Розробка програми «Табло поїздів»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 20:36, курсовая работа

Описание работы

Ускладнення сучасного промислового виробництва, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформації поставили на порядок денний питання автоматизації багатьох функцій управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.
На даний час, внаслідок науково-технічного прогресу, розпочався швидкий розвиток мікропроцесорної техніки на основі мікропроцесорів і цифрових мікросхем. На основі цих елементів формуються різні мікропроцесорні системи які здатні як самостійно виконувати якусь функцію, так і керувати роботою інших пристроїв.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………5
Розділ 1. Загальний розділ…………………………………………………….7
Аналіз технічного завдання…………………………………………..7
Найменування та область застосування…………………….7
Призначення розробки……………………………………….7
Вимоги до програмного забезпечення………………………7
Часові характеристики……………………………………….8
Вимоги до надійності………………………………………...8
Умови експлуатації…………………………………………...8
Вимоги до програмної документації……………….………..9
Стадії та етапи розробки……………………………………..9
Порядок контролю та прийому……………………………...9
Розділ 2. Розробка технічного та робочого проекту………….……………10
Постановка задачі на розробку програмного забезпечення……...10
Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних……………………………………………………...10
Вхідні дані …………………………………………………..10
Вихідні дані………………………………………………….11
Опис методів реалізації функцій програми………………………11
Функція Menu………………………………………………..11
Функція NovaBD ……………………………………………13
Функція Dobavutu …………………………………………..15
Функція Vuvestu …………………………………………….17
Функція Vudalutu……………………………………………19
Функція Poshyk ……………………………………………..21


Функція Tablo …………………………………………….....23
Функція Obnovutu…………………………………………...25
Визначення інформаційних зв’язків…………………….…27
Написання текстів програми……………...…..……………28
Розділ 3. Тестування та налагодження програми…………………………..28
Висновки ……………………………………………………………………..36
Список використаної літератури……………………………………………37
Додатки………………………………………………………………………..38

Работа содержит 1 файл

Курсовий проект.doc

— 1.17 Мб (Скачать)

     Рисунок 2.16 – Пошук по критерію

     Після вибору критерію потрібно ввести запис, який треба знайти (рисунок 2.17).

     Рисунок 2.17 – Введення запису в пошук

   

     

     Результатом пошуку є рисунок 2.18, на якому виведена інформаці про шуканий запис. При цьому виводитться запитання про продовження пошуку чи його завершення, для цього потрібно ввести необхідні цифри.

     Рисунок 2.18 – Результат пошуку

     Шостий  пункт головного меню дозволяє вивести  дані з файлу у вигляді Табло (рисунок 2.19). Тому інформація, яка буде виводитися залежить від системного часу. Для виходу потрібно натиснути любу клавішу.

     Рисунок 2.19 – Табло поїздів

   

     

      При виборі сьомого пункту меню можна  відредагувати будь-який запис із бази даних, для цього потрібно ввести номер запису. Після введення номеру запису необхідно ввести нові значення запису (рисунок 2.20). При успішному обновленні виводиться відповідне повідомлення. Для виходу в меню потрібно натиснути клавішу Enter.

      

     Рисунок 2.20 – Вікно обновлення запису 

     Для виходу з програми потрібно натиснути клавішу «8» в головному меню. 

     Після закінчення створення програми вона була протестована на ПК такої програмної та апаратної конфігурації:

 • Операційна система : Windows ХР  SP3;
 • Процесор: AMD Sempron (1.66 ГГц);
 • Оперативна пам’ять: 512 Mб;
 • Вінчестер: 500 Гб;
 • Відеоадаптер:  ATI Radeon 9550.
 

     На  основі проведеного тестування можна зробити висновок, що програма робоча, оскільки ніяких помилок при роботі з нею не виявлено. При цьому програма тестувалась в середовищі в якому і повинна функціонувати, а саме інформаційному і програмному. 

   

     

      ВИСНОВКИ

     На  даній курсовій було розроблено програмний проект, метою якого є розробка програми «Табло поїздів». При роботі використовувалась мова програмування C та середовище програмування DEV-C++. З допомогою даної програми можна створювати нову базу даних,  редагувати, видаляти, обновлювати записи та зберігати їх у файлі довільного доступу. При цьому записи в ньому мають фіксовану довжину, що робить доступ до них простішим, без пошуку по всіх записах.

     Даний програмний виріб є досить доцільним, оскільки крім його прямого призначення  у вигляді «Табло поїздів», він  може використовуватись як база даних для інших транспортних компаній. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

     

     СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з системного програмування / Марціяш Г. Я. – Тернопіль: ТКТНТУ імені Івана Пулюя, 2005.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмування» / Марціяш Г.Я. – Тернопіль: ТКТНТУ, 2010
 

     Web-сайти:

  • http://ua.textreferat.com/referat-7604.html
  • http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2008_16/78-81.pdf
  • http://cds.net.ru/b.html#b10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Додаток А. Код програми

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <stdbool.h>

  #include <conio.h>

  #include <string.h>

  #include <time.h>

  #include <windows.h> 

  int Menu(void);

  void NovaBD(void);

  void Dobavutu(void);

  void Vuvestu(void);

  void Vudalutu(void);

  void Poshyk(void);

  void Tablo(void);

  void Obnovutu(void);

  struct Poizd{

  int nomer,i;

  char nazva1[10],nazva2[10];

  char tup[15];

  double chas;

  };

  main()

  {int a;

  {

  while ((a=Menu())!=8){

  switch(a){

  case 1:

  NovaBD();

  break;

  case 2:

  Dobavutu();

  break;

  case 3:

  Vuvestu();

  break;

  case 4:

  Vudalutu();

  break;

  case 5:

  Poshyk();

  break;

  case 6:

  Tablo();

  break;

  case 7:

  Obnovutu();

  break;

  }}}

  system("PAUSE"); 

  return 0;

  }

  /*****************************************************************************************************************************/ 

  int Menu(void){

  int Menu;

  system("cls");

  char e[20];

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  CharToOem("Курсова  робота\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("студента групи ОКС-406\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("Славського  Олександра\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  CharToOem("Виберіть  пункт меню \0",e);

  printf("\t\t\t     %s \n\n",e);

  CharToOem("Створити  нову БД\0",e);

  printf("\t\t\t1  >>  %s <<\n",e);

  CharToOem("Добавити  запис\0",e);

  printf("\t\t\t2  >>   %s  <<\n",e);

  CharToOem("Вивести  БД\0",e);

  printf("\t\t\t3  >>     %s    <<\n",e);

  CharToOem("Видалити  запис\0",e);

  printf("\t\t\t4  >>   %s  <<\n",e);

  CharToOem("Пошук  запису\0",e);

  printf("\t\t\t5  >>    %s   <<\n",e);

  CharToOem("Табло\0",e);

  printf("\t\t\t6  >>       %s       <<\n",e);

  CharToOem("Обновити  запис\0",e);

  printf("\t\t\t7  >>   %s  <<\n",e);

  CharToOem("Вихід\0",e);

  printf("\t\t\t8  >>       %s       <<\n",e);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------\n");

  scanf("%d",&Menu);

  return Menu;

  };

  /*****************************************************************************************************************************/ 

  void NovaBD(void){

  system("cls");

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  FILE*p;

  struct Poizd a;

  int k=1;

  a.i=0;

  char e[30];

  if((p=fopen("data.dat","w"))==NULL){

  CharToOem("Файл  не створено!\0",e);

  printf("%s\n",e);

  }

  else{

  CharToOem("Далі  введіть 1 || Для виходу введіть  2\0",e);

  printf("%s>>\n");

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  while(k==1){

  a.i++;

  CharToOem("Введіть  номер поїзду\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%d",&a.nomer);

  CharToOem("Введіть  станцію №1\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&a.nazva1);

  CharToOem("Введіть  станцію №2\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&a.nazva2);

  CharToOem("Введіть тип поїзду\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&a.tup);

  CharToOem("Введіть  час прибуття\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%lf",&a.chas);

  fseek(p,(a.i-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fwrite(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  scanf("%d",&k);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  if(k==2){

  a.i=0;

  fseek(p,(a.i-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fwrite(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  }

  }

  }};

  /*****************************************************************************************************************************/ 

  void Dobavutu(void){

  system("cls");

  char e[30];

  FILE*p;

  int d=0;

  if((p=fopen("data.dat","r+"))==NULL){

  CharToOem("Файл  не відкрито!\0",e);

  printf("%s\n",e);}

Информация о работе Розробка програми «Табло поїздів»