Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 11:47, курсовая работа

Описание работы

Автоматизована система розрахунків NETUP UTM 5.0 [1] призначена для здійснення комплексного обслуговування абонентів підприємств зв'язку. За допомогою системи UTM 5.0 здійснюються всі основні кроки взаємин з клієнтами: укладення договорів, здійснення технічної підтримки, підрахунок що надаються клієнтові послуг, виставляння рахунків, виписування рахунків-фактур, актів выполенных робіт, різних звітів і багато що інше.

Работа содержит 1 файл

urkn0270.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

. (7.19)

Отже, за формулою (7.19):

Dr2/1 = 3690.64 / 1170.41 =  3 (роки).

Грошовий річний ефект, який отримує користувач при застосуванні системи визначається за формулою:

,  (7.20)

де en – нормативний коефіцієнт окупності капітальних вкладень, що становить 0.15.

Далі, отримуємо:

DWр.е.2/1 = 1170.41 – 0.15*3690.64 = 616.81 грн.

В табл. 5 наведені зведені економічні показники проектованого ПЗ.

Таблиця 5 – Зведені економічні показники розробки системи

Показник

Розмірність

Значення

Витрати на розробку програмного  забезпечення

грн

11484.63

Капітальні вкладення

грн

3690.64

Економія експлуатаційних  витрат

грн/рік

1170.41

Строк окупності

рік

3

Грошовий річний ефект

грн/рік

616.81


 

З вищенаведених розрахунків видно, що розробка та впровадження даної  системи є економічно доцільною. Використана при розрахунках  методологія не є досконалою і  не враховує всі переваги застосування інформаційних комп’ютерних систем, таких як:

 • уніфікація;
 • адаптованість;
 • ведення електронного архіву.
 • Також слід враховувати, що реальні початкові вкладення в багатьох випадках не будуть включати комп'ютер, оскільки, для тарифікації і білінгу можна використовувати вже існуючий комп'ютер в пасивному режимі.

 

Література

1. Велипанов К.М. экономика и организация производства в дипломных проектах: Навчальний посібник. – М: Машиностроение, 1887.

2. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы  экономики. – М.: МГУ, 1989. – 205 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Під час дипломного проектування було широко досліджено потенційний  ринок систем тарифікації і білінга  і розглянуто значну кількість аналогічних  комплексів. Аналіз конкурентних розробок виявив їхні недоліки і обгрунтував  технічну доцільніть розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов. На основі цієї інформації було поставлено задачу для дипломного проектування і вирішено усі технологічні ланки процесу розробки.

Далі, на основі досліджень економічних показників, прийнято рішення про економічну доцільність розробки комплексу, прораховано його собівартість, час розробки і економічний ефект від його використання.

Значну увагу було приділено питанням охорони праці  і безпеки життєдіяльності, особливо було пророблено питання ергономіки в процесі експлуатації комплексу.

Під час розробки комплексу  було пророблено різні варіанти зістикування програмної і апаратної частини  і розроблено дві програми, використовуючи сучасні засоби об'єктного програмування.

Програмно-апаратний  комплекс тарифікації телефонних з’єднань було впроваджено в тестовому режимі в одному готелі області. В ході тестової експлуатації було виявлено помилки, і комплекс було допрацьовано з урахуванням їх. На основі виявлених даних про помилки було прораховано основні показники надійності програмної частини.

Отже, в результаті дипломного проектування отримано реально діюючу систему, яка, будучи впроваджена на підприємствах України, дасть відчутний  економічний ефект.

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

 

  1. Енго Ф. Самовчитель Access 2000. – К.: Наука, 2001.
 1. Дейт К. Введение в системы баз даных. – К.: Наука, 1980.
 1. Ульман Дж. Основы систем баз даных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 265 с.
 2. Шумаков П.В. Язык С/С++ и разработка приложений баз данных. – М.: Нолидж, 1999. – 504 с.
 3. Сурков К.А., Сурков Д.А., Вальвачев А.Н. Программирование в среде Visual C++. – Мн.: Попурри, 1997.
 4. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 432 с.
 5. Hаумов А.H., Вендров А.М. Системы управления базами данных и знаний. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 234 с.
 6. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – М.: Hаука, 1989. – 342 с.
 7. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие  места  на основе персональных ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1989.
 8. Шумаков П.В.Visual C++ и создание баз данных. – М.: Наука, 1997. – 340 с.
 9. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М: Мир, 1978. – 373 с.
 10. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 522 с.
 11. Епанешников A.M. Программирование в среде С/С++. – К.: Наука, 1998. – 433 с.
 12. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. – М.: Радио и связь, 1999. – 193 с.
 13. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). – М: ИТМО, 1994. – 80 с.
 14. Заміховський Л.М. і ін. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091401. – Івано-Франківськ: 1999. – 49 с.
 15. Велипанов К.М. экономика и организация производства в дипломных проектах: Навчальний посібник. – М: Машиностроение, 1887.
 16. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы экономики. – М.: МГУ, 1989. – 205 с.
 17. ДСТУ 2293-93. Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення.
 18. Самгин Э.Б. Освещение рабочих мест. – М.: МИРЭА, 1989.
 19. Павлова С.П. Охрана труда в радио- и электронной промышленности. – М.: Энергия, 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База даних модуля тарифікатора.

Схема структурна

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База даних  білінгу.

Схема структурна

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм програми тарифікації

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм роботи модуля тарифікації


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизована система  білінгу.

Схема функціональна

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизована система  білінгу.

Схема структурна

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация о работе Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету