Видатні люди Кіровоградщини

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 22:10, курсовая работа

Описание работы

Метою курсової роботи є вибрати найбільш репрезентативні архівні документи та видання, описати та анотувати їх.
Провівши інформаційно-аналітичне дослідження маємо завдання з’ясувати зміст його здобутків з питань навчання, виховання, управління школою, актуальність його гуманістичних педагогічних ідей в умовах оновлення освіти і утвердження сучасної української держави. Описати найбільш репрезентативні архівні документи, зробити огляд та анотування видань.

Содержание

ВСТУП 3-4
РОЗДІЛ 1. Огляд подій життя І.Г.Ткаченка
1.1 І.Г.Ткаченко: людина, педагог, науковець 5-9
РОЗДІЛ 2. Моральне й фізичне виховання у педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка
2.1 Співпраця дошкільного закладу, школи, сім’ї та громадськості 10-12
2.2 Формування творчої особистості 12-15
2.3 І.Г.Ткаченко як наставник 15-19
РОЗДІЛ 3. Архівні документи та видання
3.1 Огляд архівних документів в яких зафіксовані події життя та діяльності І.Г.Ткаченка 20-21
3.2 Анотації 22-36
ВИСНОВКИ 37-38
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 39-41
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

І.Г.Ткаченко.doc

— 236.00 Кб (Скачать)

- Нельзя  молчать!

- Везде  , нам она……………..  под итог  ……

- но  где же ……?

На  этот вопрос ответит эпоха. Она создала  героев – одиночек, которые верили, что их  самопожертвование … поднимет народ на священную борьбу. Эпоха родила Веру …,  ………,  Александра Ульянова…  Они стали утром, зорей приближающей революции Нельзя не преклоняться перед их личной храбростью и героизмом. «Террористка» - Н.А. Ярошенко – это  образ революции, который позже на «Вы» с царским самодержавием.

Но  народ не поддержал одиночек – террористов,  и факел …. Продолжает гореть и звать за собой других.

…наступает…  Но так ли это?

«Всюду  жизнь» - этой картиной художник Н.А.Ярошенко отвечает, что революция как и революционеры не могут погибнуть.  Раньше малыш из рук кормил голубей…. Крохи хлеба арестантского.

Мальчик вырастает, а с ним и его свершения, его поколение. На их плечи ляжет  …. Революция 1905 года…., а потом Октябрь………… В.И.Ленин (Ульянов)

22.03.70г.  Кисловодск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ.

На основі зібраного  і опрацьованого в даній роботі матеріалу було визначено роль і  значення архівних документів та видань що зберігаються в музеях.

Для того,щоб надати споживачам потрібну кількість інформації про предмет, який їх цікавить потрібно якось згрупувати та впорядкувати цю інформацію. Це можна здійснити за допомогою основних видів аналітико-синтетичної переробки інформації: бібліографічного опису, анотування, реферування та індексування документів. Аналітико-синтетична переробка інформації використовується фактично всіх установах, де є потік інформації: бібліотеках, книговидавництвах, архівах, музеях, багатьох інших установах.

Мої дослідження  були проведені на основі музею І.Г.Ткаченка, який знаходиться в закладі освіти с. Богданівка, Знам’янського району, Кіровоградської області.

У даній курсовій роботі були поставлені певні завдання: провести інформаційно-аналітичне     дослідження     та    з’ясувати     зміст  здобутків І.Г. Ткаченка з питань навчання, виховання, управління школою, актуальність його гуманістичних педагогічних ідей в умовах оновлення освіти і утвердження сучасної української держави, вибрати найбільш репрезентативні архівні документи та видання, зробити огляд та анотувати їх.

При написанні  даної роботи були використані методи аналізу, синтезу, вивчення і дослідження.

Музеї - це культурно-освітні  та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Основним призначенням музеїв є збереження пам'яток минулого для майбутніх поколінь, а розвиток музейної справи є найбільш перспективним напрямком для досягнення цієї мети.

 

Музеєм закладу освіти с. Богданівка, Знам’янського району, Кіровоградської області проведена пошуково-дослідницька робота, зібрано, систематизовано та описано значну кількість пам’яток, які використовуються у вивченні історії регіону, поглибленню, розширенню та отриманню нових знань з розвитку рідного краю, та громадському житті села (видатні особи Кіровоградщини).

На основі зібраних школою музейних матеріалів ми мали можливість з’ясувати цінність освітньої діяльності та педагогічної спадщини видатного педагога, проаналізувати його систему трудового навчання і виховання.

Отже, Іван Гурович, безперечно заслуговує на звання видатного  українського вченого-педагога другої половини ХХ століття. Його ідеї були новими і прогресивними. Значну частину їх втілено в життя. Звертаючись до його педагогічної спадщини, сучасні освітяни знайдуть чимало корисного для розробки і творчої реалізації.

Описавши найбільш репрезентативні архівні документи та видання визначили що фондоутворювачем масиву документів музею школи є І.Г.Ткаченко. Вся сукупність накопичених в музеї документів створена в процесі його педагогічної та наукової діяльності, життя. Хронологічні межі фонду починаються з 1919 (1994) і по цей час. Локалізація документів здійснюється в шкільному музеї с. Богданівка, Знам’янського району, Кіровоградської області. Матеріальні носії – паперові (фотодокументи, рукописи, статті, видання,буклети та інш.), умови доступу до матеріалів –загального користування, фізичний стан документів – добрий.

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

1 Лист вітальний Сухомлинського Василя Олександровича до Ткаченка Івана Гуровича з привітаннями з нагоди присвоєння звання Заслужений вчитель України, від 17 березня 1962 р. На поштовому папері без конверта. Копія, рукопис. Укр. мовою. 21 х 29,7 см //  Фонд І.Г.Ткаченка. –1 арк.

2 Лист Сухомлинського Василя Олександровича до Ткаченка Івана Гуровича від 28 липня 1970 р. (копія). На поштовому папері без конверта. Рукопис. Укр. мовою. 21 х 29,7 см // Фонд І.Г.Ткаченка. –1 арк.

3 Лист вітальний Віллер Тетяни до Ткаченка Івана Гуровича з привітаннями з нагоди присвоєння  звання Героя Соціалістичної праці від 24 липня 1971 р. На поштовому папері без конверта. Рукопис. Укр. мовою. 21 х 29,7 см // Фонд І.Г.Ткаченка. –1 арк.

4 Лист вітальний наукового співробітника обкома КПУ Пархоменка до Ткаченка Івана Гуровича з привітаннями з нагоди присвоєння звання  Героя Соціалістичної праці від 23 липня 1971 р. На бланку службових листів Кіровоградського Обкому Комуністичної партії України без конверта. Рукопис.  Укр.мовою. 21х29,7 // Фонд І.Г.Ткаченка – 1 арк.

5 Лист вчителя Фрунзівської школи, Киргизької РСР Борисовського до Ткаченка Івана Гуровича від 4 квітня, рік не зазначено. На поштовому папері без конверта. Рукопис. Рос. мовою. 21 х 29,7 см //  Фонд І.Г.Ткаченка. –1 арк.

6 Лист-прохання завідуючого відділом листів газети «Молодий комунар» М.Біденка до Ткаченка Івана від 22 жовтня, рік не зазначено № 1162. На бланку службових листів редакції газети «Молодий комунар» без конверта. Текст документу – машинописний.  Укр.мовою. 21х29,7 // Фонд І.Г.Ткаченка – 1 арк.

7 Лист-нагадування завідуючого відділом шкіл щомісячного журналу для батьків «Семья и школа» Е.Смолко до Ткаченка Івана Гуровича від 08 серпня 1978 року № 1620. На бланку службових листів редакції журналу «Семья и школа» без конверта. Текст документу - машинописний. Рос.мовою. 21х29,7 // Фонд І.Г.Ткаченка – 1 арк.

8 Лист Ткаченка Івана Гуровича до дружини Тетяни від 27 серпня 1973 року. На поштовому папері без конверта. Рукопис. Рос.мовою. 21х29,7 // Фонд І.Г.Ткаченка – 2 арк.

9 Лист Ткаченка Івана Гуровича до дружини Тетяни від 22 березня 1970 року. На поштовому папері без конверта. Рукопис. Рос.мовою. 21х29,7 // Фонд І.Г.Ткаченка – 4 арк.

10 Спогади про І.Г.Ткаченка: до 85-річчя від дні народження /від. за вип. О.Г.Романенко - Кіровоград: ПП "Поліграф-Терція", 2004. - 123 с.

11  Моторний О. Щедре серце: нарис / Моторний О. – К.: Рад. школа. – 1963. – 39 с.

12 Ткаченко І. В.О.Сухомлинський у моєму житті / Ткаченко І.Г. // Спогади про В.О.Сухомлинського. – К.: Рад. школа. -1990. – С.109-116

13 У Президії Верховної Ради СРСР. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 20 липня 1971 року  про присвоєння звання Героя Соціалістичної праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі "Серп і молот" Ткаченку І.Г. //Кіровоградська правда. – 1971. – 23 липня

14 Іванко А. Освітня діяльність та педагогічна спадщина І,Г.Ткаченка /1919-1994/ /Іванко Андрій Борисович – Кіровоград: ПП "Поліграф-Терція" -2004. – 187с.

15 Національна Доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня – 1 травня. С. 2-4.

16 Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка в контексті модернізації шкільної системи освіти: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 21-22 травня 2004 року / від. за вип. Л.В.Корецька – Кіровоград: Поліграф-Терція, 2005. – 273 с.

17 Ткаченко І. Богданівська середня школа імені В.І.Леніна. Бібліотека передового досвіду /Ткаченко І.Г. – К.: Радянська школа, 1975. – 194с.

18 Ткаченко И. Использование педагогического наследия В.А.Сухомлинского в процессе воспитания дошкольников / Ткаченко И. //Дошкольное воспитание. – 1989. -№3. – С27.-29

19 Калініченко Н. І.Г.Ткаченко: Актуальні аспекти управлінської діяльності / Н.А.Калініченко //Спогади про І.Г.Ткаченка : до85-річяя від дня народження – Кіровоград, 2004. – С.45-50

20 Сухомлинський В. Розмова з молодим директором школи / Сухомлинський В.О. // Вибрані твори: в 5-ти томах. – К.: Рад. школа. – 1977. –т.4

21 Ткаченко І.  Питання трудового виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського і їх подальший розвиток в навчально-виховній праці / Ткаченко І.Г. //Збірник В.А.Сухомлинський и современная школа. Тезисы докладов научно-практической конференции. – Кировоград. – 1978. – С.113-114

22 Сухомлинський В. Серце віддаю дітям / Сухомлинський В.О. // Вибрані твори в 5-ти томах. – К.: Рад.школа. – 1977. – т.3

23 Ткаченко И.  Трудовое воспитание учащихся / Ткаченко И.Г. // Из опыта работы Богдановской средней школы. – К:.: Знание. – 1978. – 48с.

24 Сухомлинський В. Як ми виховали мужнє покоління / Сухомлинський В.О. – К.: Рад.школа. – 1960. – 188с.

25 Ткаченко І. Богданівська середня школа імені В.І.Леніна / Ткаченко І.Г. – К.: Рад.школа. – 1975. -276.

26 Ткаченко И. Пути и методы  усовершенствования политехнического обучения и трудового воспитания старшеклассников средней школы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, тт1-4. Кировоград. -1986. – Державний архів Кіровоградської області. Фонд №7138. оп. №1 , арх. № 14-17.

27 Ткаченко І. Виробнича екскурсія як форма профорієнтаційної роботи / Ткаченко І.Г., Зеленгур П.Д.  – Радянська школа. – 1974. - №1. – С. 60-66

 

 

 

 

 

Додаток 1

Структура і  органи керівництва

учнівським  науковим товариством "Юні дослідники"

Богданівської середньої школи ім. В.І. Леніна

Знам’янського району Кіровоградської області

 

 
 


 

 

 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Структура і  органи керівництва 

учнівської  бригади Богданівської середньої школи ім. В.І. Леніна

Знам’янського району Кіровоградської області

 
 

 


Виробничі ланки  учнівської бригади

№1

9-а клас

хлопці

№2

9-а клас

дівчата

№3

9-б клас

хлопці

№4

9-б клас

дівчата

№5

10-а клас

хлопці

№6

10-а клас

дівчата

№7

10-б клас

хлопці

№8

10-б клас

дівчата
 

 

 

 

Додаток 3

 

Графік змінності  якості знань учнів 

експериментального  класу протягом 3-х навчальних років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Видатні люди Кіровоградщини