Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 11:47, курсовая работа

Описание работы

Автоматизована система розрахунків NETUP UTM 5.0 [1] призначена для здійснення комплексного обслуговування абонентів підприємств зв'язку. За допомогою системи UTM 5.0 здійснюються всі основні кроки взаємин з клієнтами: укладення договорів, здійснення технічної підтримки, підрахунок що надаються клієнтові послуг, виставляння рахунків, виписування рахунків-фактур, актів выполенных робіт, різних звітів і багато що інше.

Работа содержит 1 файл

urkn0270.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

Для забезпечення обмiну повiдомленнями, доменного або клiєнтського доступу достатньо лише комутованого доступу (dial-up access) до провайдера; це означає, що для встановленя зв’язку, використовуються стандартнi телефоннi лiнiї або ISDN-лiнiї, якi бiльш швидко працюють, але коштують дорожче.

Вирiшивши, як буде використовуватися мережа Internet, слiд визначити, яку кiлькiсть ресурсiв власної мережi можна видiлити для доступу в Internet. Доступ в Internet можна надати або всiм, або кiльком користувачам мережi. Якщо приймається рiшення надати доступ тiльки кiльком користувачам, тодi зручнiше буде налаштувати робочi станцiї таких користувачiв окремо; тобто встановити на таких станцiях модем та пiдтримку протоколу TCP/IP, пiсля чого такi користувачi зможуть самостiйно зв’язуватися з провайдером. Впровадження такого рiшення не займе багато часу, такий доступ легко супроводжувати i, крiм того, не знадобиться настроювати всю мережу для пiдтримки протоколу TCP/IP.

Однак, якщо неохідно надати доступ до Internet всiм користувачам локальної мережі, то пiдтримку протоколу TCP/IP слiд буде встановлювати по всiй мережi. В такому випадку замiсть установки зв’язку за допомогою модему, доцiльно використати комутуючий маршрутизатор, який є вдосконаленою формою модема, призначеною для використання в мережах.

Постiйне IP з'єднання по видiленiй лiнiї – абонент пiдключається до вузлу доступу до мережi Iнтернет по фiзичнiй 2-х, 4-х проводнiй лiнiї або цифровому каналу, при цьому вiн отримує послугу доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line цiлодобово. Для кожного клiєнта на вузлi доступу конфiнгуруються параметри маршрутизацiї трафiку.

Доступ по комутованiй лiнiї— абонент  пiдключається до вузла доступу  до мережi Iнтернет, використовуючи телефонну  мережу загального користування (ТфМЗК), при цьому вiн отримує послугу  доступу до ресурсiв Iнтернет в режимi on-line. Оплата стягується за час з'єднання.

Електронна пошта – абонент отримує адресу електронної пошти та поштову скриньку, при цьому для абонента резервується дисковий простiр для поштової скриньки на поштовому серверi провайдера, обсяг необхiдного дискового простору замовляється абонентом. Можна створити одну або кiлька поштових скриньок. З'єднання з поштовим сервером може бути органiзовано за протоколами POP3, IMAP чи UUCP.

Необхідною умовою для забезпечення функціонування Інтернет є надійна робота серверів доменних імен DNS, які виконують функції посередників між фізичними адресами та іменами ресурсів Інтернет. Провайдер може надавати послуги розміщення первинних та вторинних систем доменних імен клієнтів на своєму сервері доменних імен.

Можга зареєструвати власний первинний та вторинний DNS (при цьому електронна адреса не буде містити адреси провайдера); зареєструвати структуру підприємства будь-якої складності, без проблем зареєструвати власний WWW або FTP-сервер, маючи власний DNS.

При пiдключеннi до вузла доступу до мережi Iнтернет абонентiв з власними мережами чи автономними системами органiзується маршрутизацiя цих мереж чи автономних систем для доступу до свiтової мережi Iнтернет.

Ці послуги надаються Інтернет-провайдерам для забезпечення їх клієнтам доступу до Інтернет через зовнішні канали провайдера з використанням технічних ресурсів Укртелекому. При цьому, за доступ до Інтернет клієнт розраховується безпосередньо з провайдером, а провайдер, в свою чергу, розраховується з Укртелекомом за використання його технічних ресурсів.

Телеконференцiї – абонент отримує доступ до серверу телеконференцiй провайдера, при цьому вiн має можливiсть пiдписуватись на групи новин за рiзноманiтними спрямуваннями (за бажанням) та приймати участь в роботi цих груп (читати повiдомлення та надсилати повiдомлення в цi групи).

Вiртуальний FTP-сервер, призначений для розмiщення на ньому файлiв та забезпечененя доступу до них користувачiв Iнтернету. Провайдер Інтернет послуг може надавати можливість розміщення клієнтських віртуальних WWW або FTP-серверів на власному вузлі Інтернет. Оплата за сервер стягується відповідно до об'єму дискового простору, який він займає.

Послуга "Розміщення WWW-сторінки" дозволяє абоненту публікувати в  глобальній мережі Інтернет персональну WWW-сторінку з можливістю вільного доступу з мережі Інтернет. Оплата стягується в залежності від обсягу текстової та графічної інформації, яка організована у виді WWW-сторінки.

Послуга доступу до вузла обмiну IP-трафiком – надається клiєнтам/провайдерам Iнтернет для розвантаження їх закордонних зв'язкiв вiд мiжпровайдерського IP-трафiку. Клiєнти отримують порт локальної мережi Ethernet на вузлi обмiну та мiсце для встановлення їх обладнання доступу до вузла. Клiєнти, що пiдключенi до вузла обмiну укладають мiж собою угоди щодо обмiну трафiку.

Розміщення фізичного серверу  та надання в користування фізичного  серверу, для цього провайдером надається місце в телекомунікаційних шафах в спеціалізованих приміщеннях, забезпечується енергоживлення, а також підключення до Інтернет серверів. Атрибутом інформації в мережі Інтернет є адреса WWW-сайту. За кожною такою адресою є сервер, який зберігає доступну для всіх користувачів мережі інформацію. У свою чергу більшість серверів розташовані на спеціалізованих вузлах Інтернет.

хDSL – високошвидкiсний цiлодобовий Iнтернет доступу по телефоннiй лiнiї з використанням технологiї хDSL. Швидкiсть передачi даних до 115,2 кбiт/с. хDSL – це телефон та Iнтернет одночасно по однiй лiнiї. Тобто, одночасно по однiй парi мiдного дроту, на якiй ранiше працював лише телефон, утворюється два незалежних цифрових канал для Iнтернету та телефону. При цьому голос (телефонний канал) передається цифровим потоком в 64 кбiт/с, що гарантує високу якiсть звучання та надiйне функцiонування будь-якого додаткового устаткування (факс, модем, тощо). В той час, коли не здійснюються телефонні розмови, швидкiсть доступу до Iнтернету збiльшується за рахунок використання телефонного цифрового потоку для передачi даних Iнтернету.

DSL – в буквальному перекладi на українську мову – це цифрова абонентська лiнiя (Digital Subscriber Line). З'явився цей термiн з появою ISDN (Integrated Service Digital Network) – цифрового абонентського доступу, що був реалiзований з появою у 80-х роках нових цифрових автоматичних телефонних станцiї (цифрових АТС). Найчастiше термiн DSL використовувався в контекстi ISDN BRI (Basic Rate Interface) - цифрового доступу зi швидкiстю 160 кбiт/с.

В даний час термiн майже повнiстю  втратив зв'язок з лiнiєю ISDN BRI та означає технологiю (набiр протоколiв фiзичного рiвня моделi взаємодiї вiдкритих систем OSI) для високошвидкiсної передачi дискретних сигналiв по фiзичнiй лiнiї (звичайно мiдному дроту). Бiльш загально пiд DSL розумiють сукупнiсть технiчних засобiв, що включає абонентську лiнiю зв'язку (кручену пару) та цифрову систему передачi, або так званi модеми, що забезпечують дуплексну (двонаправлену) передачу по абонентськiй лiнiї цифрових сигналiв.

xDSL — В даний час iснує безлiч  рiзних "DSL-подiбних" методiв передачi iнформацiї по мiдному дротi. Всiх їх умовно об'єднують у сiмейство xDSL-технологiй. В лiнiях, що органiзованi на базi xDSL-обладнання трафiк передається тiльки у цифровому виглядi.

У даний час xDSL найчастiше використовується для органiзацiї доступу кiнцевих користувачiв до мереж передачi даних загального користування, наприклад, Iнтернет.

Рисунок 2.1 – Схема надання послуг xDSL

 

1. 3 Постановка задачі дослідження

 

Задача полягає в  розробці системи для контролю і  тарифікації телефонних дзвінків та надання доступу до мережі Інтернет клієнтів через офісну АТС. Ця система повинна складатися з програми тарифікації і програми білінга.

Програма тарифікації  повинна фіксувати дані про зроблені телефонні дзвінки з порту  офісної телефонної станції і  зберігати їх в базі даних комп'ютера для подальшої обробки,  тарифікації і надання звітів а також:

 • проводити ефективний контроль і облік дзвінків;
 • мати тарифні плани основних українських операторів зв'язку;
 • проводити тарифікацію по різних тарифах в залежності від:

а) географічної зони;

б) часу доби зробленого дзвінка;

в) категорії дня (будні, вихідні, свята);

г) тривалості з’єднання;

д) типу дзвінків;

е) транку номера

є) мінімального облікового часу;

ж) мінімального часу замовлення;

з) поточного курсу  валют;

 • мати передвстановлену базу кодів автоматичного зв'язку;
 • коректно обробляти такі типи дзвінків, як вхідний, вихідний, транзитний, внутрішній, конференційий, переведений, без відповіді, а також час очікування до підняття трубки при вхідному двінку;
 • підтримувати основні типи станцій ATC;
 • мати встроєну систему розробки тарифних планів і часових зон будь-якої складності (тарифікаційні інтервали, нетарификуємі інтервали, пільгові періоди, зкидки, надбавки, облік абонплати, безплатні хвилини, ціна за з'єднання і т.д.);
 • експортувати дані в інші формати;
 • мати підтримку декількох валют;
 • працювати з декількома станціями одночасно;
 • мати документацію для користувача;
 • друкувати рахунки в режимі реального часу;

Програма білінга повинна  надати можливість зручно користуватися отриманою інформацією про телефонні дзвінки [1]:

 • зберігати поточну і знищувати застарілу інформацію;
 • настроювати параметри абонентів і зовнішніх форм;
 • робити виборки по абоненту і періоду;
 • робити сумарні виборки за період з проміжними сумами по абонентах і лініях;
 • видавати результати на друк у зручній формі.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. http://www.netup.ru/utm5.php

2. http://bgbilling.bitel.ru/program/about.shtml

3. http://www.bill-master.ru/system/description/

4. http://www.bill-master.ru/system/description/

 

 

 

2 РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ

 

Розглянемо у загальному випадку архітектуру програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга  телефонних розмов dial-up послуг доступу до Інтернет. Як правило, комплекс підключається в уже існуючу систему телефонного зв'язку. В організації, що використовує комплекс, встановлено міні-АТС (надалі АТС) офісного типу. АТС має зовнішні канали зв'язку, які під'єднані до міської, або районної АТС (рис 3.1) та доступ до мережі Інтернет через зовнішні канали.

Всередині організації  встановлено кінцеві пристрої телефонного зв'язку (телефонні апарати, факси, модеми), які приєднані до АТС внутрішніми лініями. Під час роботи по комутуванню внутрішніх ліній між собою та зовнішніми лініями, АТС фіксує у внутрішній пам'яті інформацію про всі телефонні дзвінки і передає їх по спеціальному кабелю в комп'ютер, на якому встановлено програму тарифікації і програму білінга.

Дані поступають в  програму через послідовний порт комп'ютера,  сполучений кабелем  з послідовним портом АТС (або  іншого комутатора зі схожим функціональним призначенням). Спосіб і фізичний рівень прийому даних – RS-232. У процесі прийому дані без змін вносяться в лог-файл.

Обробка вхідних даних  здійснюється на основі установок для  конкретного формату АТС і  складається з:

  • читання даних з порта RS-232;
  • за допомогою спеціальних символів визначається рядок даних;
  • по шаблону визначаються поля і їх формати;
  • значення полів проходять первинну обробку відповідно до форматів;
  • дані з полів проходять обробку за спеціальним алгоритмом, використовуючи базу даних тарифів. В результаті визначається вартість, валюта, часові параметри і додаткові поля;

Рисунок 2.1 – Архітектура системи

 

  • виходячи з вищевказаної  інформації визначається тривалість, ціна тарифної одиниці і вартість розмови;
  • формується вихідний рядок, що відображається в головному вікні програми тарифікації і виводиться в вихідну базу даних.

Слід зауважити, що процес тарифікації відбувається в режимі реального часу.

Оператор, що працює з  комплексом, при потребі запускає програму білінга, яка дає йому можливість аналізувати інформацію про телефонні дзвінки і виводити на друк первинні документи (рахунок і сумарна відомість).

Отже, комплекс складається  з вже існуючої апаратної частини, яку необхідно правильно підключити і двох програм, які потрібно розробити.

2.1 Опис апаратного забезпечення

 

2.1.1 Типи АТС і формати виводу даних

У станціях типу HICOM 300 програма CDR має великі можливості по відстеженню  будь-якого вигляду дзвінків. Настройка  програми CDR здійснюється фахівцями. Всі  параметри вихідного рядка регулюються в програмі CDR. Візьмемо, як приклад, не складний рядок даних про дзвінки:

$_9522+___314+___0+ОБ+_______________7977041+______000150+980318113007$

Це – запис файла CDR для міського дзвінка. Нижче подано розшифровку для рядка даних в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розміщення полів даних для АТС HICOM

Назва поля

Початковий байт

Кінцевий байт

Формат

Транк

2

6

-

Абонент

8

13

-

Лінія

15

18

-

Номер

22

43

-

Тривалість

47

56

dddddd

Дата

58

63

yymmdd

Час

64

69

hhmmss

Тип дзвінка

20

20

-

Статус дзвінка

23

26

-


 

У станціях типу MERIDIAN1 в  залежності від версії програмного  забезпечення станції, програма CDR станції  видає рядки даних про дзвінки  в декількох виглядах. Для докладнішої  інформації потрібно ретельно вивчати  інструкцію користувача станції.

Информация о работе Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету