Рефераты по бюджету

Бюджетирование организации

19 Февраля 2012, реферат

Бюджетирование — процесс составления и принятия бюджетов, последующий контроль за их исполнением. Одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени.

Бюджетирование, бюджет и контроль затрат

10 Марта 2013, курсовая работа

Для оптимизации процесса принятия управленческих решений, для оценки возможных последствий этих решений в компаниях и стали внедрять системы бюджетирования. Бюджетирование позволяет получить конкурентные преимущества через создание эффективной системы управления ресурсами, предугадывая возможные проблемы и соответствующим образом планируя будущие действия. Очень важным является и то, что создание системы бюджетирования требует интеграции управленческих и информационных технологий, что приводит к повышению эффективности управления. В этой связи целями данной работы является: исследование сущности бюджетирования и процесса формирования бюджетов. Исходя из поставленных целей задачи данной работы: 1)Рассмотреть возможные формы бюджетов. 2) Исследовать применение бюджетирования на практике.

Бюджетирование, как метод планирования и контроля над произведенными затратами

21 Октября 2010, реферат

Концепция бюджетного планирования

Бюджетирование: организация, методы, процедуры

22 Апреля 2012, контрольная работа

Как известно, рыночное развитие стимулирует конкуренция. Если перенести конкуренцию внутрь организации, можно стимулировать развитие подразделений (как субъектов внутреннего рынка корпорации). Эта идея лежит в основе бюджетирования, которая предполагает введение в организации системы рыночных отношений и развитие на их базе конкурентной бизнес-среды.

Бюджетке салықтардың түсудегі рөлі

16 Апреля 2012, курсовая работа

Жүйелілік біздің бүгінгі дүниедегі алдағы он жылдықта жедел алға жылжуымыздың басты қағидасы, міне осы. Қазақстанның әлемдегі тауарлар, көрсетілген қызмет, еңбек ресурстары, каптал, осы заманғы идеялар мен технологиялар нарықтарының шын мәнінде ажырағысыз серпінді бөлігіне арналуы біз он басты міндет шешуіміз керек,- деді Н Назарбаев.

Бюджетні ресурси держави

25 Марта 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є розкриття змісту доходів і видатків Державного бюджету, визначення основних методів та джерел формування і використання бюджетних ресурсів держави. Обґрунтування шляхів оптимізації бюджетних видатків, удосконалення доходів Державного бюджету України. Порівняння із зарубіжним досвідом формування та використання бюджетних ресурсів.

Бюджетній менеджмент

21 Сентября 2012, доклад

бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування
доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням
погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної
сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та
іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних
стандартів;

Бюджетна політика на місцевому рівні

25 Января 2012, контрольная работа

Метою роботи є розгляд та значення процесу вироблення бюджетної політики місцевими органами влади для формування та використання фінансових ресурсів муніципальних об’єднань.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного вирішення наступних завдань:
- дослідження поняття бюджетна політика на місцевому рівні;
- визначення основних складових бюджетної політики та механізму її
реалізації;

Бюджетна политика росії

03 Апреля 2013, курсовая работа

Спільно стратегічних партнерів і тактичних цілей сучасної бюджетної політики РФ важлива роль належить проведенню бюджетної реформи, що дозволяє ефективніше управляти обмеженими бюджетними ресурсами. Однією з пріоритетів фінансової політики держави стало розвиток стимулюючих елементів бюджетного процесу. Науково обгрунтована організація бюджетного процесу є надзвичайно важлива проблема розвитку суспільних фінансів. Від його рішення залежить ефективність перерозподілу засобів у економіці, своєчасність фінансування державних зобов'язань та відповідних економічних програм.

Бюджетна система

16 Февраля 2013, контрольная работа

Стародавній Рим з погляду економічного розвитку багато в чому був подібний до Стародавньої Греції. У фінансовому господарстві доходи держави були також безсистемними, спостерігалось певне незадоволення вільних громадян Риму необхідністю сплачувати додаткові податки, і державна казна також в основному поповнювалася за рахунок інших народів. Розглянемо еволюцію доходів держави.

Бюджетна система

27 Марта 2013, лекция

Державний бюджет це сукупність законодавчого регламентованість відносин між фізичними і юридичними особами з одного боку і державою з іншого с приводу розподілу ВВП і національного багатства для забезпечення виконання функції держави записані в конституції Бюджет має такі головні ознаки - Історичність,плановість Юридичний характер і терміновість
Економічна сутність бюджету полягає в тому що ВВП розподіляється між територіями Горизонталь Галузями вертикаль та населення а сутність бюджету реалізується через дві його функції контрольну і розподільчу

Бюджетна система

25 Мая 2013, контрольная работа

Держава може виконувати свої функції та завдання, передбачені Конституцією, якщо вона має у своєму розпорядженні достатню кількість коштів. Залучення державою коштів, тобто мобілізація державних доходів, є складовою частиною фінансової діяльності держави.

Бюджетна система Італії

21 Сентября 2011, реферат

Бюджетна система Італії включає:

бюджет центрального уряду;

бюджети місцевих органів влади;

Бюджетна система Італії

20 Ноября 2010, реферат

Італія - середземноморська країна, Італійський «чобіток» (так виглядає на географічній карті Апеннінського півострів, на якому перебуває більша частина Італії) з усіх боків оточений теплим Середземним морем.

На міжнародному ринку у Італії традиційно витончений, навіть витончений жіночий образ, навіть у Середні століття італійські міста славилися виробництвом шовкових тканин, запозичивши тутового дерева і мистецтво виготовлення шовку на Сході, з ввезеного сирійського бавовни у Венеції виготовляли високоцінних оксамит. У наші дні Італія - один з найбільших світових експортерів модного і якісного одягу і взуття. Інший «коник» італійської промисловості - сучасна електротехніка для господарок: пральні машини, холодильники. Багато вивозить Італія й продовольства - Традиційних борошняних виробів (макарони, напівфабрикати для піци), аристократичних середземноморських плодів (оливки, цитрусові), вин. Широко відомі італійські автомобілі - "Фіат" і витончені гоночні "Феррарі".

Бюджетна система Греції

29 Марта 2011, реферат

Закон про структуру бюджету вимагає, щоб звіт найвищого органу фінансового контролю включав оцінку використання затверджених асигнувань на досягнення програмних цілей з позицій ефективності, міри досягнення програмних цілей, дотримання закону.

Бюджетна система США

13 Декабря 2011, реферат

Потім, коли відповідні рішення схвалено, бюджетна система стає знаряддям для втілення їх у життя. За допомогою бюджетної системи уряд розподіляє ресурси для забезпечення своєї діяльності на головних напрямках визначає мету, з якою виконується та чи інша програма або реалізується проект, а також обсяг роботи, пов'язаний з такою діяльністю. Хоч бюджетна система має справу насамперед із фінансовими проблемами, проте допомагає стежити й за роботою над розв'язанням інших — наприклад, соціальних, як-от безробіття. Рішення, ухвалені в перебігу роботи над бюджетом, стосуються як країни в цілому, так і окремих штатів, місцевих адміністративних одиниць та, зрештою, кожного американця.

Бюджетна система та бюджетний устрій

25 Ноября 2012, курсовая работа

Актуальність теми полягає в тому, що бюджетна система нашої країни на сьогоднішній зазнала суттєвих економічних змін з прийняттям у липні 2010 р. нового бюджетного кодексу. Стало очевидно, що бюджетна система зазнала нових форм та методів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків про що дано аналіз у роботі. Попередньо бюджетна система України орієнтувалася на пострадянських і постсоціалістичних принципах побудови, що не відповідало умовам сьогодення.
Метою моєї роботи є розгляд та спроба аналізу проблем бюджетної системи в частині формулювання бюджетної політики та функціонування бюджетного механізму. Об’єктом дослідження є бюджетна система. Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та на місцевому рівні.

Бюджетна система України

11 Февраля 2011, курсовая работа

Актуальність теми посилюється тим, що бюджетна система нашої країни на сьогоднішній день є фактичною копією бюджетної системи колишнього СРСР. На пострадянському і постсоціалістичному європейському просторі вже усі держави, крім України та Білорусії, реформували або розпочали реформувати свої бюджетні системи. І це стало дієвим фактором суттєвих економічних зрушень в цих державах, виходу із стадії соціально-економічної кризи.

Бюджетна система України

14 Ноября 2011, реферат

це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах.

Бюджетна система України

14 Декабря 2011, реферат

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного
життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті
будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні
проблеми життя суспільства і людини.

Бюджетна система України

30 Марта 2013, курсовая работа

Метою роботи є розгляд, спроба аналізу найважливіших проблем бюджетної системи та напрямки вирішення цих проблем.

Бюджетна система України. МЁсцевЁ бюджети. НТУУ КПІ, ФММ

07 Марта 2013, дипломная работа

Після набуття Україною статусу незалежності почався процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об¢єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що пов¢язано з радикальною зміною концепції державної влади, відмовою від її радянської моделі та переходом до організації влади на основі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову.

Бюджетна система України. Теоретичні та організаційни основи побудови

14 Декабря 2011, курс лекций

ТЕМА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1.1. Становлення і розвиток бюджетної системи України
1.2. Систематизація та оцінка етапів розвитку бюджетної системи України
1.3. Структура та принципи побудови бюджетної системи України

Бюджетна система України: принципи побудови

07 Сентября 2012, реферат

Правові засади бюджетної системи становлять Конституція України, виданий на її основі Бюджетний Кодекс України, інші законодавчі акти. Економічною основою бюджетної системи України є народногосподарський комплекс.

Бюджетная система Кыргызской Республики

05 Марта 2013, реферат

Целью настоящей работы является анализ государственного бюджета как важнейшего элемента финансовой системы общества, основных функций бюджетной системы и бюджетного процесса, выявления наиболее значительных проблем в функционировании бюджетного механизма.

Бюджетная и налоговая политика

06 Октября 2011, курсовая работа

Основными целями бюджетной политики республике Бурятия на 2009 год и среднесрочную перспективу являются:
Задачи социального развития.
Задачи развития инфраструктуры экономики края.
Задачи развития бюджетного процесса и межбюджетных отношений

Бюджетная классификаия

10 Января 2012, реферат

Актуальность темы исследования. Реформирование бюджетной классификации является неотъемлемой частью в реформировании всего бюджетного процесса.

Необходимым условием переориентации бюджетного процесса на достижение конечных результатов является приведение структуры и содержания бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета в соответствие с целями и задачами осуществляемых реформ.

Изменение бюджетной классификации направлено на внедрение основанной, на международных стандартах системы бюджетной классификации и бюджетного учета, существенно повысившей прозрачность и управленческую значимость бюджетной отчетности.

Бюджетная классификация

06 Декабря 2011, реферат

Бюджетная классификация представляет собой группировку доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы, основанную на однородных элементах, которые используются для составления и применения бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов всех уровней.

Бюджетная классификация Российской Федерации, её состав и значение в бюджетном планировании

19 Октября 2011, реферат

Целью данного реферата является раскрытие экономической сущности, состава и принципов построения бюджетной классификации, рассмотрение классификации доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, деление доходов по источникам и способам их получения на группы и статьи, классификации расходов, их группировку по функциональному, экономическому и ведомственному признакам.

Бюджетная классификация РФ

24 Декабря 2010, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение бюджетной классификации, его структуры, задач и основных тенденций изменения.
Задачи:
1. Рассмотрение структуры бюджета РФ
2. выявление задач бюджета РФ
3. Изучение основных тенденций изменения