Розробка програми «Табло поїздів»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 20:36, курсовая работа

Описание работы

Ускладнення сучасного промислового виробництва, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформації поставили на порядок денний питання автоматизації багатьох функцій управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.
На даний час, внаслідок науково-технічного прогресу, розпочався швидкий розвиток мікропроцесорної техніки на основі мікропроцесорів і цифрових мікросхем. На основі цих елементів формуються різні мікропроцесорні системи які здатні як самостійно виконувати якусь функцію, так і керувати роботою інших пристроїв.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………5
Розділ 1. Загальний розділ…………………………………………………….7
Аналіз технічного завдання…………………………………………..7
Найменування та область застосування…………………….7
Призначення розробки……………………………………….7
Вимоги до програмного забезпечення………………………7
Часові характеристики……………………………………….8
Вимоги до надійності………………………………………...8
Умови експлуатації…………………………………………...8
Вимоги до програмної документації……………….………..9
Стадії та етапи розробки……………………………………..9
Порядок контролю та прийому……………………………...9
Розділ 2. Розробка технічного та робочого проекту………….……………10
Постановка задачі на розробку програмного забезпечення……...10
Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних……………………………………………………...10
Вхідні дані …………………………………………………..10
Вихідні дані………………………………………………….11
Опис методів реалізації функцій програми………………………11
Функція Menu………………………………………………..11
Функція NovaBD ……………………………………………13
Функція Dobavutu …………………………………………..15
Функція Vuvestu …………………………………………….17
Функція Vudalutu……………………………………………19
Функція Poshyk ……………………………………………..21


Функція Tablo …………………………………………….....23
Функція Obnovutu…………………………………………...25
Визначення інформаційних зв’язків…………………….…27
Написання текстів програми……………...…..……………28
Розділ 3. Тестування та налагодження програми…………………………..28
Висновки ……………………………………………………………………..36
Список використаної літератури……………………………………………37
Додатки………………………………………………………………………..38

Работа содержит 1 файл

Курсовий проект.doc

— 1.17 Мб (Скачать)

  else{

  struct Poizd a;

  int k=0;

  struct Poizd a1;

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd));

  while(!feof(p)){

  d++;

  memset(&a1,0,sizeof(struct Poizd));

  fread(&a1,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a1.i==0){

  CharToOem("Введіть номер поїзду\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%d",&a.nomer);

  CharToOem("Введіть  станцію №1\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&a.nazva1);

  CharToOem("Введіть  станцію №2\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&a.nazva2);

  CharToOem("Введіть  тип поїзду\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%s",&a.tup);

  CharToOem("Введіть  час прибуття\0",e);

  printf("%s\t",e);

  scanf("%lf",&a.chas);

  a.i=d;

  fseek(p,(d-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fwrite(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  k++;

  break;}}

  fclose(p);

  }}

  /*****************************************************************************************************************************/ 

  void Vuvestu(void){

  system("cls");

  FILE*p;

  struct Poizd a;

  char e[20];

  if((p=fopen("data.dat","r"))==NULL){

  CharToOem("Файл  не відкрито!\0",e);

  printf("%s\n",e);}

  else{

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t     Тип\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd));

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a.i!=0){

  if(a.chas>0.00&&a.chas<24.01){             printf("%3d%10d%20s%16s%15s%11.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);

  }

  else{printf("%3d%10d%20s%16s%15s####\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup);}

  }}}

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  CharToOem("Для  виходу натисніть любу клавішу\0",e);

  printf("%s\n",e);

  fclose(p);

  getch();}

  /*****************************************************************************************************************************/ 

  void Vudalutu(void){

  char e[20];

  system("cls");

  FILE*p;

  if((p=fopen("data.dat","r+"))==NULL)

  {CharToOem("Error:файл  не відкрито\0",e);

  printf("%s\n",e);}

  else{

  struct Poizd a, n={0,0,"","","",0.0};

  CharToOem("Введіть  номер запису для видалення\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&a.i);

  fseek(p,(a.i-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a.i==0){

  CharToOem("Запис  пустий\0",e);

  printf("%s\n",e);}

  else{

  fseek(p,(a.i-1)*sizeof(struct Poizd),SEEK_SET);

  fwrite(&n,sizeof(struct Poizd),1,p);

  }}

  system("cls");

  CharToOem("Запис  успішно видалений!!!\0",e);

  printf("%s\n",e);

  fclose(p);

  getch();

  }

  /*****************************************************************************************************************************/ 

  void Poshyk(void){

  char e[30];

  int q,z1,o=1,s=1,r1=1,r2=1,r3=1;

  double z5;

  char z2[10],z3[10],z4[15],w1[10],w2[10],w3[15];

  system("cls");

  FILE*p;

  struct Poizd a, n={0,0,"","",0.0};

  if((p=fopen("data.dat","r+"))==NULL){

  CharToOem("Файл  не відкрито\0",e);

  printf("%s\n",e);}

  else{

  while(o!=0){

  CharToOem("Виберіть  критерій пошуку\0",e);

  printf("%s\n\n",e);

  CharToOem("1 - Номер поїзду\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("2 - Станція №1\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("3 - Станція №1\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("4 - Тип поїзду\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("5 - Час прибуття\0",e);

  printf("%s\n",e);

  CharToOem("0 - Для виходу\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  scanf("%d",&q);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  switch(q){

  case 1:

  a.i=s;

  CharToOem("Введіть  номер поїзду\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&z1);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  system("cls");

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t   Тип\t\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd));

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  if(a.nomer==z1){

  printf("%3d%10d%20s%16s%13s%13.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);        

  }}

  CharToOem("Шукати  ше? 1 - Так | 0 - Ні\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&o);

  system("cls");

  break;

  case 2:

  a.i=s;

  CharToOem("Введіть  назву поїзду\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%s",&z2);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  system("cls");

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t   Тип\t\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){ 

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd)); 

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  strcpy(w1,a.nazva1);

  r1=strcmp(z2,w1);

  if(r1==0){

  printf("%3d%10d%20s%16s%13s%13.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);     

  }}

  CharToOem("Шукати  ше? 1 - Так | 0 - Ні\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&o);

  system("cls");

  break;

  case 3:

  a.i=s;

  CharToOem("Введіть  назву поїзду\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%s",&z3);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  system("cls");

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t   Тип\t\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);                              printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){ 

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd)); 

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  strcpy(w2,a.nazva2);

  r2=strcmp(z3,w2);

  if(r2==0){

  printf("%3d%10d%20s%16s%13s%13.2f\n\n",a.i,a.nomer,a.nazva1,a.nazva2,a.tup,a.chas);          

  }}

  CharToOem("Шукати  ше? 1 - Так | 0 - Ні\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%d",&o);

  system("cls");

  break;

  case 4:

  a.i=s;

  CharToOem("Введіть  тип поїзду\0",e);

  printf("%s\n",e);

  scanf("%s",&z4);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  system("cls");

  CharToOem("  №\tНомер\t\tСтанція 1\tСтанція 2\t   Тип\t\tЧас\0",e);

  printf("%s\n",e);

  printf("________________________________________________________________________________");

  while(!feof(p)){

  memset(&a,0,sizeof(struct Poizd));

  fread(&a,sizeof(struct Poizd),1,p);

  strcpy(w3,a.tup);

Информация о работе Розробка програми «Табло поїздів»