Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства на матеріалах "Львівхолод"

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 22:10, курсовая работа

Описание работы

Необхідною умовою для ефективного управління інноваційним розвитком підприємства є наявність продуманої та обґрунтованої інноваційної стратегії, яка містить чітко визначені цілі за завдання інноваційної діяльності та опис шляхів досягнення бажаних результатів. Таким чином інноваційна стратегія виступає своєрідним орієнтиром, на який спрямовуються зусилля всього персоналу підприємства.

Содержание

Вступ 3
1. Теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 5
1.1. Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 5
1.2. Характеристика напрямків розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі 9
1.3. Характеристика стадій стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 14
2. Аналіз системи стратегічного управління інноваційним розвитком ТзОВ ТВК «Львівхолод» 21
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» 21
2.2. Оцінка рівня нестабільності середовища ТзОВ ТВК «Львівхолод» та вибір методології управління 25
2.3. Аналіз стратегічного рівня ТзОВ ТВК «Львівхолод» за результатами анкетувань 29
3. Обґрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 33
3.1. Сучасні тенденції розвитку галузі гуртової та дрібногурптової торгівлі продуктами харчування 33
3.2. Обґрунтування об‘єктів аналізу та побудова поточного господарського портфелю 41
3.3. Генерація і аналіз стратегічних альтернатив інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 43
3.4. Перегляд стратегічних альтернатив та вибір інноваційної стратегії 50
Висновок 59
Список використаних джерел 60
Додатки 62

Работа содержит 1 файл

Курспроект.doc

— 763.50 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Г

 

http://stat.lviv.ua/ukr/si/year/2006/t119906_2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Д

 

Оцініть за 10-ти бальною шкалою наскільки  подані твердження відповідають дійсності  У ТзОВ ТВК «Львівхолод».

 

Анкета

виявлення характеру діяльності

ТзОВ ТВК «Львівхолод»

 

Назва параметра

Підприємство

Орієнтоване на поточну діяльність

Стратегічно-орієнтоване

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегія

Цілі організації орієнтовані  на встановлення бажаних тенденцій  розвитку основних показників господарської  діяльності

                     

Стратегія підприємства є достатньо гнучкою і дозволяє швидко пристосуватись до змін зовнішнього середовища

                     

На підприємстві проводиться  постійний моніторинг рівня досягнення стратегічних цілей

                     

Забезпечення інвестиційної  привабливості підприємства є одним  із пріоритетних завдань при реалізації стратегії

                     

Корпоративна  культура

В організації заохочується ініціативність співробітників щодо покращення якості продукції, технології та процесу  управління.

                     

За внесення працівниками раціоналізаторських  пропозицій, що сприяють покращенню якості роботи, передбачено матеріальну винагороду

                     

Підприємство надає  своїм працівникам достатньо  можливостей для розвитку і вдосконалення  їхніх професійних якостей

                     

Організаційна структура управління

Відповідальність за досягнення конкретних результатів покладена на тих осіб, які спроможні впливати на цей процес

                     

На підприємстві однаково розвинені вертикальні та горизонтальні  комунікаційні зв‘язки

                     

 

 

 

Посада ____________________________________________________________________________

 
Информация о работе Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства на матеріалах "Львівхолод"