Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 16:12, курсовая работа

Описание работы

Антикризовий менеджмент — процес застосування форм, методів і процедур, направлених на соціально-економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності індивідуального підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з кризового стану економіки регіону або країни в цілому.
В умовах удосконалення ринку економіки України стан більшості суб'єктів господарювання економісти, науковці та практики визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави в збереженні конкурентоспроможних і прибуткових підприємств, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Управлінські рішення в системі антикризового менеджменту
1.1 Теоретичні аспекти управлінських рішень
1.2 Процес прийняття рішень в антикризовому менеджменті
1.3 Типові варіанти управлінських рішень з метою фінансового оздоровлення діяльності організації
Розділ 2. Оцінка та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕРЕСТ»
2.1 Характеристика ТОВ “Верест”
2.2 Основні показники діяльності ТОВ «Верест»
2.3 Діагностування фінансово-економічного стану ТОВ «Верест» з використанням закордонних та вітчизняних методик прогнозування банкрутства
Розділ 3. Управлінські рішення щодо вдосконалення управління витратами на ТОВ «Верест»
3.1 Формування комплексу рішень по управлінню витратами щодо подолання кризових явищ на підприємстві
3.2 Рішення для ефективного управління витратами на ТОВ “Верест”
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Готова Курсова з Антикризового менеджменту.docx

— 206.31 Кб (Скачать)
justify">     - впровадження (застосування) системи договорів із гнучкими умовами постачання та оплати (знижки за передоплатою, знижки за своєчасне і точне виконання умов договорів, розстрочка платежів на умовах комерційного кредиту і т. д.);

     - розвиток довгострокових відносин з постачальниками для забезпечення якості поставок та зниження витрат;

     - забезпечення інвестиційної привабливості підприємства та ін..

     13. Удосконалення організації  управління:

     - скорочення числа ланок і рівнів управління;

     - централізація чи децентралізація функцій управління, залежно від конкретних умов виробництва;

     - розробка нових функціональних положень, що зменшують дублювання функцій;

     - звільнення малокваліфікованих керівних працівників або підвищення їх кваліфікації;

     - створення нових функціональних підрозділів, відповідальних за фінансове оздоровлення підприємства;

     - впровадження ефективного інформаційного забезпечення;

     - розробка методів мотивації управлінського персоналу в результаті діяльності підприємства;

     - впровадження заходів щодо зниження документообігу (зменшення бюрократизації в апараті управління);

     - поліпшення виробничої та організаційної структури управління.

     14. Удосконалення системи  бухгалтерського  обліку:

     - проведення переоцінки майна у зв'язку зі зміною ринкових умов; складання податкового календаря;

     - впровадження інформаційних програм по обробці бухгалтерських документів та надання VIP-інформації для керівника.

     15. Реорганізація системи  виробництва і  управління:

     - поділ організації на ряд самостійних фірм;

     - виділення найбільш рентабельних виробництв у самостійні організації та ліквідація збиткових виробництв;

     - приєднання організації до іншої, близької по виробництву продукції та ліквідація юридичної особи боржника;

     - з'єднання (злиття) організації з іншого, близької за виробництвом продукції та створення нової юридичної особи;

     - перетворення ТОВ (ЗАТ) організації-боржника у відкрите акціонерне товариство та ін..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ 2. Оцінка та аналіз фінансово-господарської  діяльності ТОВ «ВЕРЕСТ»

     2.1   Характеристика ТОВ  “Верест” 

     ТОВ «Верест» приватне підприємство засноване в 1997 році. За цей період маленький ковбасний цех виріс до розмірів м’ясопереробного комплексу, що є одним з провідних підприємств харчової галузі у Хмельницькій області. Створено потужну матеріально-технічну базу, налагоджені тісні партнерські зв’язки, 267 висококваліфікованих робітників, більшість яких пройшли навчання у спеціальних центрах з м’ясопереробки в Україні та за кордоном, виготовляють понад 150 найменувань ковбасних, м’ясних та делікатесних продуктів.

     Товариство  з обмеженою відповідальністю створено шляхом об’єднання майна юридичних  і фізичних осіб − засновників  та їх підприємницької діяльності на основі Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 року, з метою  одержання прибутку.

     Сертифіковане обладнання дозволяє виготовляти широку палітру якісної продукції з  дотриманням усіх технічних, технологічних, санітарних норм.

     Товариство  створено з ціллю проведення ринкових взаємовідносин та одержанню прибутку на основі задоволення потреб громадян, колективних та інших державних  підприємств, установ та організацій  у виготовлених товарах, виконуваних  роботах та наданих послугах в  сферах, котрі визначені предметом  діяльності.

     Предметом діяльності товариства являється:

 • вирощування, переробка, зберігання, закупівля, реалізація сільськогосподарської продукції;
 • закупівля сільськогосподарської продукції та тварин за готівковий рахунок у населення та організацій;
 • розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, продуктів харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
 • розведення, вигодівля великої рогатої худоби, свиней, пушних звірів з метою подальшої їх переробки та реалізації;
 • надання транспортно-експедиційних послуг при  перевезенні зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів;
 • будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, споряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
 • будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків та торгових центрів;
 • будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств, автосервісні послуги, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
 • торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;
 • торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва;
 • посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
 • надання охоронних послуг, а також виробництво, закупівля та реалізація, ремонт та обслуговування сигналізаційних та охоронних пристроїв та систем;
 • переробка сировини, в т.ч. відходів промисловості, сільського господарства та харчової промисловості;
 • редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність;
 • перекладацька діяльність;
 • інноваційна діяльність, в т.ч. виконання науково-дослідних, проектних, експерементально-конструкторських та маркетингових досліджень,які зв'язані із створенням нових видів продукції, техніки та технологій;
 • патентно-ліцензійна діяльність;
 • організація експертиз;
 • впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародно визнані права, які стосуються інтелектуальної власності;

     Товариство  має круглу печатку із зображенням  свого найменування, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами. Філії, представництва і дочірні підприємства товариства мають круглу печатку із своїм найменуванням товариства.

     Товариство  несе відповідальність по зобов'язанням  усім своїм майном, на яке у відповідності з законом може бути накладено стягнення за вимогою кредиторів. Учасники несуть відповідальність в рамках своїх вкладів. Накладення стягнення на долю учасника в товаристві по його власних зобов'язаннях не допускається. При недостачі майна учасника для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення долі учасника-боржника у порядку передбаченому ст.56 Закону України "Про господарські товариства".

     Товариство  є власником майна, переданого йому учасниками і засновниками у власність, продукції, випущеної товариством  у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, одержаного на підставі не забороненій  законом.  Розмір статутного фонду  і порядок його формування визначається Засновницьким договором.

     Товариство  наділене самостійністю при здійсненні господарчої діяльності, розпорядженні виготовленою продукцією, прибутком, котрий залишається після сплати податків і інших обов'язкових відрахувань

     Товариство  самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи із запитів на продукцію що виготовляється, роботи, послуги, і з необхідності забезпечення виробничого і соціального  розвитку товариства, збільшення його прибутків.

     Товариство  здійснює виробничу і комерційну діяльність силами трудового колективу своїх підрозділів і служб по договорах, укладених з громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

     Підрозділи  і служби підприємства здійснюють свою діяльність у відповідності з Положенням про них, котре затверджується зборами учасників товариства. Керівники вказаних підрозділів і служб приймаються на посаду на конкурсній основі. У контракті визначаються їх права, обов'язки та відповідальність.

     Товариство  самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва  через систему прямих угод (контрактів) або через товарну біржу та інші посередницькі організації. Товариство закупляє необхідне майно і ресурси через комерційні центри, дрібногуртові бази і у громадян.

     Перевірка фінансової діяльності товариства здійснюється державними податковими органами та іншими податковими органами у межах  їх компетенції ревізійними органами товариства і аудиторськими службами.

     Контроль  за діяльністю дирекції здійснюється ревізійною комісією, створеною зборами  учасників товариства. Члени дирекції не можуть бути членами ревізійної комісії. Перевірка діяльності товариства здійснюється ревізійною комісією за дорученням зборів учасників товариства. Ревізійна комісія має право  вимагати від посадових осіб товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів. Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок зборам учасників товариства. Ревізійна комісія складає заключення по річних звітах та балансах.  Без заключення ревізійної комісії не вправі затверджувати баланс товариства.

     Припинення  діяльності товариства проводиться  шляхом його реорганізації (злиття, розділ, виділення, приєднання) або ліквідації.

     Реорганізація товариства проводиться за рішенням зборів учасників. 
 

Директор

       

Заступник директора

Адміністрація

 

       

     

Заступник директора по виробництву 

  Склади,

  допоміжні приміщення,

  транспортний відділ,

  охорона, ремонтна група 
   

 

Виробничий підрозліл

Відділ бухгалтерського обліку

 

       

М’ясопереробний комплекс

нон

     

     

Автотранспортний відділ

Забійний цех

 

     

Цех попередньої обробки сировини

 

Відділ кадрів

Жилувальний цех

 

     

Цех по підготовці сировини

 

Відділ постачання та збуту

     

Виробничий цех

 

     

Відділ до термічної підготовки

 
 

     

Термічний цех

 

     

Відділ нарізання, пакування

Експедиція

Информация о работе Формування управлінських рішень в системі анетикризового менеджменту