Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства на матеріалах "Львівхолод"

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 22:10, курсовая работа

Описание работы

Необхідною умовою для ефективного управління інноваційним розвитком підприємства є наявність продуманої та обґрунтованої інноваційної стратегії, яка містить чітко визначені цілі за завдання інноваційної діяльності та опис шляхів досягнення бажаних результатів. Таким чином інноваційна стратегія виступає своєрідним орієнтиром, на який спрямовуються зусилля всього персоналу підприємства.

Содержание

Вступ 3
1. Теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 5
1.1. Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 5
1.2. Характеристика напрямків розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі 9
1.3. Характеристика стадій стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 14
2. Аналіз системи стратегічного управління інноваційним розвитком ТзОВ ТВК «Львівхолод» 21
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» 21
2.2. Оцінка рівня нестабільності середовища ТзОВ ТВК «Львівхолод» та вибір методології управління 25
2.3. Аналіз стратегічного рівня ТзОВ ТВК «Львівхолод» за результатами анкетувань 29
3. Обґрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 33
3.1. Сучасні тенденції розвитку галузі гуртової та дрібногурптової торгівлі продуктами харчування 33
3.2. Обґрунтування об‘єктів аналізу та побудова поточного господарського портфелю 41
3.3. Генерація і аналіз стратегічних альтернатив інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 43
3.4. Перегляд стратегічних альтернатив та вибір інноваційної стратегії 50
Висновок 59
Список використаних джерел 60
Додатки 62

Работа содержит 1 файл

Курспроект.doc

— 763.50 Кб (Скачать)

Зважаючи на те, що цільовий ринок ненасичений і має значний  потенціал, а досліджуване підприємство швидко розвивається і здатне підтримувати досягнуті темпи росту (про що свідчать оптимістичні плани керівництва − відкрити наступного року ще близько 15-20 магазинів самообслуговування), то за стратегічну ціль приймемо досягнення у 2008 р. річного приросту обсягів реалізації 45 %.

При побудові цільового  господарського портфеля ТзОВ ТВК «Львівхолод» розглянемо декілька можливих сценаріїв розвитку підприємства: на основі екстраполяції існуючих тенденцій, припущення про сприятливий розвиток подій (оптимістичний сценарій) та припущення про можливе скорочення діяльності підприємства (песимістичний сценарій).

Результати розрахунку основних параметрів матриці «зростання –частка ринку» на основі екстраполяції  наведені у табл. 7.

Таблиця 7

Прогнозовані  показники цільового господарського портфеля ТзОВ ТВК «Львівхолод»

(екстраполяція  існуючих тенденцій)

СГЦ

Обсяг продажу, тис. грн., в т. ч.

Відносна частка ринку 

Темпи приросту обсягів реалізації, %

ТзОВ ТВК  «Львівхолод»

пріоритетного конкурента

СГЦ1

316 769,6

192 404,2

1,60

42,23

СГЦ2

99 472,2

94 245,5

1,06

9,51

СГЦ3

17 508,2

− 

-25,95

Разом:

434 740,3

28,62


Дані табл. 7 свідчать, що при умові збереження існуючих тенденцій розвитку обсяги продажу ТзОВ ТВК «Львівхолод» можуть зрости на 28,62 %. При цьому поставлена ціль не досягається. Відповідно до нових параметрів цільовий господарський портфель матиме вигляд (рис. 6).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Цільовий господарський портфель ТзОВ ТВК «Львівхолод»

(екстраполяція  існуючих тенденцій)

Як видно з рис. 6, позиції СГЦ на полях матриці "зростання— частка ринку" незначно змінилися порівняно з поточним господарським портфелем підприємства.

Другий сценарій буде базуватись на припущенні, що стан умов зовнішнього середовища сприятливий  і ТзОВ ТВК «Львівхолод» зможе збільшити обсяги збуту на існуючих торговельних об‘єктів та значно розширити мережу магазинів «Рукавичка». З цією метою можна переобладнати приміщення роздрібних магазинів торгівлі, що належать підприємству, під магазини самообслуговування типу cash & carry.

Крім того підприємство володіє великою кількістю об‘єктів у різних містах Львівської області  зі значною площею, яка використовується не повністю. Тому доцільним є створення  на базі незадіяних виробничих площ цих  об‘єктів мережі магазинів «Добрий господар» − СГЦ4, основним напрямком діяльності кого буде торгівля інвентарем для сільськогосподарських робіт а також різноманітних мікробіологічних препаратів, що використовуються у рільництві та тваринництві замість традиційних хімічних кормових добавок та отрутохімікатів, які приносять велику шкоду здоров‘ю людини та всьому навколишньому середовищу. Обґрунтування даного проекту наводиться нижче.

На відміну від традиційного сільського господарства, що прагне впливати в основному на протікання хімічних і фізичних процесів у ґрунті, органічне сільське господарство головну увагу звертає на біологічні і біохімічні процеси, виходячи з уявлення про землю, як про живу саморегулюючу систему, яку потрібно лише правильно налагодити і вміти підтримувати. При такому підході можна значно скоротити витрати на добрива, засоби захисту рослин і тварин, а також зберегти обсяги й екологічну чистоту продукції. Характерною особливістю органічного сільського господарства є широке застосування корисних мікроорганізмів, що сприяють оздоровленню ґрунту і підвищення його продуктивності. Основою виробництва мікробіологічних препаратів є комплекси живих корисних мікроорганізмів, екологічно і фізіологічно сумісних один з одним зареєстрованих як промислові.

Наведемо приклади біологічних препаратів вироблених в Росії, які успішно застосовуються як в Росії, так і в Україні замість хімічних препаратів, для вирощування екологічно чистої продукції в особистих селянських господарствах:

1. Біологічний препарат “Біофіт – 1” для передпосівної обробки насіння, посадкового матеріалу, розсади, обробки сходів і рослин, в т.ч. у закритих теплицях і парниках, з метою біозахисту рослин від хвороб, в т.ч. кореневої гнилизни, фузаріозну, фітофторозу та ряду інших, біостимуляції росту, а також активізації біопідживлення за рахунок мобілізації атмосферного азоту та зв’язаних форм фосфору. Норма внесення – 20 мл на сотку у формі 0,1% розчину методом розпилення. Форма випуску – ємність 1 літр, ціна – 75 грн/літр.

2.  Біологічний препарат “Біостим” для додавання в раціон домашніх тварин, птиці для підвищення  харчової цінності і засвоюваності кормів, нормалізації кишкової мікрофлори тварин, профілактики захворюваності на дисбактеріоз і діарею, інфекційних захворювань з метою зменшення падежу і збільшення приростів поголів‘я, збільшення яйценосності. Спосіб застосування – внесення у воду для випоювання. Форма випуску – ємність 1 літр, ціна – 75 грн/літр. Дози добового застосування:

  • для свиней – від 0,5 до 15 мл/голову залежно від віку тварини;
  • велика рогата худоба – 4-5 мл на 100 кг живої маси;
  • кури, гуси – від 5 до 15 мл на 100 голів.

3. Біологічний препарат “Біосан” для санації місць утримання домашніх тварин, усунення неприємного запаху, профілактики шлунково – кишкових захворювань, розкладу і знезараження продуктів життєдіяльності тварин, обробки домашніх гноєсховищ, зовнішніх вигрібних ям і туалетів. Використовується для 7-ми кратної початкової обробки, надалі – підтримуючі обробки 1 раз на 3 тижні з розрахунку 1 літр препарату на 100 кв. м  поверхні підлоги, стелі та стін. Форма випуску – ємність 1 літр, ціна – 98 грн/літр.

Найбільший   економічний   ефект досягається  при комплексному застосуванні препаратів у повному  циклі сільськогосподарського виробництва (рослинництво + тваринництво + екологія).

Чудовою властивістю мікробіологічних препаратів є їхня пролонгована дія зі збільшенням позитивного ефекту при багаторазовому і рівномірному внесенні їх у ґрунт протягом першого сільськогосподарського сезону. Як тільки “нова” мікрофлора стабілізована, бажані результати будуть відтворюватися безупинно, а подальше внесення мікробіологічних препаратів не є необхідним за умови, якщо не припиняється застосування компостируваних органічних добрив або ґрунт не піддається впливові стихії (сильної посухи, вітрів, затоплення).

Економічний ефект від  використання комплексу препаратів підсилюється за рахунок поступового  зменшення, аж до повної відмови, від  традиційних дорогих методів  і засобів стимулювання росту  і захисту рослин і тварин. При  менших витратах господарства переходять на новий рівень ефективності виробництва, що відрізняється більш високими показниками продуктивності й екологічної безпеки.

На початковому етапі  реалізації проекту, зважаючи, що обраний напрям діяльності ще мало розвинений і новий для вітчизняного ринку і попит на описану вище інноваційну продукцію доведеться фактично формувати шляхом проведення широкої рекламної кампанії, припускаємо, що відносна частка ринку СГЦ4 складе приблизно 0,5. За перший рік передбачається отримання доходу на суму 40 671,2 тис. грн.

Результати розрахунку основних параметрів матриці «зростання –частка ринку» на основі оптимістичного сценарію наведені у табл. 8.

Таблиця 8

Прогнозовані  показники цільового господарського портфеля ТзОВ ТВК «Львівхолод»

(оптимістичний  сценарій)

СГЦ

Обсяг продажу, тис. грн., в т. ч.

Відносна частка ринку 

Темпи приросту обсягів реалізації, %

ТзОВ ТВК  «Львівхолод»

пріоритетного конкурента

СГЦ1

349 807,36

192 404,15

1,82

56,81

СГЦ2

101 516,40

94 245,51

1,08

11,24

СГЦ4

40 671,20

81 342,4

0,50

Разом:

491 994,96

367 992,07

45,56


Дані табл. 8 свідчать, що при умові настання сприятливих для підприємства обставин зовнішнього середовища обсяги продажу  ТзОВ ТВК «Львівхолод» можуть зрости на 45,56 %. При цьому поставлена ціль досягається. Відповідно до нових параметрів цільовий господарський портфель матиме вигляд (рис. 7).


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Рис. 7. Цільовий господарський портфель ТзОВ ТВК  «Львівхолод»

(оптимістичний  сценарій)

Як бачимо з рис. 7, що цільовий господарський портфель ТзОВ ТВК «Львівхолод» можна вважати збалансованим, оскільки СГЦ1 у процесі свого розвитку закріпив свої позиції і досягнув більшої, ніж у поточному портфелі, відносної частки ринку − 1,82. Позиція СГЦ2 дещо змінилася в бік незначного зменшення відносної частки ринку, однак він і надалі може виступати донором для СГЦ1 та нового перспективного напрямку діяльності − СГЦ4. Водночас в складі господарського портфеля відсутній СГЦ3, втрати від підтримання діяльності якого значно перевищували вигоди від зміни цільового використання його ресурсів.

При несприятливому розвитку подій можливе відставання темпів розширення діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» порівняно з середньогалузевими. При цьому відбудеться зниження попиту на продукцію та зміцнення позицій його конкурентів. Результати розрахунку основних параметрів матриці "зростання — частка ринку" подані в табл. 9.є

Таблиця 9

Прогнозовані  показники цільового господарського портфеля ТзОВ ТВК «Львівхолод»

(песимістичний  сценарій)

СГЦ

Обсяг продажу, тис. грн., в т. ч.

Відносна частка ринку 

Темпи приросту обсягів реалізації, %

ТзОВ ТВК  «Львівхолод»

пріоритетного конкурента

СГЦ1

287 078,0

192 404,2

1,49

28,69%

СГЦ2

98 121,6

94 245,5

1,04

7,52%

СГЦ3

16 810,2

-

-

-28,95%

Разом:

402 009,8

-

-

18,94%


Цільовий господарський  портфель підприємства, побудований за результатами проведених у табл. 9, наведений на рис. 8.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Цільовий господарський портфель ТзОВ ТВК  «Львівхолод»

(песимістичний  сценарій)

Як бачимо з рис. 7, що обсяги продажу, темпи приросту та відносну частку ринку всіх СГЦ скоротились, що свідчить про можливе наростання негативних тенденцій в розвитку підприємства.

Таким чином, з розглянутого набору стратегічних альтернатив слід вибрати ту, яка дозволяє досягти  бажаної цілі — 45 % приріст обсягів  реалізації. Такою стратегією є стратегія зростання. При цьому передбачається розширення діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» різними шляхами: відносно базового ринку − інтенсивне зростання; відносно виробничого ланцюга − інтегроване зростання (продовження інтеграції із постачальниками); шляхом розширення традиційних видів діяльності − диверсифіковане зростання.

3.4. Перегляд стратегічних альтернатив  та вибір інноваційної стратегії

Тепер проаналізуємо  стратегічних альтернатив у межах  вибраної загальної стратегії зростання ТзОВ ТВК «Львівхолод». Застосуємо один з формальних методичних прийомів перегляду стратегічних альтернатив, запропонований американськими вченими А. Томпсоном і А. Стріклендом, який ґрунтується на двовимірній матриці вибору стратегії: зростання ринку та конкурентна позиція організації (рис. 8). Вписані в матрицю стратегії подані в порядку їхньої пріоритетності.

Информация о работе Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства на матеріалах "Львівхолод"