Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

тбОтчета.Сортировать("Товар,Документ");

Таб = СоздатьОбъект("Таблица");

ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ()+"ExtForms\PrnForms\RazvOtchetPoZakup.mxl";

Если ФС.СуществуетФайл(ИмяФайлаПечатнойФормы) = 1 Тогда

Таб.ИсходнаяТаблица(ИмяФайлаПечатнойФормы);

Иначе

Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");

КонецЕсли;

Таб.ВывестиСекцию("Шапка");                          

тбОтчета.ВыбратьСтроки();

Пока тбОтчета.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл

Таб.ВывестиСекцию("Строка");

КонецЦикла;                     

Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаСекции("Шапка"));    

Таб.Защита(Константа.ФлагЗащитыТаблиц);

Таб.ТолькоПросмотр (1);

Таб.Показать("Развернутый  отчет по закупкам");

КонецПроцедуры

 

Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача

 

 

 

Рис. Д.1. Форма входу  в єдину інформаційну систему підприємства

 

Рис. Д.2. Форма авторизації

 

Рис. Д. 3. Меню програми

 

Рис. Д.4. Пункт меню «Журналы» → «Закупки»

 

Рис. Д.5. Форма товару

Рис. Д.6. Форма документа «IPL» (закладка «Основные»)

 

Рис. Д.7. Форма документа  «IPL» (закладка «Дополнительно»)

 

Рис. Д.8. Друкована форма документа «IPL»

 

Рис. Д.9. Форма «График  заказов»

Рис. Д.10. Форма «Заявка  товаров»

 

 

Рис. Д.11. Форма «Заказ на поставку»

 

Рис. Д.12. Форма «Потребность в сырье»

 

Рис. Д.13. Форма звіту «ПотребностьВСырье»

 

 

Рис. Д.14. Форма «Развернутый отчет по закупкам»

 

Рис. Д.15. Форма звіту  «РазвернутыйОтчетПоЗакупкам»
Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»