбаев: жизнь и труды

12 Декабря 2011, реферат

АБА́Й КУНАНБА́ЕВ (1845—1904), казах. поэт-просветитель, зачинатель письм. лит-ры; переводчик и распространитель произв. Л. Сын старшего султана Атбасарского у., порвавший со своей средой — феод. знатью, А. К. в 70—80-е гг. 19 в. сблизился в Семипалатинске с русскими ссыльными революционерами Е. П. Михаэлисом, Н. И. Долгополовым и др., приобщившими его к наследию А. С. Пушкина, И. А. Крылова, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, И. С. Тургенева, Л. Толстого. Начиная с 1880 (гл. обр. в 90-е гг.) А. К. перевел на казах. яз. св. 30 стих. Л. (в т. ч. «Кинжал», «Дума», «Не верь себе», «Дары Терека», «На буйном пиршестве задумчив он сидел», «И скучно и грустно», «Утес», «Выхожу один я на дорогу»). Из крупных произв. А. К. перевел (фрагментарно) «Исповедь», «Измаил-Бей», «Вадим», «Демон».

Абдылас Малдыбаев

05 Декабря 2011, биография

Абдылас Малдыбаев өзүнүн алгачкы чыгармачылыгын опера жазуудан мурда композиторлор П.Шубин, Д.Ковалев, В.Власов, В.Фере менен биргелешип “Ажал ордуна” музыкалуу драмасынын үч вариантына музыка жазат. А. Малдыбаевдин музыкалуу драмаларды, операларды, кантата, ораторияларды, симфониялык чыгармаларды жазышына москвалык композиторлор Владимир Власов, Владимир Фере менен таанышып калышы, биргелешип иштеши бирден бир себепчи болот

Аблай Хан (1711-1781) биография

06 Октября 2011, реферат

АБЫЛАЙ, Әбілмансұр (1711 [Ресейдеректеріңде 1713] - 23.5.1781, Оңт. Казақстан, Арыс жағасы) - ұлы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат. Арғы тегі - Жошы хан, бергі бабалары Қазақ ордасының негізін салған Әз Жәнібек, одан соң Еңсегей бойлы Ер Есім хан, Салқам Жәңгір хан. А. - Жәңгір ханның бесінші ұрпағы. Жәңгір ханның Уәлибақы, Тәуке деген екі ұлы болады. Жәңгір қайтыс болып, таққа Тәуке отырғанда, Уәлибақы хандыққа өкпелеп,

Абсолютизм в XVII-XVIII веке в России

03 Января 2012, контрольная работа

Реформы Екатерины II также были направлены на создание мощного абсолютического государства. Политика, проводимая ею в 60-х – начале 70-х гг., получила название политики просвещенного абсолютизма. Данная политика приближала момент перехода общественной жизни к новой, более прогрессивной формации.2
Время Екатерины II было временем пробуждение научных, литературных и философских интересов в русском обществе, временем зарождения русской интеллигенции.

Абсолютизм в Германии. Императорская власть.Княжески

13 Ноября 2011, контрольная работа

Абсолютизм в Германии. Императорская власть.Княжеский абсолютизм
В XV-XVI вв. складываются так называемые «абсолютные монархии». Предпосылки абсолютизма коренятся в социально-экономических переменах, вызванных зарождением и развитием буржуазных отношений. В эпоху феодализма политическая власть (как и земельная собственность) носила неполный расщепленный характер (феодальный иммунитет, вассальные отношения и т.п.). По мере социально-экономического развития и попыток верховных феодальных владык укрепить свою власть последние получили и использовали возможность опереться в борьбе с феодалами на города, в итоге возникает так называемая сословно-представительная монархия, где при короле наравне с палатами, представлявшими земельную аристократию, наличествовали институции, где заседали представители всех сословий (феодалов, церкви, горожан, иногда крестьян) - в Англии - парламент, во Франции - Генеральные штаты, в Испании - кортесы, в Германии - ландтаги, в России - Земские соборы.

Абсолютизм в Испании

13 Ноября 2011, реферат

В первой половине XVI в. Испания занимала первенствующее положение в географических открытиях, колониальных захватах, торговле с Америкой и в системе международных отношений. Однако подъем Испании оказался кратковременным. С середины XVI в. начался прогрессирующий экономический и политический упадок страны. Впрочем, его элементы уже имелись в социально-экономическом и государственном строе Испании первой половины XVI в., несмотря на весь внешний блеск этой эпохи.

Абсолютизм во Франции

14 Марта 2012, курсовая работа

Абсолютизм (от лат. absolutus-независимый, неограниченный) – неограниченная монархия, форма правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераздельно (неограниченно) королю, царю, импера-тору, который “издает законы, назначает чиновников, собирает и расходует народные деньги без всякого участия народа в законодательстве и в контроле за управлением” (Ленин). При абсолютизме. достигается наибольшая степень государственной. централизации, создаётся разветвлённый бюрократический аппарат (судебный, налоговый и т. д. ), большая постоянная армия и полиция; деятельность типичных для сословной монархий органов сословного предста-вительства или прекращается или теряет прежнее значение.

Абсолютная монархия

04 Января 2012, доклад

Абсолютная монархия - форма феодального государства, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть. При абсолютизме государство достигает наивысшей степени централизации, создаются разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция; деятельность органов сословного представительства, как правило, прекращается.

Абсолютная монархия во Франции

23 Декабря 2011, контрольная работа

Возникновение абсолютизма как новой формы монархии во Франции вызвано глубинными изменениями, которые произошли в сословно-правовой структуре страны. Эти изменения были вызваны, прежде всего зарождением
капиталистических отношений. Становление капитализма шло быстрее в
промышленности и в торговле, в сельском хозяйстве для него все большей
преградой становилась феодальная собственность на землю. Серьезным
тормозом на пути общественного прогресса становился архаичный,
вступающий в противоречие с потребностями капиталистического развития
сословный строй. К XVI в. французская монархия утратила существовавшие
ранее представительные учреждения, но сохранила свою сословную природу.
Как и прежде, первым сословием в государстве было духовенство,
насчитывавшее около 130 тыс. человек (при 15 млн. населения страны) и
державшее в своих руках 1/5 всех земель. Духовенство, полностью сохраняя
свою традиционную иерархию, отличалось большой неоднородностью.
Более тесной стала связь духовенства с королевской властью и
дворянством.

Абсолютная монархия во Франции, Англии и Германии – общие черты и различия. «Классический», «незавершенный», «княжеский» абсолютизм

06 Декабря 2011, контрольная работа

В XV и XVI столетиях в странах Западной Европы складываются абсолютны монархии. Наступает последний период истории феодализма. Предпосылки абсолютизма коренятся в социально-экономических переменах, вызванных зарождением и развитием буржуазных отношений.
По мере накопления капиталов предпринимательская верхушка городов складывается в класс буржуазии.

Абсолютный режим

01 Апреля 2013, реферат

Начальной формой политической централизации в России явилась сословно-представительная монархия, сложившаяся на рубеже XV – XVI веков. В царствование Ивана Грозного, в середине XVI века, формируется орган сословного представительства – земский собор. Дальнейшая история земских соборов на протяжении второй половины XVI – XVII веков тесно связана с изменениями в социальной структуре и сословном строе, с развитием классовой борьбы, с эволюцией государственного аппарата.

Абстракционизм

14 Марта 2012, доклад

Абстракционизм (лат. "abstractio" – удаление, отвлечение) — направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Крайнее проявление модернизма.

Абылай ханның атқарған қызметі

27 Ноября 2011, реферат

Өркениетті қоғам құруға бет алған жұрттың бәрі де алдымен өзінің тарихи тамырын танытып, тарихи жадын қалпына келтіруге күш салады. Қазақ тарихы осы күнге дейін отаршылдардың еркінше бұрмаланып келді. Ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтар бүркемеленіп,оның орнына жасанды, қазақ менталитетіне жат рухани өлшемдер орнатылды. Осының салдарынан халық өз тарихы туралы шындықтан адасып қалды.

Абылай ханның сыртқы саясаты

30 Ноября 2011, реферат

Орта жүз бен Ұлы жүздегі жағдай аз уақыт турақталғаннан кейін XVIII ғасырдың 40-жылдарының аяғына қарай тағыда шиелініске бастады. Қойтайшы Калдан –Церен қайтыс болған соң Жоңғарғарияда орын алған өзара қырқыс осы құдіретті державаның әлсіресеуіне және бүкіл аумақтағы саяси жағдайдың шиеленісуіне әкеп соқты. Қалыптасқан жағдайды пайдаланған қазақ даласының билеушіері де Жоңғария мен көрші мемлекеттердің істеріні белсене араласа бастады. Орта жүз бен Ұлы жүздің ресми ханы Әбілмәмбет болып қалғанына қарамастан, нақты билік бірте-бірте ықпалды султан Абылайдың қолына жинақтала берді, ол қазақ – жоңғар соғыстарының барысында қалыптасқан батырлар мен билердің үлкен қолдауын сүйенетін.

Абылайдың ұрпақтары

05 Марта 2013, реферат

Абылай (Әбілмансұр) Қазақ ордасының ханы – қазақ мемлекеттігінің тарихындағы ұлы мемлекет қайраткері. Абылай ханның арғы ата-тегі Шыңғысханның ұлы, Жошы ханның ұрпағы, әйгілі Қазақ ордасының негізін қалаушы Әз Жәнібектен шыққан.
Уәли, Уәли хан (1738/41 – 1821) – Орта жүз ханы (1781 – 1821). Абылай ханның екінші әйелі қарақалпақ Сайман ханымнан туған үлкен ұлы. Жасынан билікке араласып, арғын тайпасының билеушісі болды, бірнеше рет әкесінің тапсырмасымен елшіліктерді басқарды.Ұлы Шоқан Уәлиханов.

Абылайхан

09 Ноября 2011, биография

АБЫЛАЙ, Әбілмансұр (1711 [Ресейдеректеріңде 1713] - 23.5.1781, Оңтүстік Казақстан, Арыс жағасы) - ұлы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат.

Августовские события 1991 г

06 Января 2011, контрольная работа

Распад СССР – событие всемирно-исторического значения, многообразие сложных и противоречивых последствий которого еще не получило адекватного отражения в исторической науке. Между тем кризисное состояние современного российского социума диктует необходимость формирования реалистичного взгляда на действительность и анализа истоков существующих здесь проблем, что является обязательной предпосылкой их эффективного решения. Сказанное в полной мере относится и к сфере общественного сознания новой России.