Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2012 в 05:49, курсовая работа

Описание работы

Мета моєї курсової роботи - провести аналіз цілей і завдань Інтернет-маркетингу як сучасного засобу діяльності підприємства.
Завдання курсової роботи:
охарактеризувати інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства,
визначити особливості інтернет-маркетингу,
проаналізувати цілі та завдання інтернет-маркетингу,
розглянути основні методи просування як спосіб досягнення цілей інтернет-маркетингу,
дати характеристику маркетинговій діяльності компанії «Apple».

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………………3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………5

1.1. Загальна характеристика маркетингу та його видів………………………..5

1.2. Оцінка ефективності маркетингової діяльності та методи її підвищення...

1.3. Впровадження інтернет-технологій як метод підвищення ефективності….

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «APPLE»……………….…………………………………………….

2.1. Загальна характеристика діяльності компанії……………………….

2.2. Основні напрями маркетингової діяльності…………………………………

2.3. Ефективність маркетингової діяльності компанії…………………..

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ…………………………..................................................................

3.1. Застосування традиційних елементів інтернет-маркетингу…………….....

3.2. Застосування соціальних мереж як новітнього елементу………………...

IV. ВИСНОВОК…………………………………………………………………..

V. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……..…………………………………………………

VI. ДОДАТКИ………...…………………………………………………………….

Работа содержит 1 файл

Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства.docx

— 128.27 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Яшева Г.А. Эффективность маркетинга: методика, оценки и результаты // Журнал «Практический маркетинг» – 2003. – №8.

2.Маркетинг менеджмент. Научное издание / Под ред. Туган-Барановского М., Балабановой Л.В.— Донецк: ДонГУЭТ, 2001. — 594 с.

3.Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 304 с.

4.Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 804 с.

5.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия / Електронне видання // Режим доступу: http://mega.km.ru/

6.Савчук В.П. Как измерить эффективность маркетинга, или «финансы маркетинга». // Консалтинговая компания «Стратегический партнер» /// Режим доступу: http://s-p.com.ua/

7.Ленсколд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетингових компаний / Пер.с англ. под ред. В.Б.Колчанова и М.А.Карлика. – СпБ.: Питер, 2005. – 272 с.

8.Маркетинг / Под редакцией академика А.Н. Романова. М.: 2005. – 576 с.

9.Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. Практикум по маркетингу. М.: Юристь, 2003. – 198 с.

10. Холмогоров В. Інтернет-маркетинг. –  СПб.: Пітер, 2002. – 252 с.

11. Дік В. В., Лужецький М. Г., Родіонов А. Е. Електронна комерція. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. – 163 c.

12.Петрик Е. А. Інтернет-маркетинг. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2004. – 96 с.

13.Успенський І. В. Інтернет-маркетинг. - СПб.: Вид-во СПГУЕіФ, 2003. – 125 с.

14.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Експрес-курс. 2-е вид. / Пер. з англ. під ред. С. Г. Божук. - СПб.: Пітер, 2006. – 374 с.

15.Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. - М.: Финпресс, 2005. – 144 с.

16.Алексунін В.А. Маркетинг: Підручник. - М.: Дашков і Ко, 2009. – 132 с.

17.Інтернет-маркетинг на 100%: Серія: На 100%. - М.: Питер, 2009. – 80 с. 18.Ібрагімов Л.А. Маркетинг: Підручник. - М. Дело: 2008. – 168 с.

19.Васильєв Г.А., Забегалін Д.А. Електронний бізнес. Реклама в Інтернет. - М.: Юнити-Дана, 2008. – 173 с.

20.Алексунін В.А., Родигин В.В. Електронна комерція і маркетинг в Інтернеті. - М.: Дашков і Ко, 2007. – 212 с.

21.Буреніна Т.А. Маркетинг на базі Інтернет-технологій. - М.: Благовіст-В, 2005. – 97 с.

22.Вигодська Е.Г., Колпакова Н.П. Маркетинг. - М.: ГІОРД, 2008. – 132 с.

23.Панкрухин А.П. Маркетинг: Підручник. - М.: Омега-Л, 2009. – 116 с.

24.Годін А.М. Маркетинг: Підручник. - М.: Дашков і Ко, 2009. – 345 с.

25.Голік В.С. Ефективність Інтернет-маркетингу в бізнесі. - М. 2008. – 293 с.

26.Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. - М.: Финпресс, 2005. – 258 с.

27.Мурахтанова Н.М., Єрьоміна Є.І. Маркетинг: Підручник. - М.: Академія, 2008. – 337 с.

28.Панкрухин А.П. Маркетинг: Підручник. - М.: Омега-Л, 2009. – 221 с.

29.Парамонова Т.Н., Красюк І.М. Маркетинг: Підручник. - М.: КноРус, 2008. – 112 с.

30.Петрик О.А. Інтернет-маркетинг. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2004. – 197 с.

31.Ральф Уілсон. Планування стратегії інтернет-маркетингу / Planning Your Internet Marketing Strategy. - М.: Видавничий дім Гребенникова, 2008. – 348 с.

32.Електронна енциклопедія «Вікіпедія» / Компанія «Apple» // Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/»Apple»

33.Електронне видання // Режим доступу: http://infox.ru/hi-tech/

34.Офіційний сайт компанії «Apple» (російська версія) // Режим доступу: http://www.apple.com/ru

35.Березин И. Маркетинг сегодня. — М.: Менеджер, 1996. – 213 с.

36.Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000. – 412 с.

37.Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. – 235 с.

38.Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001. – 264 с.

39.Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992. – 122 с.

40.Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002. – 398 с.

ДОДАТОК I. ТАБЛИЦЯ «ПОРІВНЯННЯ  МАРКЕТИНГУ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ І ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Ознаки 
порівняння

Маркетинг товарів 
споживчого попиту

Маркетинг товарів 
виробничо-технічного призначення

Продукти

Стандартна форма; сервіс має допоміжне значення; низька вартість, велика кількість

Більш технічний  за своєю природою; конкретна форма  часто змінюється на бажання споживачів; висока вартість, велика кількість; дуже важливий супутний сервіс

Ціна

Прейскурантна

На стандартні товари — за прейскурантом, на специфічні товари — за домовленістю

Просування

Зосереджування уваги  на рекламі

Зосереджування  уваги на особистому продажу і  технічному консультуванні

Розподіл

Через посередників

Канали коротші, частіше використовуються спеціалізовані постачальники і збутовики

Процес прийняття рішення

Рішення приймаються індивідуально  чи на рівні сім’ї; мотиви купівлі  часто ірраціональні (смаки, мода, вплив інших людей)

Рішення приймаються  колегіально за участю багатьох членів організації; використовуються специфікації, різнопланова технічна й економічна інформація

Ринки

Значна кількість  споживачів; попит безпосередній, значно залежить від цін. Покупці — кінцеві споживачі, які купують товари для особистого, домашнього чи сімейного користування

Споживачі концентруються в конкретних регіонах; попит є  похідним від попиту кінцевих споживачів, змінюється в значному діапазоні, менше залежить від цін; кількість споживачів незначна; покупці — комерційні фірми, установи, які мають на меті отримання прибутку. Купують товари для виробничого використання чи перепродажу


 

 

ДОДАТОК II. ТАБЛИЦЯ «ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОПИТУ ТА ВИДІВ МАРКЕТИНГУ»

Вид попиту

Вид маркетингу

Зміст маркетингової  діяльності

1. Негативний

Конверсійний

Створення активного  попиту через зниження цін, стимулювання збуту, поліпшення якості товару

2. Нульовий

Стимулювальний

Надання товару нових  характеристик, рекламування, пропонування товарів іншим ринкам (сегментам)

3. Що меншає

Ремаркетинг

Надання товару ринкової новизни, репозиціювання

4. Сезонний (нерегулярний)

Синхромаркетинг

Згладжування  сезонних коливань виробництва та продажу, використання гнучких цін, політики знижок

5. Латентний

Розвивальний

Стимулювання  збуту, поліпшення якості товару, рекламування

6. Повноцінний

Підтримувальний

Підтримування попиту, якості товарів, сервісу

7. Ажіотажний

Демаркетинг

Зниження цін, рекламної активності, посилення  збутової діяльності

8. Оманливий

Маркетинг —  
реагування,  
«короткозорий»

Наголошування на оперативному управлінні діяльністю

9. Небажаний

Маркетинг — протидія

Скорочення небажаного попиту

10. Унікальний

Персональний

Розвиток  сервісу, персональний продаж

11. Креативний

Інноваційний

Розроблення і  пропонування ринку нових товарів


 


Информация о работе Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства