Аналіз асортименту та якості виробів шкіряної галантереї

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2011 в 15:10, курсовая работа

Описание работы

Метою дослідження є характеристика асортименту та оцінка якості виробів шкіряної галантереї. Об’єктом вивчення є вироби шкіряної галантереї.

Виходячи з мети роботи були поставлені та вирішувалися наступні завдання:

◦проаналізувати стан ринку України виробів шкіряної галантереї;
◦навести класифікацію та асортимент виробів шкіряної галантереї;
◦провести аналіз асортименту шкіргалантерейних товарів на підприємстві;
◦дослідити перевірку якості на підприємстві.

Содержание

ВСТУП 3
1 АНАЛІЗ РИНКУ УКРАЇНИ ШКІРЯНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ 5
2 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ ШКІРЯНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ 9
2.1 Класифікація виробів шкіряної галантереї 9
2.2 Характеристика асортименту виробів шкіряної галантереї 12
3 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ШКІРЯНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ 19
4 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 21
4.1 Характеристика асортименту шкіргалантерейних товарів в магазині 21
4.2 Аналіз структури асортименту шкіргалантерейних товарів в магазині 26
5 ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 37
5.1 Порядок перевірки якості виробів шкіряної галантереї 37
5.2 Оцінка якості шкіргалантерейних виробів 42
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 46
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
Додатки 51

Работа содержит 1 файл

ШКІРГАЛАНТЕРЕЯ (Доопрацьована).doc

— 626.00 Кб (Скачать)

       Кп = (4:6) = 0,6

     У результаті обчислень коефіцієнт повноти  рукавичок склав 0,6. Даний коефіцієнт показує, що асортимент рукавичок,  виготовлених з різної сировини в досліджуваній торговій точці представлений досить повно. Так як даний показник є досить високим, отже, і висока ймовірність того, що споживчий попит на рукавички задоволений.

     Новизна (оновлення) асортименту - здатність  набору товарів задовольняти що змінилися  потреби за рахунок нових товарів.

       Новизна асортименту характеризується  коефіцієнтом новизни, який визначається як відношення кількості нових товарів в загальному переліку представлених (Н) до дійсної широті асортименту (ШД).

       Таким чином, коефіцієнт новизни  розраховується за наступною  формулою:  

           Кн = (М: ШД), (4.3) 

       де Кн - коефіцієнт новизни;

           Н - кількість нових моделей рукавичок, що надійшли в продаж за певний період часу;

           ШД - дійсна широта асортименту.

       Даний показник обов'язково розраховується  за певний період часу і  показує кількість новинок, що  надійшли на продаж у відділ за вибраний період часу.

       Шляхом опитування продавців досліджуваного магазину «Красний міст» було встановлено, що за останні 3 місяці з'явилося 10 нових моделей рукавичок.

       Зробимо розрахунок коефіцієнта  новизни: 

       Кн = (10:19) = 0,52

       Коефіцієнт новизни для даної торгової точки склав 0,52. Цей факт говорить про поступове оновлення асортименту рукавичок. Магазин «красний міст» приділяє велику увагу оновленню власного асортименту, пропонуючи нові моделі в помірній кількості, мінімізуючи ризик зазнати збитків у зв'язку з низьким попитом на представлені нові моделі рукавичок.

     Стійкість асортименту - здатність набору товарів  задовольняти попит на одні і ті ж товари.

     У даній роботі для визначення коефіцієнта  стійкості використовувався метод  опитування. Було опитано продавців магазину «Красний міст. В результаті було виявлено, що 5 моделей рукавичок магазину «Красний міст» користуються постійним попитом.

       Коефіцієнт стійкості розраховується  за наступною формулою:  

                                                Ку = (У: ШД)  (4.4) 

       де Ку - коефіцієнт стійкості; 

           У (показник стійкості) - число моделей рукавичок, що користуються стійким попитом у споживачів;

          ШД - дійсна широта асортименту.

       Тепер розрахуємо даний показник  для досліджуваної фірми:

       Ку = (5:19) = 0,26

       Отримане значення свідчить про  те, що певний відсоток всіх представлених рукавичок користуються стійким попитом у покупців. Крім основних моделей рукавичок, що користуються стійким попитом споживачів, магазин «Красний міст» включає в структуру асортименту рукавички нових моделей, формуючи раціональний асортимент, що дозволяє не тільки отримати прибуток, але і найбільш повно задовольнити потреби споживачів різних соціальних груп.

     Раціональність  асортименту  - здатність набору товарів найбільш повно задовольняти реально обгрунтовані потреби різних сегментів споживачів

     Коефіцієнт  раціональності асортименту є найбільш важливим серед усіх аналізованих показників і розраховується за наступною формулою:  

       Кр = (ВШ хКш + Вп х Кп + Ву х  Ку + Вн х Кн),  (4.5) 

       де Кр - коефіцієнт раціональності;

           Вш - коефіцієнт вагомості широти;

           Вп - коефіцієнт вагомості повноти;

           Вн - коефіцієнт вагомості новизни;

          Ву - коефіцієнт вагомості стійкості;

          Кш - коефіцієнт широти асортименту;

          Кп - коефіцієнт повноти асортименту;

          Кн - коефіцієнт новизни асортименту;

          Ку - коефіцієнт стійкості асортименту.

       Даний коефіцієнт раціональності  показує наскільки торговий асортимент  відділу, фірми, будь-якого магазина  задовольняє реально обгрунтовані потреби різних сегментів споживачів.

       У результаті проведеної роботи  по розрахунку основних показників  асортименту були отримані такі  дані:

       Кш (коефіцієнт широти) = 0,42;

       Кп (коефіцієнт повноти) = 0,6;

       Кн (коефіцієнт новизни) = 0,52;

       Ку (коефіцієнт стійкості) = 0,26

       Для того, щоб визначити коефіцієнт  раціональності необхідно розрахувати  коефіцієнти вагомості кожного  показника. Для їх розрахунку  використовується експертний метод. 

     В якості експертів виступали п'ять  покупців, які перебували в досліджуваному магазині в момент проведення дослідження. Кожному з обраних покупців було запропоновано оцінити ранг (ступінь важливості) кожного із зазначених показників асортименту (повноти, широти, стійкості і новизни) при виборі потрібної їм рукавички.

  

       У результаті розрахунку коефіцієнтів  вагомості отримані такі дані:

       Вш (вагомість широти) = 0,26;

       Вп (вагомість повноти) = 0,244;

       Вн (вагомість новизни) = 0,266;

       Ву (вагомість стійкості) = 0,23.

       Зробимо розрахунок коефіцієнта раціональності даних виробів:

       Кр = (0,26 x 0,42 + 0,244 x 0,6 + 0,266 x 0,52 + 0,23 х 0,26) = 0,45

       У результаті підрахунків був  отриманий коефіцієнт раціональності, рівний 0,45. Враховуючи той факт, що максимальне значення даного показника дорівнює 1, асортимент у магазині «Крапсний міст» цілком раціональний. Тому для досліджуваного магазину немає необхідності проводити різні заходи в області формування асортименту і покращення його структури.

     Для проведення експертизи були відібрані 2 пари рукавичок: колекція Rock і колекція Construct (Додаток А).

     Аналіз  асортименту продукції, представленої  в магазині «Красний міст», проводився по 3 показникам: по виду представленої  шкіряної галантереї, за матеріалом виготовлення рукавичок і по представлених  колекціях.

     Структура асортименту шкіряної галантереї, що реалізується магазином «Красний міст», по виду представлена в таблиці 4.1, де наводяться дані класифікаційних груп як кількісно, так і у відсотковому відношенні.

     Питома  вага шкіряної галантереї, представленої в даному досліджуваному магазині у вигляді діаграми зображена на рисунку 4.1

     В таблиці 4.2 наведена структура асортименту перчаток, що реалізується магазином й відповідно їх питома вага зображена на рисунку 4.2.

     В таблиці 4.3 представлена структура асортименту перчаток, що реалізується магазином в залежності від колекції, на рисунку 4.3 схематично зображена їх питома вага у відсотках. 
 
 
 
 
 

Таблиця 4.1 - Структура асортименту шкіряної галантереї, що реалізується магазином «Красний міст», по виду

Класифікаційна група Кількість найменувань, шт. Питома

вага, %

Перчатки  шкіряні 13 7,9
Сумки шкіряні 41 24,9
Ремні шкіряні 52 31,5
Клатчі шкіряні 4 2,4
Портмоне  шкіряні 55 33,3
Всього 165 100
 
 

     

       Рисунок 4.1   Питома вага шкіряної галантереї, представленої в магазині % 

       У асортименті даного магазина шкіряна  галантерея представлена в основному  портмоне і ременями: вони займають 33,3 і 31,5 % відповідно від всього об'єму  шкіргалантереї, що реалізовується. 24,9 % займають сумки. І зовсім невелику частину шкіргалантереї, що реалізовується, займають рукавички і клатчі - 7,9 і 2,4 % відповідно. 

Таблица 4.2 - Структура асортименту перчаток, що реалізується магазином «Красний міст», по матеріалу виготовлення

Класифікаційна группа Кількість найменувань, шт. Питома

 вага, %

Шкіряні 13 68,4
Тканеві 6 31,6
Всього 19 100
 
 
 

 

Рисунок 4.2 - Питома вага перчаток, що реалізується магазином «Красний міст», % 

       У асортименті магазину шкіряні рукавички переважають і займають 68,4 %. Практично в 2 рази менше рукавичок, виготовлених з текстильних матеріалів, - 31,6 %. 
 

Таблица 4.3 Структура асортименту перчаток, що реалізується магазином «Красний міст», в залежності від колекції

Класифікаційна група Кількість найменувань, шт. Удільна вага, %
Construct 13 68,4
Warm 2 10,5
Rock 4 21,1
Всього 19 100
 
 
 

       

       Рисунок 4.3 - Питома вага перчаток, що реалізується магазином «Красний міст», в залежності від колекції, % 

       Велику  частину асортименту складають  рукавички колекції Construct (Створювати) - 68,4 %. Рукавички серії Warm (Теплі) складають всього 10,5 %, що обумовлене спеціалізацією магазина на рукавичках як аксесуарах, а не засобах збереження температури тіла. Колекція Rock займає 21,1 % від загального асортименту рукавичок.

     Отже, визначена кількість моделей рукавичок, представлених в магазині, достатня для того, щоб будь-який споживач зміг їх придбати у відповідності зі своїми потребами і матеріальними можливостями.

5 Перевірка якості шкіргалантерейних товарів на підприємстві

5.1 Порядок перевірки якості виробів шкіряної галантереї

 
 

       На  прикладі вимог до якості печаток  розглянемо засади перевірки якості виробів шкіряної галантереї.

     Зовнішній вигляд виробів визначають візуально  порівнянням  зі зразком еталоном.

     Вимірюють вироби лінійкою по ГОСТ 427 і ГОСТ 17435.

Информация о работе Аналіз асортименту та якості виробів шкіряної галантереї