Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

КонецЦикла;

тзТабличнаяЧасть.Сортировать («ТоварДляКалькуляцийЦентр»);

ЗагрузитьТабличнуюЧасть (тзТабличнаяЧасть);

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

При натисненні на кнопку «Создать элементы», якщо доданий хоча б один товар, він записується у документ IPL за допомогою наступної процедури:

Процедура СоздатьЭлементы() 

ВыбратьСтроки();

Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл

Если (ПустоеЗначение(ТоварЦентр)= 0) Тогда

_товар=глКопироватьИзЦентра(ТоварЦентр, "ТМЦ");

Сообщить(" [+] создан - " + Строка(_товар));

_товарДляКальк = глКопироватьИзЦентра(ТоварЦентр.НоменклатураДляКалькуляций, "НоменклатураДляКалькуляций");

Сообщить(" [+] создан - " + Строка(_товарДляКальк));

Док.Записать();

КонецЕсли;

КонецЦикла;

КонецПроцедуры

Для того, щоб створити друковану форму документа (рис. 2.3.8), що відображається при натисненні на кнопку «Печать», був викликаний конструктор друку документа за допомогою команди меню «Конструкторы» → «Печать», в якому обрані ті реквізити, які повинні відображатися у шапці, ті, що відображаються у змінюваній частині, та ті, які повинні бути розташовані у нижній частині форми.

Рис. 2.3.8. Друкована форма  документа IPL

Код процедури виведення друкованої форми документа IPL на екран:

Процедура Печать()

Таб = СоздатьОбъект("Таблица");

Таб.ИсходнаяТаблица("Печать");

Престоран = Строка(Ресторан) + " (" + СокрЛП(Строка(Ресторан.Адрес)) + ")";

Таб.ВывестиСекцию("Шапка");

ВыбратьСтроки();

Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл

ПГруппаТоваров = ПечГруппаТоваров();

ПАртикул2 = ПечАртикулТоварДляКалькуляций();

ПТоварДляКалькуляции = ПечТоварДляКалькуляций();

ПЕдИзм = ПечЕдИзм();

ПОписаниеРесторана = ТоварЦентр.Описание;

ПСрокРежим = ПечСрокРежимХранения();

ПВесОбъем = ПечВесОбъем();

ПСтрана = ПечСтранаПроизводитель();

ПЦена = "";

Таб.ВывестиСекцию("ИзмЧасть");

КонецЦикла;

Таб.ВывестиСекцию("Дно");

Таб.ТолькоПросмотр(1);

Таб.Показать("Печать IPL","");

КонецПроцедуры 

Для формування або перегляду документа IPL необхідно скористатися відповідним пунктом меню. В межах даної роботи передбачено пункт меню «IPL», що належить пункту «Журналы», та відповідна кнопка на панелі інструментів. Щоб додати новий пункт у головне меню, необхідно в конфігураторі системи перейти на закладку «Интерфейсы» і для певної групи користувачів за допомогою редактора меню додати новий пункт. Щоб додати кнопку на панелі інструментів, необхідно скористатися редактором панелі інструментів, що зображений на рис. 2.3.9.

Рис. 2.3.9. Редактор панелі інструментів

З метою надання можливості формування для кожного ресторану мережі графіку замовлень та поставок, що буде враховуватися при подачі замовлень постачальникам,  в конфігурацію системи підприємства за допомогою конструктора документа доданий документ «ГрафикЗаказов» (рис. 2.3.10) та розроблена відповідна форма (рис 2.3.11).

Рис. 2.3.10. Структура документа «ГрафикЗаказов»

Рис. 2.3.11. Форма документа «ГрафикЗаказов»

При натисненні на кнопку «ОК» користувач повинен обрати один з двох можливих варіантів: зберегти внесені зміни в документ та закрити його або одразу його закрити без врахування його редагування. Якщо користувач обирає перший варіант, система пропонує провести документ.  Для забезпечення такого діалогу в вікні властивостей кнопки «ОК» необхідно прописати наступний код (рис. 2.3.12):

Рис.2.3.12. Вікно властивостей кнопки «ОК» форми «График заказов»

Для надання можливості користувачеві формувати заявки на товари в конфігурацію системи в межах бакалаврської роботи додано документ «ЗаявкаТоваров». Користувач може вводити список необхідних товарів вручну або скористатися кнопкою «Заполнить», що розташована на формі документа. При натисненні на кнопку поля табличної частини форми документа заповнюються списком товарів та їх постачальників відповідно до документа IPL вибраного ресторану. Це реалізується за допомогою наступної процедури:

Процедура Заполнить()   

Док = СоздатьОбъект("Документ.IPL");

УдалитьСтроки();

Док.ОбратныйПорядок(1);

Док.ВыбратьДокументы(,ДатаДок);

Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл

Если Док.Проведен()=0 Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;                 

Если Док.Фирма <> Фирма  Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;                 

Док.ВыбратьСтроки();

Пока Док.ПолучитьСтроку()=1 Цикл

НоваяСтрока();

ТоварЦБ = Док.ТоварЦентр;

Контрагент = Док.Поставщик;

КонецЦикла;  

Если КоличествоСтрок()<>0 Тогда Прервать;

КонецЕсли;     

КонецЦикла;

КонецПроцедуры

Після того, як сформована та збережена  заявка на товари від ресторану, можна  скористатися кнопкою «Создать заказы», яка формує замовлення на поставку від ресторану усім постачальникам, які вказані у заявці. Для цього розроблена процедура СоздатьЗаказы(), яка наведена у додатку Г. Процедура формує документ, який доданий в конфігурацію системи під назвою «ЗаказНаПоставку» та має свою форму для перегляду сформованих замовлень постачальникам, що наведена у Додатку Д.

Для реалізації експорту даних замовлення в файл формату XLS за допомогою конструктора друку розроблена друкована форма документа «ЗаказНаПоставку», що викликається при натисненні на кнопку «Выгрузить». При цьому експортувати дані про замовлення можна не лише у файл формату XLS, а також в форматах TXT, MXL та HTML. Код процедури:

Процедура Выгрузить()

Таб = СоздатьОбъект(«Таблица»);

Таб.ИсходнаяТаблица(«Выгрузить»);

Таб.ВывестиСекцию(«Шапка»);

Таб.Опции(0,0,0,0);

ВыбратьСтроки();

Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл

Таб.ВывестиСекцию(«Строка»);

КонецЦикла;

Таб.ТолькоПросмотр(1);

Таб.Показать("Выгрузить Заказ на поставку","");

КонецПроцедуры

Для того, щоб забезпечити відправлення замовлення на електронну пошту постачальнику, використано зовнішній компонент ROM-Mail, що працює безпосередньо по протоколам SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) та POP3 (Post Office Protocol).

Для формування звітів про  потребу в сировині для будь-якого  з ресторанів мережі в межах бакалаврської роботи розроблено зовнішній звіт «ПотребностьВСырье» за допомогою конструктора звітів у конфігураторі системи. Звіт представлений файлом імпорту /експорту формату ERT, що розташований у папці ExtForms. Для формування звіту розроблена форма за допомогою редактору форми звіта, яка викликається за допомогою відповідного пункту меню у вікні програми. Для формування параметричного запиту щодо реалізації продуктів рестораном та визначення його потреби у сировині, на формі розташовані поля для введення періоду та назви ресторану. Для вибору періоду використовується стандартна процедура 1С, що прив’язана до відповідної кнопки: ВвестиПериод(ДатаНачала, ДатаКонца).

Звіт про потребу  в сировині формується на основі вибірки даних про витрати сировини рестораном за вказаний період. Орієнтовний обсяг товару, який необхідно закупити, розраховується як різниця між обсягом проданих товарів (враховуючи списання продуктів) та обсягом товарів на початок вказаного періоду, тобто передбачається, що витрати сировини в наступному періоді будуть такими ж, як і в попередньому періоді (такий прогноз не стосується сезонних товарів) . Програмний код модулю звіту наведений у додатку Г.

Для створення звіту про закупівлю товарів ресторанами в конфігурацію системи доданий звіт «РазвернутыйОтчетПоЗакупкам» за допомогою конструктора звітів та відповідну форму в редакторі форми звіту. Форма забезпечує введення параметрів запиту, що враховуються при формуванні звіту. Звіт формується на основі проведених товарно-транспортних накладних. Програмний код модулю звіту наведений у додатку Г. 

2.4. Інструкція користувача

При запуску програми «1С: Підприємство 7.7» з конфігурацією «2К Бухгалтерія» відображається форма входу в систему, яка наведена у додатку Д. Для входу необхідно обрати режим «1С: Підприємство», обрати інформаційну базу «Охотник», натиснути кнопку «ОК» і у вікні «Авторизация доступа» обрати користувача системи та ввести відповідний пароль. Якщо пароль введено вірно, завантажується  вікно програми, у верхній частині якого розташоване головне меню програми та панель інструментів. Перехід до форм з даними відбувається при натисканні відповідних пунктів головного меню або відповідних кнопок на панелі інструментів.

На кожній з форм знаходиться  таблиця з даними та відповідні кнопки управління: додавання даних, видалення, оновлення, сортування, виведення на друк, експорт даних тощо.

Розроблена система  інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель включає  наступні форми:

  1. форма довідника «Товары», що містить інформацію про усі товари, які закуповуються ресторанами мережі для приготування страв меню. Для перегляду довідника необхідно обрати пункт меню «Справочники» → «Центральная база» → «Товары». Форма окремого товару відкривається подвійним кліком миші на товарі у списку або за допомогою головного чи контекстного меню;
  2. форма документа «IPL», що містить перелік товарів, які повинні використовуватися рестораном для приготування страв меню, та їх постачальників. При натисненні на поле таблиці даних в нижній частині форми відображається опис IPL, що був доданий у довіднику товарів на формі товару. При натисненні на кнопку «Печать» відображається друкована форма документа. Для виведення документа на друк необхідно натиснути на кнопку «Печать» на панелі інструментів або скористатися меню програми. Для того, щоб перейти до форми документа, необхідно скористатися пунктом меню «Документы» → «IPL», відповідною кнопкою на панелі інструментів або пунктом меню «Журналы» → «Ресторан» → «IPL»;
  3. форма документа «ГрафикЗаказов», що включає графік замовлень та поставок ресторану. Для переходу до форми документа необхідно скористатися пунктом меню «Журналы» → «Закупки» → «График заказов»;
  4. форма документа «ЗаявкаТоваров», що містить інформацію про заявку на товари від ресторану. При натисненні на кнопку «Заполнить» поля табличної частини форми документа заповнюються списком товарів та їх постачальників відповідно до документа IPL  ресторану. Після натиснення на кнопку «Создать заказы» формуються замовлення на поставку від ресторану усім постачальникам, які вказані у заявці. Для переходу до форми документа необхідно скористатися пунктом меню «Журналы» → «Закупки» → «Заявки на товары»;
  5. форма документа «ЗаказНаПоставку», що містить інформацію про замовлення на товари від ресторану вказаному постачальнику. Поля «Договор», «Контрагент», «№ заявки» і «Статус заказа» заповнюються автоматично. При натисненні на кнопку «Выгрузить» відображається друкована форма документа, дані якої можна експортувати у файл формату XLS, TXT, MXL та HTML за допомогою пункту меню «Файл» → «Сохранить как», обравши необхідний формат файлу та шлях його збереження. За допомогою кнопки «Отправить» можна відіслати замовлення на електронну адресу постачальника, якщо вона вказана в довіднику контрагентів Для переходу до форми документа необхідно скористатися пунктом меню «Журналы» → «Закупки» → «Заказы на поставку»;
  6. форма «Потребность в сырье», в якій необхідно вказати параметри для формування звіту «ПотребностьВСырье»: часовий період та ресторан. Після натиснення на кнопку «Сформировать» формується відповідний звіт про потребу у сировині. Для переходу до форми необхідно скористатися пунктом меню «Отчеты» → «Потребность в сырье»;
  7. форма «Развернутый отчет по закупкам» в якій необхідно вказати параметри для формування звіту «РазвернутыйОтчетПоЗакупкам»: часовий період, ресторан та товари. Після натиснення на кнопку «Сформировать» формується відповідний звіт про закупівлю сировини рестораном. Для переходу до форми необхідно скористатися пунктом меню «Отчеты» → «Ресторан» → «Развернутый отчет по закупкам».

 

 

 

 

 

2.5. Місце розробки в комп’ютерній  мережі підприємства

Для забезпечення функціонування існуючої інформаційної системи підприємства вже розроблена комп’ютерна мережа центрального офісу мережі ресторанів «Мисливець», а також комп’ютерні мережі в кожному ресторані зокрема. Оскільки розроблена система в межах бакалаврської роботи була інтегрована в єдину інформаційну систему підприємства, не було необхідності розроблювати нову комп’ютерну мережу або змінювати принципи передачі даних між ресторанами та центральним офісом.

   Як в центральному  офісі, так і в кожному ресторані  зокрема, організована комп’ютерна мережа з виділеним сервером, який розподіляє ресурси мережі між робочими станціями, причому в центральному офісі розташований центральний сервер всієї мережі ресторанів «Мисливець». На серверах встановлені потужні процесори, велика оперативна та дискова пам’ять, зберігається основна частина програмного забезпечення та даних мережі, які використовують робочі станції. Оскільки мережі підприємства використовують виділені сервери, реалізована клієнт-серверна технологія, що дозволяє уникати передачі по мережі великих обсягів інформації, перекладаючи все оброблення даних на сервер. Крім того, дана технологія дозволяє уникати конфліктів щодо змін одних і тих самих даних багатьма користувачами, забезпечуючи автоматичну підтримку цілісності даних.

На серверах встановлене серверне програмне забезпечення: операційна система Windows Server 2003, веб-сервер Apache для обміну даних між центральним офісом та ресторанами по протоколу HTTP, а також СУБД MS SQL Server 2000.

Комп’ютерні мережі центрального офісу та ресторанів використовують пакетну технологію передачі даних Fast Ethernet зі стандартом 100BASE-TX, що призначена для використання в мережах з топологією «Зірка», забезпечуючи дуплексну передачу даних зі швидкістю до 100 Мбіт/с (згідно документа IEEE 802.3u). При цьому використовуються дві виті пари: екранована (STP – Shielded twisted pair) та неекранована (UTP – Unshielded twisted pair).

Для мереж підприємства обрана топологія «Зірка», тому що вона є найбільш швидкодіючою з усіх топологій комп’ютерних мереж, оскільки передача даних між робочими станціями проходить через центральний вузол по окремих лініях, що використовуються тільки цими робочими станціями. Пропускна здатність мережі визначається обчислювальною потужністю вузла і гарантується для кожної робочої станції. Крім того, якщо вийде з ладу один з комп’ютерів мережі, то лише він не зможе передавати або приймати дані через мережу, на решту комп’ютерів цей збій не вплине [23].

Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»