Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2012 в 05:49, курсовая работа

Описание работы

Мета моєї курсової роботи - провести аналіз цілей і завдань Інтернет-маркетингу як сучасного засобу діяльності підприємства.
Завдання курсової роботи:
охарактеризувати інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства,
визначити особливості інтернет-маркетингу,
проаналізувати цілі та завдання інтернет-маркетингу,
розглянути основні методи просування як спосіб досягнення цілей інтернет-маркетингу,
дати характеристику маркетинговій діяльності компанії «Apple».

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………………3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………5

1.1. Загальна характеристика маркетингу та його видів………………………..5

1.2. Оцінка ефективності маркетингової діяльності та методи її підвищення...

1.3. Впровадження інтернет-технологій як метод підвищення ефективності….

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «APPLE»……………….…………………………………………….

2.1. Загальна характеристика діяльності компанії……………………….

2.2. Основні напрями маркетингової діяльності…………………………………

2.3. Ефективність маркетингової діяльності компанії…………………..

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ…………………………..................................................................

3.1. Застосування традиційних елементів інтернет-маркетингу…………….....

3.2. Застосування соціальних мереж як новітнього елементу………………...

IV. ВИСНОВОК…………………………………………………………………..

V. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……..…………………………………………………

VI. ДОДАТКИ………...…………………………………………………………….

Работа содержит 1 файл

Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства.docx

— 128.27 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

зі спеціальності 

на тему:

«Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства»

 

 

 

 

 

 

Київ – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………..………………………………………………………………3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………5

1.1. Загальна характеристика  маркетингу та його видів………………………..5

1.2. Оцінка ефективності  маркетингової діяльності та  методи її підвищення...

1.3. Впровадження інтернет-технологій  як метод підвищення ефективності….

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «APPLE»……………….…………………………………………….

2.1. Загальна характеристика  діяльності компанії……………………….

2.2. Основні напрями маркетингової  діяльності…………………………………

2.3. Ефективність маркетингової діяльності компанії…………………..

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ…………………………..................................................................

3.1. Застосування традиційних елементів інтернет-маркетингу…………….....

3.2. Застосування соціальних мереж як новітнього елементу………………...

IV. ВИСНОВОК…………………………………………………………………..

V. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……..…………………………………………………

VI. ДОДАТКИ………...…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Маркетингова діяльність має на меті генерувати ідеї, які  стосуються таких сфер діяльності підприємства, як товарна політика, дослідження потреб і мотивів споживачів (product), цінова політика (price), збут і визначення каналів розподілу (place), а також просування товару (promotion).

Значна роль маркетингу полягає  у системі планування виробничої діяльності підприємства, тому що повсякчас змінюються вимоги щодо виробництва та ринкова кон’юнктура. Правильна стратегія маркетингу дозволяє підприємствам задовольнити потреби споживачів та при цьому одержати максимально можливий прибуток. Інтернет є одним із найпотужніших інструментів маркетингу, він є сучасним засобом діяльності підприємства.

Актуальність. Використання словосполучення «інтернет-маркетинг» зазвичай має на увазі використання стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно використовуються при прямих поштових розсилках, на радіо і в телевізійних рекламних роликах, тільки тут вони застосовуються до бізнес-простору в інтернеті.

Інтернет-маркетинг в першу чергу надає споживачеві можливість отримати інформацію про товари. Будь-який потенційний споживач може, використовуючи інтернет, отримати інформацію про товар, а також купити його.

Крім того, компанії, що використовують інтернет-маркетинг, економлять гроші як на персоналі, який займається продажами, так і на рекламі. А головне, що інтернет-маркетинг дозволяє розширити діяльність компанії з локального ринку на національний і міжнародний ринок. При цьому як великі компанії, так і малі, мають більш урівноважені шанси в боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних медіа (друкованих, радіо і телебачення), вхід на ринок через інтернет є не дуже витратним. Важливим моментом є те, що на відміну від традиційних маркетингових методів просування, інтернет-маркетинг дає чітку статистичну картину ефективності маркетингової кампанії. У порівнянні з іншими видами медіамаркетингу (друкованими, радіо і телебаченням), інтернет-маркетинг зростає дуже швидко. Він завойовує все більшу популярність не тільки в бізнесі, але і у звичайних користувачів, які хочуть просунути свій веб-сайт або блог і заробити. Тим не менш, у розвинених країнах, витрати на Інтернет-маркетинг і рекламу становлять близько 5% від загальних рекламних витрат.

Мета моєї курсової роботи - провести аналіз цілей і завдань Інтернет-маркетингу як сучасного засобу діяльності підприємства.

Завдання курсової роботи:

    • охарактеризувати інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства,
    • визначити особливості інтернет-маркетингу,
    • проаналізувати цілі та завдання інтернет-маркетингу,
    • розглянути основні методи просування як спосіб досягнення цілей інтернет-маркетингу,
    • дати характеристику маркетинговій діяльності компанії «Apple».

         Об'єкт вивчення курсової роботи – американська компанія «Apple».

         Предмет курсової роботи - визначення цілей, завдань і методів Інтернет-маркетингу, дослідження маркетингової діяльності компанії.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Теоретичною основою даної  роботи послужили праці таких  авторів, як: Яшева Г. А., Ассель Г., Романов А. Н., Успенський І. В. та багатьох інших.

 

 

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1. Загальна характеристика маркетингу та його видів

 

У країнах з розвинутою ринковою економікою маркетинг розглядається як провідна функція управління, він визначає ринкову і виробничу стратегії підприємства, засновані на знанні споживчого попиту. У цих умовах маркетинг являє собою систему організації діяльності підприємства щодо задоволення потреб споживачів та одержанні при цьому максимально можливого прибутку [1, c. 12].

Термін „маркетинг» походить від англійського „market» - ринок і означає діяльність у сфері ринку, збуту. Однак маркетинг - більше широке поняття.

Основним у маркетингу є взаємодоповнюючий підхід. Це ретельне і всебічне вивчення ринку, а також активний вплив на ринок, формування потреб і купівельних переваг. Знайти шлях між виробником та споживачем – в цьому і є основна мета будь-якої маркетингової діяльності.

Таким чином, маркетинг являє собою вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб.

В основі маркетингу лежить ідея людських потреб, тобто потреб у їжі, одязі, теплі й безпеці, а також у духовній близькості, впливі й прихильності тощо. Потреби людей практично безмежні, а от ресурси для їхнього задоволення обмежені. Людина буде вибирати ті товари, які принесуть йому найбільше задоволення в рамках його фінансових можливостей. Чим повніше відповідає товар бажанням споживача, тим більшого успіху отримує виробник. Він повинен відшукувати потенційних споживачів, з'ясовувати їх потреби, а потім створювати товар, як можна повніше задовольняючи ці потреби [1, c.13].

Маркетинг має місце в  тих випадках, коли люди вирішують  задовольнити свої потреби і запити за допомогою обміну. Обмін - акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта і пропозиції замість чого-небудь. Маркетинг є невід’ємною частиною діяльності підприємства [2, c.17].

Тривалий період розвитку маркетингу, особливості його використання в різних країнах, галузях, організаціях та на підприємствах зумовили появу різноманітних його видів [16, с.64].

Так, розрізняють маркетинг, орієнтований на продукт (послугу), на споживача та змішаний.

Маркетинг, орієнтований на продукт (продуктовий маркетинг), має на меті використання продукту чи послуги, як основного інструмента виробничо-збутової діяльності. Інакше кажучи, висока якість продукції позбавляє необхідності докладати значні зусилля для рекламування, збуту, реалізації та інших елементів маркетингової діяльності. Якісний товар продає себе сам.

Маркетинг споживача стверджує, що споживач, по-перше, завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам із вищими якісними характеристиками, але купує не стільки сам товар як річ, скільки ту споживчу вартість, яка в ньому втілена, для розв’язання власних виробничих проблем або для задоволення власних потреб. У зв’язку з цим головне завдання маркетингу — вивчення споживача, його побажань, пріоритетів, умов і чинників їх формування і розвитку, пропонування відповідних товарів чи послуг.

Змішаний маркетинг, а саме він переважає в сучасній підприємницькій діяльності, використовує підходи та інструментарій обох названих видів маркетингу. 

Залежно від сфери маркетингової  діяльності розрізняють маркетинг  товарів споживчого попиту (споживчий  маркетинг), товарів виробничо-технічного призначення (маркетинг типу «business to business») і торговельний (посередницький) [23, с.27].

Споживчий маркетинг націлено на задоволення потреб людей (так званих кінцевих споживачів, оскільки після споживання чи експлуатації ними товарів останні назавжди перестають існувати).

У маркетингу типу «business to business» (B2B) взаємозв’язки встановлюються між підприємствами, фірмами чи організаціями. У тому разі, коли споживачами і постачальниками є промислові підприємства, а продукція поставляється для виробництва інших товарів, маркетинг називається промисловим [Див. Додаток I].

Посередницький маркетинг — це, з одного боку, професійне виконання спеціалізованими ринковими суб’єктами спеціальних функцій із задоволення потреб підприємств-товаровиробників зі збуту готової продукції, а з другого — потреб споживачів цієї продукції.

За змістом маркетингової  діяльності та періоду, на який розробляється  маркетингова політика підприємства, розрізняють стратегічний, тактичний та оперативний маркетинг [8, с.273].

Стратегічний маркетинг — це розробка та реалізація тривалої маркетингової політики підприємства (більше, ніж на п’ять років) — своєрідної генеральної програми дій. У ній визначається мета і завдання діяльності та розвитку підприємства, розробляється його стратегія. Найважливіший момент стратегічного маркетингу — аналіз і прогнозування реальних і потенційних потреб споживачів. Головним у стратегічному маркетингу є виявляння і освоєння перспективних ринків товарів (послуг) і груп споживачів (ринкових сегментів), забезпечення і планомірне підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому, зосередження зусиль на перспективних напрямках діяльності.

Тактичний маркетинг — це розробка середньострокових (від двох до п’яти років) програм діяльності підприємства в рамках вибраних заздалегідь стратегій.

Оперативний маркетинг — це розробка та реалізація конкретного маркетингового інструментарію, засобів активного збуту продукції, своєчасне реагування на динаміку попиту на підставі можливостей підприємства та стану ринку.

Залежно від міри диференціації маркетингової діяльності розрізняють масовий та диференційований маркетинг [24, с.43].

Масовий маркетинг — це діяльність, яка передбачає пропонування універсальних товарів для всього ринку (всіх споживачів).

Найвищим виявом такого є глобальний маркетинг. Можливість глобального маркетингу пояснюється тим, що нині відбувається інтенсивний процес зближення різних країн: народів, а через те бажання споживачів різних країн також все більше зближуються, «уніфікуються». Тому стратегія маркетингу може мати єдиний для всіх споживачів характер, а товари, що пропонуються ринку, якомога більше стандартизуються з розрахунком на масового покупця.

Диференційований маркетинг з точністю до навпаки — виходить із того засадничого принципу, що будь-який бізнес має локальний характер, а отже, потребує сегментування ринку, тобто його розподілу на однорідні частини та обслуговування таких частин (сегментів) з урахуванням характеристик і особливостей останніх. Рівень сегментування ринку може бути різним, аж до розподілу на окремих суб’єктів.

У цьому разі диференційований маркетинг називають індивідуальним. До речі, індивідуалізація маркетингу — це провідна тенденція його сучасного розвитку. За видами попиту розрізняють маркетинг конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, підтримувючий, демаркетинг; маркетинг, що реагує; маркетинг, що протидіє; креативний, персональний [Див. Додаток II].

Залежно від основних об’єктів уваги, кінцевої мети і способів її досягнення розрізняють маркетинг  виробничий, товарний, збутовий, управлінський і стратегічний [9, с.67].

Крім того, за рівнем координації маркетингових функцій на підприємстві розрізняють інтегрований (маркетингові функції організаційно об’єднані в одному комплексі, підпорядкованому схваленій корпоративній стратегії) і неінтегрований маркетинг (функції маркетингу виконуються окремо різними підрозділами підприємства);

— залежно від мети маркетингової  діяльності — комерційний (діяльність для отримання прибутку чи доходу) і некомерційний маркетинг (мета — створення відповідного іміджу підприємства чи його продукції);

— відповідно до широти охоплення — макромаркетинг (діяльність, яка розглядає обмінні процеси і системи з урахуванням суспільних перспектив і наслідків) і мікромаркетинг (процеси і системи обміну розглядаються лише з погляду окремих підприємств);

— за видами продукції —  маркетинг товарів, послуг, ідей, місць для забудови чи відпочинку, особистостей чи організацій;

— за методами зв’язку зі споживачами — прямий (без посередників) і опосередкований маркетинг, телевізійний (зв’язок за допомогою телепередач), поштовий (із використанням засобів поштового зв’язку), маркетинг за каталогами, а також телемаркетинг (з використанням телефонного зв’язку) і мережевий маркетинг (через розгалужену систему збутових агентів) [4, с.267].

Информация о работе Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства