Рефераты по менеджменту

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління

13 Декабря 2011, реферат

Реалізація концепції стратегічного управління тісно пов'язана з інформацією. При виборі та впровадженні будь-яких стратегій кожне підприємство повинно:

- визначити тип та обсяги необхідної для стратегічної діяльності інформації; - розробити ефективну систему збирання, обробки, використання та зберігання інформації;

- вжити заходів до запобігання негативного ефекту використання недостатньої інформації;

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління і використання в даному процесі Інтернет-технологій

29 Февраля 2012, курсовая работа

Мета інформаційного забезпечення будь-якої організації полягає в тому, щоб на базі зібраних вихідних даних отримати оброблену, агреговану інформацію, яка повинна служити основою для прийняття управлінських рішень. Досягнення цієї мети складається з рішення низки приватних завдань, таких як збір первинної інформації, її зберігання, розподіл між структурними підрозділами організації та їх працівниками, підготовка до переробки, власне переробка, надання органу управління в переробленому вигляді, аналіз, забезпечення прямих і зворотних зв'язків у її циркуляції і т.д

Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій

25 Февраля 2013, курсовая работа

Виходячи з предмета дослідження, об’єкта дослідження та мети курсової роботи поставлені такі завдання:
Висвітлити особливості суті та основних принципів організації інформаційно-аналітичного процесу.
Визначити етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.
Висвітлити особливості поняття «Пастка часу».
Визначити особливості інформаційної роботи як процесу творчого мислення.
Визначити особливості інформаційного забезпечення управління.
Висвітлити види інформаційно- аналітичної діяльності.
Визначити особливості класифікації оглядово-аналітичної інформації.

Інформація про організацію Місцезнаходження фірми

27 Февраля 2013, реферат

Специфіка діяльності в сфері надання фотопослуг вимагає особливої уваги до місця розташування майбутньої фірми. Для фотоцентра необхідно, щоб його місце розташування було як можна більш зручним для жителів міста - його потенційних клієнтів. У той же час, необхідно враховувати також і місце розташування конкурентів, а також вартість і наявність необхідних площ у даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування фотоцентра були оцінені переваги і недоліки місця знаходження майбутньої фірми на декількох центральних вулицях міста.

Інформація і документація

29 Декабря 2011, курсовая работа

Тема даної курсової роботи: “Інформаційне забезпечення діяльності готелю «Славутич».
Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії. На сферу туризму приходиться близько 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче місце, 11% світових споживчих витрат. Таким чином, у наші дні не можна не помітити того величезного впливу, що робить індустрія туризму на світову економіку. Зараз важливо не тільки виробляти якісні товари і послуги, але й організовувати їхній збут. Тому дуже велике значення приділяється формуванню системи інформаційного забезпечення діяльності туристичних підприємств. Маючи різноманітну інформацію, можна вчасно розробляти потрібні туристичні продукти, знаходити потенційних клієнтів та протистояти натиску конкурентів.

Інформація її роль і види у менеджменті

11 Января 2012, курсовая работа

В першому розділі ми розглядаємо поняття, види і характерні особливості інформації в менеджменті та роль інформації в управлінській діяльності.
В другому розділі розглядаєм інформаційні ресурси організації, життєвий цикл інформаційних систем та сучасний стан інформаційних технологій.
В третьому розділі йдеться про вдосконалення інформаційних систем і способів обробки та користування інформації, тенденції розвитку інформаційних технологій.

Іс-әрекет мотивациясы

21 Ноября 2011, реферат

Мотивация ұғымы бұл басқарушылық әрекет мәселесімен өте тығыз байланысты.Жаңа экономикалық қатынастар өткен кезендерге байланысты жұмыскерлерге жаңа талаптар қойады.Бұл тек қана тандау емес, бұл кадрларды оқыту және орналастыру жәнеде жаңаша ойлау қабілеті.

Іскерлік келіссөздер

26 Февраля 2012, реферат

Іс келіссөөздері – екі жақ бірдей қызығушылығы бар жағдайда адамдар арасындағы белшілі бір нәтиежеге, келісімге келу қарым – қатынас құралы.
Келіссөздердің өткізілу этаптары олардың тиімділігінің өсуіне алып келеді, олар келесідей этаптардан тұрады:
Іскерлік келіссөздердің анализ қорытындысын жасау
Мәселелерді шешу (келіссөздердің аяқаталуы)

Історія розвитку виставковіх комунікацій

13 Ноября 2011, реферат

Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої уваги держави. Визнання у світі українських виставкових компаній, створення виставкових центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває нові можливості, з іншого - вимагає належної професійної підготовки та оцінки виставкових заходів. Ефективним інструментом впливу комерційних підприємств на споживача на ринку товарів та послуг, на розмір одержуваного прибутку, отримання достовірної інформації, формування іміджу в умовах жорсткої конкурентної боротьби є виставки-ярмарки.

Історія розвитку операційного менеджменту

13 Ноября 2011, реферат

Операційний менеджмент (ОМ) - це діяльність, пов'язана із перетворенням організацією різних видів ресурсів (входів) у товари та послуги (виходи). Діяльність із створення товарів і послуг існує в усіх організаціях і її називають операціями. Операції—це процес, вид діяльності чи ряд дій, як правило, практичного характеру. Виходячи з цього, операції є невід'ємним атрибутом людської діяльності, якій властиві організованість та продуктивність. Тому всі організаційні функції є операціями і будь-яка управлінська діяльність включає в себе операційний менеджмент.

історія розвитку операційного менеджменту

12 Марта 2012, реферат

Метою діяльності підприємства є забезпечення потреб Рівненської облспоживспілки та його підвідомчих кооперативних підприємств і організацій в наданні транспортних послуг, виконанню робіт по ремонту та обслуговуванню транспортних засобів, а також сільгоспвиробників та інших юридичних та фізичних осіб. Підприємство знаходиться за адресою: м.Рівне, вул. Млинівська, 25, було зснованне в 1999 році.

А. Маслоудың қажеттілік пирамидасы

02 Октября 2011, реферат

Топырақтану – топырақ және оның құрылымы, құрамы, қасиеттері және географиялық таралу заңдылықтары, түзілуі, табиғаттағы орны, экологиясы, тиімді пайдалануы мен жақсарту жолдарын зерттейтін ғылым.

А. Файоль и административная школа управления

27 Апреля 2012, реферат

Классическая школа представила первый систематизированный подход к управленческой мысли. Примечательно, что ее усилия были направлены на поиск путей хорошего выполнения работы каждым служащим. Согласно точке зрения, изложенной А. Смитом, люди склонны избирать курс действий, который максимально удовлетворяет их личные экономические цели, поэтому финансовые инициативы доминируют в классической школе. Исследователи согласились с практиками в признании эмоциональной стороны человеческого поведения и в принятии того, что это может быть контролируемо через логическую структуру работ и рабочие графики.

А.Файоль

12 Декабря 2011, реферат

Файоль Анри. - фр. экономист, представитель научного менеджмента, предприниматель, организатор. Развил и углубил ряд важных концепций научного управления. Важнейшие идеи Файоля изложены в книге "Общее и промышленное управление" (1916).

Аализ психологического климата

01 Марта 2013, курсовая работа

Основной целью исследования является изучение влияния стратегии поведения индивидов на социально-психологический климат коллектива.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
— раскрыть понятие социально-психологического климата коллектива;
— охарактеризовать факторы, влияющие на психологический климат коллектива;
— охарактеризовать основные пути улучшения психологического климата в коллективе.

Абстрактные системы и риски

21 Декабря 2010, реферат

Риск и попытки оценки риска настолько существенны для колонизации будущего, что его исследование может дать нам очень много в понимании основных элементов современности. Сюда относятся несколько факторов: уменьшение риска для жизни индивида, соответствующее большим зонам безопасности в повседневной жизни, колонизованных абстрактными системами; образование институционально ограниченной среды риска; контроль риска как ключевой аспект современной рефлексивности; риск возникновения событий со значительными последствиями как результат глобализации и противодействие всех названных факторов перепадам внутренне нестабильного «климата риска».

АВС-анализ. Краткая характеристика

16 Мая 2012, реферат

Многие аналитики воспринимают ABC-анализ как простой и наглядный метод изучения большой совокупности экономических данных. Аналитики реализует процедуру анализа с помощью подручных средств и получает классическое изображение кривой или таблицы, разделенной на три класса АБС.

Автократический стиль руководства Стива Джобса

17 Марта 2012, реферат

Руководителю важно знать и учитывать ожидания по поводу себя со стороны сотрудников организации и отдельных подразделений. Знание и учет таких ожиданий существенно способствуют совершенствованию стиля управления, эффективности работы и конкурентоспособности организации.

Автоматизация банковской деятельности

13 Октября 2011, курсовая работа

В связи с недостатком сил комплекса разработчиков банка не может охватить все сферы его деятельности, и ее работа напоминает, скорее, спешное латание дыр. В итоге, банк, занятый постепенными доработками, не получает желаемого результата. И чем крупнее банк, разнообразнее его бизнес и больше число филиалов, тем сложнее ему создавать собственное комплексное решение.

Автоматизация производства и информационные системы на предприятии (на материалах предприятия - ООО «Уралресурсы»)

27 Марта 2012, контрольная работа

Курсовая работа состоит из двух глав:
В первой главе вводится понятие автоматизированной системы управления технологическими процессами на предприятии, организация автоматических поточных линий и характеризуется организация производства с применением программно-управляемого оборудования.
Во второй главе описывается характеристика особенностей применяемых в организации информационных систем, глава посвящена качественно новым программным продуктам, которые предполагается внедрить в организацию.
Далее рассмотрим принципы организационного автоматизированного производства.

Автоматизация производства на предприятии

12 Декабря 2011, курсовая работа

Развитие общественного производства в наше время всё в большей степени зависит от развития науки, техники и технологии производства. Происходит взаимное «проникновение» элементов систем наука, техника (технология), производство и потребление, усложнение этих систем и укрепление связей между ними, образование комплексной системы «наука-техника – производство и потребление».

Автоматизация рабочих мест на примере компании Макдоналс

19 Декабря 2011, курсовая работа

В современных условиях высокоразвитого производства, оснащенного сложной техникой, необходим научный подход к организации труда на рабочих местах. Рационально организованное рабочее место обеспечивает условия труда, правильное построение трудового процесса, избавляет от лишних и неудобных движений, позволяет сократить затраты времени, улучшить использование оборудования, повысить качество выполняемой работы, обеспечить сохранность оборудования.
В целях обеспечения этого, организация труда предполагает осуществление комплекса мероприятий:
1. Разработка перечня работ и операций основного производства и установление последовательности их выполнения;
2. Подбор, профессиональная подготовка и расстановка кадров, четкое определение обязанностей каждого работника;

Автоматизация регистрации и обработки заказов

08 Декабря 2012, курсовая работа

Объектом исследования является продажа продукции в автосервисе «Элекс Авто».
Предмет исследования – операции по учету заказов машин и покупателей в автосервисе «Элекс Авто» и их регистрации.
Целью курсовой работы является разработка автоматизированной информационной системы по регистрации и обработке заказов автосервиса «Элекс Авто» для удобного и качественного обслуживания покупателей.

Автоматизация управления финансовыми рисками коммерческого банка

18 Февраля 2012, реферат

Цель курсовой работы –рассмотреть основы автоматизации управления финансовыми рисками коммерческого банка и внедрение системы управления рисками на примере ОАО «Банк Москвы».

Автоматизированная система управления организацией

22 Декабря 2011, реферат

«Система управления организации» - одно из ключевых понятий Теории организации, тесно связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий во исполнение определённых целей. В рамках этой системы протекает весь управленческий процесс, в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации.

Автоматизированные системы логистического менеджмента

05 Декабря 2012, лекция

Одной из наиболее динамично развивающихся областей в части использования информационных технологий является логистика. По сути, логистический подход к процессам означает стремление к перемещению товарно-материальных ценностей в максимально возможном объеме за минимальное время с учетом различных налагаемых ограничений. Такому подходу не всегда уделяется должное внимание в экономике, перенасыщенной деньгами и долгосрочными проектами, которые, как правило, способствуют завышенному спросу и несколько расслабляют предприятия. Растет численность персонала, его зарплаты, при этом качество перемещения товаров по цепи ф

Автоматизированный электропривод конвейеров

29 Ноября 2012, реферат

Важной характеристикой работы конвейера является её непрерывность. Это верно и когда конвейером называют средство для транспортировки грузов на небольшие расстояния, и когда конвейер — система поточного производства на базе двигающегося объекта для сборки. Эта система превратила процесс сборки сложных изделий, ранее требующий высокой квалификации от сборщика, в рутинный, монотонный, низкоквалифицированный труд, значительно повысив его производительность. Расстановка рабочих или автоматов на линии конвейерной сборки осуществляется с учётом технологии и последовательности сборки или обработки деталей, чтобы добиться эффективного разделения труда.

Автоматизовані управління: поняття, види, області застосування в операційній діяльності

27 Декабря 2011, курсовая работа

Автоматизація управління на основі економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій є невід'ємною частиною процесу вдосконалення діяльності практично всіх підприємств. Останнім часом намітився якісно новий етап, який характеризується прагненням до створення інтегрованих автоматизованих систем, які об'єднують всі завдання управління. Цьому сприяють розподілені обчислювальні системи і мережі, засоби ведення баз даних, засоби проектування і впровадження функціональних підсистем. Багато з нових автоматизованих систем управління, розроблені найбільшими зарубіжними фірмами, представлені сьогодні на українському ринку.

Автоматизоване робоче місце (АРМ)

15 Января 2012, реферат

Автоматизоване робоче місце (АРМ) — індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк необхідних йому документів і даних. Автоматизоване робоче місце забезпечує

Авторитарная модель управления

20 Февраля 2012, реферат

Из всех конструктивных моделей организационного управления авторитарная является самой древней, и она будет существовать вечно, поскольку отражает вечно существующий принцип иерархии. Однако правильное построение авторитарной системы – непростое искусство.