Рефераты по международным отношениям

Економічна інтеграція Іспанії до ЄС,СОТ та розвиток промисловості

07 Мая 2013, курсовая работа

За останнє десятиліття Іспанія стала однією з країн які мають найінтенсивніший темп розвитку серед країн Європи, що тільки укріпило її позицію в очах світової спільноти. Економічне зростання країни і окремих її регіонів, рівень життя населення багато в чому визначаються ефективністю використання природних ресурсів та промисловою діяльністю країни.

Економічне диво Китаю

28 Февраля 2013, практическая работа

Реформи, що почалися в Китаї в кінці 70-х років 20 століття з ініціативи Ден Сяопіна, викликають багато суперечок. Безперервно йдуть дискусії з питання про те, чи буде їх кінцевим результатом прилучення країни до капіталістичного світу американо-європейського зразка або ж Китай, як це підкреслюють його керівники, зуміє завдяки реформам довести верховенство соціалістичних ідей та здійснить ті ідеали марксизму, які зазнали краху в СРСР та країнах Східної Європи.

ЕС в системе европейской безопасности

03 Января 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является комплексное рассмотрение политики ЕС в системе европейской безопасности, ее формирования, исследование сущности общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, функционирования развития данного направления интеграции.

ЕС-Белоруссия

17 Декабря 2010, доклад

В истории взаимоотношений Республики Беларусь и Европейского союза отчетливо выделяются два этапа: первый - 1992-1996 гг., второй - с 1997 г. по настоящее время. Главным содержанием первого этапа, продолжавшегося с января 1992 по ноябрь 1996 г., стали поиск и развитие взаимовыгодных форм и направлений сотрудничества, формирование правовых основ взаимодействия Беларуси и ЕС. В августе 1992 года были установлены дипломатические отношения между республикой Беларусь и ЕС.

Етапи переходу до економічного і валютного союзу. Введення євро

02 Апреля 2012, доклад

У листопаді 1969 р. на Гаагській конференції глав держав і урядів завдання побудови економічного і валютного союзу було прийняте до практичної розробки. За рішенням конференції Рада ЄС створила експертну групу на чолі з П’єром Вернером (прем'єр-міністр і міністр фінансів Люксембурга), яка незабаром представила програму, що здобула популярність як «План Вернера». Це була програма побудови економічного і валютного союзу в три етапи, але розрахована вже на тривалішу перспективу.

Етнонаціональний конфлікт

28 Февраля 2012, доклад

Національні (міжетнічні) конфлікти належать до найбільш заплутаних і складно розв'язуваних. Як показує історія, у більшості поліетнічних країн міжнаціональні, міжетнічні зіткнення за своїми масштабами, тривалістю та інтенсивністю значно перевершують інші типи соціальних конфліктів, а деякі з них вважаються недозволеними і дотепер.

Еуразиялық кеңiстiктегi мәдениет және жаһандану

19 Октября 2012, реферат

Бүгiнгi заманғы әлемде “дау-жанжалдардың негiзгi көзi ендi идеология да, экономика да болмайды... Адамзатты бөлетiн аса маңызды межелер мен дау-жанжалдардың төркiндерi ендi мәдениет арқылы белгiленетiн болады”

Жалпы тепе-теңдік теориясы

13 Марта 2012, реферат

Экономикалық әдебиетте тепе-теңдік жеке, жалпы, нақты деп бөлінеді. Жеке тепе-теңдік — бұл тауарлардың индивидуалдық нарығында қалыптасатын тепе-теңдік. Жалпы тепе-теңдік — бұл еркін бәсеке заңының негізінде барлық нарықтық процестер құрған, біртұтас өзара байланысты жүйе болып табылатын тепе-теңдік. Нақты макроэкономикалық тепе-теңдік — нарықтың жетілмеген бәсеке жағдайында және нарыққа сыртқы факторлар әсер ететін ситуацияда қалыптасқан тепе-теңдік.

З В І Т з виробничої практики

27 Октября 2013, отчет по практике

У звіті з виробничою практики роботі:47 стр. , 3 рис, 13 таблиць, 14 джерел літератури.
Мета роботи: аналіз зовнішньоекономічного середовища підприємства
Актуальність проблеми, якій присвячена робота, полягає у тому, що одна з основних задач менеджменту - установлення максимально можливої планомірності і пропорційності в діяльності підприємства, зменшення невизначеності і ризику в господарській діяльності і забезпечення концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках.
Мета роботи: дослідити діяльність підприємства ТОВ «Дім Ароматів».
Об’єкт дослідження: підприємство ТОВ «Дім Ароматів».

Загальна характеристика валютного ринку

15 Марта 2011, реферат

Міжнародний обіг, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн, обслуговується валютним ринком. Іноземна валюта використовується для оцінки та опосередкування міжнародних торговельних операцій з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг, капіталів тощо. Іноземна валюта у цьому випадку виконує ті ж самі функції, що й національна валюта, тобто функції міри вартості й масштабу цін, засобу платежу і нагромадження. Крім того, на міжнародних валютних ринках іноземна валюта виступає як специфічний товар, тобто є предметом купівлі-продажу. її ціна (валютний курс) змінюється залежно від попиту і пропозиції.

Законодательная инициатива

13 Января 2012, реферат

В юридической литературе имеются различные терминологические варианты наименования процедуры принятия законов, В.Е. Чиркин, например, говорит о законодательном процессе и других формах работы парламента, полагая, что главной формой работы парламента является законодательствование. При этом он использует термин «процесс законодательства»[1]. Конечно, законодательный процесс отражает и является проявлением форм деятельности парламента. Однако сводить деятельность парламента только к этой форме деятельности — явно не достаточно. Достаточно широко понимает суть законодательного процесса Б.А. Страшун. По его мнению, законодательный процесс как юридическое понятие необходимо строго отграничивать от общесоциально

Зарубіжні оцінки суду над Тимошенко віддзеркалюють суперечності політичної боротьби в Україні

17 Октября 2011, реферат

Оцінки зарубіжних політиків та експертів ситуації навколо початку судового процесу у справі укладання колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко "газових" угод з Російською Федерацією переважно віддзеркалюють суперечності внутрішньополітичної боротьби в Україні. Процес набув великого резонансу та викликав значний інтерес серед ключових міжнародних інституцій та зовнішніх партнерів України, передусім на Заході.

Зарубежный опыт социальной защиты семьи

27 Февраля 2011, реферат

Семейная политика в разных странах не одинакова. Помимо чисто социальных задач некоторые страны (Франция) следуют демографические цели, которые, однако, в последние годы во главу угла не ставятся. Другие страны отдают приоритет защите детей из бедных семей. Такой подход (только бедным семьям) характерен для США, а также Голландии. Третья группа стран придерживается более современного подхода - они поддерживают все типы семей (Дания и некоторые другие).

Звіт з виробничої практики по туристичному підприємстві

23 Февраля 2013, отчет по практике

В Україні туризм визнано одним з пріоритетних напрямків національної культури й економіки. В період становлення ринкових відносин в Україні туризм як одна з найбільш перспективних та динамічних галузей світового господарства отримав усі умови для інтенсивного розвитку. Загальна площа цінних з туристично-рекреаційної точки зору природних ландшафтів України становить 9,4 млн. га або 15,5 % її території.

ЗВІТ про виконання програми науково-виробничої практики (ЗАТ "Автонавантажувач")

11 Мая 2012, отчет по практике

ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» засновано 24 квітня 1948 року на базі заводу газової апаратури. Серійне виробництво машини вантажопідйомністю 3 та 5 тонн розпочато 1950 року. У 1985-1986 роках підприємство складало по 25 тисяч автонавантажувачів на рік. Основною моделлю була п’ятитонна машина. У 1992-1996 роках відбувся різкий спад виробництва.

Здійснення експортних операцій при переміщенні томатопродуктів через митний кордон

22 Ноября 2011, дипломная работа

Мета дипломної роботи - дослідити та описати процедуру митного оформлення та контролю товарів під час переміщення через митний кордон України.

Злиття та поглинання

24 Ноября 2011, реферат

Існує чимало сценаріїв та організаційних моделей, за якими відбувається утворення великих монопольних об'єднань, а на їхній базі - ще масштабніших альянсів. Мета такої інтеграції - оптимізація адміністративно-організаційної політики, кращий доступ до факторів виробництва, монопольний контроль за ринками збуту. Водночас виникнення потужних інституцій породжує нові реалії господарських, політичних відносин між суб'єктами економічного життя та суспільного управління, причому не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Відтак прагнення монополій до максимізації прибутків іноді суперечить національним інтересам держав, які є периферійними об'єктами для ТНК. Незадовільні параметри розвитку багатьох країн Азії, Африки, Латинської Америки актуалізують питання про перегляд стандартів і принципів взаємовідносин між ними і ТНК, про створення нової, справедливішої моделі міжнародних економічних відносин. З погляду ефективності поєднання факторів виробництва сучасні ТНК, очевидно, не мають альтернативи у світовій економіці.

Злиття та поглинання в міжнародній фінансовій сфері

05 Марта 2013, курсовая работа

Міжнародні фінансові відносини є невід’ємною складовою міжнародних економічних відносин. Тому цілком закономірно виникнення світової фінансової системи, що поєднує національні фінансові системи, і як наслідок, міжнародні фінансові установи. Фінансові системи різних держав не функціонують в ізоляції один від одного, вони перебувають у постійній взаємозалежності, взаємовпливі, взаємодії.

Зміни в міжнародному поділі праці в сучасних умовах

25 Ноября 2012, курсовая работа

План
Метою дослідження курсової роботи є аналіз сучасного стану розвитку України в міжнародному поділу праці, визначення чинників, що впливають на участь України в МПП та розгляд перспектив розвитку України на міжнародній рівні.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
Дослідити сутність, фактори, форми, основні тенденції і напрямки міжнародного поділу праці в сучасному етапі;
Охарактеризувати проблеми та майбутній розвиток міжнародного поділу праці на пострадянському просторі;
Дослідити місця ТНК в сучасному поділі праці.

Значение «опиумных» войн в международных отношениях 19 века

03 Января 2011, курсовая работа

Целью данной работы является исследование первой и второй «опиумной» войны.
В соответствии с данной целью можно выделить следующие задачи:
- изучить предпосылки и последствия «опиумных» войн;
- рассмотреть ход войны и заключенные договоры.

Значение цветов для разных народов

07 Февраля 2011, доклад

Цветы издавна применялись в геральдике и наравне с животными украшали разнообразные гербы. Давайте совершим небольшой экскурс в историю и посмотрим на геральдику цветов. Начнем с розы – она часто присутствовала на гербах. Законы геральдики говорят, то гирлянды из роз и венки из роз могли украшать только гербы королевских фамилий. Остальные дворяне размещали на своем гербе только одну розу.

Зовнішній імідж України чинники формування

26 Января 2013, курсовая работа

Актуалізація теми «Зовнішній імідж України: чинники формування» пов’язана з наближенням часу проведення Євро–2012. Чи виправдає ця подія покладені на неї сподівання, стане зрозумілим потім, але вже зараз видно, що її буде замало для покращення зовнішнього іміджу України. З усіх команд-учасниць лише збірна Франції погодилася мешкати в Донецьку на час проведення чемпіонату, інші ж будуть жити в Польщі, – тож вболівальники-іноземці, ймовірно, віддадуть перевагу також їй. Як зазначив посол Данії в Україні: «У Данії було продано дуже мало білетів на Євро-2012, лише дві тисячі із квоти у шість тисяч, і вболівальники переважно будуть жити у Польщі – вони вважають, що в Україні небезпечно».

Зовнішньоекономічні відносини україни з державами далекого сходу

29 Февраля 2012, реферат

Починаючи з 80-90-х років у Японії стала виявлятися тенденція до вивозу капіталу за межі країни, у тому числі в країни Європи. До початку ХХІ-го століття, незважаючи на відсутність стійких тенденцій до зростання національної економіки (а, можливо, і завдяки цьому), відбувається подальше збільшення інтересу японських підприємців до інвестування капіталу в країни Східної Європи, зокрема в Україну, що спостерігається в останні роки [1; 12].

Зовнішньоекономічна політика і її види. Платіжний баланс і його види

31 Марта 2013, доклад

Діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами й на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці, являє собою зовнішньоекономічну політику держави.
Головним завданням зовнішньоекономічної політики є створення сприятливих умов для розширеного відтворення усередині країни.

Зовнішньоекономічна політика держави

13 Февраля 2013, реферат

Ступінь впливу зовнішніх, міжнародних факторів на формування зовнішньоекономічної політики істотно відрізнялася в різні історичні періоди і в даний час характеризується деякими новими тенденціями й ознаками. Так, відомо, що з моменту закінчення Другої світової війни економічні, фінансові і валютні відносини між країнами постійно розвивалися, створюючи при цьому усе більш і більш тісне переплетення взаємозалежностей. Те, що відбувається в одних країнах, впливає на економічні результати інших, успіхи і невдачі політики, що проводиться одними країнами, частково залежать від положення і дій інших.

Зовнішня політика України

20 Февраля 2012, реферат

Після прийняття 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет та проголошення 24 серпня 1991 року Акту незалежності України розпочалося становлення України як незалежної держави. Його невід’ємною складовою стало формування відповідних новим реаліям зовнішньополітичних орієнтирів відновленої української держави, визначення підходів до реалізації інтересів України на міжнародній арені.

Зовнішня політика Словаччини

21 Марта 2012, реферат

Протягом сторіч країни Центральної Європи найчастіше були об'єктом, а не суб'єктом глобальної світової політики. В останні десятиліття із цим регіоном прямо зв'язані інтереси провідних держав Європи, а на рубежі століть – і світу. Нерідко геополітичний простір Центральної Європи був джерелом конфліктів між великими державами.

Зовнішня політика України на сучасному етапі

22 Декабря 2012, реферат

Україна займає певне місце у системі сучасних міжнародних відносин. Основні цілі, геополітичні акценти, пріоритети та напрямки зовнішньої політики сучасної України сформульовані у Акті незалежності України, у Декларації про державний суверенітет, виступах Президента та інших документах.
Головною метою зовнішньої політики України є забезпечення її національних інтересів, захист прав та інтересів її громадян за кордоном, створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку нашої держави.

Зовнішня політика України. Її сучасні пріоритети

18 Апреля 2013, реферат

Протягом останніх десяти років Україна стверджувалась як суб'єкт міжнародних відносин і набувала певного іміджу.
Після проголошення України незалежною державою багато що заважало в формуванні позитивного іміджу, оскільки навіть сам факт приналежності до Радянського Союзу сприяв "обережному" ставленню до України. Окрім того, економічні проблеми - шалена інфляція, закриття заводів, зріст безробіття, і т.ін. - створювали імідж нестабільності.

Зовнішня політика України. Її сучасні пріоритети

28 Февраля 2013, реферат

У статті 18 Конституції України зазначено: “Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права”.
Протягом останніх десяти років Україна стверджувалась як суб'єкт міжнародних відносин і набувала певного іміджу.