Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 16:12, курсовая работа

Описание работы

Антикризовий менеджмент — процес застосування форм, методів і процедур, направлених на соціально-економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності індивідуального підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану економіки регіону або країни в цілому.
В умовах удосконалення ринку економіки України стан більшості суб'єктів господарювання економісти, науковці та практики визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави в збереженні конкурентоспроможних і прибуткових підприємств, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Управлінські рішення в системі антикризового менеджменту
1.1 Теоретичні аспекти управлінських рішень
1.2 Процес прийняття рішень в антикризовому менеджменті
1.3 Типові варіанти управлінських рішень з метою фінансового оздоровлення діяльності організації
Розділ 2. Оцінка та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕРЕСТ»
2.1 Характеристика ТОВ “Верест”
2.2 Основні показники діяльності ТОВ «Верест»
2.3 Діагностування фінансово-економічного стану ТОВ «Верест» з використанням закордонних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства
Розділ 3. Управлінські рішення щодо вдосконалення управління витратами на ТОВ «Верест»
3.1 Формування комплексу рішень по управлінню витратами щодо подолання кризових явищ на підприємстві
3.2 Рішення для ефективного управління витратами на ТОВ “Верест”
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Готова Курсова з Антикризового менеджменту.docx

— 206.31 Кб (Скачать)

     - розгляд можливості використання вільних приміщень для організації нових, більш вигідних видів діяльності і виробництва, можливо, в кооперації з іншими підприємствами і організаціями;

     - розгляд варіантів централізації діяльності підприємства за рахунок переведення підрозділів в одне або меншу кількість місця розташування з метою вивільнення додаткової площі;

       - здача в оренду земельних ділянок кредиторам, клієнтам, стороннім організаціям.

     2. Скорочення капітальних  вкладень:

     - етап інвестиційних проектів, які стали менш ефективними (збитковими) внаслідок зміни зовнішніх ринкових факторів (ситуації), розгляд можливості повернення більшої частини вкладених коштів;

     - зміна графіків інвестицій з метою зменшення ризикового грошового навантаження шляхом перегляду етапів капітальних вкладень у зв'язку зі зміною зовнішніх обставин;

     - визначення можливості передачі об'єктів незавершеного будівництва або залучення сторонніх інвесторів для швидкого закінчення будівництва та введення об'єктів в експлуатацію;

     - консервація об'єктів капітального будівництва з метою зниження поточних витрат по їх утриманню;

     - переорієнтування інвестиційного проекту на нову діяльність, можливо, в кооперації з новими інвесторами та ін..

     3. Раціоналізація виробничих  запасів: 

     - зменшення розмірів непорушних запасів за рахунок договорів про більш короткий термін виконання замовлень на поставку і більше рівномірному надходженні матеріалів;

     - розподіл запасів за ступенем їх важливості для стабільної діяльності підприємства, зменшення обсягу тих видів запасів, які не є критичними для функціонування підприємства;

     - визначення видів та кількості надлишків матеріалів (деталей, товарів), що не використовуються у виробництві, або запасів, які утворились від закриття нерентабельного виробництва, або товарів (матеріалів), готової продукції, які залежались;

     - зменшення витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних ресурсів;

     - визначення кола потенційних споживачів матеріальних ресурсів, в першу чергу кредиторів-постачальників, клієнтів-покупців;

     - продаж зайвих матеріальних ресурсів, готової продукції або їх передача в залік своїх зобов'язань кредиторам;

     - розгляд можливості розпродажу залежалих запасів, некондиційних товарів та виробів зі знижками з тим, щоб отримати додаткові кошти;

     - визначення можливості переробки, відновлення якості залежалих запасів з метою їх продажу за підвищеною ціною.

     4. Раціоналізація виробництва: 

     - закриття нерентабельних виробництв з вивільненням матеріальних ресурсів, персоналу, обладнання та виробничих площ;

     - скорочення тривалості (циклу) незавершеного виробництва за рахунок застосування більш сучасної технології;

     - підвищення якості продукції, що випускається за рахунок впровадження поопераційного контролю якості за технологічними переробками;

     - збільшення випуску продукції на рентабельних ділянках виробництва за рахунок концентрації матеріальних і трудових ресурсів;

     - переорієнтація нерентабельного виробництва на випуск більш доходної нової продукції, що користується попитом на ринку, шляхом кооперування з іншими підприємствами та залученням коштів інвесторів;

     - припинення виробництва продукції «на склад»;

     - скорочення робочих місць відповідно скорочення обсягів продажів;

     - припинення видів діяльності, які обслуговують основне виробництво (ремонт, транспорт, виготовлення непрофільних виробів і т. д.), з передачею їх спеціалізованим фірмам та ін..

     5. Прискорення обороту  грошових коштів:

     - створення системи стимулів (знижок) для клієнтів, які купують продукцію підприємства, з метою прискорення оплати за продукцію (застосування передоплати, дострокова оплата в порівнянні з договором, оплата в строк);

     - створення системи стимулів (знижок) клієнтам, що збільшує обсяг закупівель продукції і своєчасно її оплачують;

     - застосування системи оплати менеджерів, відповідальних за збут продукції, в залежності від збору грошових коштів з клієнтів, з якими вони працюють;

     - розгляд можливостей продажу дебіторської заборгованості своєму банку (факторингові операції) чи кредиторам;

     - розгляд відносин з клієнтами, які споживають продукцію підприємства, їх фінансового стану з точки зору виникнення можливих ризиків та встановлення в залежності від них можливих лімітів товарного кредиту, що надаються кожному клієнту, та ін..

     6. Зниження витрат  у виробничій і  комерційній діяльності:

     - зменшення загальногосподарських витрат у частині витрат на автотранспорт, представницькі витрати, на відрядження, на охорону та ін.;

     - впровадження ресурсозберігаючих технологій;

     - спрощення організаційної структури з метою усунення зайвих рівнів управління та скорочення витрат на оплату праці управлінського персоналу;

     - запровадження більш жорсткого контролю за споживанням енергоресурсів;

     - здійснення закупівель матеріалів спільно з іншими покупцями в одного постачальника з метою зменшення транспортних та інших витрат;

     - зниження витрат за рахунок інтеграції з постачальниками, або клієнтами, або іншими виробниками;

     - звуження своєї виробничої сфери за рахунок поступки частини виробничого циклу або допоміжної роботи іншому виробнику;

     - скорочення витрат на рекламу продукції за рахунок перегляду рекламного бюджету: чи поєднуються витрати на рекламу з підвищенням обсягу продажів, знаходження найбільш ефективних видів реклами, визначення можливості оплати рекламних послуг за допомогою бартерних операцій і т. д.;

     - підвищення механізації виробничого процесу і скорочення ручної праці;

     - ретельний відбір сировини і компонентів з певними технічними характеристиками;

     - скорочення витрат на придбання сировини та матеріалів;

     - заміна імпортних матеріалів на аналогічну продукцію вітчизняного виробництва;

     - використання менш дорогих компонентів, де це можливо;

     - внесення конструктивних, технологічних змін у вироблену продукцію для того, щоб мати можливість перейти на нові (для підвищення якості) або більш дешеві матеріали;

     - впровадження прогресивних форм оплати праці, що забезпечують зростання продуктивності праці працівників з метою зменшення витрат на оплату одиниці продукції;

     - зменшення обсягів матеріальних відходів та їх використання для виробництва супутньої продукції та ін..

     7. Зменшення відтоку  грошових коштів:

     - поділ постачальників на категорії за ступенем їх важливості для діяльності організації з метою визначення пріоритетності оплати кредиторської заборгованості;

     - подовження термінів платежів менш важливим постачальникам;

     - знаходження альтернативних постачальників, які пропонують більш вигідні умови оплати або більш якісну продукцію, що зменшує витрати у виробництві;

     - зменшення або припинення виплати дивідендів.

     8. Реструктуризація  кредиторської заборгованості:

     - визначення переліку кредиторів, борги яких слід погасити повністю або частково в першу чергу (прострочена заборгованість складає більше трьох місяців);

     - визначення можливості перенесення терміну оплати заборгованості з урахуванням додаткової винагороди з метою своєчасної оплати в майбутньому і т. д.;

     - погашення заборгованості кредитором активами боржника (матеріальними ресурсами, продукцією підприємства, послугами і т.д.);

     - розстрочка платежу кредиторам частинами;

     - вишукування додаткових джерел фінансових ресурсів за рахунок емісії акцій, облігацій;

     - індивідуальний підхід до різних кредиторів (затримка платежів одним, своєчасна оплата іншим);

     - всілякі угоди в частині поступки кредиторів (зменшення загальної суми заборгованості, звільнення від сплати повністю або частини відсотків, скорочення процентної ставки, відстрочка платежу, розстрочка платежу);

     - переоформлення заборгованості в забезпечені зобов'язання в обмін на скорочення суми боргу, відсотків, збільшення терміну погашення боргу.

     9. Поліпшення інкасації  дебіторської заборгованості:

     - оформлення позовів в арбітражному суді з менш важливих клієнтів;

     - визначення можливості і необхідності погашення дебіторської заборгованості продукцією, послугами, товарами дебітора;

     - переоформлення дебіторської заборгованості векселями;

     - оцінка платоспроможності покупців і визначення політики надання комерційного (товарного) кредиту;

     - систематичний контроль розрахунків з покупцями по відстрочених і прострочених заборгованостях;

     - застосування знижок в обмін на прискорення платежу (дебіторам, які навряд чи заплатять найближчим часом, і т. д.);

     - продаж боргу з дисконтом 10-15% третій стороні або дебітору дебітора.

     10. Реструктуризація  банківських кредитів:

     - перегляд умов кредиту (відстрочка виплати основного боргу, зниження процентної ставки), розгляд можливості рефінансування отриманого кредиту в іншому банку;

     - заміна короткострокового кредиту довгостроковим;

     - укладання договору фінансування під відступлення прав вимоги (договір факторингу).

     11. Збільшення обсягів  продажів:

     - проведення маркетингових досліджень, спостережень за різними оптовими цінами по аналогічній продукції в даному і сусідніх регіонах;

     - визначення груп продуктів, які найкращим чином підходять до зміни ринкових умов, визначення конкурентних переваг своєї продукції і можливості витягу вигоди з них;

     - проведення аналізу ціни та обсягу реалізованої продукції і знаходження найбільш розумного компромісу: зменшення відпускної ціни для того, щоб збільшити частку підприємства на ринку і обсяг продажів, та ін..

     12. Удосконалення організації  маркетингу для  збільшення обсягів  продажів:

     - пошук сегментів ринку профільної продукції підприємства або технологічно близьких видів продукції, на які існує незадоволений платоспроможний попит;

     - інформування споживачів про властивості продукції, її якість, сервіс зі спирання на «сильні сторони» продукції;

     - формування збутової і дилерської мережі (агентські договори, договори з оптовими покупцями, створення фірмових торгових точок і т. д.);

     - формування системи післяпродажного обслуговування продукції;

Информация о работе Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту