Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 11:47, курсовая работа

Описание работы

Автоматизована система розрахунків NETUP UTM 5.0 [1] призначена для здійснення комплексного обслуговування абонентів підприємств зв'язку. За допомогою системи UTM 5.0 здійснюються всі основні кроки взаємин з клієнтами: укладення договорів, здійснення технічної підтримки, підрахунок що надаються клієнтові послуг, виставляння рахунків, виписування рахунків-фактур, актів выполенных робіт, різних звітів і багато що інше.

Работа содержит 1 файл

urkn0270.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

Таблиця 15 – Структура таблиці Room

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

ID

text

15

номер кімнати

Abonent

text

4

абонент (номер внутрішньої  лінії)

Arrived

date/time

8

час прибуття

Leaved

date/time

8

час вибуття


 

Коли потрібно зробити виборку  по абоненту за певний період, вона поміщається  в таблицю Bill для подальшого виведення на друк. Структура наведена в таблиці 16.

Таблиця 16 – Структура таблиці Bill

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

DateTime

text

13

дата і час в форматі yymmddwhhmmss

Date

text

8

дата

Time

text

8

час

Number

text

50

номер, набраний абонентом

ContinEndTime

text

8

тривалість/час завершення дзвінка

Line

text

2

лінія (номер зовнішньої лінії)

Abonent

text

3

абонент (номер внутрішньої  лінії)

DialTown

text

50

місто, куди був дзвінок

DialDirection

text

50

напрямок, куди був дзвінок

DialZone

text

50

географічна зона дзвінка

TimeZone

text

50

часова зона дзвінка

Duration

float

8

тривалість дзвінка

TimeUnit

text

3

одиниця часу

Tarif

float

8

тариф за одиницю часу

Currency

text

3

валюта тарифікації

Toil

float

8

сума


 

Для виведення сумарної відомості за певний період використовується таблиця Roll. Вона відрізняється від таблиці Tariff тим, що в ній є не тільки собівартість дзвінка, але і вартість з націнкою. Структура наведена в таблиці 17.

Таблиця Options потрібна для зберігання настройок програми білінга, а таблиця Window для зберігання положення і розмірів дочірніх вікон програми. Їхні структури наведені в таблиці 18 і в таблиці 19.

Структурна схема бази даних  програми білінга задовільняє умовам п'ятої нормальної форми (рис 3.2).

Таблиця 17 – Структура таблиці Roll

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

DateTime

text

13

дата і час в форматі ymdwhms

Date

text

8

дата

Time

text

8

час

Number

text

50

номер, набраний абонентом

ContinEndTime

text

8

тривалість/час завершення дзвінка

Line

text

2

лінія (номер зовнішньої лінії)

Abonent

text

3

абонент (номер внутрішньої  лінії)

DialTown

text

50

місто, куди був дзвінок

DialDirection

text

50

напрямок, куди був дзвінок

DialZone

text

50

географічна зона дзвінка

TimeZone

text

50

часова зона дзвінка

Duration

float

8

тривалість дзвінка

TimeUnit

text

3

одиниця часу

Tarif

float

8

тариф внутрішній

Currency

text

3

валюта тарифікації

Toil

float

8

сума внутрішня

TarifOut

float

4

тариф для споживача

ToilOut

float

4

сума для споживача


 

Таблиця 18 – Структура таблиці Options

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

Profit

float

4

процент націнки

BillCopies

integer

2

кількість копій рахунка

Password

text

20

пароль адміністратора

NewPassword

text

20

новий пароль (спеціальне поле)

ExpirePeriodD

integer

2

час зберігання інформації (в днях)

BillTitle

memo

заголовок для рахунка


 

Таблиця 19 – Структура таблиці Window

Поле

Тип

Розмір, байт

Пояснення

ID

text

50

назва вікна

Right

integer

4

ордината в пікселах

Down

integer

4

абсциса в пікселах

Width

integer

4

ширина

Height

integer

4

висота


 

Рисунок 3.2 – Структурна схема БД білінга

Всі таблиці розробляються  стандартними засобами майстра в Microsoft Access XP [15]. Всі зв’язки між таблицями  в базі даних реалізовані типу „багато-до-одного”, що забезпечує абсолютну  цілісність даних і простоту реалізації контролю за транзакціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 РОЗРОБКА  ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ

 

Дуже важлива частина  програми – це інтерфейс користувача, оскільки користувач весь час працює в його середовищі. Більш за те, для  користувача інтерфейс втілює програмний продукт адже його не цікавить програмний код, який виконується в комп'ютері. Незалежно від того, скільки часу і зусиль витратить розробник на написання і оптимізацію програмного коду, якість програми для кінцевого користувача буде визначатися його зовнішнім інтерфейсом.

Розробляючи інтерфейс  користувача, потрібно враховувати  призначення програми [13]. Дизайн програми, яка постійно використовується і весь час присутня на екрані, напевно, повинен відрізняться від програм, що рідко використовуються. Для програми, основним призначенням якої є виведення на екран інформації, вимоги будуть інші, ніж до програми для вводу, збору інформації або інтенсивного обміну з базою даних.

Спектр користувачів також буде впливати на розробку інтерфейсу. Програма, що орієнтована на початківця, вимагає простоти компонування, а  для досвідчених користувачів можна  вводити складні елементи. Велику роль грає також традиційність інтерфейсу програм, призначених для вирішення типових задач.

Проектування інтерфейсу користувача, як правило, це ітераційний  процес. Первинний варіант компонування екрану не часто задовольняє розробника. Visual Basic містить всі необхідні інструментальні засоби, для різних аспектів проектування інтерфейсу.

 Програма білінгу  і програма тарифікації реалізовані  за допомогою багатодокументного  інтерфейсу MDI (Multiple Document Interface), який  підтримує декілька форм всередині основної форми-контейнера [10]. Система MDI дозволяє користувачеві виводити на екран одночасно декілька документів, кожний у власному вікні. Документи або дочірні вікна містяться в материнському вікні, яке представляє робочу область для всіх підлеглих вікон програми.

Для створення програми програміст використовує об'єкти, ті, що вже існують в Visual Basic та такі, як, елементи управління, форми, об'єкти доступу  до даних. Visual Basic дозволяє програмісту  створювати об'єкти користувача і визначати для них властивості і методи.

Об'єкт   це комбінація програмного коду і даних, яка  може оброблятися як самостійна сутність. Об'єкт може бути частиною програми, як, наприклад, елементи управління. Сама програма теж є об'єктом. Об'єкти Visual Basic підтримують властивості, методи і події. Дані об'єкта (установки або атрибути)   це його властивості, в той час як різні процедури, якими можна маніпулювати об'єктом називаються методами. Подія – це дія, розпізнавана об'єктом, наприклад, натиснення миші або натиснення клавіші.

Деякі об'єкти містять  інші об'єкти. Наприклад, форма, звичайно, містить один або більше елементів  управління. Потрібність об'єктів-контейнерів  полягає в тому, що в програмному  коді складної програми контейнери можна  використовувати для конкретизації звернень до необхідних об'єктів.

Найпростіший спосіб створення об'єкта в контейнері це використати техніку drag and drop (вхопити  і перетягнути), що дозволяє швидко створити об'єкт. Звичайно в програмі об'єкти використовуються для отримання вводу даних і керування від користувача, виведення результатів роботи програми або повідомлень. Деякі об'єкти, наприклад, такі, як елементи управління, формують інтерфейс користувача програми.

 

4.1 Розробка  функціональної схеми програми  тарифікації

 

Функціонально програма тарифікації є лінійною задачею [7]. Проте сам модуль тарифікації  є достатньо громіздким, тому в  пункті 4.1.1 буде розглянуто інтерфейс  самої програмної оболонки, а в  пункті 4.1.2 буде подано алгоритм роботи модуля тарифікації.

 

4.1.1 Інтерфейс програми тарифікації

При запуску програми тарифікації на екрані з'являється  головне вікно в якому розміщено  таблицю з даними про чотири останні  дзвінки (рис.4.1). В стовбцях записується  майже вся інформація, що виходить з модуля тарифікації (Дата, Час, Номер, Тривалість, Абонент, Лінія, Місто, Напрямок, Територіальна зона, Часова зона, Тривалість, Тариф і т.п.). Це вікно можна закривати, проте воно лише мінімізується в системний лоток.

Для настройки програми тарифікації слугує вікно настройки (рис. 4.2). В ньому можна встановити такі параметри:

  • поля і формати вхідних даних (для настройки під різні АТС);
  • фільтри символів (для перекодування спеціальних символів, використання яких є небезпечним для баз даних);
  • параметри вхідного порту (COM-порт або файл);
  • параметри бази тарифікації і вихідної бази даних;
  • лог-файли;

Рисунок 4.1 – Головне  вікно програми тарифікації

 

Рисунок 4.2 – Вікно  настройки програми тарифікації

Вікно ліцензії (рис. 4.3) потрібне для виведення інформації про  стан з ліцензуванням програми. Ліцензія може бути тимчасовою, постійною і простроченою. Якщо необхідно, можна в спеціальне поле ввести Код Ліцензії і змінити умови використання програми.

Усіма вищевказаними  вікнами керує системне меню, яке  можна викликати через кнопку контекстного меню на значку програми тарифікації в системному лотку.

Можна вибрати такі пункти меню:

 • Відкрити – відновити на екрані головне вікно програми (рис. 4.1);
 • Настройка – відкрити вікно настройки (рис. 4.2);
 • Ліцензія – вікрити вікно ліцензії (рис. 4.3);
  • Вихід – закрити всі вікна і завершити роботу програми.

 

Рисунок 4.3 – Вікно  ліцензії програми тарифікації

 

4.1.2 Алгоритм  тарифікації

 

Програма тарифікації  циклічно з періодом приблизно в 1 секунду виконує наступні дії (рис. 4.4):

 • читання даних з вхідного порта;
 • за допомогою спеціальних символів визначається рядок даних;
 • по шаблону визначаються поля і їх формати;
 • значення полів проходять первинну обробку відповідно до форматів (наприклад, час приводиться до формату yymmddwhhmmss (рік місяць день_місяця день_тижня година хвилина секунда), створюється поле ExtNumber, в яке копіюються лише цифри з поля Number і т.п.);
 • дані з полів проходять обробку в модулі тарифікатора за спеціальним алгоритмом, використовуючи базу даних тарифів. В результаті визначається вартість, валюта, часові параметри і додаткові поля;
 • виходячи з вищевказаної  інформації визначається тривалість, ціна тарифної одиниці і вартість розмови;
 • формується вихідний рядок, що відображається в головному вікні програми ATServer і виводиться в вихідну базу даних.

Информация о работе Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету