Аналіз асортименту та якості виробів шкіряної галантереї

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2011 в 15:10, курсовая работа

Описание работы

Метою дослідження є характеристика асортименту та оцінка якості виробів шкіряної галантереї. Об’єктом вивчення є вироби шкіряної галантереї.

Виходячи з мети роботи були поставлені та вирішувалися наступні завдання:

◦проаналізувати стан ринку України виробів шкіряної галантереї;
◦навести класифікацію та асортимент виробів шкіряної галантереї;
◦провести аналіз асортименту шкіргалантерейних товарів на підприємстві;
◦дослідити перевірку якості на підприємстві.

Содержание

ВСТУП 3
1 АНАЛІЗ РИНКУ УКРАЇНИ ШКІРЯНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ 5
2 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ ШКІРЯНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ 9
2.1 Класифікація виробів шкіряної галантереї 9
2.2 Характеристика асортименту виробів шкіряної галантереї 12
3 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ШКІРЯНОЇ ГАЛАНТЕРЕЇ 19
4 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 21
4.1 Характеристика асортименту шкіргалантерейних товарів в магазині 21
4.2 Аналіз структури асортименту шкіргалантерейних товарів в магазині 26
5 ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 37
5.1 Порядок перевірки якості виробів шкіряної галантереї 37
5.2 Оцінка якості шкіргалантерейних виробів 42
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 46
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
Додатки 51

Работа содержит 1 файл

ШКІРГАЛАНТЕРЕЯ (Доопрацьована).doc

— 626.00 Кб (Скачать)
 
 

Таблиця 5.3 - Характеристика рівня споживних властивостей перчаток

Найменування показників Максимальнаоцінка, бали Фактична оцінка зразків, бали
Rock Construct
1.Ергонометричні 10 9 10
1.1.Антропометрія 5 5 5
1.2. Нешкідливість 5 4 5
2.Естетичні 20 19 20
2.1. Інформаційна виразність 5 5 5
2.2.Досконалість виробничого виконання і зовнішнього виду 5 4 5
2.3 Раціональність форми 5 5 5
2.4 Цілісність композиції 5 5 5
3.Функціональні 5 5 5
4.Надійність 5 5 5
Результат 40 38 40
 
 

       У таблиці 5.4 наведена шкала градацій оцінок рівня якості зразків, що досліджуються. 
 
 
 
 
 

Таблиця 5.4 - Шкала градацій оцінок рівня якості зразків, що досліджуються

Рівень споживчих властивостей Сума балів
1 2
Низький (погана якість) Менше 30
1 2
Середній (задовільна якість) 30-33
Високий (добра якість) 34-36
Дуже високий (відмінна якість) 37-40

      

     Отже, на підставі розрахунків можна зробити висновок, що обидва зразки, що досліджуються, мають відмінну якість і їх можна віднести до I сорту.

Висновки і пропозиції

 

     Таким чином, серед товарів народного вжитку шкіргалантерея займає певне місце.

     Хороша  шкіряна галантерея завжди вважалася  атрибутом респектабельної людини. Сьогодні потенційному споживачеві  пропонується таке різноманіття марок  і моделей, що нехитро розгубитися. Більшість всесвітньо відомих виробників шкіряної галантереї мають свої представництва в інших країнах.

     Визначено, що шкіряно - галантерейні вироби діляться на три підгрупи:

     - приладдя туалету - сумки, рукавички,  ремені, рукавиці;

     - приладдя для зберігання грошей, документів, господарських речей;

     - дорожнє приладдя - валізи, саквояжі, мішки, багажні ремені.

     Класифікація  має важливе значення у формуванні асортименту товарів і сприяє ефективному проведенню робіт по контролю якості.

     Асортимент  товарів повинен постійно оновлюватися у зв'язку з науково-технічним прогресом, появою нових сировинних матеріалів і способів їх обробки, прогресивних технологій, змінами ринкової кон'юнктури, посиленням конкуренції на товарному ринку, підвищенням платоспроможності споживачів.

     Доведено, що в асортименті магазина «Красний міст» присутньо дуже мало різновидів рукавичок - всього 19. До того ж, асортимент в магазині представлений не в повному об'ємі від базового.

     Велику  частку в асортименті займають шкіряні  рукавички - 68,4 %.

     У магазині представлено всього 3 колекції рукавичок. При чому колекція Construct складає більшість 68,4 %, тоді як Rock займає 21,1 %, а Warm всього 10,5 %.

     Раціональність  асортименту рукавичок, що продаються, висока.

     По  своїх характеристиках і вимогах  до матеріалів рукавички практично не мають претензій. Лише у зразка Rock є невелике відхилення строчки від заданого контура, але в межах норми. Критичних дефектів також не виявлено.

     За  функціональними показниками і  показниками надійності досліджувані зразки отримали найвищий бал.

     За  ергономічними і естетичними  показниками зразок Construct на 1 бал випередив зразок Rock.

     Обидва  зразка мають відмінну якість і їх можна віднести до 1 сорту.

     На  нашу думку даному магазину рекомендується:

     Розширити асортимент рукавичок новими моделями, та збільшити кількість представлених колекцій рукавичок.

Перелік використаних джерел

 
 1. Агбаш В. Л., Елизарова В. Ф. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 2007. – 620 с.
 2. Алексеев Н. С., Ганцов Ш. К., Кутянин Г. И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров: Учеб. для вузов. — М.: Экономика, 2005. – 544 с.
 3. Болотников А. А. Товароведение: Курс лекций. — К.: МАУП, 2002. — Ч. 2. — 144 с.
 4. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів. – К. – 2006. – 422 с.
 5. ГОСТ 15091-80 Кожа галантерейная. Технические условия. - М.: Изд-во стандартов, 2005. – 10 с.
 6. ГОСТ 15092-80 Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия . - М.: Изд-во стандартов, 2005. – 10 с.
 7. ДСТУ 2198-93 Вироби шкiргалантерейнi. Термiни та визначення. – К., 2005. – 10 с.
 8. ДСТУ 3533-97 Виробництво шкiряногалантерейної продукцiї. Термiни та визначення. – К., 2005. – 12 с.
 9. ДСТУ 3998-2000 Матерiали та вироби текстильнi, трикотажнi, швейнi та шкiрянi. Термiни та визначення. – К., 2006. – 11 с.
 10. ДСТУ 4239-2003 Матерiали та вироби текстильнi i шкiрянi побутового призначення. Основнi гiгiєнiчнi вимоги . – К, 2006. – 12 с.
 11. ДСТУ ГОСТ 28631 :2006 28631 :2006 Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки, вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні умови (ГОСТ 28631-2005, IDT) - М.: Изд-во стандартов, 2005. – 10 с.
 12. Жиряева Е. В. Товароведение. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2002.  — 416 с.
 13. Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. - К., 2000. — 336 с.
 14. Жуков Ю.В. Мониторинг рынка кожгалантерейных изделий // Кожевенно – обувная промышленность. – 2002. - № 4. – С. 15 – 17.
 15. Жуков Ю.В. Не удержались // Кожевенно-обувная промышленность. 2004. № 2. – С. 10 – 11.
 16. Зимина Т. И., Поздняков Ю.И., Ильина В.А., Оценка конкурентоспособности отечественных кожгалантерейных изделий // Кожевенно – обувная промышленность. – 2002. - № 1. – С.20 – 21.
 17. Кузьмин А. Легко ли выживать легпрому // Гермес. - 2002. - №12. – С. 5 – 7.
 18. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. Часть 1 Серия "Учебник XXI века". – Ростов н/Д: "Феникс", 2001 – 320с.
 19. Николаева Ж.Б., Руднева В.В., Кошель И.В. Технология кожгалантерейного и шорного производства. - М.: Легпромбытиздат, 1990.
 20. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 1997. – 283с.
 21. Организация и технология торговли: Учебник / С.Н. Виноградова, О.В.Пигунова, С.П.Гурская и др. ; Под. общ. ред. С.Н. Виноградовой. – Мн.: Выш. шк.,2002. – 460с.
 22. Полежаева М. Модно одеться. – 2. // Дело. - 2001. - №12. – С. 6 – 7.
 23. Серомтан М.В. Боряев В.Е. Коммерческое товароведение. Учебник для экономических специальностей. – Изд.дом "Дашков и К", 2001.
 24. Справочник товароведа: Непродовольственные товары: В 3-х частях Т 2/ С.И. Баранов, Е.И. Веденеев, А.Я. Володенков и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1990. – 430с.
 25. Товароведение непродовольственных товаров: Учеб. пособие / В.Е. Сыцко, М.Н. Миклушов, Г.С. Турилкина и др.; Под ред. В.Е. Сыцко, М.Н. Миклушова. – Мн.: Выш. шк., 1999. – 633с.
 26. Товароведение промышленных товаров: (кожевенно – обувные, пушно – меховые, галантерейные, парфюмерно – косметические, ювелирные и художественные товары): Учебник для кооп. вузов / Демидова Г.А., Дианич М.М., Егоров И.В. и др. – М.: Экономика. 1981. – 320с.
 27. Фукин В.А., Калита А.Н. Технология изделий из кожи. Ч. 1. - М.: Легпромбытиздат, 1988.

 

Додоток А

Таблиця - Асортимент шкіргалантерейних виробів магазину «Красний міст»

Вид Товарознавча характеристика
Сумки

нарядні (театральні) 
 
 
 
 

повсякденні сумки 
 
 

молодіжні сумки 

Сумки для косметики 
 

Дорожні сумки 
 
 
 

Спортивні сумки 
 
 
 
 
 
 

Літні сумки 
 
 
 
 
 

Сумки для учнів

відрізняються витонченим оформленням і обробкою. Вони мають невеликі розміри, всілякі прикраси і декоративні деталі - аплікацію, плетіння, вишивку, оригінальну фурнітуру 

призначені задовольняти всілякі вимоги залежно від характеру  предметів 

особливістю є  авангардний стиль 

характеризуються  малими розмірами і простою конструкцією 

Для них  характерні об'ємні зовнішні і внутрішні  кишені, стяжні ремені, особливо міцне  кріплення деталей і фурнітури 

відрізняє характерне оформлення з використанням  шовкографії, різних емблем, фурнітури, а також яскрава колірна гамма і наявність специфічних вузлів і деталей, що підкреслюють спортивну приналежність виробу 

відрізняються яскравою колірною гаммою, простою  конструкцією, використанням нетрадиційних  матеріалів (тканин, плетінь з соломки тощо) 

мають конструкції, зручні для розміщення підручників, зошитів, шкільно-письменних приладдя

 

Продовження таблиці А1

 
Ділові  теки 
 
 
 

Валізи 
 
 
 

Портфелі 
 
 
 
 
 
 
 

Портмоне 
 

Гаманці 
 

Несесери 
 

перчаточно-рукавичні  вироби

 
призначені  для ділових паперів, книг, журналів, мають прямокутний силует і розміри, визначені розмірами ділових паперів 

призначені  для перевезення і зберігання особистих речей і предметів  ужитку. Розрізняють дорожні валізи і валізи-дипломати. 

призначені  для повсякденної переноски ділових  паперів, журналів, канцприналежностей. Для них характерний невеликий об'єм, відповідні розміри, наявність відділень для ділових паперів, книг, строгі лінії деталей і силуету, стримана колірна гамма 

для зберігання паперових грошей і розмінної  монети 

для зберігання документів, дрібних паперів і паперових грошей 

для набору предметів (бритвених, манікюрних, дорожніх) 

можуть бути без підкладки, з легкою і утеплюючою підкладкою

 
 
 

Сумки 

 
 
 
 

Портмоне

 
 
 

Ремні 

 
 

Рукавички 

 
 
 
 

 
 

       Модель  Rock

       Модель  Construct

Информация о работе Аналіз асортименту та якості виробів шкіряної галантереї