Рефераты по гражданскому праву

Юридичний аналіз злочинів, пов’язаних з перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань громадян

09 Ноября 2011, реферат

Особлива частина КП містить норми, що описують конкретні види злочинів із зазначенням видів покарань і меж, в яких вони можуть бути призначені за вчинення даних злочинів.

Юрист в современном обществе

24 Декабря 2011, курсовая работа

Преобразования в различных сферах жизни российского общества потребовали новых подходов к праву, формированию правового государства и гражданского общества, повышению правовой культуры граждан, а следовательно, и переоценке роли и места юриста в обществе.
Знание права и умение его применять стало важным условием для осуществления многих функций государства. Профессии юриста принадлежит важная социальная роль. Юристы защищают интересы личности, ее права, свободы, собственность, интересы общества, государства от преступных и иных противоправных посягательств. Они призваны вести борьбу за справедливость, гуманность, законность, правопорядок.

Является ли Россия правовым Государством?

27 Октября 2013, сочинение

Фактически современная Россия является правовым государством. Это закреплено в первой статье Конституции РФ, согласно которой «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Но так ли оно на самом деле? Можно ли назвать всю совокупность законов в современной России основой правового государства?
Есть три признака правового государства.
1. Верховенство права.
2. Незыблемость прав и свобод человека.
3. Разделение властей

Язык телодвижений

28 Февраля 2012, реферат

Язык телодвижений это - способ передачи сообщений с помощью тела, без слов или звуков, например, с помощью позы, жестов, выражения лица, внешнего вида и ключей доступа.
Наше знание людей основывается на множестве часто не осознанных впечатлений от их поведения. При этом необходимо учитывать, что мы соизмеряем поведение других людей с имеющимися у нас представлениями о том, как себя следует или не следует вести, и с нашим предварительным опытом и впечатлениями, находя, таким образом, симпатичными тех, кто больше всего соответствует нашим представлениям. Но это вовсе не означает, что данный человек вызывает симпатию и у других.

Қазіргі заман саилау жүйесі

21 Ноября 2012, курсовая работа

Сайлау – қазіргі саясаттың басты құрамдас бөлігі . Ол билік және басқару органдарының азаматтарының белгілі ережелерге сай (сайлау жүйесіне сай ) саяси еркіндіктерінің көрсеттілуі арқылы жасалуын тәсілін айқындайды . сайлаудың нәтижесінде сайланған кандидаттар билікпен бөліседі. Сайлау әртүрлі демократиялық ұйымдарда қолданылады:партиялар, кооперативтер, акционерлік қоғамдарда және т.б. Біз көтеріп отырған мәселе мемлекет көлемінде, барлық саяси жүйедегі сайлау жөнінде.

қазіргі заманғы құқықтық жүйе

04 Марта 2013, реферат

Негізінде дүние жүзіндегі әрбір мемлекетте азаматтық құқықтың сан ғасырлық тарихы және оны қолданудың қалыптасқан дәстүрлері бар. Барлық елдерде белгілі бір халықтың әдет-ғұрпы, кең таралған діни көзқарасы өзінің тарихи дамуының бастауында мемлекеттердің түрлі нысандарда қалыптастырған құқықтық нормалар жүйесі азаматтық – құқықтық реттеудің қайнар көзі болып саналады. Кейінірек бұл жүйелер өзгеріске ұшырады, жетілдірілді, бірақ бұрынғы даму кезеңдерінің жекелеген белгілері қазіргі уақытқа дейін сақталып қалды.

Қазіргі қразаматтық қоғамдағы жастардың рөлі

22 Ноября 2012, статья

Елімізді әлеуеті жоғары мемлекет ретінде дамытуда азаматтық қоғамды одан әрі қалыптастырудың маңызы зор. Бұл мақсатта Қазақстанда түрлі-түрлі үкіметтік емес ұйымдар , азаматтық қоғам институттары мен көптеген бірлестіктер жұмыс атқарып келеді. Ал кез келген, қо¬ғамдық ұйым¬ның құрылуы, ең алдымен азаматтардың белсенділіктерін арттыруды көздейтіні сөзсіз.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының тарихы

28 Октября 2011, реферат

Тарихтың тереңіне бой тартсақ, қазіргі Қазақ мемлекетінің ел болып еңсе көтерген дәуірден бергі табиғи болмыс-бітімімен бірге қайнасып, бойына сіңген әдет ғұрып, салт-санасынан екшеліп шыққан заңдар үлгісі – билер бітімі сот ісін биік беделге жеткізгенін дәлелдейді.

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару органдары

12 Октября 2011, реферат

Заң шығарушы билік – демократиялық-құқықтық елдерде қалыптасқан мемлекеттік билікті тармақтарға бөлу принципіне сәйкес мемлекеттегі бірін-бірі теңестіретін үш биліктің бір тармағы; заң шығару өкілеттілігінің жиынтығы, сондай-ақ, осы өкілеттілікті жүзеге асырушы мемлекеттік органдар жүйесі. Заң шығарушы билік конституциядан кейінгі жоғары заң күші бар нормативтік актілерді – заңдарды шығару құқығын түбегейлі иеленеді.

Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі

13 Октября 2011, реферат

Мажоритарлы сайлау жуйесi артық басымдыды және салыстырмалы басымдылы деген екi түрге бөлiнедi. Артық басыьдылық мажоритарлы жүйе тусында бiрiншi және екiншi қайта дауыс беру кезiнде, сайлаушылар тiзiмiне енгiзiлген азаматтардың 50 пайыздан астамы сайлауға қатынасса, сайлау өттi деп, дауыс берушiлердiң 50 пайыздан артыкдауысын жинаған кандидат сайланды деп есептеледi.

Қазақстан Республикасының сайлау жүйес

13 Октября 2011, доклад

Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттік билікті ұйымдастырудың басты принципі еркін сайлау және референдум арқылы жүзеге асырылатынын, ал, мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық екендігін белгілейді.
Демократиялық сайлау – негізгі саяси-құқықтық институт. Демократия саяси сайлау процесінен, яғни азаматтар үшін заңмен белгіленген мерзім ішінде олардың мүдделерін білдіруге ғана емес, сайлаушы азаматтармен бекітілген деңгейде дербес даму саясатын жүргізуге ниетті әртүрлі тұлғалар, партиялар арасынан таңдауды мүмкін деп қарастыратын және заңды негізде таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін процестен тыс іске асырыла алмайды.

Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы

23 Ноября 2011, реферат

Қазақстан Республикасы өзінің органдары мен лауазымды адамдары арқылы Республика азаматтары алдында жауапты,ал Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасы алдында жауапты.Ол Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын сақтауға,Қазақстан Республикасының мүдделерін,оның территориялық тұтастығын қорғауға,мемлекеттік тіл мен оның территориясында тұратын барлық ұлттар өкілдерінің тіліне,әдет-ғұрпына,дәстүрлеріне құрметпен қарауға,Қазақстан Республикасының күш - құдіретін,егемендігін және тәуелсіздігін нығайтуға жәрдемдесуге міндетті.

Қазақстан Республикасының Парламенті 2007 жылдын 21 мамырында жасатылған өзгерістер

18 Февраля 2013, реферат

Қазақстан Республикасының Парламенті елдің заң шығару қызметiн жүзеге асыратын ең жоғарғы өкiлдiктi орган болып табылады. Парламенттiң бiрiншi сессиясы ашылған сәтте оның өкiлеттiгi сол кезден басталып, кейіннен бiрiншi сессиясы жұмысқа кiрiскен кезде аяқталады. Конституцияда өкілеттілік белгілі бір көзделген жағдайларға орай өз мезетінен ерте аяқталуы мүмкін. Депутаттардың құқықтық жағдайларды конституциялық заңмен белгiлеуі Парламенттiң ұйымдастырылуы мен қызметi болып табылады. Қазақстан Республикасының Парламенті екі палатадан тұрады: жоғарғы палата- Сенат және төменгі палата- Мәжiлiс.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқықы бойыншы жазанның мақсаты

22 Февраля 2012, реферат

Заңдылық пен құқық тәртібіне байланысты практикалық міндеттерді шешуде мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы болып табылатын қылмыстық заңның рөлі едәуір, ол – заң бұзушылықтың қылмыс сияқты аса қауіпті түрімен күресуге бағытталған. Бұл күресте қылмыс жасаған адамға, оның жасаған қылмысына сәйке жаза тағайындалады. Жаза дегеніміз – соттың үкімі бойынша дайындалған мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы.

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және сот

02 Апреля 2013, реферат

Құқық қорғау қызметі дегеніміз - бұл заңдылықты, құқық тәртібін, қоғамның, мемлекеттің, қоғамдық және өзге де бірлестіктердің, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету, заңда белгіленген тәртіппен заңға қатаң сәйкестікте заңдық ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүзеге асырылатын, қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтарға қарсы күрес бойынша мемлекеттің атынан оның арнаулы өкілетті органы жүзеге асыратын қызмет.

Қазақстан халқы ассамблеясы

02 Ноября 2012, доклад

Қазақстан халқы Ассамблеясы - заңды тұлға құрылмай, Қазақстан Республикасының Президенті құратын, басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, Қазақстан Республикасындағы қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру болып табылатын мекеме.Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында айтты.

Қазақтың ата-заңы

27 Ноября 2011, реферат

Қазақстан халқы егеменді мемлекеттің ұлттық өркендеу процесінің негізін 90-жылдары қалай бастады. Біздің ата-қонысымыз мыңдаған жылдар бойына талай басқыншылықты басынан кешті. Қаншама көне қалалар, мәдени орталықтар қирады, кітаптар өртеліп, жазықсыз жандар кұрбан болып, өлшеусіз қан төгілді. Бірақ қандай қырғын болса да алтын бесік ата-баба жері, атамекен дәл бүгінгідей ойрандалған емес. Жер ананың аялы алақанында аман қалған әрбір от басынан рулы ел тарап, халық қашан да еңсесін көтеріп, ел болып дамып кете беретін. Халқымыздың ата-қоныс қара орманға деген ұрпақтық сүйіспеншілігінің түп-тамыры да дәл осында жатыр.

Қазақтың ұлттық ойындары

05 Октября 2011, реферат

Қазақтың ұлттық ойындары бес түрге бөлінеді. Олар: аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналатын, зеректікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін, соңғы кезде қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің өзі жүзден астам. Бұл ойындардың көбісінің ежелден қалыптасқан арнайы өлеңдері бар. Өлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, балалардың өлең-жырға деген ыстық ықыласын оятып, көңілін көтереді, дүниетанымын арттырып, еңбекке баулиды, ширықтырып, шынықтырады.

Қоғамның саяси жүйесі

07 Декабря 2011, реферат

Мемлекет саяси жүйеге белгілі бір жекелеген органдары арқылы емес, өзіндік бір саяси, аумақтық, құрылымдық бөоік ретінде кіреді. Ол өз функцияларын басқа әлеуметтік институттармен, партиялармен, кәсіптік одактармен, жергілікті басқару органдарымен бірлесе отырып атқарады.

ҚР Президенттік күзет қызметі: қызметінің және ұйымдастырылуының қағидалары

04 Декабря 2012, реферат

Қазақстан Республикасының Президентінің 1995 ж. 3 қазандағы Жарлығымен мемлекеттік орган ретінде ҚР Президентіне тікелей бағынатын арнайы әскери құрама болып құрылды.Қазақстан Республикасы 2002 ж. 4 шілдедегі Заңымен мемлекеттік органның құқықтық мәртебесі белгіленді. Қазақстан Республикасының Президентінің Күзет қызметі — Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштерге жататын және осы Заңмен белгіленген құзірет шегінде күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсізідігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік орган.

ҚР қылмыстық құқық негізінде жаза белгілеудің ерекшеліктері

18 Декабря 2011, дипломная работа

Адам адам болғалы, өркениет әлемі өз көшін түзегелі бері қылмыс пен жаза атты телі ұғым қаншалықты сөз болып, сынға түсіп келе жатқанына қарамастан адамзат тарихындағы ең ұлы, ең қилы-киямет оқиғаларға толы ғасыр болып өткен ХХ-ғасырдың басында айтылған осынау пікірдің, қойылған осыну сауалдың күні бүгінге дейін бір жақты жауабын таппай, маңызын жоймай келе жатқандығы таңдандырмай қоймайды.
Жаза шарасын сот заң санкцияларының кең көлемде «әділдік сана-сезімінің» субьективтік негізінде тағайындайды. Бірақ осының барлығын шешетін сана-сезім мейілінші тұрақсыз және барынша бұлдыр өлшем болып табылады.

Қылмыс әр уақытта да белгілі бір іс-әрекеттің көрінісі, нәтижесі болып табылады

07 Марта 2013, лекция

Әрекет дегеніміз – адамның қылмыстық заң тиым салған нәрселерді істеуі, ал әрекетсіздік дегеніміз адамның заң, нормативтік кесімдер, нұсқаулар немесе жарлықтар, бұйрықтар бойынша өзіне жүктелген міндетін орындамауы.

Қылмыс дегеніміз – қылмыстық заңдармен тиым салынған, қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздікті айтамыз.
Қылмыстың белгілеріне мыналар жатады:
1. Қоғамға қауіптілігі
2. Заңға қайшылығы
3. Айыптылығы
4. Жазаланатындығы.

Қылмыстық құқық дегеніміз

28 Февраля 2012, реферат

Сонымен қатар, бір тұлғаның бірнеше қылмыс жасауы, оның істегендерінің дұрыс саралануы мәселесін де туындатады.
Қылмыстардың көптігі 3 түрге ажыратылады:
1) қылмыстың бірнеше мәрте жасалуы;
2) қылмыстардың жиынтығы;
3) қылмыстың қайталануы.

Құқық бұзушылық

11 Марта 2012, реферат

Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық пен қыл¬мыс¬ты болдырмау, оның ал¬дын алу шараларын жүргізу, олардың құқықтық білімін арттыру – жергілікті мем¬ле¬кеттік органдар мен білім беру ұйымдарының негізгі міндеті десек, бүгінгі күні облыстағы білім беру саласы жұмысында жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушы¬лық пен қылмыстың алдын алу – өте өзекті мәселелердің бірі болып отыр.

Құқық негіздері

01 Декабря 2011, реферат

Қаржылық құқық егемен мемлекеттің өз мұқтаждықтары мен мүдделеріне қажетті қаржыларын қалыптастыруға, яғни қаржылық қызметін ойдағыдай жүзеге асыруға көмегін әрі ұйымдастырушы - реттеуші ықпалын тигізетін әлеуетті құрал болып табылады. Мемлекет пен мемлекеттік қаржы-лар және қаржылық құқық әрдайым өзара тығыз байланыста болады, сондай-ақ олар бір-бірінсіз көрініс таба алмайды. Мемлекеттік қаржылар нарықтық қатынастарға шешуші қадам жасаған егемен еліміздің болмысының және өркениетгі мемлекеттер қатарлы дамуының материалдық негізі болып сана-лады.

Құқықтағы мақсаттар мен құралдар

18 Февраля 2013, курсовая работа

Тақырыптың өзектілігі: Құқық әлеуметтік институт ретінде мемлекетпен бірдей пайда болады, көп жағдайда олар, бір – бірінің тиімді әрекеттерін қамтамасыз ету үшін қажетті. Мемлекет, құқықсыз, сол сияқты құқықта мемлекетсіз өмір сүре алмайды (саяси билікті ұйымдастырады, нағыз мемлекеттің саясатын жүргізетін құралы ретінде көрінеді). Мемлекет заңды нормаларды белгілейді, қолданады кепілдік береді. Тек мемлекет органдары ғана құқықтық ұйғарымның орындалуын тексереді, орындалмаса соған сай заңды жаза қолданады.

Құқықтық мемлекеттік органдар

27 Февраля 2013, реферат

Қазақстан Республикасының 1995 жылы 30 тамызда қабылданған жаңа Ата Заңы еліміздің тәуелсіз, демократиялық, құқықтық, зайырлы және егеменді мемлекет белгілерін бекітіп айқындап берді. Өз дамуын кеңейте түскен мемлекетте ерекше орын алатын орган жүйесі болып мемлекеттік аппарат табылады. Конституцияда мемлекеттік аппарат тармақтарының әрқайсысына кең өкілеттік берілген.
Қарастырып отырған курстық жұмыстың тақырыбы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік аппараты» деп аталады.

Құқықтық мемлекеттің түсінігі мен мазмұны

28 Ноября 2011, реферат

Құқықтық мемлекеттің мазмұнының негізгі талаптары:
1) Құқықтық мемлекет азаматтық қоғамның объективтік даму процесіне сәйкес ескіріп, жаңарып жататын көп қырлы кұбылыс. Бұл мемлекетте адамның толық егеменді болуы қажет, олардың мемлекеттің билік жүргізетін органдарын кұруға қатысуы заңды түрде бекітілуі керек.
2) Құқықтық мемлекеттің экономикалық негізі - өндіргіш күш пен өндірістік қатынас және көп меншіктік шаруашылық арқылы дамуы. Құқықтық мемлекетте меншіктің басым көпшілігі - өндіруші мен тұтынушылық билігінде болуы қажет. Бұл билік шаруашылықтың жақсы, сапалы дамуын қамтамасыз ету үшін оларға толық бостандық беруі керек. Сонда ғана қоғамның

Құқықтық норманың түсінігі, түрлері, құрылымы

15 Февраля 2012, курсовая работа

Құқық адам мен қоғамның жаратылысымен байланысты тұлғаның бостандығын білдіретін, қоғамдық қатынастарды реттейтін, ресми құжаттарда анықталған, мемлекеттің күшімен қамтамасыз етілетін құқықтық нормалардың жиынтығы.

Құқықтың түсінігін анықтауға нормативтік және кең қадам

12 Февраля 2013, доклад

Конституциямен бекітіліп, реттелетін қоғамдық қатынастар маңызды болғандықтан, конституциялық құкық, Қазақстан құқық салаларының арасында жетекші рөл атқарады. Құкық жүйесіндегі конституциялық құқықтың жетекші рөлі төмендегі мәселелер арқылы көрінеді: біріншіден, конституциялык құкық қоғам мен мемлекет құрлысының негізгі қағидаларын құқықтық формада бекітеді; екіншіден, конституциялық құқық барлық қоғамдық үрдістерді басқарудың жалпы негіздерін анықтайды; үшіншіден, конституциялық құқықтың нормалары құқықтық актілердің түрлерін, оларды қабылдайтын органдарды, актілердің зандық күштерінің ара салмағын анықтайтындықтан, конституциялык құқықтың нормалары құқықтың жасалу үрдісін реттейді.