Муніципальне управління

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 08:32, курс лекций

Описание работы

1. Муніципальне управління в системі суспільних наук.
2. Основні поняття курсу.
3. Цілі муніципального управління в ринкових умовах.
4. Об’єкти і суб’єкти муніципального управління.
5. Коло питань і проблеми муніципального управління.

Содержание

1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1. Муніципальне управління: основні поняття, цілі і завдання......................................................................................
1.2. Історичні і теоретичні джерела становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні .....................................
1.2.1 Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні ................................................
1.2.2 Теоретико-методологічні джерела муніципального управління ............................................
2. ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ.
2.1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування .......................................................................
2.2. Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування .....................................................
2.3. Суб’єкти муніципального управління, їх компетенція і форми їх діяльності .............................................................
2.4. Факультативні муніципальні утворення ........................
3. ФАКТОРИ МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
3.1 Населений пункт як локальна соціально-економічна система ..................................................................................
3.1.1 Характеристика населеного пункту і об’єктивні тенденції його розвитку.......................................................... ..
3.1.2. Соціально-економічний комплекс населеного пункту, його склад і структура ...................................
3.2 Муніципальна (комунальна) власність
3.2.1. Ступінь розробки проблем власності в Україні і комунальна власність ...............................
3.2.2. Управління майновими об’єктами комунальної (муніципальної) власності .................
3.2.3. Особливості і проблеми земельних відносин в містах ...........................................................................
3.3. Муніципальні фінанси...................................................
3.3.1. Муніципальні фінанси в системі муніципального господарства......................................
3.3.2. Фінансова автономія муніципалітетів..............
3.4. Трудові ресурси муніципалітету...................................
4. УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
4.1. Загальні засади формування механізму господарського управління муніципалітетом...............................
4.2. Управління фінансовими ресурсами ............................
4.2.1. Бюджетне регулювання....................................
4.2.2 Муніципальне інвестування .............................
4.3. Управління виробничою структурою на території муніципального утворення ..................................................
4.3.1. Управління виробничою структурою на території муніципального утворення ........................
4.3.2. Муніципальне ціноутворення і муніципальна конкуренція ...................................................................

Работа содержит 1 файл

МУ.doc

— 1,007.50 Кб (Скачать)

 

 

 

5. Муніципальна власність міст з районним поділом, практика її формування.

У відповідності до українського законодавства міста, в яких чисельність населення перевищує 300 тис., можуть утворювати райони в місті. В Україні існує 121 міський район.

На цей час є невирішеними такі концептуальні питання:

1.      Чи вважати населення районів в містах своєрідною внутрішньою територіальною громадою?

2.      Чи надавати районам у власність муніципальне майно?

3.      Чи зберігати у районах районні ради?

4.      Хто повинен здійснювати виконавчу владу в цих районах – місцеві державні адміністрації чи виконавчі органи райрад?

Закон України „Про власність” на відносить районні в місті Ради народних депутатів до суб’єктів власності. Конституційний Суд України лише у 2000 році визнав конституційним право районних рад у місті, включаючи Київ, мати у власності муніципальне майно.

Треба зазначити, що українські міста по-різному будують відносини між міськими і районними в місті органами місцевого самоврядування. Наприклад:

Харків – має 9 районів, муніципальне майно у власність районів не передавалося, тобто самоврядні функції районних в місті рад обмежені.

Львів – 5 районів, в 1994 році визнано недоцільним існування районних в місті рад і вони проголосили про свій саморозпуск. В районах є лише підрозділи міського виконавчого органу.

Київ – 14 районів у 2002 році реорганізовано у 10. В кожному районі обрана районна рада. Кожному району у розпорядження надане майно комунальної власності.

 

 

 

 

3.2.3. ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В МІСТАХ

 

1.      Основи земельної реформи в Україні.

2.      Особливості реформування земельних відносин в місті.

3.      Земельно-кадастрова інвентаризація території міста.

4.      Функціональне зонування території міста.

5.      Грошова оцінка земель і плата за землю.

 

1. Основи земельної реформи в Україні.

Земельні відносини – найсуттєвіша складова ринкової економіки, і тому повинні бути повністю врегульовані законодавчо.

Сучасні земельні відносини України характеризують такі концептуальні положення:

                  земельні відносини визначаються державою;

                  В Україні не забезпечується продуктивне і раціональне землекористування.

Землекористування – це встановлений законом, або такий, що історично склався, звід правил використання землі як засобу виробництва, а також в інших цілях.

                  Процес розмежування земель, їх роздержавлення та приватизації, визначення комунальних земель йде без достатнього законодавчого забезпечення і не може вважатися легітимно незворотнім і легітимним.

                  В державі, в її виконавчих структурах сформувалося хибне уявлення, що в містах, особливо великих, 50-70% земель повинні бути фактично вилученими з комунальних земель муніципалітетів як державні. (Як приклад:  у Швеції у державній власності перебувають національні парки, землі оборони, землі, на яких розташовані об’єкти органів державної влади та водні об’єкти відповідно до закону про воду. Наслідок: за даними міської ради Стокгольма у державній власності перебуває 12-15%, у комунальній – 65-70%, решта – у приватній власності.)

За прийнятим у 1992 році Земельним кодексом у державній власності перебувають всі землі України за винятком тих, що передані у колективну і приватну власність.

Суб’єктами права державної власності на землю були проголошені і як такі діяли:

      Верховна рада України – на землі загальнодержавної власності;

     Верховна рада Криму, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради народних депутатів – на землі в межах їхніх територій, за винятком земель загальнодержавної власності.

З утвердженням в Україні місцевого самоврядування, визначенням в Конституції комунальної власності як окремої і рівноправної форми власності новий Земельний кодекс передбачає роздержавлення земель, їхній розподіл на державну і комунальну і приватну в межах населених пунктів.

Земельний Кодекс України від 25.10. 2001 р. (витяг):

Стаття.12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин.

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:

а) розпорядження землями території громад;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

ґ ) викуп земельних ділянок для спільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;

д) організація землеустрою;

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;

ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;

й) вирішення земельних спорів;

вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 

2. Особливості реформування земельних відносин в місті.

Згідно з чинним Земельним кодексом до земель населених пунктів (міст, селищ, сіл) належать усі землі в межах населеного пункту, які перебувають у віданні, а фактично в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів.

Кожен населений пункт повинен мати  визначені, визнані та затверджені межі.

Межа міста – зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається генеральним планом розвитку міста або технічно-економічним обґрунтуванням розвитку міста.

Межі сіл і селищ залежно від статусу населеного пункту встановлюються і змінюються відповідно обласними і районними радами народних депутатів, міст – Верховною Радою України за згодою рад сусідніх територій.

Землі міст мають особливу цінність. Головним завданням реформування земельних відносин в місті є:

      забезпечення сталого і динамічного розвитку міст як єдиних земле господарських систем за генеральними планами їх розвитку;

      узгодження та реалізація інтересів усіх суб’єктів земельних відносин, оптимальне поєднання приватних і громадських інтересів;

      збереження функціонування міських поселень за адміністративно-територіальною ознакою в фактичних межах міста та передбачення можливості їх розширення.

Особливості земельних відносин в місті характеризуються:

      обмеженістю земельних ресурсів і досить значною щільністю населення;

      багатофункціональним використанням великої кількості ділянок великою кількістю суб’єктів права власності на землю;

      використанням практично кожним власником земельної ділянки загальноміських об’єктів інженерної, транспортної, соціальної, природоохоронної інфраструктури міста;

      наявність містобудівних (планувальних) обмежень та рекомендацій використання земельних ділянок власниками всіх форм власності;

      екологічними вимогами та обмеженням землекористування в містах;

      наявністю в межах міст земель усіх категорій за призначенням:

-         землі під житлом та громадською забудовою;

-         землі сільськогосподарського призначення;

-         землі рекреаційного та оздоровчого призначення;

-         землі історико-культурного, природно-заповідного, та природоохоронного призначення;

-         землі лісового фонду;

-         землі водного фонду;

-         землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Усі ці землі мають свого суб’єкта власності, визначений режим використання, але повинні забезпечувати єдність міста та регіональне і ефективне землекористування.

В період реформування земельних відносин в населених пунктах виникають конфліктні ситуації, пов’язані з приватними, суспільними і державними інтересами. Територіальні конфлікти в разі, коли різні суб’єкти претендують на одну й ту ж земельну ділянку можливі між: промисловістю і житловою зоною, промисловістю і туризмом, промисловістю і сільським господарством, рекреацією і лісовим господарством, транспортом і житловими зонами, транспортом і рекреацією, різними видами господарчої діяльності і охороною навколишнього природного середовища тощо.

Слід зазначити що в законодавстві багатьох європейських країн закріплена норма, за якою в разі вирішення земельних спорів між муніципалітетом та іншим суб’єктом власності, інтереси муніципальної громади вважаються приоритетними.

 

3. Земельно-кадастрова інвентаризація території міста.

Реформування земельних відносин в напрямі платного користування і перетворення в товар земельних ділянок вимагає проведення масштабних робіт по кадастровій інвентаризації земель.

 

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 р. (витяг):

Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру.

Державний земельний кадастр – це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

 

 

Таким чином, місто повинно мати:

      чіткий реєстр власників землі і землекористувачів, в т.ч. орендарів;

      облік кількості і якості землі за категоріями;

      грошову оцінку землі;

      перелік земель, що оподатковуються, в т.ч. за пільговими ставками.

Кожна земельна ділянка в місті повинна мати:

      графічне зображення ділянки на основі топографічних зйомок та просторову прив’язку;

      визначення на місцевості лінійних та площинних характеристик;

      цільове призначення, в т.ч. і на перспективу відповідно до генерального плану розвитку населеного пункту;

      визначену площу під забудову;

      форму права власності (власник, користувач) як на землю, так і на об’єкти нерухомості за затвердженою системою показників;

      фіксацією суб’єктів права власності на землю;

      юридичну адресу власника (користувача);

      оснащення інженерними мережами;

      оціночну вартість земельної ділянки.

Хоча вже більше 10 років існує законодавча регламентація земельно-кадастрової інвентаризації земель, ця робота є масштабною і настільки дорога, що в Києві на 1 січня 2001 року нею було охоплено лише 35% загальної площі міста, при цьому:

      74% - від площ забудованих земель;

      84% - землі промислових підприємств;

      43% - землі підприємств транспорту і зв’язку;

      12% - землі організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

      47% - міських земель не наданих у власність чи користування.

Законом України „Про основи містобудування” передбачається розробка містобудівного кадастру населеного пункту.

 

Закон України „Про основи містобудування” від 16.11.1992 р., (витяг)

Стаття 23. Містобудівний кадастр населених пунктів.

Містобудівний кадастр населених пунктів призначений для забезпечення здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій і надання суб’єктам містобудування необхідної інформації у порядку, встановленому законодавством. Містобудівний кадастр населених пунктів містить Даня плану зонування або генерального плану чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

 

Відомості про землі в містобудівному кадастрі будуються на діних державного земельного кадастру.

 

Відомості про споруди в містобудівному кадастрі базуються на матеріалах топогеодезичної зйомки та технічної інвентаризації.

 

Порядок ведення містобудівного кадастру населених пунктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Информация о работе Муніципальне управління