Розробка програми «Табло поїздів»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 20:36, курсовая работа

Описание работы

Ускладнення сучасного промислового виробництва, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформації поставили на порядок денний питання автоматизації багатьох функцій управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.
На даний час, внаслідок науково-технічного прогресу, розпочався швидкий розвиток мікропроцесорної техніки на основі мікропроцесорів і цифрових мікросхем. На основі цих елементів формуються різні мікропроцесорні системи які здатні як самостійно виконувати якусь функцію, так і керувати роботою інших пристроїв.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………5
Розділ 1. Загальний розділ…………………………………………………….7
Аналіз технічного завдання…………………………………………..7
Найменування та область застосування…………………….7
Призначення розробки……………………………………….7
Вимоги до програмного забезпечення………………………7
Часові характеристики……………………………………….8
Вимоги до надійності………………………………………...8
Умови експлуатації…………………………………………...8
Вимоги до програмної документації……………….………..9
Стадії та етапи розробки……………………………………..9
Порядок контролю та прийому……………………………...9
Розділ 2. Розробка технічного та робочого проекту………….……………10
Постановка задачі на розробку програмного забезпечення……...10
Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних……………………………………………………...10
Вхідні дані …………………………………………………..10
Вихідні дані………………………………………………….11
Опис методів реалізації функцій програми………………………11
Функція Menu………………………………………………..11
Функція NovaBD ……………………………………………13
Функція Dobavutu …………………………………………..15
Функція Vuvestu …………………………………………….17
Функція Vudalutu……………………………………………19
Функція Poshyk ……………………………………………..21


Функція Tablo …………………………………………….....23
Функція Obnovutu…………………………………………...25
Визначення інформаційних зв’язків…………………….…27
Написання текстів програми……………...…..……………28
Розділ 3. Тестування та налагодження програми…………………………..28
Висновки ……………………………………………………………………..36
Список використаної літератури……………………………………………37
Додатки………………………………………………………………………..38

Работа содержит 1 файл

Курсовий проект.doc

— 1.17 Мб (Скачать)

  r3=strcmp(z4,w3);

  if(r3==0){

  printf("%3d%10d%20s%16s%13s%13.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);

  }}

  CharToOem("Шукати  ше? 1 - Так | 0 - Ні\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&o);

  system("cls");

  break;

  case 5:

  a.i=s;

  CharToOem("Введіть  час прибуття\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%lf",&z5);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  system("cls");

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t   Тип\t\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd));

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a.chas==z5){

  printf("%3d%10d%20s%16s%13s%13.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);        

  }}

  CharToOem("Шукати  ше? 1 - Так | 0 - Ні\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&o);

  system("cls");

  break;

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");  

  case 0:

  o=0;

  break;

  }}}

  fclose(p);              

  }

  /*****************************************************************************************************************************/

   

  void Tablo(void){

  system("cls");

  struct tm *z;

  char *c;

  int s,v;

  time_t now;

  time(&now);

  z=localtime(&now);

  c=asctime(z);

  puts(c);

  getc(stdin);

  s=z -> tm_hour;

  char e[20];

  FILE*p;

  double max1,max2;

  max1=s;

  max2=s+2;

  struct Poizd a;

  if((p=fopen("data.dat","r"))==NULL){

  printf("Fail ne vidkruto\n");}

  else{

  printf("________________________________________________________________________________");

  CharToOem("  Номер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t        Тип\t     Час\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd));

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a.chas>max1&&a.chas<=max2)

  {

  printf("%5d     |%14s   |%12s    |%13s    |%9.2f\n\n",a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);

  }

  }

  printf("________________________________________________________________________________");

  fclose(p);

  getch();

  }                                   

  /*****************************************************************************************************************************/   

  void Obnovutu(void){

  system("cls");

  double c;

  FILE*p;

  int b,t,k;

  char e[20],r1[15],r2[15],r3[15];

  if((p=fopen("data.dat","r+"))==NULL){

  CharToOem("Файл  не відкрито\0",e);

  printf("%s\n",e);}

  else{

  struct Poizd a;

  CharToOem("Введіть  номер для обновлення\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&b);

  fseek(p,(b-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a.i==0){

  CharToOem("Запис  не містить даних\0",e);

  printf("%s\n",e);}

  else{

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t     Тип\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  printf("%3d%10d%20s%16s%15s%11.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);

  CharToOem("Введіть  номер запису\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%d",&k);

  a.i=k;

  CharToOem("Введіть  номер поїзду\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%d",&t);

  a.nomer=t;

  CharToOem("Введіть  станцію №1\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&r1);

  strcpy(a.nazva1,r1);

  CharToOem("Введіть  станцію №2\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&r2);

  strcpy(a.nazva2,r2);

  CharToOem("Введіть тип поїзду\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&r3);

  strcpy(a.tup,r3);

  CharToOem("Введіть  час прибуття\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%lf",&c);

  a.chas=c;

  fseek(p,(b-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fwrite(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  }

  system("cls");

  CharToOem("Запис  успішно обновлено!!!\0",e);

  printf("%s\n",e);

  fclose(p);

  getch();

  }}                                     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

Технічний коледж ТНТУ 
імені Івана Пулюя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота

 з дисципліни 

СИСТЕМНЕ  ПРОГАМУВАННЯ

 

“Розробка програми «Табло поїздів»” 
 
 
 

Виконав 
студент групи _____________________________________О. В. Славський

                                     (підпис) 

 
Керівник роботи    __________________________________ Г. Я. Марціяш

                                            (оцінка, підпис, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль-2011

Информация о работе Розробка програми «Табло поїздів»