Розробка програми «Табло поїздів»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 20:36, курсовая работа

Описание работы

Ускладнення сучасного промислового виробництва, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформації поставили на порядок денний питання автоматизації багатьох функцій управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.
На даний час, внаслідок науково-технічного прогресу, розпочався швидкий розвиток мікропроцесорної техніки на основі мікропроцесорів і цифрових мікросхем. На основі цих елементів формуються різні мікропроцесорні системи які здатні як самостійно виконувати якусь функцію, так і керувати роботою інших пристроїв.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………5
Розділ 1. Загальний розділ…………………………………………………….7
Аналіз технічного завдання…………………………………………..7
Найменування та область застосування…………………….7
Призначення розробки……………………………………….7
Вимоги до програмного забезпечення………………………7
Часові характеристики……………………………………….8
Вимоги до надійності………………………………………...8
Умови експлуатації…………………………………………...8
Вимоги до програмної документації……………….………..9
Стадії та етапи розробки……………………………………..9
Порядок контролю та прийому……………………………...9
Розділ 2. Розробка технічного та робочого проекту………….……………10
Постановка задачі на розробку програмного забезпечення……...10
Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних……………………………………………………...10
Вхідні дані …………………………………………………..10
Вихідні дані………………………………………………….11
Опис методів реалізації функцій програми………………………11
Функція Menu………………………………………………..11
Функція NovaBD ……………………………………………13
Функція Dobavutu …………………………………………..15
Функція Vuvestu …………………………………………….17
Функція Vudalutu……………………………………………19
Функція Poshyk ……………………………………………..21


Функція Tablo …………………………………………….....23
Функція Obnovutu…………………………………………...25
Визначення інформаційних зв’язків…………………….…27
Написання текстів програми……………...…..……………28
Розділ 3. Тестування та налагодження програми…………………………..28
Висновки ……………………………………………………………………..36
Список використаної літератури……………………………………………37
Додатки………………………………………………………………………..38

Работа содержит 1 файл

Курсовий проект.doc

— 1.17 Мб (Скачать)

     ЗМІСТ

     

  Вступ……………………………………………………………………………5

  Розділ 1. Загальний розділ…………………………………………………….7

    1. Аналіз технічного завдання…………………………………………..7
   1. Найменування та область застосування…………………….7
   2. Призначення розробки……………………………………….7
   3. Вимоги до програмного забезпечення………………………7
   4. Часові характеристики……………………………………….8
   5. Вимоги до надійності………………………………………...8
   6. Умови експлуатації…………………………………………...8
   7. Вимоги до програмної документації……………….………..9
   8. Стадії та етапи розробки……………………………………..9
   9. Порядок контролю та прийому……………………………...9

  Розділ 2. Розробка технічного та робочого проекту………….……………10

    1. Постановка задачі на розробку програмного забезпечення……...10
    • Опис та обґрунтування  вибору методу організації вхідних та вихідних даних……………………………………………………...10
    • Вхідні дані …………………………………………………..10
    • Вихідні дані………………………………………………….11
    • Опис методів реалізації функцій програми………………………11
    • Функція Menu………………………………………………..11
    • Функція NovaBD ……………………………………………13
    • Функція Dobavutu …………………………………………..15
    • Функція Vuvestu …………………………………………….17
    • Функція Vudalutu……………………………………………19
    • Функція Poshyk ……………………………………………..21
 
 

    • Функція Tablo …………………………………………….....23
    • Функція Obnovutu…………………………………………...25
    • Визначення інформаційних зв’язків…………………….…27
    • Написання текстів програми……………...…..……………28

  Розділ 3. Тестування та налагодження програми…………………………..28

  Висновки ……………………………………………………………………..36

  Список  використаної літератури……………………………………………37

  Додатки………………………………………………………………………..38 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ВСТУП

     На  початку XXI століття людство увійшло  в новий етап свого розвитку.

     

     Якщо  раніше земля, праця, капітал були ключовими  елементами виробництва, то в сьогоднішньому, інформаційному суспільстві, в багатьох галузях виробництва головною складовою стає інформація.

     Ускладнення сучасного промислового виробництва, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформації поставили на порядок денний питання  автоматизації багатьох функцій  управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.

     На  даний час, внаслідок науково-технічного прогресу, розпочався швидкий розвиток мікропроцесорної техніки на основі мікропроцесорів і цифрових мікросхем. На основі цих елементів формуються різні мікропроцесорні системи які здатні як самостійно виконувати якусь функцію, так і керувати роботою інших пристроїв.

     Об’єктивна  можливість такого управління з’явилось лише завдяки досягненням математики, кібернетики, теорії інформації, а також розвитку електронно - обчислювальної техніки.

     Зявилась  необхідність у створенні нового сучасного програмного забезпечення, а для цього потрібні чималі знання в області програмування. Для того, щоб програміст міг створювати, програмне забезпечення використовують різноманітні мови програмування

     

     Серед універсальних мов високого рівня  безперечним лідером є мова С (разом з С++). До безумовних переваг  останніх належать: наявність операторів, що забезпечують базові програмні елементи; можливість програмування на низькому рівні з доступом до адрес оперативної пам’яті; великі бібліотеки службових підпрограм та класів. Ці обставини зробили мови С та С++ основними мовами розробки операційних систем, компіляторів, тощо, чим ще більше підвищили їх популярність. З іншого боку, вони мають і ряд недоліків, до яких в першу чергу слід віднести наявність синтаксичних неоднозначностей, які обмежують можливості компілятора щодо контролю правильності програми. У С відсутні вбудовані оператори для виконання введення-висновку, динамічного розподілу пам'яті, управління процесами і т.п., проте в системне оточення мови С входить бібліотека стандартних функцій, в якій реалізовані подібні дії.

     Мова  С була розроблена в США співробітниками  фірми Bell Laboratories на рубежі 70-х років. Приблизно в той же час вона була використана для розробки операційної системи UNIX. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

     

     Розділ 1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

  1. Аналіз технічного завдання
 

   1.1.1 Найменування та  область застосування

     Назва курсової роботи «Розробка програми “Табло поїздів”».

     Об’єктом  використання даної програми є  користувач, який зможе створювати нову Базу даних, переглядати її, здійснювати пошук по критерію, редагувати та інше. Ця програма є проста у користуванні і тому, будь-який користувач, який володіє ПК на рівні користувача, без значних зусиль зможе оволодіти програмою в повному обсязі. 

   1.1.2 Призначення розробки

     Дане  програмне забезпечення призначене для введення бази даних розкладу руху поїздів.

     Ця  програма повинна передбачати збереження необхідної інформації про поїзд  протягом певного періоду часу, для  цього можна використати файли  довільного доступу, які дадуть змогу  користувачеві в будь-який час  звернутися до тої інформації, які йому будуть необхідні. 

     Також дана програма повинна перетворювати вхідні дані в форму зрозумілу користувачу (тобто безпосередньо взаємодіяти з користувачем). 

     1.1.3 Вимоги до програмного забезпечення

     Дана  програма повинна бути написана (створена) з допомогою мови програмування С та середовища програмування Dev-C++ Сonsole Аpplication C Project. Це все дає необхідні можливості щодо реалізації поставленої задачі.

     Для того, щоб користувач зміг ввести та зчитати відповідно вхідні та вихідні дані, необхідно організувати їх, як одну структуру.  

     1.1.4 Часові характеристики

     Дана  програма створена в середовищі програмування  С, та має достатньо швидкий час, необхідний для виконання, який залежить від кількості записів в базі даних (чим їх більше, тим швидкість виконання менша). Для того щоб цього уникнути необхідно збільшити вимоги до апаратних засобів, або зменшити кількість записів у базі даних.

     В неактивному стані тривалість роботи програми залежить лише від операційної системи, в якій виконується написана програма. 

     1.1.5 Вимоги до надійності

     Основною вимогою для надійної роботи програмного продукту є те, що усі файли, які використовуються даною програмою мають знаходитися в одному каталозі, тому категорично забороняється їх редагування, а також будь-які непотрібні зміни в їх назві. Для цього у програмі повинен бути створений блок, який опитує наявність цих файлі в каталозі. В випадку, коли ці файли не будуть знайдені, програма повинна повідомити користувача про помилку. 

     1.1.6 Умови експлуатації

     Для правильної та надійної роботи програмного продукту насамперед необхідне апаратне і програмне  забезпечення, яке має відповідати таким характеристикам:

     Операційна  система : Windows 95/98/Me/2000/XP;

     Процесор: 133Mhz і більше;

     ОЗУ: 12Мб і більше ;

     Пристрої введення: клавіатура;

     

     CD-ROM: 2-52x або дисковод;

     Вільне місце на жорсткому диску: 2Мб. 

     1.1.7 Вимоги до програмної документації

     Разом із готовим програмним продуктом  постачається така технічна документація:

 • Інструкція із технічними характеристиками ПЗ;
 • Інструкція по основним функціям ПЗ;
 • Інструкція по експлуатації ПЗ;
 • Інструкція з вимогами до апаратних засобів.
 

     1.1.8 Стадії та етапи розробки

     Розробка  даного програмного продукту пройшла такі стадії і етапи:

 • Формування вимог до поставленої задачі;
 • Складання алгоритму роботи програми;
 • Розробка і написання тексту програми в середовищі програмування C;
 • Тестування програми на різному апаратному і програмному забезпеченню;
 • Усунення помилок при роботі програми.
 

   1.1.9 Порядок контролю та прийому

     Тестування і контроль роботи  програми здійснювалося на наступному програмному і апаратному засобах:

 • Операційна система : Windows ХР SP3;
 • Процесор: AMD Sempron (1.66 ГГц)
 • Оперативна пам’ять: 512 Мб;
 • Вінчестер: SAMSUNG 500 Гб;

     

 • Відеоадаптер:  ATI Radeon 9550
 
 
      

        

     Розділ 2. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ТА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

     2.1 Постановка задачі на розробку програмного забезпечення

     Даний програмний продукт повинен виконувати функцію Розкладу руху поїздів, при цьому інформація буде виведена на Табло. Дана програма працює з використанням файлу довільного доступу. Користувач повинен виконувати різного роду задачі у ній, а вся інформація повинна зберігатися у файлі довільного доступу.  

     2.2 Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних 

     2.2.1. Вхідні дані

     Для чіткої організації вхідних даних  у цій програмі створено структуру, яка  дає змогу  задовольнити потреби постановки задачі на курсову роботу. Також, за допомогою цієї структури здійснюється запис у файл, зчитування з файлу та швидкий пошук у ньому.

     В програмі створена структура даних: struct Poizd.

     Детальний опис структури:

     Структура struct Poizd

     - Номер запису;

     - Номер поїзду;

     - Станція №1;

     - Станція №2;

     - Тип поїзду;

     - Час відправлення. 

     Вхідні  дані вводяться в структуру при  запуску програми шляхом вибору із головного меню необхідних користувачеві дій, які дозволяють ввід даних або їх редагування. Уся створена в програмі інформація записується у файл data.dat.

   

     

Информация о работе Розробка програми «Табло поїздів»