Розробка бізнес-плану виробництва нової продукції на прикладі ВАТ «Мотор-Січ»

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 19:25, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи – розробка бізнес-плану виробництва нової продукції.
Завдання: розглянути теоретичні основи розробки бізнес планування нової продукції, надати загальний зміст і порядок розробки бізнес-плану, вивчити існуючі оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції, вивчити формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання, розробити бізнес-план виробництва нової продукції на прикладі ВАТ «Мотор-Січ», провести планування підсумкових фінансових показників діяльності підприємства.

Содержание

ВСТУП……..............................................................................................................4
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………...…..6
1.1 Сутність та функції бізнес-плану. Його типова структура ……….6
1.2 Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції...10
1.3 Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання…..15
2 БІЗНЕС-ПЛАН ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «МОТОР-СІЧ» ………………………………........……………………….…….22
2.1. Загальна характеристика підприємства…………………………….22
2.2 Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства………..…28
2.3 Характеристика продукції....................................................................35
2.4 Аналіз ринків збуту й конкурентів......................................................37
2.5 План маркетингу...................................................................................42
2.6 План виробництва продукції................................................................44
2.7 Аналіз потенційних ризиків.................................................................46
3 ПЛАНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………50
3.1 Фінансовий план і фінансова стратегія підприємства……………...50
3.2 Розрахунок прибутку і показників рентабельності…........................56
ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……….61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………....64
ДОДАТКИ………………………………………………………………..………67

Работа содержит 1 файл

Бізнес план_нова продукція_перед.doc

— 692.50 Кб (Скачать)


 

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота: 68 с., 12 табл., 5 рис., 2 додатки, 37 джерел.

Об'єкт дослідження - ВАТ «Мотор Січ».

Мета роботи – розробка бізнес-плану виробництва нової продукції.

Завдання: розглянути теоретичні основи розробки бізнес планування нової продукції, надати загальний зміст і порядок розробки бізнес-плану, вивчити існуючі оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції, вивчити формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання, розробити бізнес-план виробництва нової продукції на прикладі ВАТ «Мотор-Січ», провести планування підсумкових фінансових показників діяльності підприємства.

У першому розділі курсової роботи було проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні аспекти бізнес планування виробництва нової продукції. У другому розділі надана фінансово-економічна характеристика підприємства та розроблений бізнес-план виробництва нової продукції та розвитку підприємства. У третьому розділі здійснено планування підсумкових фінансових показників діяльності підприємства. У висновках сформульовано основні результати курсової роботи.

Методи дослідження - розрахунково-конструктивний, метод абсолютних та відносних різниць, графічний метод.

БІЗНЕС-ПЛАН, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, НОВА ПРОДУКЦІЯ, ПЛАН МАРКЕТИНГУ, ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВИЙ ПЛАН, ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……..............................................................................................................4

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………...…..6

1.1 Сутність та функції бізнес-плану. Його типова структура ……….6

1.2 Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції...10

1.3 Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання…..15

2 БІЗНЕС-ПЛАН ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «МОТОР-СІЧ» ………………………………........……………………….…….22

2.1. Загальна характеристика підприємства…………………………….22

2.2 Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства………..…28

2.3 Характеристика продукції....................................................................35

2.4 Аналіз ринків збуту й конкурентів......................................................37

2.5 План маркетингу...................................................................................42

2.6 План виробництва  продукції................................................................44

2.7 Аналіз потенційних ризиків.................................................................46

3 ПЛАНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ  ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………50

3.1 Фінансовий план і фінансова стратегія підприємства……………...50

3.2 Розрахунок прибутку і показників рентабельності…........................56

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……….61

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………....64

ДОДАТКИ………………………………………………………………..………67

 

 

ВСТУП

 

Аналіз літератури переконує, що за умов ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває дедалі більшого значення у зв'язку зі швидкими змінами в середовищі функціонування підприємства. Що більш динамічним і невизначеним стає середовище діяльності, то більше порядку має бути на самому підприємстві, більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Брак чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання. Тому обрана тема є дуже актуальною не тільки сьогодні, а завжди.

В даній курсовій роботі досліджуються особливості бізнес-плану виробництва нової продукції на прикладі ВАТ «Мотор-Січ».

Основна мета курсової роботи полягає у систематизації, закріпленні і поглибленні теоретичних і практичних знань шляхом дослідження особливостей розробки бізнес-плану виробництва продукції й розвитку підприємства.

Поставлена мета обумовила  необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

- надати загальний  зміст і порядок розробки бізнес-плану,

- вивчити існуючі оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції,

- вивчити формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання,

- розробити бізнес-план розвитку нової продукції підприємства на прикладі ВАТ «Мотор-Січ» до 2010 року;

- провести планування підсумкових фінансових показників діяльності підприємства.

Об’єктом курсової роботи виступає Відкрите Акціонерне Товариство «Мотор-Січ».

В процесі підготовки курсової роботи були використані такі методи та прийоми дослідження як розрахунково-конструктивний метод, що використовується для розрахунку необхідного обсягу фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності підприємства; графічний метод для наочного дослідження змін показників господарської діяльності підприємства; метод абсолютних та відносних різниць.

Інформаційною базою  дослідження є підручники, навчально-методичні  посібники, наукові статті.

Розроблені під час створення бізнес-плану конкретні пропозиції та рекомендації по виробництву та реалізації нової продукції сприяють підвищенню ефективності діяльності підприємства ВАТ «Мотор Січ», а саме рентабельності та прибутку.

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

1.1 Сутність та функції бізнес-плану. Його типова структура

 

Бізнес-план – це план розвитку підприємства (підприємницької діяльності) на визначений період; план-програма здійснення угоди з метою одержання прибутку; система заходів, спрямованих на досягнення заданої мети. Його змістом є виконання комплексу маркетингових і техніко-економічних досліджень, спрямованих на удосконалювання і розвиток виробництва [3, с. 96].

Розробляють бізнес-план і при техніко-економічному обґрунтуванні інвестиційних і приватизаційних проектів. У цьому випадку він необхідний:

- інвестору - для визначення доцільності (ефективності) вкладення капіталу;

- підприємцю - для вироблення програми дії в процесі реалізації проекту;

- державним органам - для регулювання і контролю кредитних взаємин, приватизації.

Він може використовуватися для  проведення санації (заходів щодо запобігання  банкрутства великих підприємств  за допомогою банків чи держави); рестрикції (обмеження виробництва, продажу й експорту з метою збільшення цін на товари й одержання прибутку, скорочення кредитів); приватизації підприємств і для одержання зовнішніх інвестицій.

Бізнес-план може бути складений на рік з детальним розглядом  господарської діяльності підприємства в майбутні 12 місяців і укрупнено характеризувати періоди на 1 - 4 роки; при підготовці інвестиційних проектів - на період їхнього здійснення [5, с. 156]. Такий план включає:

- опис підприємства;

- опис його потенційних можливостей;

- оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища в бізнесі і часі;

- конкретні дані про стратегію маркетингу і розвиток бізнесу.

У ньому відзначаються можливі ризики, тобто показується, що їх існування враховане в плані і намічені заходи для їх зниження. Основна вимога до бізнес-плану - його реальність. Його складанню повинні передувати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, ринку і техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства на основі загальновизнаних стандартів.

Джерелами коштів для фінансування розробки бізнес-плану підприємства, науково-технічних й інвестиційних проектів, виконання їхньої незалежної експертизи можуть бути:

- власні кошти підприємств, організацій і установ;

- позабюджетні фонди міністерств, асоціацій, союзів;

- кошти потенційних інвесторів.

Бізнес-план виконує наступні основні  функції:

- використовується для розробки концепції бізнесу, що життєво необхідно як у період створення підприємства (фірми), так і для вироблення (вибору) нових напрямків дії;

- функція планування дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрямку діяльності, контролювати процеси розвитку підприємства, виконання намічених цілей;

- залучення до реалізації планів потенційних партнерів, що зможуть укласти власний капітал чи наявні в них новітні технології;

- визначення і розширення джерел фінансування (наприклад, за рахунок позички, кредитів).

Підприємство самостійно визначає структуру й обсяги розділів бізнес-плану, але при їхній підготовці потрібно враховувати наступні фактори: особливості застосовуваної (освоюваної) технології, ринку, конкурентоздатності і новизни продукту (послуг), ступінь пропрацьованості тих чи інших питань [6, с. 111].

Орієнтована структура бізнес-плану підприємства може бути наступною (по розділах) (рисунок 1.1):

 

 

Рис.1.1 Орієнтована типова структура бізнес-плану

 

Зразкова структура бізнес-плану підприємства може бути наступною:

1) резюме (складається  після розробки всіх розділів  плану) - викладається суть плану, його переваги, підсумки маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків (обсягу продажу, виторгу від реалізації, витрат на виробництво, прибутку, окупності й ін.);

2) опис підприємства - його реквізити, галузева належність, форма власності, прізвище, ім'я, по батькові керівника, основні напрямки і мета діяльності підприємства, історія створення, розвитку і сучасний стан, досягнення і невдачі;

3) продукція і послуги - опис продукції й області її застосування, споживачі, відмітні якості чи унікальність, ліцензії, патентні права, переваги конкурентів;

4) план маркетингу - виконується аналіз ринку і здійснюється планування маркетингу, що є ключовими моментами для визначення обсягів інвестиційної і виробничої програми, виробничої потужності, необхідних технологій і т.п., формулюється стратегія маркетингу і дається оцінка зовнішнього середовища підприємства;

5) науково-дослідні і  дослідно-конструкторські роботи - описати оптимальні рамки проекту, обґрунтувати його вибір, привести перелік компонентів, визначити відповідні технології і т.п.;

6) виробничий план - підбивається економічний, технологічний і трудовий потенціал підприємства, матеріально-технічне забезпечення і т.д.;

7) організаційний план управління підприємством - у ньому розглядається проблема виробничого менеджменту, приводиться принципова схема прийняття управлінських рішень, гнучкість системи управління у випадку зміни ринкових умов й ін.;

8) реалізація проекту - підбиваються основні результати, отримані від реалізації проекту, фінансові й інші наслідки;

9) фінансовий план - найважливіший розділ бізнес-плану, що підбиває достовірні підсумки його здійснення, де повинні визначатися як інвестиційні, так і виробничі витрати, а тому включає ряд підрозділів, таких, наприклад, як план по прибутку, руху грошових потоків, аналіз беззбитковості, рентабельності й окупності, оцінка ризику (необхідно хоча б орієнтовно оцінити можливі втрати від ймовірності їхнього здійснення) й ін.;

10) юридичні аспекти - розділ, де розглядаються правові питання здійснення проекту, права та обов'язки сторін, інформація про реєстрації, взаємини з бюджетом й ін.

У додатки до бізнес-плану  включається вся важлива інформація, яка не ввійшла до пояснювальної  записки: повні резюме менеджменту підприємства; копії фінансових звітів підприємства; рекомендаційні листи від кредиторів, у яких підприємство раніше отримувало кредити; копії договорів пов’язаних з реалізацією проекту; копії ліцензій, авторських свідоцтв і т.д.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану [9, с. 256].

Бізнес-планування допомагає  підприємцю:

- визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

Информация о работе Розробка бізнес-плану виробництва нової продукції на прикладі ВАТ «Мотор-Січ»