Рефераты по экономической теории

Ақша несие саясаты

14 Ноября 2011, реферат

Шоқан (Мұхаммед Қанафия) Уәлиханов Шыңғысұлы (1835 – 1865) – қазақтың ұлы ғалымы: ориенталист, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы, демократ.

Ақша рыногының қалыптасуы мен дамуы

15 Октября 2011, курсовая работа

Ақша – тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің өлшемі болып табылатын, жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын, кез-келген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге айырбасталатын ереше тауар. Капиталистік қоғамға дейінгі формацияларда ақшаның рөлін түрлі тауарлар, мысалы, аң терісі, астық, мал атқарды. Тауар өндірісінің дамуына байланысты жалпыға бірдей балама рөлін асыл металдар – алтын мен күміс атқара бастады.

Ақша түсінігі

21 Ноября 2012, курсовая работа

Ақшаның жалпыға бірдей эквивалент ретінде мынадай ерекшеліктері бар:
ол нақты бір заттың, қоғамдық тұтыну құнының болатындығын;
онда абстракты еңбек бейнелейтін құнның да болатындығын;
тауар өндірушінің жеке еңбегі қоғамдық еңбектің бір бөлшегі болып табылатындығын көрсетеді.

Ақшаның жалпы пайда болу тарихы

16 Ноября 2011, реферат

Ақша - айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды (қызметтерді) бағалауға қызмет ететін кезкелген тауар немесе символ

Ақшаның мәнi, қызметтерi және ақша айналысы

14 Ноября 2011, курсовая работа

Ақша туралы осы уақытқа дейiн талай – талай шығармалар жазылып, ақшаны бiреулерi пайдалы тауар деп мақтаса, ал бiреулерi оны қоғамға зиянын тигiзедi деп даттауда. Өйткенi ақша үшiн бүкiл қоғам жұмыс iстейдi, ол бiреулердi бақытты тұрмысқа кеңелтсе, ал бiреулердi қайғылы оқиғаға ұшыратады.

Ақшаның мәні және қызметтері

24 Февраля 2013, доклад

Толық мақаласы: Ақшаның мәні және қызметтері
Ақша тауар өндірісінің дамуындағы бірден – бір шарт және өнім болып табылады. Тауар – бұл сату немесе айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі.

Ақшаның пайда болуы

22 Ноября 2011, курсовая работа

Ақша – бұл тарихи даму үрдiсi барысында қалыптасқан экономикалық категория болып саналады. Ол қоғам дамуының әрбiр кезеңiндегi өндiрiс және айырбас процестерiнде адамдар арасындағы экономикалық қатынастарды көрсетедi. Қоғамның экономикалық дамуы күрделенген сайын, ақшаның маңызы арта түседi. Ақша – тауарлы өндiрiстiң өнiмi. Ақша- кез-келген тауар айналысының құрамдас бөлiгi және оның нәтижесi. Тауар және ақша бiр-бiрiнен ажырамайды, себебi ақша айналымынсыз тауар айналымы болмайды, болуы да мүмкiн емес /1, 23б/.

Ақша тауардан дами отырып тауар болып қала бердi, бiрақ тауардың жалпылама эквивалентi ретiнде. Расында да, ақша адамдарға ежелден-ақ таныс. Бiрақ оның қалай пайда болғандығы туралы құпия сыры және өмiрiндегi мәнi көп уақытқа дейiн беймәлiм болды. Бұл сұрақтарға қоғам өмiрiн зерттей келiп, көптеген ғалымдар ақшаның тауар айналымында атқаратын маңызын жан- жақты ашып, жауап бердi.

Ақшаның пайда болуы

06 Декабря 2011, курсовая работа

Ақша реформасы - француздың "reforme" және латынның "reformo" -өзгертемін деген сөзінен шыққан. Бұл — мемлекет билігімен ақша жүйелерінің толық немесе ішінара өзгеруі және ақшаның бір жүйесінің жаңа белгіге ауыстырылуы. Капитализм жағдайында ақша реформасы буржуаздар мүддесі үшін жүргізіледі, оның ақыры қалың бұқараны қанауды күшейтуге, тұрмысын нашарлатуға әкеліп соғады. КСРО және баска кеңес елдерде еңбекшілер мүддесі әр уақытта мемлекет қамқорлығында болды. Ол ақша реформасы кезінде еңбекшілердің әл- ауқатын жақсартуға бағытталған арнаулы экономикалық шаралар жүргізуден айқын көрінеді.

Ақшаның пайда болуы, мәні және қызметтері

12 Декабря 2011, курсовая работа

Ақша ертеден адамзат пайда болуымен қатар өмір сүріп келеді. Ғасырлар бойы ақша өзгеріп отырған және бүгінде олардың жағдайы аяқталған, соңғы фраза болып табылмайды.Бұл жұмыстың бірінші бөлімінде ақшаның пайда болуына көңіл аудардым. Тауар айналысының таралуының дамуы процесінде жалпыға бірдей эквивалент формасында әр алуан тауарлар болған: мал, тері, бақалшақ, металл бұйымдар және тағы басқалар. Мұның барлығы тауар өндірісі мен тауар айналысының болуына негізделген ақша қажеттігінің себептерін түсіндіреді.

Ақшаның пайда болуы,мәні және қызыметтері

25 Февраля 2013, реферат

Әр уақыттарда және дүниенің түрлі бөліктерінде адамдар ақша ретінде әр түрлі тауарларды [2] – астық, мал, қымбат тастар және металдарды пайдаланды. Ұзақ уақыттар бойы ақша есебінде алтын және күміс жүрді. Қымбат металдардың физикалық қасиеттері (біртектілігі, мықтылығы, құндылығы) ақша атқаруға тиісті талаптарды толық ақтады. Сондай-ақ металлақшалардың маңызды қасиеттерінің бірі – оларды бөлуге болытын еді. Қымбат металдар, көлемі қандай болса да, өзінің пайдалы қасиеттері мен құндылығын жоғалтпайды. Құнды металдың белгілі бір көлемінің сақталуына мемлекеттік кепілдік ететін алтын және күміс теңгелер пайда болды.

Ақшаның экономикалық категория ретіндегі мәні, түрлері және атқаратын қызметі

18 Ноября 2011, реферат

Ақшаның жалпыға бірдей эквивалент ретінде мынадай ерекшеліктері бар:
ол нақты бір заттың, қоғамдық тұтыну құнының болатындығын;
онда абстракты еңбек бейнелейтін құнның да болатындығын;
тауар өндірушінің жеке еңбегі қоғамдық еңбектің бір бөлшегі болып табылатындығын көрсетеді.

Бідність в Україні та способи подолання білності

14 Мая 2013, реферат

Українське суспільство хворе. Хвороба називається бідністю, хоча в офіційному переліку захворювань (тобто в чинному законодавстві) така навіть не згадується. Немає, відповідно, й офіційних критеріїв бідності; офіційна статистика не дає інформації про масштаби, глибину та гостроту проблеми; соціальну допомогу надають, виходячи з офіційних середніх доходів на душу населення, про ступінь відповідності яких реальному рівню добробуту відомо навіть школяреві. То, можливо, й не існує в нашій країні бідності, як не було сексу в СРСР?

Біржа в Україні

27 Ноября 2012, реферат

Біржа як економічна категорія відображає сукупність економічних відносин
постійно функціонуючого ринку, на якому концентрується інформація про
той чи інший товар (попит і пропонування, якісні характеристики тощо),
відбувається його купівля-продаж за зразками, формуються ціни, а також
здійснюється торгівля цінними паперами та іноземною валютою.

Прообрази біржі існували ще в часи стародавнього Риму і Греції. Вже тоді
було започатковано формалізовану торгівлю у визначеному місці, виникли
центральні ринкові установи, де укладалися контракти на поставку товарів
у договірні строки. І хоч тогочасні цивілізації загинули, але
основоположні принципи центральної ринкової структури збереглися і
проявилися у середньовічних ярмарках та їхній спеціалізації,
формалізації торгових процесів, які завершилися наприкінці XVI - на
початку XVII ст. появою біржі.

Байлық бейнесіне жаңа көзқарас

01 Ноября 2012, реферат

Байлық — қоғамға және жеке адамға қатысты материалдық игіліктер мен рухани құндылықтарды білдіретін ұғым. Байлық рухани және материалдық болып ажыратылады. Рухани Байлық ұғымы әлемде немесе белгілі бір елде жасалған рухани қазыналардың жиынтығын, сол қазыналарды игеруді мұрат тұтқан жеке адам басындағы сезім, ақыл, парасат, өнер, білім қабілеттерін қамтиды (қ. Руханият).

Баланс сбережения и потребления в экономике

04 Ноября 2011, курсовая работа

Целью этой работы является, изучить части совокупного спроса - потребление и сбережение, и рассмотреть их влияние на национальный доход.
Для достижения этой цели в данной работе необходимо решить
следующие задачи:
1- Раскрыть сущность потребительских расходов и определяющих их факторов;
2- Выявить сущность, виды и основные факторы сбережений. Проанализировать взаимосвязь сбережения и потребления и их влияние на национальный доход;
3- Рассмотреть особенности сбережения и потребления в российской экономике.

Банк жүйесінің қызметтері

11 Октября 2011, реферат

Қазақстан Республикасының банк жүйесінің даму мәселелерін қарастыру себебі, бұл халқымыздың өсіп өркендеуіне, экономикасының дамуына тигізетін пайдасы зор. Біз осы саланың келешек мамандары ретінде банк жүйесінің қазіргі кездегі даму проблемалары мен тенденциялары арқылы оның тиімділігін көрсетуді мақсат еттік.

Жұмыстың негізгі мақсаты банк жүйесінің қалыптасу және даму мәсәлесін ғылыми-теориялық негіздеу және банктердің халықаралық стандарттарға сай болуын тұжырымдау. Отандық экономиканы реформалаудың қазіргі уақытындағы сатысында тиімді, нәтижелі және перспективалы бағыттардың бірі банк жүйесінің дамуы болып табылады.

Банк жүйесінің дамуының теориялық негізі

16 Ноября 2011, курсовая работа

Кез келген мемлекеттің экономикасында ірі кәсіпорындар,шағын және орта кәсіпкерлікпен қатар мемлекеттің дамуының негізі – банк жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі екенін әлемдік практика көрсетуде.
Нарық экономикасы, шаруашылық жүйесі интеграциялану кезеңінде қаражат құрау мен оны пайдалану үрдісі әртүрлі экономикалық тұлғалар арасындағы әр-қилы қарым-қатынастарға сәйкес дамиды.Ондай тұлғалар – халықтың өзі,одан кейінгісі: мемлекет және банк,басқа қаржылық делдалдар.

Банк жүйесінің дамуының теориялық негізі

05 Декабря 2011, курсовая работа

Жұмыстың міндеттері болып:
Қазақстанның банк жүйесі мен банк жүйесінің даму тарихына тоқталу;
Орталық банктің дамуы мен қызметтерін қарастыру;
коммерциялық банктердің дамуы мен қызметтерін қарастыру.
Курстық жұмыс екі бөлімнен: бірінші бөлімде банк жүйесінің теориялық негізі онда:банк жүйесінің даму тарихы мен банк жүйесінің құрылымы мен қызметтері, ал екінші бөлімде Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуын талдау және жетілдіру жолдары онда: Орталық банк және оның қызметтері талдау, коммерциялық банк және оның қызметтерін талдау жасай отырып, Қазақстан Республикасындағы банк жүйесіндегі проблемалар және жетілдіру жолдары қарастырылған және қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.

Банківська система та проблеми її формування

11 Марта 2013, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є вивчення загального стану та основних тенденцій розвитку сучасної банківської системи України, її організаційної структури та функцій.
Об`єктом дослідження виступає інформація про Національний банк України, Державний Ощадний банк та комерційні банки, які ведуть господарську діяльність на території України і складають банківську систему України. НБУ є центральним банком України та особливим економічно незалежним органом державного управління, який регулює діяльність комерційних банків, проводить їх ліцензування та фінансовий моніторинг, розроблює правове законодавство, яке найкращим чином відповідає сучасним економічним процесам та тенденціям в Україні.

Банки и их роль в российской экономике

06 Ноября 2011, курсовая работа

Целью денной работы стало стремление изучить институт коммерческого банка в современной экономике, при этом обращая повышенное внимание к тенденциям реформирования банковской системы на текущий момент, пути построения «посткризисной» банковской системы.
Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- выявить экономическую сущность современного коммерческого банка;

Банки и их роль в рыночной экономике

24 Ноября 2011, курсовая работа

Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним из которых является закон денежного обращения. Оборот денег происходит под влиянием финансовых институтов и, прежде всего, банков, которые создают основу для денежного оборота и связаны со всеми отраслями и секторами экономики. Банки обеспечивают финансирование всех сфер предпринимательства, производственной и непроизводственной сфер, сферы управления и наполняют бюджет (как федеральный, так и территориальный) необходимыми денежными средствами. Через банки осуществляется также и двустороннее движение денег, взятых взаймы (кредит).

Банки и их роль в рыночной экономике. Банковская система в Российской Федерации

23 Января 2011, курсовая работа

Цель данной работы – исследовать банковскую систему РФ, рассказать о видах, функциях и роли банков в развитии экономики страны;
В связи с целью работы были поставлены следующие задачи:
- дать определение банковской системы, охарактеризовать её элементы;
- осветить роль Центрального банка в функционировании Банковской системы РФ, в экономических процессах страны, а также рассмотреть основные функции и операции Банка России;
- охарактеризовать коммерческие банки России в условиях перехода к рыночным отношениям, рассмотреть их операции, влияние на управление экономикой.

Банки и их роль в современной экономике

25 Февраля 2012, контрольная работа

Банки являются неотъемлемой чертой современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства.

Банки и их роль в современной экономике

22 Ноября 2010, курсовая работа

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.

Банки и их роль в современной экономике

05 Декабря 2010, курсовая работа

Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства.

Банки и их роль в современной экономике

02 Ноября 2011, контрольная работа

Банки являются неотъемлемой чертой современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.

Банки и их роль в современной экономике

12 Января 2012, курсовая работа

Предметом моей курсовой работы являются банки и банковская система современного мира. Цель данной работы – изучить состояние современной банковской системы, её влияние на экономику государства.
Для этого будут выполнены следующие задачи:
- охарактеризована структура банковской системы, функции ее отдельных компонентов;
- показана роль Центрального Банка Российской Федерации в современной экономики и в регулировании деятельности коммерческих банков;
- проанализированны проблемы, существующие на сегодняшний день у банков, возможные пути их решения;

Банки и их роль в современной экономике

08 Апреля 2012, курсовая работа

Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства.

Банки и их роль в современной экономике

31 Марта 2013, курсовая работа

Мы знаем, что банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства. Банковская система постоянно развивается, она не является чем-то статичным, ее роль в экономике страны постоянно меняется, в частности, с изменением типа экономической системы. Если в экономике развитых стран банковские системы находятся на высшей стадии своего развития, то, например

Банки, банковская система. Основные пути её совершенствования в РФ

16 Февраля 2011, курсовая работа

Центральный банк сочетает в себе черты обычного (коммерческого) банковского учреждения и государственного ведомства, обладая определенными властными функциями в области организации денежно-кредитного обращения. Для центрального банка характерен высокий уровень независимости от прочих государственных структур. Большей частью он подотчетен непосредственно парламенту или образованной парламентом специальной комиссии.