Розробка програми «Табло поїздів»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 20:36, курсовая работа

Описание работы

Ускладнення сучасного промислового виробництва, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформації поставили на порядок денний питання автоматизації багатьох функцій управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.
На даний час, внаслідок науково-технічного прогресу, розпочався швидкий розвиток мікропроцесорної техніки на основі мікропроцесорів і цифрових мікросхем. На основі цих елементів формуються різні мікропроцесорні системи які здатні як самостійно виконувати якусь функцію, так і керувати роботою інших пристроїв.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………5
Розділ 1. Загальний розділ…………………………………………………….7
Аналіз технічного завдання…………………………………………..7
Найменування та область застосування…………………….7
Призначення розробки……………………………………….7
Вимоги до програмного забезпечення………………………7
Часові характеристики……………………………………….8
Вимоги до надійності………………………………………...8
Умови експлуатації…………………………………………...8
Вимоги до програмної документації……………….………..9
Стадії та етапи розробки……………………………………..9
Порядок контролю та прийому……………………………...9
Розділ 2. Розробка технічного та робочого проекту………….……………10
Постановка задачі на розробку програмного забезпечення……...10
Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних……………………………………………………...10
Вхідні дані …………………………………………………..10
Вихідні дані………………………………………………….11
Опис методів реалізації функцій програми………………………11
Функція Menu………………………………………………..11
Функція NovaBD ……………………………………………13
Функція Dobavutu …………………………………………..15
Функція Vuvestu …………………………………………….17
Функція Vudalutu……………………………………………19
Функція Poshyk ……………………………………………..21


Функція Tablo …………………………………………….....23
Функція Obnovutu…………………………………………...25
Визначення інформаційних зв’язків…………………….…27
Написання текстів програми……………...…..……………28
Розділ 3. Тестування та налагодження програми…………………………..28
Висновки ……………………………………………………………………..36
Список використаної літератури……………………………………………37
Додатки………………………………………………………………………..38

Работа содержит 1 файл

Курсовий проект.doc

— 1.17 Мб (Скачать)

     2.2.2 Вихідні дані

     Для того, щоб виконувати дії над записуваною інформацією, яка є у базі даних, потрібно вибрати відповідні пункти з головного меню. При цьому можна вивести всю інформації, у вигляді таблиці, або можна вивести лише ту інформацію, яка відповідає часу перегляду, у вигляді Табло.  

     Таблиця із даними містить такі поля:

     - Номер запису;

     - Номер поїзду;

     - Станція №1;

     - Станція №2;

     - Тип поїзду;

     - Час відправлення. 

     2.3. Опис методів реалізації функцій програми

     Дана  програма складається з восьми функцій, без яких  програма є неробочою. 

     2.3.1. Функція Menu

     При запуску програми відразу запускається функція Menu, яка виводить на екран з допомогою форматованого виводу зрозуміле користувачу меню, при цьому користувач може вибрати в ньому певний пункт. При виборі пункту запускається функція, яка відповідає цьому пункту меню.

      Алгоритм виконання функції приведений на рисунку 2.1.

     

      

Рисунок 2.1 - Алгоритм виконання функції Menu 
 

     2.3.2. Функція NovaBD

     Функція NovaBD запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Створити нову БД. Разом з цим створюється файл довільного доступу під назвою data.dat, в якому буде зберігатися уся введена інформація. Спочатку дані будуть записуватись у структуру, а вже потім сама структура у файл довільного доступу data.dat. При успішному створенні бази даних у файлі, користувачу відкриється головне меню.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.2. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 2.2 - Алгоритм виконання функції  NovaBD 

   

     

     2.3.3. Функція Dobavutu

     Функція Dobavutu запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Добавити запис. Після цього відкривається файл довільного доступу data.dat, і якщо немає ніяких помилок, користувач вводить дані. Ці дані в структурі добавляються в кінець вже створеного файлу. Якщо відбулось успішне додавання запису, то файл закривається і  відкривається головне меню.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.3. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 2.3 - Алгоритм виконання функції Dobavutu 

   

     

     2.3.4. Функція Vuvestu

     Функція Vuvestu запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Вивести БД. Після цього відкривається файл довільного доступу data.dat, і якщо немає ніяких помилок, виводиться уся інформація, яка міститься в базі даних.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.4. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 2.4 - Алгоритм виконання функції Vuvestu 

   

     

     2.3.5. Функція Vudalutu

     Функція Vudalutu запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Видалити запис. Після цього відкривається файл довільного доступу data.dat, і якщо немає ніяких помилок, вводимо номер запису для видалення. Після введення даних програма послідовно зчитує записи з файлу і порівнює їх з тим записом, який був введений. При знаходженні запису він обнуляється. Після успішного видалення даних файл закривається, а програма повертається до головного меню.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.5. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Рисунок 2.5 - Алгоритм виконання функції Vudalutu 
 

   

     

     2.3.6. Функція Poshyk

     Функція Poshyk запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Пошук запису. Після цього відкривається файл довільного доступу data.dat, і якщо немає ніяких помилок, вибираємо критерій пошуку і вводимо запис, який шукаємо . Після введення даних програма послідовно зчитує записи з файлу і порівнює їх з тим записом, який був введений. При знаходженні запису він виводиться на екран. Після успішного виведення знайденого запису файл закривається, а програма повертається до головного меню.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.6. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

     

Рисунок 2.6 - Алгоритм виконання функції Poshyk

     2.3.7. Функція Tablo

     Функція Tablo запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Табло. Після цього відкривається файл довільного доступу data.dat, і якщо немає ніяких помилок, виводимо дані. При цьому порівнює системний час з часом відправлення поїзду, і виводимо той час, який відповідає системному часу.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.7. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

     

Рисунок 2.7 - Алгоритм виконання функції Tablo

     2.3.8. Функція Obnovutu

     Функція Obnovutu запускається при виборі користувачем в головному меню пункту Пошук запису. Після цього відкривається файл довільного доступу data.dat, і якщо немає ніяких помилок, вводимо номер запису для обновлення. Після введення номеру запису програма послідовно зчитує записи з файлу і порівнює їх з тим номером, який був введений. При знаходженні запису, дані виводиться на екран. Вводимо нові значення даних. Після успішного введення запису файл закривається, а програма повертається до головного меню.

     Алгоритм  виконання функції приведений на рисунку 2.8. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

     

Рисунок 2.8 - Алгоритм виконання функції Obnovutu

   

     

     2.3.9. Визначення інформаційних зв’язків програмних компонентів

     При запуску програма звертається до функції головного меню. Далі створюється  зв’язок з всіма іншими функціями  програми, які взаємодіють з структурою Poizd, яка, в свою чергу, взаємодіє з файлом довільного доступу data.dat.

     Ієрархічна структура інформаційних зв’язків програмних компонентів приведена на рисунку 2.9.

     Рисунок 2.9 - Ієрархічна структура інформаційних зв’язків програмних компонентів

   

     

      2.3.10 Написання текстів програми

     Після того як були складені усі алгоритми  функцій програми, та загальний алгоритм роботи програми, було здійснено написання  програми. Оскільки для написання програми необхідно використовувати мову програмування C, середовищем програмування було обрано програму DEV-C++, яка в повному обсязі дає змогу програмісту створити для роботи усі необхідні елементи.

     На  початку розробки програми, було створено головне меню, а вже потім послідовно описувались усі основні функції, відповідно до попередньо створених алгоритмів.

     На  останньому етапі створення програми було об’єднано усі основні функції з допомогою головної функції main(), і запускання програми на виконання. Код програми знаходиться у Додатку А. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     Розділ  3. ТЕСТУВАННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

     При завантаженні програми відкривається  головне меню (рисунок 2.10).

     Рисунок 2.10 – Головне меню програми

     

     Відкривши це меню користувач може вибрати 1 із 8 пунктів цього меню:

   • Створити нову БД;
   • Добавити запис;
   • Вивести БД;
   • Видалити запис;
   • Пошук запису;
   • Табло;
   • Обновити запис;
   • Вихід.

     При виборі першого пункту головного  меню, відкривається вікно для  створення нової бази даних (рисунок 2.11). Де потрібно ввести необхідну інформацію. Для продовження вводу потрібно ввести цифру «1», для повернення в головне меню – цифру «2».

     Рисунок 2.11 – Створення нової БД

   

     

     При виборі другого пункту головного  меню, відкривається вікно в якому  можна добавити до бази даних новий  запис (рисунок 2.12). При цьому в появленому вікні необхідно ввести потрібно інформацію. При введенні всієї інформації, програма повертається в головне меню.

       Рисунок 2.12 – Добавлення нового запису в БД 

     Для виведення всієї інформації з  файлу застосовується третій пункт  головного меню. Його результатом  є виведення даних у вигляді таблиці (рисунок 2.13). Для виходу з даного пункту в меню потрібно натиснути любу клавішу.

     Рисунок 2.13 – Виведення всієї інформації з БД

     

     В четвертому пункті меню можна видалити будь який із записів. Для цього необхідно ввести номер запису, який треба видалити з пам’яті (рисунок 2.14).

     Рисунок 2.14 – Видалення запису

     Результат успішного видалення запису приведений на рисунку 2.15. Для повернення в головне меню потрібно натиснути клавішу Enter.

     Рисунок 2.15 – Результат успішного видалення запису

   

     

     При виборі п’ятого пункту меню відкривається вікно в якому необхідно вибрати критерій, по якому буде здійснюватись пошук запису в базі даних (рисунок 2.16). Для виходу потрібно ввести цифру «0».

Информация о работе Розробка програми «Табло поїздів»