Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 11:47, курсовая работа

Описание работы

Автоматизована система розрахунків NETUP UTM 5.0 [1] призначена для здійснення комплексного обслуговування абонентів підприємств зв'язку. За допомогою системи UTM 5.0 здійснюються всі основні кроки взаємин з клієнтами: укладення договорів, здійснення технічної підтримки, підрахунок що надаються клієнтові послуг, виставляння рахунків, виписування рахунків-фактур, актів выполенных робіт, різних звітів і багато що інше.

Работа содержит 1 файл

urkn0270.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

АСР "Білл-Майстер" не має програмних обмежень по кількості  тарифів і тарифних планів і кількості  підтримуваних користувачів в рамках реалізованих алгоритмів.

Розглянута система  втановлюється програмною надбудовою над мережевою інфраструктурою оператора зв'язку, створюючи віртуальну модель того середовища, в якому вона функціонує. Таким чином, "Білл-Майстер" дозволяє ієрархічно відображати наявне мережеве устаткування, а також інших учасників процесу роботи оператора зв'язку.

Модульна структура АСР "Білл-Майстер" дозволяє конфігурувати системи з таким набором модулів, який найточніше відповідає потребам провайдерів в частині управління телекомунікаційними послугами, формування звітів, виконання інших облікових завдань.

Система має багаторівневу модульну архітектуру, в основі якої лежать СУБД, сервер додатків, програмні модулі і агенти. Архітектура АСР Білл-Майстер передбачає наступні можливості:

 • розширення функціональності системи;
 • використання на різних програмних і апаратних платформах;
 • адаптації до бізнес-процесів постачальників послуг електрозв'язку;
 • адаптації до різних видів телекомунікаційного устаткування і протоколів взаємодії;
 • інтеграції з інформаційними системами підприємства.

Модулі системи об'єднані єдиним інформаційним сховищем репозиторного типу, організованим на основі сертифікованої СУБД, а так само єдиним графічним інтерфейсом управління, реалізованим з використанням Web-технологій. Модулі є не тільки системним, але і маркетинговим розбиттям функціонала.

В умовах динамічного розвитку ринку телекомунікацій, услід за розширенням спектру послуг, що надається операторами, підвищуються вимоги до апаратної частини. Для безперебійної роботи сервісів і ефективної тарифікації необхідні всі великі обчислювальні ресурси.

Для функціонування автоматизованої системи розрахунків «Білл-Майстер» пропонуються надійні апаратні комплекси, зокрема на основі устаткування провідного світового постачальника Sun Microsystems.

Як альтернатива можуть розглядатися сервери інших виробників, зокрема сертифіковані сервера Inpro Archer від компанії-виробника Інпро Компьютерз. Дана компанія пропонує лінійку серверів, від простих однопроцесорних серверів для підтримки малих робочих груп до багатопроцесорних високопродуктивних систем для обслуговування підприємств і кластерних систем, що забезпечують постійну доступність мережевих сервісів, стовідсоткову надійність і безвідмовну роботу.

Інформаційна система білінгу, абонентського обслуговування і  підтримки діяльності персоналу  підприємств електрозв'язку «Буєр-телемережа» [4], забезпечує наступні основні функції:

 • Єдиний білінг по всіх видах послуг, що надаються абонентам з боку оператора зв'язку (включаючи послуги провідної телефонії, послуги абонентам мобільних мереж, послуги автоматичного і замовленого міжміського і міжнародного зв'язку, послуги абонентам мереж персонального радіовиклику, послуги Інтернет, оренда каналів і споруд зв'язку і т.д.).
 • Функції бухгалтерської системи в частині віддзеркалення прибуткової частини підприємства зв'язку відповідно до нормативних документів.
 • Обслуговування абонентів згідно вимог нормативних документів і існуючих на підприємстві бізнес-процесів (від укладення договорів з абонентами до прийому оплат і реалізації зумовлених реакцій на зміни станів рахунків абонентів, включаючи обмеження зв'язку, автоінформування, функції бюро ремонту і т.п.).
 • Управління комутаційним устаткуванням.
 • Взаєморозрахунки з партнерами оператора зв'язку (відомчими операторами зв'язку, третіми фірмами, одержуючими відрахування від послуг, що надаються абонентам, наприклад, при прийомі рекламних оголошень по телефону і т.п.).
 • Аналіз обороту фінансових коштів і маркетинговий аналіз.
 • Підтримку діяльності, пов'язаної з обліком і експлуатацією об'єктів лінійно-кабельного господарства і систем передачі, зокрема з використанням цифрової карти міста, яка також була розроблена в рамках реалізації даного проекту з використанням програмного забезпечення фірми ESRI.

У системі використовуються різні  варіанти моделей розрахунків з  абонентами і контролю їх особових рахунків, включаючи зумовлені реакції на зміну станів рахунків абонентів, направлені на абсолютне недопущення виникнення або контроль розмірів дебіторської заборгованості

Передбачена можливість оперативного ведення субрахунків абонентів, при якій особові рахунки абонентів змінюються в режимі, близькому до «гарячого» білінгу.

Передбачена фіксація в системі  бізнес - правил обслуговування абонентів, що є на підприємстві, з можливістю їх зміни.

Використовуються автоматичне  знімання і тарифікація трафіку, що отримується з різних АТС і комутаторів, що забезпечують мінімальну участь персоналу, оперативність отримання результатів тарифікації і широкі можливості аналізу трафіку.

Передбачено управління з боку персоналу  абонентського відділу комутаторами і АТС із забезпеченням повної узгодженості бази даних білінгової системи і стану комутатора при зміні наборів послуг або станів послуг абонентів.

Повний розрахунок всіх абонентів  за наслідками поточного дня відбувається автоматично з подальшим формуванням  аналітичної і фінансової звітності по операційному дню підприємства, доступною з ранку наступного дня персоналу підприємства. Одночасно доступні для пред'явлення абонентам всі нарахування і детальні розшифровки по наданих ним послугах по попередній день включно.

Виключно могутня підтримка завдань технічного обліку об'єктів лінійно-кабельного господарства, систем передачі, рішення задачі призначення технічних даних, що включає зокрема використання цифрової карти міста.

Використання цифрової карти міста  дозволяє задіювати візуальні аспекти сприйняття даних при роботі персоналу різних служб підприємств електрозв'язку, зокрема керівництво підприємства, планово-економічного відділу, абонентського відділу, служби лінійно-кабельного господарства.

«Буєр-телемережа» спирається на використання СУБД Oracle, що працює як на персональних комп'ютерах, так і на кластерах, на різних апаратних платформах і під різними операційними системами. Застосування СУБД Oracle забезпечує надійність, масштабованість, переносимість, можливість ефективної реалізації різних, зокрема територіально розподілених, схем функціонування системи, що відрізняються складом, характеристиками, розташуванням і призначенням серверів баз даних і додатків, використовуваних каналів зв'язку, устаткування клієнтських місць (включаючи застосування символьних терміналів).

Протоколювання діяльності персоналу  при змінах в базі даних, аудит  об'єктів бази даних, адміністрування  користувачів, бізнес-додатків, ролей  і т.п., здійснюється з використанням  як штатних засобів СУБД Oracle, так і спеціально розроблених.

Система підтримує роботу з будь-якими  валютами і умовними розрахунковими одиницями, забезпечуючи ведення і  роздільне використання декількох (необмежено багато) курсів конвертації. Допускається зміна правил формування фінансових документів в межах, визначуваним законодавством, для кращої відповідності особливостям конкретного оператора зв'язку.

Забезпечується ведення історій  абонентських установок, абонентів, договорів, платежів, тарифів і т.п.

Забезпечується інтерфейс з фінансовими (бухгалтерськими) системами, зокрема, системою «ПАРУС», а також системами абонентського обслуговування (автоінформування, автодозвон, сервісні телефонні карти, «інформаційний кіоск» і т.п.)

Функціонально система «Буєр-телемережа» включає наступні основні модулі:

– «Буєр-mobile» –система білінгу  для оператора мережі рухомого радіозв'язку.

– «Буєр-i» – система білінгу  для Інтернет-провайдера.

– «Буєр-тфоп»  – система білінг для оператора фіксованого зв'язку (ТФОП).

Розглянемо більш детально систему «Буєр-i». Продукт призначений для Інтернет-провайдерів, що надають доступ до мережі по комутованих/виділених лініях, послуги хостингу, електронної пошти, доступу до конференцій, послуги передачі даних. Включає ведення тарифів, абонентське обслуговування, завантаження і обробку трафіку, оцінку вартості записів – тарифікацію, систему розрахунків і виставляння рахунків, роботу з розрахунково-платіжними документами, звіти. Реалізовані алгоритми взаємодії з устаткуванням з використанням протоколу SNMP: знімання трафіку з маршрутизаторів, управління профілем абонента, розрив з'єднання при відповідній оцінці стану дебіторської заборгованості для абонентів Dial-Up. Передбачається можливість отримання звітів і інформування абонентів через WEB інтерфейс, реалізована підтримка роботи з інтернет-картами.

Додаткові переваги:

 • відкрита архітектура, наявність Буеръ-API для інтеграції з третіми системами, бухгалтерськими програмами;
 • система звітів, що настроюється;
 • вибір моделі білінгу (кредитова, авансова та ін.) та тарифікації (можливість використання лічильників на певні інтервали, дати, різна тривалість);
 • підтримка комутованих (DialUp), постійних з'єднань (NetFlow, Ethernet, PPPoE), пошта, колокація, хостинг;
 • гарячий білінг (On-Line) з розривом з'єднання (PPP, PPPoE);
 • управління устаткуванням (SNMP, Telnet, RS-232, Corba, ACTIVEX, rlogin і ін.);
 • підтримка взаємодії з мережами складної структури – використання абонентських груп по підключенню;
 • розширене абонентське обслуговування (робота із заявами і листами, визначення технічної можливості, формування нарядів);
 • управління профілем і послугами абонента, підтримка інформаційного стану абонента, забезпечення блокувань і умовної таификации постійних послуг;
 • підтримка роботи з дебіторами при кредитній системі оплати (контроль ИБС, контроль операторами), аналіз надійності абонента;
 • підтримка інформування SMS, E-mail на власні точки доступу і загальні для клієнта – WWW самообслуговування абонентів;
 • підтримка карткової платформи;
 • підтримка різних податків (ПДВ, НСП), зокрема різних ставок;
 • підтримка роботи видалених АРМ абонентського обслуговування, прийому платежів, в т.ч. з підтримкою ККМ;
 • підтримка роботи з партнерами і диллерами (продажів і послуг);
 • підтримка функцій складу для видачі партнерам устаткування, договорів і т.п.;
 • HASP Security Agent і Watchdog Ethernet Utility - контроль за підключенням по Ethernet без підтримки PPPoE.

Розглянути програмно апаратні комплекси білінгу послуг інтернет провайдера призначені для великих компаній, є досить громізкими та вартісними і тому не доцільне їх застосування для невеликих фірм, що надають послуги доступу до мережі обмеженому числу клієнтів.

1.2 Типові послуги інтернет-провайдера

 

Доступ до Internet можна отримати встановивши  зв’язок з провайдером послуг Internet (Internet Service Provider). Провайдер виступає в якостi посередника (провiдника) Internet, забезпечуючи пiдключення користувачiв до Internet через маршрутизатор Internet. Користувач пiдключається до маршрутизатора провайдера за допомогою телефона або видiленої лiнiї.

Бiльшiсть провайдерiв є прямими  провайдерами. Для таких провайдерiв  надання доступу в Internet є основним видом їх дiяльностi. Їм сплачують  разовий вступний внесок плюс пiдписну плату. Вони переважно надають користувачам все програмне забезпечення, необхiдне для пiдключення. Додатковi послуги, що надаються провайдерами можуть iстотно вiдрiзнятися. Однi провайдери надають тiльки можливiсть доступу до Internet без будь-яких додаткових можливостей. Iншi - можуть здавати в оренду мiсце для особистого Web–сервера, запропонувати можливiсть постiйного пiдключення або допомогти в оформленнi i веденнi Web–сервера.

В залежностi вiд способу застосування iснує кiлька способiв пiдключення  до мережi Internet.

1. Переписка i електронна пошта – найпростiша форма застосування Internet. Пiдключення, що дозволяє переписуватися та користуватися електронною поштою, є найпростiшим по установцi i найдешевшим в експлуатацiї.

2. Доменний доступ – з провайдером заключається договiр про можливiсть безпосереднього доступу до Internet, за який вноситься мiсячна або рiчна плата. Подiбний вид доступу найчастiше використовується в органiзацiях, якi використовують ресурси Internet для отримання загальної iнформацiї, проведення iнтерактивних дослiджень або придбання товарiв та послуг.

3. Клiєнтський доступ використовується для запуску Internet-додатків на робочих станцiях (наприклад, програмне забезпечення для торгiвлi акцiями, яке зв’язується з брокерськими конторами або комунiкацiйною програмою, яка проводить конференцiю в режимi реального часу). Подiбнi приложення самостiйно встановлюють пiдключення до Internet пiд час запуску i вiдключаються в момент завершення роботи.

4. Постiйний прямий доступ до Internet використовується компанiями, що iнтенсивно пропонують свої товари та послуги через Internet; в якостi прикладу можна навести аiвакомпанiю з можливiстю бронювання квиткiв через Internet. Подiбний вид доступу є найдорожчим i його установка та супровiд вимагає додаткових послуг зi сторони провайдера.

Информация о работе Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету