Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи

Вхідними даними системи є заявки на товари від ресторанів та товарно-транспортні накладні, які вони формують після отримання товарів від постачальників.

Вихідні дані системи:

 • замовлення постачальникам;
 • звіт про потребу ресторану в сировині;
 • звіт про закупівлю товарів ресторанами.

1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення

Система повинна функціонувати  у діалоговому  режимі.   Діалог  реалізується  за  принципом  вибору  відповідного  пункту меню.

Кожен сеанс роботи системи повинен розпочинатися з введення індивідуального паролю.

Розроблена система  повинна бути інтегрована в єдину  інформаційну систему підприємства.

Вимоги до програмного  забезпечення:

 • операційна система Windows 2000,Windows XP, Windows 7;
 • програма «1С: Підприємство» з конфігурацією «2К Бухгалтерія»;
 • СУБД MS SQL Server 2000.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ

2.1. Програмне середовище розробки

Для побудови логічної та фізичної моделей фрагменту бази даних єдиної інформаційної системи підприємства була застосована CASE-технологія ERWin, що використовує графічну мову моделювання IDEF1X, оскільки вона дозволяє провести повну декомпозицію предметної області: визначити класи та атрибути об’єктів, встановити зв’язки між об’єктами, провести нормалізацію даних та визначити заходи щодо збереження цілісності даних.

Ресторанна система  «2К Ресторан» у комплексі з  бухгалтерською конфігурацією «2К  Бухгалтерія» розроблена на основі платформи «1С: Підприємство 7.7», оскільки система програм «1С: Підприємство» дозволяє вирішувати широкий спектр завдань автоматизації обліку та управління, що стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. Саме тому в якості програмного середовища розробки системи було обрано платформу «1С: Підприємство 7.7» з конфігурацією «2К Бухгалтерія». При цьому система використовує клієнт-серверну технологію на базі СУБД MS SQL Server 2000, оскільки «1С: Підприємство 7.7» може використовувати лише або базу даних на основі DBF-файлів, або СУБД MS SQL Server 6.5 /7.0 /2000.

Серед основних переваг «1С: Підприємства» над іншими інформаційними системами можна виділити наступні:

 • невисока вартість;
 • єдина технологічна платформа;
 • максимальна «відкритість» системи (можливо саме це і обумовлює популярність цієї системи);
 • легкість модернізації та нарощування функцій системи;
 • потужна інформаційна підтримка, особливо в сфері зміни законодавства;
 • здатність до інтеграції з іншими системами.

Склад програм «1С: Підприємства»  та набір їх функцій динамічно розвиваються разом із зміною типових потреб вітчизняних компаній. Принцип побудови системи програм «1С: Підприємства» дозволяє фірмі «1С» та її партнерам оперативно реагувати на зміни потреб користувачів.

Посилення конкуренції вимагало приділяти все більше уваги аналізу бізнесу, тому в програмах «1С: Підприємства» з’явилася функціональність, орієнтована на контроль ефективності виробничої і торгівельної діяльності, планування, бюджетування та аналізу фінансової діяльності та інші модулі.

Фахівці фірми «1С» забезпечують оперативну зміну програм при змінах законодавства. Необхідні оновлення програм випускаються практично щомісяця.

В основі системи програм  «1С: Підприємство» лежить єдина технологічна платформа. Вона є фундаментом для побудови всіх прикладних рішень. Наявність єдиної технологічної платформи не просто полегшує створення окремих прикладних рішень і забезпечує їх невисоку вартість. Головна перевага такого підходу – стандартизація розробки, забезпечення масштабованості та швидкого впровадження сучасних технологій у всіх прикладних рішеннях [16].

Платформа «1С: Підприємства» для всіх прикладних рішень, незалежно від галузевої специфіки і фірми розробника, забезпечує:

 • можливість використання системи від локального комп’ютера до десятків користувачів в локальній мережі;
 • використання файлового варіанту або варіанту «клієнт-сервер», використовуючи СУБД MS SQL Server;
 • можливість розгортання роботи на декількох територіально віддалених точках з періодичним обміном інформацією;
 • можливість використання сучасних технологій (веб, xml, інтеграція з іншими програмними системами та різним торговим обладнанням).

Наявність єдиної технологічної  платформи та загальної методології дозволяє створювати спеціалізовані та індивідуальні рішення на базі стандартних, додаючи в них тільки необхідні відмінності, що враховують специфіку галузі чи конкретного підприємства. З економічної точки зору це дозволяє забезпечити достатньо низьку вартість галузевих та індивідуальних рішень, тому що витрати на їх створення істотно нижче, ніж витрати на розробку програми «з нуля». Це забезпечує високу швидкість створення і впровадження рішень, тому що максимально використовується відпрацьована функціональність і методологія, що містяться в типових рішеннях.

Дуже важливою перевагою  такого підходу є уніфікація навчання користувачів. Наприклад, навчившись на курсах з «1С: Підприємства» або маючи досвід роботи з будь-якої програмою, користувач достатньо швидко засвоює можливості спеціалізованих або індивідуальних рішень.

Стандартизація платформи  також істотно спрощує і адміністрування  системи, тому що функції адміністрування  практично не залежать від конкретного прикладного рішення. Більшість системних адміністраторів і фахівців з автоматизації вже мають досвід адміністрування і навіть модифікації прикладних рішень «1С: Підприємства».

Дуже важливою перевагою платформи «1С: Підприємство» є відкритість системи. [18]

Для керівника, що приймає рішення про вибір засобу автоматизації, досить важливо бути впевненим, що система не буде для підприємства «чорним ящиком», та існує реальна можливість зрозуміти роботу системи і, при необхідності, змінити її. Ця робота може бути виконана як франчайзинговими організаціями, що спеціалізуються на підтримці «1С: Підприємства», так і фахівцями власних ІТ-служб підприємства.

У комплект постачання системи  входять засоби, необхідні для  доопрацювання прикладного рішення та внесення до нього змін будь-якої складності, а також повний комплект документації до них. Фахівець, що здійснює підтримку системи в конкретній організації, використовує той самий інструмент, що і розробники фірми «1С» або фірм, які розробляють тиражні рішення. Можливості «1С: Підприємства» дозволяють мінімізувати зусилля по зміні системи автоматизації та її подальшого супроводження.

Оскільки існуюча інформаційна система мережі ресторанів «Мисливець» розроблена на основі платформи «1С: Підприємство», яка в повній мірі забезпечує виконання всіх необхідних функцій, систему інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель цілком доцільно також розробити на основі цієї платформи та інтегрувати її в єдину інформаційну систему підприємства, використовуючи при цьому СУБД MS SQL Server 2000.

2.2. Логічна та фізична модель системи

          Одним з головних обов’язків  менеджера з закупівель є організація  централізованих закупівель продукції.  Для того, щоб логічно угрупувати дані, які використовуються при здійсненні централізованих закупівель, та розробити логічну та фізичну моделі фрагменту бази даних системи, в даній роботі був використаний CASE-засіб ERWin. Логічна та фізична моделі фрагменту бази даних відповідають структурі даних розробленої системи в «1С: Підприємство» з конфігурацією «2К Бухгалтерія» та наведені у додатках Б та В.

Логічна (концептуальна) модель бази даних – це опис предметного середовища в термінах деякої моделі [12]. За допомогою CASE-засібу ERwin в межах бакалаврської створена наглядна логічна модель бази даних, проведене її дослідження та нормалізація даних, узгодження схеми даних із замовником.

Моделі даних представлені сутностями, які являють собою підмножини об’єктів одного класу. Об’єкти пов’язані між собою зв’язками, які вказують логічну залежність між ними.Кожен об’єкт має свій набір атрибутів, кожен з яких відображає визначену якість об’єкта, тобто є його характеристикою, має своє ім’я та область визначення (домен).

Фізична модель даних  побудована на основі логічної. Спочатку була створена трансформаційна модель, після цього – модель системного каталогу БД у СУБД MS SQL Server 2000. На рівні фізичної моделі передбачені правила цілісності посилань, а для окремих атрибутів – правила валідації та значення по замовчуванню.

 

2.3. Реалізація функцій системи

Для реалізації функцій  системи в межах бакалаврської роботи внесені зміни в конфігурацію існуючої системи: модифіковані та створені нові форми введення /перегляду даних, документи, звіти, а також розроблені окремі модулі імпорту /експорту для їх інтеграції в єдину інформаційну систему підприємства.

Для забезпечення можливості додання опису IPL для кожного продукту довідника товарів модифікована структура довідника «НоменклаторЦентральный» (рис. 2.3.1). Додані наступні атрибути: «Производитель», «ТорговаяМарка», «СтранаПроизводитель», «РегионПроизводитель», «ГородПроизводитель», «ОписаниеIPL», «СрокХранения», «СрокХраненияПериодВремени», «РежимТемпОт», «РежимТемпДо» и «Калорийность продукта».

Рис. 2.3.1. Структура довідника «НоменклаторЦентральный»

Для того, щоб атрибут  мав тип значення одного з існуючих довідників у системі, необхідно  у властивостях реквізиту в полі «Тип значения» обрати потрібний  довідник (рис. 2.3.2.):

Рис. 2.3.2. Властивості реквізиту «СтранаПроизводитель»

Щоб додати нові атрибути на форму «Товар (центральная база)», необхідно перейти до редактору форми на закладку «Диалог» (рис. 2.3.3), натиснути на панелі інструментів на кнопку «Реквизит», у вікні «Размещение реквизитов Справочника» (рис. 2.3.4) відмітити реквізити, які необхідно додати на форму та розмістити їх в області форми.

 

Рис. 2.3.3. Закладка «Диалог» редактору форми «Товар (центральная  база)»

Рис. 2.3.4. Вікно «Размещение  реквизитов справочника»

Для того, щоб надати можливість сформувати документ IPL для кожного ресторану мережі, в конфігурацію системи підприємства (рис. 2.3.5) доданий документ під назвою IPL за допомогою конструктора документа.

Рис. 2.3.5. Структура документа  «IPL»

Кожен документ повинен  мати шапку і табличну частину, тому конструктор створює їх автоматично. До них додані необхідні реквізити, які відображаються на формі документа (рис. 2.3.6).

 

Рис. 2.3.6. Форма документа IPL

Форма документа IPL складається з  двох закладок: «Основные» та «Дополнительно». Для того, щоб відображати реквізити на різних закладках форми, за допомогою кнопки «Слои» на панелі інструментів було відкрите вікно «Слои» (рис. 2.3.7), в якому додані три шари.

Рис. 2.3.7. Шари форми документа IPL

Для відображення в редакторі  форми реквізитів закладки «Дополнительно» необхідно просто вимкнути шар «Основной» і увімкнути шар «Дополнительный».

Для сортування табличних даних документа IPL при натисканні на кнопку «Сортировать» у модулі документа прописана наступна процедура:

Процедура ВыполнитьСортировку ()

сзМеню = СоздатьОбъект («СписокЗначений»);

сзМеню.ДобавитьЗначение (1, «Группа Товаров»);

сзМеню.ДобавитьЗначение (2, «Товар центр»);

сзМеню.ДобавитьЗначение (3, «Товар для кальк. центр»);

флРежимСортировки = 0;

Если сзМеню.ВыбратьЗначение (флРежимСортировки,,,, 1) = 0 Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

Если флРежимСортировки = 1 Тогда

тзТабличнаяЧасть = СоздатьОбъект («ТаблицаЗначений»);

ВыгрузитьТабличнуюЧасть (тзТабличнаяЧасть);

тзТабличнаяЧасть.НоваяКолонка («ГруппаТоваров», «Справочник.КлассификаторНоменклатуры»);

тзТабличнаяЧасть.ВыбратьСтроки ();

Пока тзТабличнаяЧасть.ПолучитьСтроку () = 1 Цикл

тзТабличнаяЧасть.ГруппаТоваров = ПечГруппаТоваров (тзТабличнаяЧасть.ТоварЦентр);

КонецЦикла;

тзТабличнаяЧасть.Сортировать («ГруппаТоваров»);

ЗагрузитьТабличнуюЧасть (тзТабличнаяЧасть);

ИначеЕсли флРежимСортировки = 2 Тогда

СортироватьСтроки («ТоварЦентр»);

ИначеЕсли флРежимСортировки = 3 Тогда

тзТабличнаяЧасть = СоздатьОбъект («ТаблицаЗначений»);

ВыгрузитьТабличнуюЧасть (тзТабличнаяЧасть);

тзТабличнаяЧасть.НоваяКолонка («ТоварДляКалькуляцийЦентр», «Справочник.ПродуктыЦентральный»);

тзТабличнаяЧасть.ВыбратьСтроки ();

Пока тзТабличнаяЧасть.ПолучитьСтроку () = 1 Цикл

тзТабличнаяЧасть.ТоварДляКалькуляцийЦентр = тзТабличнаяЧасть.ТоварЦентр.НоменклатураДляКалькуляций;

Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»