Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 11:47, курсовая работа

Описание работы

Автоматизована система розрахунків NETUP UTM 5.0 [1] призначена для здійснення комплексного обслуговування абонентів підприємств зв'язку. За допомогою системи UTM 5.0 здійснюються всі основні кроки взаємин з клієнтами: укладення договорів, здійснення технічної підтримки, підрахунок що надаються клієнтові послуг, виставляння рахунків, виписування рахунків-фактур, актів выполенных робіт, різних звітів і багато що інше.

Работа содержит 1 файл

urkn0270.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

 

Таблиця 3 – Структура  таблиці Local

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

KindcallID

text

тип дзвінка

TariffmodelID

text

тарифна модель

TrunkID

text

транк

Numbermask

text

шаблон для видалення  транка з номера

Keycode

text

ключ шифрування

DialzoneID

text

географічна зона дзвінка

TimezoneID

text

часова зона дзвінка

Currency

text

валюта тарифікації

TransferID

text

трасфер (пересилання  дзвінка на іншого абонента)


 

Наступні таблиці використовуються для поступового отримання результату тарифікації. Таблиця Line дає Тарифну модель за ключом IDLine (таблиця 4).

Таблиця 4 – Структура таблиці Line

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDLine

text

15

лінія (номер зовнішньої лінії)

Name

text

50

назва лінії

TariffmodelID

text

15

тарифна модель


 

Далі, з таблиці DialDelay визначається Затримка набору і Трансфер за ключом IDLine + IDTransfer (таблиця 5).

Таблиця 5 – Структура  таблиці DialDelay

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDLine

text

15

лінія (номер зовнішньої лінії)

IDTransfer

text

255

поле для визначення трасфера (пересилання дзвінка)

Dialdelay

text

50

затримка часу при  наборі номера

TransferID

text

15

трасфер (пересилання дзвінка на іншого абонента)


 

Потім з таблиці Kindcall визначається Тип дзвінка за ключом IDNumber (таблиця 6).

Таблиця 6 – Структура таблиці Kindcall

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDNumber

text

255

номер, набраний абонентом

KindcallID

text

15

тип дзвінка


 

Наступним кроком з таблиці Trunk визначається Транк і Шаблон для видалення транка з номера за ключом IDKindcall + IDNumber (таблиця 7).

Таблиця 7 – Структура таблиці Trunk

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDKindcall

text

15

тип дзвінка

IDNumber

text

15

номер, набраний абонентом

TrunkID

text

15

транк

NumberMask

text

15

шаблон для видалення  транка з номера


 

Далі, з таблиці Dialtown визначається Місто і Ключ шифрування за ключом IDTrunk + IDNumber (таблиця 8).

Таблиця 8 – Структура таблиці Dialtown 

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDTrunk

text

15

транк

IDNumber

text

15

номер, набраний абонентом

Name

text

100

назва міста, куди був  дзвінок

Keycode

text

3

ключ шифрування


 

Потім, з таблиці Dialdirection визначається Напрямок, Географічна  зона і Ключ шифрування за ключом IDTrunk + IDNumber (таблиця 9).

Таблиця 9 – Структура таблиці Dialdirection

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDTrunk

text

15

транк

IDNumber

text

15

номер, набраний абонентом

Name

text

100

назва напрямка, куди був  дзвінок

DialzoneID

text

30

географічна зона дзвінка

Keycode

text

3

ключ шифрування


 

Наступним кроком з таблиці Dialzone визначається Назва географічної зони за ключом IDDialzone (таблиця 10).

Далі, з таблиці Timezone визначається Часова зона і її назва за ключом IDTimeBeg + IDTimeEnd (таблиця 11).

Потім, з таблиці Tariff визначаються Тариф, Валюта і Часові параметри  за ключом IDDialzone + IDTariffmodel + IDTimezone (таблиця 12).

Таблиця 10 – Структура таблиці Dialzone

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDDialzone

text

15

географічна зона дзвінка

Name

text

50

назва географічної зони дзвінка


 

Таблиця 11 – Структура таблиці Timezone

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDTimeBeg

text

11

шаблон часу початку  зони

IDTimeEnd

text

11

шаблон часу закінчення зони

TimezoneID

text

15

часова зона дзвінка

Name

text

50

назва часової зони дзвінка


 

Таблиця 12 – Структура таблиці Tariff

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDDialzone

text

15

географічна зона дзвінка

IDTariffmodel

text

15

тарифна модель

IDTimezone

text

15

часова зона дзвінка

Timeminimum

text

15

часовий мінімум тарифікації

Timefree

text

15

максимальний безтарифний  час

Timeround

text

15

округлення часу

Timegrid

text

15

часова сітка

Timeunit

text

15

одиниця часу

Tariff

text

15

тариф за одиницю часу

Currency

text

15

валюта тарифікації

Name

text

50

коментар


 

На завершення, з таблиці Course визначається Курс валюти за ключом IDCurrency1 + IDCurrency2 (таблиця 13).

Таблиця 13 – Структура таблиці Course

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Pass

text

15

номер виборки (проходу) при багатопрохідній виборці

IDCurrency1

text

15

вхідна валюта

IDCurrency2

text

15

вихідна валюта

Course

text

15

курс


 

Структурна схема тарифікатора внаслідок своєї універсальності  задовільняє умовам лише третьої  нормальної форми (рис 3.1).

 Якщо розглянути зв'язки між  полями таблиць, то видно, що, окрім трьох спеціальних таблиць  (Input, Output і Local), зв'язки ідуть від  неключових полів до ключових, тобто це зв'язки типу багато-до-одного.

 

3.2 Розробка  структури БД білінга

 

Структура бази даних програми білінга значно простіша і більше нагадує стандартні структури інформаційно-пошукових систем [9]. Таблиця Tariff – це місце, куди програма тарифікації через механізм ODBC32 записує протарифіковані рядки даних про телефонні дзвінки (рис. 3.1). Тому ця таблиця не має ключа і використовується програмою білінга для виборки інформації про телефонні дзвінки по різних полях. Структура наведена в табл. 14.

Рисунок 3.1 – Структурна схема БД тарифікатора

Таблиця 14 – Структура  таблиці Tariff

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

DateTime

text

13

дата і час в форматі yymmddwhhmmss

Date

text

8

дата

Time

text

8

час

Number

text

50

номер, набраний абонентом

ContinEndTime

text

8

тривалість/час завершення дзвінка

Line

text

2

лінія (номер зовнішньої лінії)

Abonent

text

3

абонент (номер внутрішньої  лінії)

DialTown

text

50

місто, куди був дзвінок

DialDirection

text

50

напрямок, куди був дзвінок

DialZone

text

50

географічна зона дзвінка

TimeZone

text

50

часова зона дзвінка

Duration

float

8

тривалість дзвінка

TimeUnit

text

3

одиниця часу

Tarif

float

8

тариф за одиницю часу

Currency

text

3

валюта тарифікації

Toil

float

8

сума


 

В програмі білінга введено об'єкт  Покій (кімната, номер в готелі), який однозначно визначає і визначається полем Абонент. Для цього об'єкта створено таблицю Room з ключом ID. Кожній кімнаті відповідає певний Абонент, а також фіксується час його прибуття і вибуття, що потрібно для подальшого аналізу. Структура наведена в таблиці 15.

Информация о работе Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету