Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

До модуля товарного обліку належать наступні документи:

 • оприбуткування товарів та послуг;
 • витратна накладна;
 • переміщення товарів;
 • списання товарів;
 • введення залишків;
 • інвентаризація;
 • списання надлишків;
 • оприбуткування недостачі.

Модуль необоротних активів (далі – НА) дозволяє працювати з довідником «Необоротні активи» (унікальний для кожного ресторану) та довідником «Інвестиції» (централізований в рамках мережі).

До модуля необоротних активів належать такі документи:

 • введення в експлуатацію НА;
 • подорожчання НА;
 • амортизація НА;
 • списання НА;
 • консервація НА;
 • розконсервація НА.

Виробничий модуль є  емуляцією реального процесу  роботи кухні ресторану та повністю відображає цикл роботи кухні. Усі рухи у виробничому модулі проводяться у виробничих одиницях виміру. Першою подією, що ініціює запуск циклу модуля, є проведення документа «Чек», що містить інформацію про реалізацію страв.

Розрахунок собівартості страви здійснюється автоматично перед кожним проведенням документа «Витрата сировини» та записується, як періодичний реквізит конкретного документа «Складу калькуляцій», якщо розраховане значення відрізняється від попереднього.

Розрахунок собівартості страви здійснюється в системі наступним чином: 
1. визначається ціна для кожного інгредієнта, який входить у страву:

 • для напівфабрикатів береться облікова ціна партії конкретного напівфабрикату за методом FIFO;
 • для товарів визначається середньозважена ціна по всіх партіях товарів, які мають позитивний залишок (незакриті партії). У випадку, якщо таких партій немає, береться облікова ціна останньої оприбуткованої партії;

2. визначається вартість кожного інгредієнта, який входить в страву, шляхом множення його ціни на необхідну кількість (виходячи з документа «Склад калькуляції»);

3. отримання собівартості страви реалізується шляхом підсумовування вартостей кожного інгредієнта.

У рамках виробничого модуля реалізовані довідники «Напівфабрикати» та «Технологічні карти».

До виробничого модуля відносяться наступні документи:

 • склад калькуляції;
 • витрата сировини;
 • взяття зі складу;
 • виробництво напівфабрикатів;
 • план виробництва напівфабрикатів;
 • списання напівфабрикатів.

Фінансовий модуль включає наближені до стандартних документи виплати та отримання грошових коштів. Всі рухи грошей йдуть у розрізі статей руху грошових коштів та видів витрат через регістр руху грошових коштів. Первинними документами для створення рухів є касові ордери та платіжні вимоги або доручення.

Отже,  ресторанна система «2К Ресторан» та 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» мають багато переваг та реалізують всі основні функції, які забезпечують всебічний контроль діяльності працівників ресторанів мережі та своєчасне прийняття управлінських рішень.

Звичайно, кожен програмний продукт має свої недоліки. Основними недоліками, які були виявлені в процесі аналізу діяльності мережі ресторанів «Мисливець» та ресторанної системи «2К Ресторан» у комплексі з 1С-конфігурацією «2К Бухгалтерія», є наступні:

 • відсутність автоматизації процесу централізованих закупівель продукції. На даний момент усі заявки ресторанів на поставку продукції, що закупається централізовано, складаються вручну в файлі формату xls. При цьому список усіх продуктів та їх постачальників також  прописується вручну в  файлі формату xls. Внаслідок такої організації централізованих закупівель ресторани постійно роблять помилки в заявках, вказуючи, наприклад, невірні одиниці виміру продукту, розміри упаковок, помилкові назви постачальників продуктів тощо;
 • відсутність можливості формування звітів про закупівлі продуктів на місцях. Це послаблює управлінський контроль та призводить до зловживань з боку працівників ресторану, які можуть виписувати накладні по завищеним цінам на сировину та інгрідієнти;
 • відсутність можливості додати опис IPL для товарів, які закуповуються у постачальників для виготовлення страв меню.

Вказані недоліки ресторанної системи передусім стосуються комерційного відділу мережі, зокрема, діяльності менеджера з закупівель, основними функціями якого є пошук постачальників та укладення договорів з ними, контроль закупівель продуктів на місцях та організація і контроль централізованих закупівель продукції.

1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства

На сучасному ринку  інформаційних технологій представлено досить багато ресторанних систем, які забезпечують автоматизацію  основних функцій закладів громадського харчування та аналітичну роботу з базою даних. Серед них слід виділити ресторанні системи «R-Keeper» та «Trio Ресторан», які раніше використовувалися окремими ресторанами мережі «Мисливець». Доцільно провести аналіз та порівняння цих систем з існуючою інформаційною системою підприємства.

1.5.1. Система  «R-Keeper»

«R-Keeper» – це програмний комплекс компанії «UCS» для автоматизації закладів обслуговування різної форми: ресторанів, кафе, барів, фаст-фудів, розважальних центрів, більярдних клубів, аквапарків та ін.

Даний програмний продукт  є досить популярним у Росії завдяки  широкому набору функцій, які він реалізує, та впроваджений більш, ніж у 80 закладах громадського харчування. Можна навіть сказати, що «R-Keeper» реалізує майже всі функції, які на даний момент виконуються в системі «2К Ресторан» та конфігурації «2К Бухгалтерія». Проте система «R-Keeper» є дорогою та характеризується недоліками, які описані нижче.

Система «R-Keeper» написана під операційну систему DOS, що є технологією п’ятнадцятирічної давності. Вона має дуже слабку безпеку: з усіх робочих станцій є доступ до центральної бази даних. Система використовує СУБД Paradox.

В якості мережевого протоколу використовується застарілий NetBEUI, що призводить до виникнення проблем за потреби встановлення станції поза локальною мережею закладу. При цьому технологію Wi-Fi використовувати дуже складно, тому що при тимчасовому обриві зв’язку або затримці виникає збій роботи програми. Це призводить до того, що станцію доводиться часто перезавантажувати, внаслідок чого офіціанти переходять на використання ручних рахунків і можуть зловживати такою можливістю. На противагу система «2К Ресторан» працює, використовуючи протокол TCP /IP.

Система «R-Keeper» використовує застаріле устаткування, яке адаптоване для виконання конкретних функцій без можливості їх розширення. Наприклад, зробити так, щоб на принтері Star, крім попередніх чеків, можна було друкувати будь-які запрошення, квитки або паркувальні талончики не можна. При цьому принтер підключається довжелезним кабелем з вручну запаяними роз’ємами, з якими весь час щось відбувається: роз’єми відвалюються, окислюються, а ресторан змушений знову здійснювати діяльність на основі ручних рахунків. Помінявши ресторанну систему на більш пристойну, використовувати ці принтери вже не вдасться: доведеться купувати нові.

Система «2К Ресторан»  працює з сучасним обладнанням, яке за необхідності можна підключити через Wi-Fi та використовувати його у віддалених місцях.

«R-Keeper» є закритою системою, яку можуть дороблювати лише працівники компанії «UCS». Система «2К Ресторан» розроблена на мові 1С, внаслідок чого виникають наступні переваги:

 • оскільки 1С є відкритою мовою, систему може дороблювати будь-який програміст;
 • усі доробки системи можна зробити швидко та недорого, адже на даний момент 1С-програмістів достатньо, тому їх праця є дешевшою, ніж, наприклад, програмістів C#;
 • забезпечується повна інтеграція системи в бухгалтерську конфігурацію: використовуються загальні довідники, звіти тощо.

Закритість системи, слабка безпека та застаріле устаткування, що призводить до збоїв роботи системи, стали ключовими факторами, які вплинули на відмову від подальшого використання даної системи мережею ресторанів «Мисливець».

1.5.2. Система «Trio Ресторан»

Система «Trio Ресторан» забезпечує автоматизацію фінансової та виробничої діяльності закладів громадського харчування, починаючи від заготівельно-складських операцій, процесів виробництва продукції, обслуговування відвідувачів та закінчуючи бухгалтерською звітністю.

Система «Trio Ресторан» складається з наступних складових:

 • програмно-апаратного комплексу «TrioR», що автоматизує роботу обслуговуючого персоналу ресторанів і барів та отримання звітів про результати їх роботи.
 • програмного комплексу «Trio», що забезпечує автоматизацію складського та бухгалтерського обліків.

Програмні комплекси «TrioR» та «Trio» можуть використовуватися як окремо, так і разом, створюючи комплексну систему управління закладами громадського харчування.

Програма «TrioR» виконує такі функції:

 • прийняття замовлень;
 • друк замовлень на кухонних принтерах;
 • друк рахунку відвідувача;
 • списання несплачених позицій замовлень;
 • прийом оплати;
 • виконання повернень по проведених чеках.

Якщо порівнювати дану програму з ресторанною системою «2К Ресторан», то очевидно, що обидві системи мають багато аналогічних функцій. Проте програма «TrioR» не передбачає введення дисконтних карт та запровадження системи знижок, не реалізує прийом безготівкової оплати, не надає можливості переносити замовлення між столами закладу або офіціантами тощо.

Програмний комплекс «Trio» призначений для створення довідників (меню, працівників, обладнання та ін.), які необхідні для роботи з програмою «TrioR» та для отримання звітів про результати діяльності та роботу обслуговуючого персоналу закладу. Серед основних звітів можна виділити наступні: звіт про виручку, собівартість реалізованих страв, звіт про сумнівні операції тощо.

«Trio Ресторан» є закритою системою, яку можуть дороблювати лише працівники компанії-розробника. Система «2К Ресторан» розроблена на мові 1С, внаслідок чого виникають наступні переваги:

 • оскільки 1С є відкритою мовою, систему може дороблювати будь-який програміст;
 • усі доробки системи можна зробити швидко та недорого, адже на даний момент 1С-програмістів достатньо, тому їх праця є дешевшою, ніж, наприклад, програмістів C#;
 • забезпечується повна інтеграція системи в бухгалтерську конфігурацію: використовуються загальні довідники, звіти тощо.

Програма «Trio Ресторан» написана на мові FoxPro, яка вважається технологією десятирічної давності, система характеризується дуже слабкою безпекою, має досить невеликий набір функціональних можливостей, тому мережа ресторанів «Мисливець» відмовилася від її подальшого використання.

 

1.6. Постановка задачі на розроблення системи

1.6.1. Призначення та цілі створення системи

Система інформаційної  підтримки діяльності менеджера  з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» (у подальшому – система) призначена для автоматизації інформаційно-облікової й управлінської діяльності менеджера з закупівель.

Основною  метою створення системи є автоматизація процесу здійснення централізованих закупівель продукції, оперативність прийняття рішень, створення умов для оптимальної організації праці та обслуговування користувача на основі безпаперової технології.

1.6.2. Функції, які повинна виконувати система

Система повинна виконувати наступні функції:

 • додання опису IPL (характеристики товару, його властивостей, виробника,  умов зберігання) для кожного продукту довідника товарів;
 • формування документів IPL (Identified Products List – встановлений список товарів) для кожного ресторану мережі;
 • формування документів «Графік замовлень та поставок» для кожного ресторану;
 • формування заявок на товари від ресторанів;
 • формування звітів про потребу в сировині для будь-якого з ресторанів мережі;
 • формування замовлень на поставку постачальникам;
 • експорт даних про замовлення в Excel;
 • відправлення замовлень постачальникам через електронну пошту;
 • перегляд статусу замовлення та додання посилання на товарно-транспортну накладну, яка підтверджує факт доставки продукції постачальником;
 • формування звітів про закупівлю товарів ресторанами.

Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»