Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 20:06, дипломная работа

Описание работы

Завданнями даної роботи є:
аналіз діяльності та вивчення специфіки роботи мережі ресторанів «Мисливець»;
дослідження і аналіз діяльності менеджера з закупівель та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності;
визначення основних вимог до створюваної системи, функцій, які вона повинна виконувати, та їх зазначення у поставновці задачі на розроблення системи;
розробка модулів системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель та їх інтеграція в єдину інформаційну систему підприємства.

Содержание

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ЗАКУПІВЕЛЬ МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «МИСЛИВЕЦЬ» ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 12
1.1. Загальна характеристика мережі ресторанів «Мисливець» 12
1.2. Організаційна структура підприємства, роль та взаємодія підрозділів 14
1.3. Характеристика діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець» та обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки його діяльності 22
1.3.1. Функції менеджера з закупівель 22
1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin 23
1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель 25
1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи 28
1.4.1. Ресторанна система «2К Ресторан» 28
1.4.2. 1С-конфігурація «2К Бухгалтерія» 30
1.5. Аналіз аналогів розробки та їх порівняння з існуючою інформаційною системою підприємства 34
1.5.1. Система «R-Keeper» 34
1.5.2. Система «Trio Ресторан» 36
1.6. Постановка задачі на розроблення системи 38
1.6.1. Призначення та цілі створення системи 38
1.6.2. Функції, які повинна виконувати система 38
1.6.3. Вхідні та вихідні дані системи 39
1.6.4. Вимоги до системи та програмного забезпечення 39
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ 40
2.1. Програмне середовище розробки 40
2.2. Логічна та фізична модель системи 43
2.3. Реалізація функцій системи 45
2.4. Інструкція користувача 59
2.5. Місце розробки в комп’ютерній мережі підприємства 62
2.6. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження системи 64
2.6.1. Розмір оплати праці за розроблення програмного забезпечення системи 64
2.6.2. Витрати на розробку програмного забезпечення 65
2.6.3. Витрати на придбання та установку ПК 67
2.6.4. Витрати на підготовку приміщення 67
2.6.5. Витрати на навчання персоналу 67
2.6.6. Загальна вартість розробки та впровадження системи 67
3. ОХОРОНА ПРАЦІ 69
3.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів 69
3.2. Поняття про пожежну безпеку 72
3.3. Системи пожежної сигналізації, оповіщення та зв’язку 73
3.4. Протипожежне водопостачання 76
3.5. Вогнегасні речовини та сполуки 78
3.6. Класифікація пожеж 81
3.7. Первинні засоби та стаціонарні установки пожежегасіння 81
4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 86
4.1. Вимоги електробезпеки при роботі з ЕОМ 87
4.2. Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 90
4.3. Вимоги безпеки під час обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ 91
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 98
Додаток А. Функціональна модель здійснення централізованих закупівель 99
Додаток Б. Логічна модель даних 105
Додаток В. Фізична модель даних 108
Додаток Г. Програмний код модулів системи 111
Додаток Д. Відеокадри інтерфейсу користувача 129

Работа содержит 1 файл

Бакалаврська робота Анцебурової Людмили.doc

— 3.35 Мб (Скачать)

1.3.2. Моделювання процесу здійснення централізованих закупівель за допомогою CASE-засобу BPWin

          Одним з головних обов’язків менеджера з закупівель є організація централізованих закупівель продукції. Для того, щоб виявити особливості здійснення централізованих закупівель та задачі автоматизації цього процесу, за допомогою CASE-засобу BPWin розроблена функціональна модель здійснення централізованих закупівель, яка наведена у додатку А.

   У функціональній моделі даної бакалаврської роботи підтримуються дві методології: IDEF0 та IDEF3.

Найбільш зручною мовою  моделювання бізнес-процесів є IDEF0. Методологія IDEF0 описує побудову ієрархічної системи діаграм – одиничних описів фрагментів системи. Модель в IDEF0 – це текстовий та графічний опис системи, який  повинен дати відповідь на деякі раніше визначені запитання.

В IDEF0 система – це сукупність взаємодіючих робіт чи функцій. Така функціональна орієнтація  є принциповою: функції системи аналізуються незалежно від об’єктів, якими вони оперують. Це дозволяє більш чітко змоделювати логіку та взаємодію процесів організації.

Взаємодія з навколишнім середовищем описана як вхід (те, що перероблюється системою), вихід (результат функціонування системи), управління (стратегії та процедури, під управлінням яких виконується робота) та механізми (ресурси, необхідні для проведення роботи ). Знаходячись під управлінням, система перетворює входи у виходи, використовуючи механізми [8].

Процес моделювання  системи в IDEF0 почато з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. В контекст входить визначення суб’єкта моделювання, цілі та точки зору на модель.

Хоча при побудові моделі враховувалися погляди різних людей, модель побудована з єдиної точки зору – з точки зору директора, що відповідає за модельовану роботу в цілому. При цьому процес здійснення централізованих закупівель змодельований, враховуючи наступні межі: починаючи з отримання заявок на товари від ресторанів і закінчуючи аналізом товарно-транспортних накладних, що сформовані в результаті отримання ресторанами мережі товарів від постачальників.

Модель містить два типи діаграм :

 • контекстну діаграму;
 • діаграми декомпозиції .

Контекстна діаграма – це вершина деревовидної структури. Вона являє собою загальний опис системи та її взаємодію з навколишнім середовищем.  

Спочатку був здійснений опис системи в цілому та її взаємодія з навколишнім середовищем (контекстна діаграма). Після цього здійснена функціональна декомпозиція: система розбита на підсистеми і кожна підсистема описана окремо  (діаграми декомпозиції). Кожна підсистема розбита на власні підсистеми, враховуючи межі моделювання. Кожного разу після завершення одного рівня декомпозиції проводилася експертиза: експерти предметної області вказували на відповідність реальних бізнес-процесів створеним діаграмам. Найдені невідповідності виправлялися, і тільки після проходження експертизи без зауважень можна було приступити до наступного рівня декомпозиції. Така технологія створення моделі дозволила побудувати модель, адекватну предметній області на всіх рівнях.

Діаграма дерева вузлів показує ієрархічну залежність робіт, а не взаємозв’язки між роботами. Роботи позначають поіменовані процеси, функції чи задачі, які відбуваються протягом деякого часу і мають результати. Роботи зображені у вигляді прямокутників. Всі роботи названі та визначені.

Взаємодія робіт з  зовнішнім середовищем та між  собою описується у вигляді стрілок, що являють собою деяку інформацію та поіменовані іменником [9].

В методології IDEF0 розрізняють 5 типів стрілок :

 • стрілки входу – зображують дані чи об’єкти, які змінюються в ході виконання роботи;
 • стрілки керування – зображують правила й обмеження, згідно яким виконується робота;
 • стрілки виходу – зображують дані чи об’єкти, що з’являються в результаті виконання роботи;
 • стрілки механізмів – зображують ресурси, необхідні для виконання роботи, але не змінюються в процесі роботи;
 • стрілки виклику (виходять з нижньої грані роботи) – зображують зв’язок між різними діаграмами  чи моделями, вказуючи на деяку діаграму, де дана робота розглянута більш докладно [8].

1.3.3. Обґрунтування необхідності розробки системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель

 

На даний момент для  ресторанів мережі «Мисливець» розрізняють  закупівлі продукції на місцях та централізовані закупівлі.

Закупівлі продукції  на місцях здійснюються працівниками ресторанів. Шеф-кухар ресторану  складає заявки на необхідні продовольчі товари та сировину, забезпечує їх своєчасне отримання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість та якість їх надходження. Працівники бухгалтерського відділу здійснюють замовлення продукції у постачальників, вказуючи терміни її поставки, приймає поставлені товари та розраховується з постачальниками. При виборі постачальників директор ресторану орієнтується на рекомендації менеджера з закупівель мережі ресторанів щодо потенційних постачальників, орієнтованих цін закупівлі товарів та враховує вимоги до їх якості.

Недоліком такої організації  закупівлі продукції на місцях є  можливість працівників ресторану виписувати накладні по завищеним цінам на товари, закуповувати та витрачати менше сировини, ніж потрібно згідно технологій приготування страв меню, закуповувати товари за власні грошові кошти та реалізовувати їх у ресторані тощо. Саме тому менеджеру з закупівель необхідно слідкувати за цінами товарів, які закуповуються на місцях, та за потребою ресторанів у сировині.

Централізовані закупівлі  продукції організовує менеджер з закупівель мережі ресторанів «Мисливець». Він знаходить постачальників, укладає з ними договори, визначає терміни та способи поставки продукції, домовляється про систему знижок. Менеджер з закупівель визначає терміни подачі заявок на поставку продукції ресторанами, складає список товарів, що закуповуються централізовано, та список постачальників, які здійснюють поставку окремих видів продукції. Шеф-кухарі ресторанів подають заявки на необхідну продукцію працівникам бухгалтерського відділу, які формують та надсилають через електронну пошту заявки на поставку товарів менеджеру з закупівель. Останній обробляє заявки, надсилає їх постачальникам та контролює  своєчасне надходження продукції від них.

На даний момент усі заявки ресторанів на поставку продукції, що закупається централізовано, складаються вручну в файлі формату xls. При цьому список усіх продуктів та їх постачальників також  прописується вручну в  файлі формату xls. Внаслідок такої організації подачі заявок ресторани постійно роблять помилки, вказуючи, наприклад, невірні одиниці виміру продукту, розміри упаковок, назви постачальників продуктів тощо.

Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель необхідна для того, щоб:

 • формувати для кожного ресторану документ  IPL, що являє собою список товарів, які повинен використовувати ресторан для приготування страв меню, та закріплених за ними постачальників;
 • уникати помилок при формуванні заявок від ресторанів на поставку товарів, що закуповуються централізовано, з метою скорочення часу менеджера з закупівель на обробку замовлень;
 • контролювати закупівлю продуктів на місцях: перевіряти необхідність закупівлі товарів, ціни на закуплені товари та місця придбання продуктів.

 

 

1.4. Дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи

З метою автоматизації  бухгалтерського обліку мережа ресторанів «Мисливець» у 2005 році придбала продукт  «1С: Підприємство» з конфігурацією  «Комплексна конфігурація для України». У 2006 році з метою автоматизації  та всебічного контролю діяльності ресторанів мережі, уникнення зловживань з боку працівників та оперативного аналізу інформації  підприємство придбало та впровадило ресторанну систему «2К Ресторан» та 1С-конфігурацію «2К Бухгалтерія», які на даний момент успішно функціонують більш, ніж у 100 ресторанах України.

Для виявлення переваг  та недоліків існуючої інформаційної  системи необхідно дослідити  та проаналізувати програмні продукти «2К Ресторан» та «2К Бухгалтерія».

1.4.1. Ресторанна  система «2К Ресторан»

«2К Ресторан» – це програмний комплекс для автоматизації закладів громадського харчування: ресторанів, кафе, барів, ресторанів швидкого обслуговування (фаст-фудів), столових та ін. Система створена на основі платформи 1С, що дозволяє при необхідності швидко та недорого допрацьовувати та адаптувати її відповідно до потреб окремого закладу чи мережі закладів. Система використовує клієнт-серверну технологію на базі системи управління базами даних (у подальшому – СУБД) MS SQL Server.

Крім класичних схем, коли дані з back-офісів об’єднуються в єдину базу, система «2К Ресторан» має можливість в онлайн-режимі вивантажувати дані з front-системи в центральну систему аналітики:

 • у центральну систему потрапляє додаткова інформація про час замовлення, кількість гостей, номер столику, номер залу, дисконтної картки, вид оплати тощо;
 • закриті чеки неможливо непомітно скасувати або підправити, адже інформація вже потрапила в центральний офіс;
 • генеральний директор має можливість в онлайн-режимі спостерігати за підсумковими даними по всіх ресторанах.

Основні функції, які  виконує ресторанна система «2К  Ресторан» мережі ресторанів «Мисливець»:

 • бронювання столів;
 • прийняття замовлень;
 • друк замовлень на кухонних принтерах;
 • друк чеків;
 • використання дисконтних карт з різними видами знижок;
 • прийом готівкової та безготівкової оплати, в тому числі з автоматичною авторизацією платіжних карт;
 • повне або часткове перенесення замовлень між столами ресторану та офіціантами;
 • фіскальний друк чеків;
 • виконання повернень по проведених чеках;
 • списання несплачених позицій замовлень.

Ресторанна система  «2К Ресторан» може працювати  у комплексі з будь-якою бухгалтерською програмою.  В мережі ресторанів «Мисливець» система інтегрована  в спеціально розроблену 1С-конфігурацію «2К Бухгалтерія», що в результаті дозволяє виконувати наступні задачі:

 • автоматичне завантаження даних про реалізацію страв з ресторанної системи в бухгалтерську систему, при цьому виключена можливість зловживання або викривлення даних;
 • автоматичний імпорт меню у ресторанну систему після одноразового введення меню закладу через бухгалтерську систему тощо.

Ресторанна система «2К Ресторан» включає потужний механізм боротьби із зловживаннями працівників ресторану. По-перше, в системі реалізований журнал сумнівних операцій, куди система записує усі сумнівні операції, що були проведені персоналом ресторану. До таких операцій можна віднести наступні: використання дисконтної карти в ресторані більше одного разу на день, видалення страв із замовлення, видалення цілого замовлення, відновлення закритого столу, перенесення страв на інший стіл тощо. По-друге, оскільки система інтегрована з бухгалтерською системою, бухгалтер не має можливості відредагувати проведену реалізацію. По-третє, інформація про всі закриті чеки кожні 5 хвилин відправляється на центральний сервер, що дозволяє переглядати дані в онлайн-режимі в центральному офісі.

1.4.2. 1С-конфігурація  «2К Бухгалтерія»

1С-конфігурація «2К  Бухгалтерія» мережі ресторанів  «Мисливець» має наступні основні  переваги:

 • реалізація страв вивантажується з ресторанної системи в бухгалтерську автоматично. При цьому виключається можливість зловживання або спотворення даних персоналом;
 • немає необхідності вводити меню у дві різні системи: у ресторанну систему відбувається імпорт з бухгалтерської бази;
 • управління довідником меню та роздрібними цінами здійснюється в бухгалтерській базі;
 • в одній системі ведеться бухгалтерський та управлінський облік;
 • в одній бухгалтерській системі ведеться облік усіх ресторанів мережі: побудована система централізованих довідників (товари, калькуляції, меню), заборонені зміни даних на місцях, побудована централізована аналітика та звітність;
 • підтримується стандартна регламентована звітність;
 • є можливість введення дисконтних карт та призначення різних видів знижок;
 • ведення складського обліку ресторану;
 • облік робочого часу.

1С-конфігурація «2К  Бухгалтерія» мережі ресторанів  «Мисливець» включає наступні  програмні модулі:

 • модуль товарного обліку;
 • модуль необоротних активів;
 • виробничий модуль;
 • фінансовий модуль.

Модуль товарного обліку забезпечує використання довідників «Послуги» (унікальний для кожного ресторану мережі) та «Товари» (централізований в рамках мережі).

Информация о работе Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера з закупівель мережі ресторанів «Мисливець»