Рефераты по технологии

Аппараты по сушке шламов. Окомкователи, установки по термоподготовке и брикетированию

20 Февраля 2012, реферат

Механические классификаторы и гидроциклоны. На металлургических предприятиях чаще всего применяется конвективная сушка, в процессе которой со шламом контактирует сушильный агент – обычно топочный газ.
Исследования, косвенно связанные с вопросами утилизации шламов, а именно исследования в области стабилизации оборотной воды, направлены на ликвидацию отложений в водопроводах и на борьбу с их коррозией: перспективным в этом отношении является применение синтезированных высокомолекулярных соединений, позволяющих вести процесс стабилизации состава воды путем использования небольших доз реактивов в автоматическом режиме их подачи.

Аппликация из соломки

11 Февраля 2012, курсовая работа

Любые работы с древесной породой следует начинать с разметки. Для этого можно пользоваться линейками (рис. 1), разметочными угольниками, рулетками (рис. 2) и другими измерительными приспособлениями. Для разметки окружностей можно пользоваться чертежным либо самодельным циркулем.

Асинхронды қозғалтқыш

16 Февраля 2012, курсовая работа

Асинхронды қозғалтқыштар айнымалы ток машиналарына жатады және олардың жалпы өндірістік орыңдалуы асинхронды қозғалтқыш түрінде жасалады. Асинхронды машиналар электротехникалық құрылысы бойынша энергияны түрлендіргіш болып табылады, асинхронды генератор ретінде қосымша конструкциялық және сұлбалық өзгеріс кіргізбей жұмыс істей алмайды. Асинхронды қозғалтқышты ойлап тапқан орыс инженері М.О. Доливо-Добровольский болып саналады. (№ 51083 1889 жылы герман потенті).

Асортимент та класифікація гастрономічної продукції з риби, що виготовляється на міні підприємствах

10 Февраля 2012, реферат

Правильне харчування – гарантія міцного здоров’я людини. Воно зміцнює імунітет організму до різних захворювань підвищує працездатність, фізичну витримку, являється джерелом енергії, необхідної для підтримки температури тіла, роботи м’язів, легень, серця, органів травлення.
Про правильне і раціональне харчування людини можна говорити тільки в тому випадку, коли їжа, яку він споживає, вміщує деяку кількість жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей, органічних кислот, воду та інші речовини необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму. Цього можна досягти при вживанні продуктів, які у своєму складі містять усі ці необхідні речовини. Одним з таких продуктів є риба і рибні продукти.

Ассортимен ковров

23 Октября 2011, реферат

С древнейших времён ковры применялись в обстановке жилища человека и были излюбленным бытовым украшением благодаря своим художественным качествам.
Ковровые изделия отличаются исключительным разнообразием по своей художественной отделке, по декоративным свойствам, типам композиций и орнаментации, по материалам, по технике обработке и др.

Ассортимент современных тканей

11 Июня 2010, реферат

современного рынка тканей

Ассортимент и особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий из птицы

08 Января 2012, курсовая работа

Цель написания курсовой работы рассмотрение и изучения ассортимента и особенности приготовления блюд из птицы.
Задачами курсовой работы являются: приобретение теоретических знаний о технологических процессах обработки птицы, приготовления, оформления и отпуска готовых блюд, оценка ее качества и безопасности.

Астықты және өнімдерді қайта өңдеудің физикалық қасиеттері

11 Ноября 2011, курсовая работа

Астық қорының толық сақталуы дәннің күйіне көп тәуелді. Астық дайындаушы мекемелерге алуан түрлі дақылдардың астық топтары әр түрлі сапа көрсеткіштерімен келіп түседі: мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес, немесе шектеу кондициясының деңгейінде, немесе одан жоғары мөлшерде ауытқулармен болуы мүскін. Қоймада орналастыру, егін мақсатты пайдалану т.б. түскен астық топтарының сапасына байланысты өзгереді. Астық егін алқабында қалыптастырылады және көптеген факторларға-сорттық ерекшеліктеріне, өсімдіктердің даму жағдайлары мен дәннің қалыптасуына, егін жинау ерекшеліктеріне, егін жинағаннан кейінгі алғашқы кезеңде, астықтың сақталу жағдайларына тәуелді болып табылады.

Астықты металломагниттік қалдықтардан тазалау машиналары

05 Марта 2013, курсовая работа

Астықты жинау, тасымалдау және сақтау оның құрамына металл қалдықтары түседі. Сонымен қатар металл қалдықтар ұн зауытының дайындау бөлмелерде жабдықтарды қараусыз қалдыру нәтижесінде және өндірістік бөлмелерде антисанитарлық жалд. туған кезде астық құрамына түсуі мүмкін. Бұл қалдықтарды міндетті түрде ажырату керек өйткені:
1) Дайын өнім құрамында кездескен кезде олар адамның ішкі органдарына зақым келтіреді;
2) Дән тазалау және майдалау бөл-гі машинаға түсіп оның жұмыс орындарын істен шығарады;
3) Машина жумыс орнына түсе отырып-ұшқын шығарады, жарылыс, өрт пайда болады.

Астықтың зақымдануы

09 Февраля 2013, реферат

Табиғаттағы белгілі биологиялық құбылыстар өсімдіктің өсуін тежейді, әр түрлі ауруларға шалдықтырады, және өмір сүру белсенділігін төмендетеді. Бұның бәрі егістің сапасын төмендетеді. Егісті дұрыс емес жинау және өңдеу нәтижесінде үлкен кері әсер береді. Өсімдіктің тамырының зақымдалуы келесі түрде болады; егістің төмендеуі, бидайдың технологиялық қасиеттерінің нашарлауы, бидайда зиян қасиеттерінің пайда болуы. Дәнді сақтау кезінде де зақымдау қауіптері болады,мысалы кенелер, тістегіштер.

Ауыл шаруашылығы өнімдері мен материалдарын іріктеудің электрлік әдістері олардың электрлік параметрлері айырылатын материалдың құрыл

22 Февраля 2012, лабораторная работа

Ауыл шаруашылығы өнімдері мен материалдарын іріктеудің электрлік әдістері олардың электрлік параметрлері айырылатын материалдың құрылымы

Ашытқан қамырдан жасалған өнімдер

05 Февраля 2013, лабораторная работа

Жұмыстың мақсаты:
1. Ашытқы қамыр(опарным) әдісімен ашытқы қамыр дайындау технологиясын өңдеу (сурет- 1және 2).
2. Қамырды бөлу және одан өнім пішінін жасау ережелерін үйрену.
3. Ашытқы қамырдан жасалған өнімдердің пісіру температуралық режимін өңдеу.

Аэрогидрогазодинамика

19 Января 2011, курсовая работа

В данной курсовой работе нам необходимо рассчитать наиболее важные параметры топливной системы многомоторного самолета с параллельной подачей топлива из двух расходных баков.

Бактериальные удобрения

22 Ноября 2012, реферат

Биологические (бакте¬риальные) удобрения применяют для обогащения почвы связан¬ным азотом. Большое распространение получили препараты нитрагин и азотобактерин — клетки клубеньковых бактерий и азотобактера, к которым добавляют стабилизаторы (мелассу, тиомочевину) и наполнитель (бентонит, почву). Азотобактерин обогащает почву не только азотом, но и витаминами и фитогормонами, гиббереллинами и гетероауксинами. Препарат фосфобактерин из Bacillusmegaterium превращает сложные органиче¬ские соединения фосфора в простые, легко усвояемые расте¬ниями. Фосфобактерин также обогащает почву витаминами и улучшает азотное питание растений.

Балансировка роторов машин

17 Декабря 2011, реферат

Типы роторов. Ротор есть тело, удерживающееся при вращении своими несущими. поверхностями в опорах. Несущими являются поверхности цапф или поверхности, их заменяющие. Прямая, соединяющая центры тяжести контуров поперечных сечений середин несущих поверхностей, называется осью ротора.

Балмұздақты өндіру технологиясы

21 Ноября 2012, контрольная работа

ғымдық технологиялық процестің желісі бойынша (сурет 1) өнім тексеруден, бақылаудан, дайындық пен салмағын өлшеуден өткен соң араластырғыш былау арқылы 1 , дайындағышқа бағытталады, ал кейіннен пастерлеушіге 3 бағытталады; пастерленген қоспа сорғыш арқылы 4 сүзгішке 5 беріледі және кейіннен гомогенизатор арқылы күлек тәріздес суытқышқа 7 жіберіледі; орталықтан берілетін сорғыштың көмегі арқылы 4 суық қоспа, қоспаны сақтайтын танкіге 8 келіп түседі, ал танкіден – үздіксіз жұмыс істеп тұрған фризерге құйылады. Фризерленген соң жұмсақ 5°С температурадағы балмұздақ – оралған балмұздақты шығару үшін бөлшектеп өлшеуге келіп түседі, олар үш желі сызбасымен қарастырылады: стақаншалардағы балмұздақ үшін, кесек және эскимо балмұздақтары, стақаншаларды балмұздақтарды орау үшін фризерден құбырлық жетек бойынша келіп түсетін балмұздақты өлшейтін автомат 10 орнатылған, қарқынды жұмыс істейтін тез мұздатқыш аспап, және кесек балмұздақты таңдау үшін, орау және 13 автомат қарастырылған, орау және шынықтыру үшін 11, кесекғ балмұздақтары үшін орамак машина, эским балмұздағы үшін - әткеншек түріндегі эскимотенератор 12 және эскимо үшін ораушы машина. Қапталған балмұздақдың барлық түрлері көрсетілген сызба бойынша қысқа мерзімді сақтиау үшін камераға 16 жіберіледі.

Балмұздақты өндірудің негізгі желісі

04 Июля 2013, курсовая работа

Балмұздақ бiздiң елде ең қалаулы және тұрғындардың арасында әйгiлi өнiмдерiнiң бiрi болып табылады. Бұл оның жағымды дәмдi қасиеттерiмен ғана емес, сонымен бiрге оның жоғары азық-түлiк және биологиялық құндылықтарымен бағаланады. Балмұздақтың негiзiн салушылар деп, Қытайда осыдан 3000 жыл бұрын қолданылған табиғи мұз немесе тәттi қосылған жемiс шырындарын есептеуге болады. Дәл осы қытайлықтардан жеміс шырынының мұзы түріндегі балмұздақтың «құпиясы» еуропалықтарға белгілі болды. Венециялық саяхатшы Марко Поло оның рецептурасын Орта ғасырлардың аяғында Қытайға саяхаты барысында алып келді. Кейіннен, селитрамен мұз қоспасының суыту қабілетін ашқан соң, жеміс шырындарын мұздату мүмкіндігі пайда болды. 1660 жылы италияндық Франческо Прокопио Парижде балмұздақ сататын дүкенін ашты. 16 жылна соң Парижде 250 ге жуық кондитерлер – балмұздақ дайындауыштар есептелді.

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами

29 Декабря 2011, лекция

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами носит неофициальный характер. Обычно они организуются в честь какого-либо события: знаменательная дата, встреча, свадьба, праздник и др. Размещение гостей за столом обычно произвольное, но для почетных гостей отводятся места в центре стола, а при устройстве банкета на большое количество участников с несколькими столами - отдельный центральный стол.

Барабанная сушилка

09 Марта 2011, контрольная работа

Спроектировать барабанную сушилку непрерывного действия. Исходные данные выбрать по своему варианту из таблицы № 6.

Барабанная сушилка

18 Декабря 2011, реферат

Она представляет собой сварной цилиндр – барабан, на наружной поверхности
которого укреплены бандажные опоры, кольца жесткости и приводной зубчатый
венец; Ось барабана может быть наклонена к горизонту на 4о - 6о
Барабанные атмосферные сушилки непрерывного действия предназначены для сушки
сыпучих материалов топочными газами или нагретым воздухом.
Внутри барабана устанавливают насадки, конструкция которых зависит от свойств
высушиваемого материала. Со стороны загрузочной камеры многозапорная винтовая
насадка, с числом спиральных лопастей от шести до шестнадцати в зависимости
от диаметра барабана. При сушке материала с большой адгезией к поверхности на
начальном участке последнего закрепляют цепи, при помощи которых разрушают
камки и очищают стенки барабана. Для этой же цели могут применять ударные
приспособления, расположенные с внешней стороны барабана.

Барабанная сушильная установка

26 Октября 2011, курсовая работа

Наука о процессах и аппаратах возникла на базе одной ведущих отраслей тяжелой индустрии - химической промышленности, объединяющий целый комплекс производств и методов переработки сырья и материалов. Технология производства самых разнообразных химических продуктов и материалов, в том числе переработка нефти и газа включает ряд однотипных физических и физико-химических процессов, характеризируемых общими закономерностями. Эти процессы в различных производствах производят в аналогичных по принципу действия машинах и аппаратах.

БД по учету продаж продукции мясокомбината

21 Сентября 2011, курсовая работа

Клиент, проконсультировавшись с контрагентом, делает заказ.

Выбирает какую-то продукцию, называет ее количество. Клиент может заказать различные наименования товара. Это будет оформлено в одном заказе.

Безопасность продовольственного сырья

19 Июля 2013, контрольная работа

Вместе с тем огромные объемы сырья и ингредиентов поступают из-за рубежа. Коммерческие структуры и посредники стараются закупать у иностранных фирм самое дешевое сырье. Производители из такого сырья выпускают продукцию разного сорта. Без пищевых добавок технологического предназначения производство продуктов питания никак не может обойтись. Особенно это характерно для мясной отрасли.

Бейматаларды тоқып-тігу әдісі арқылы өндіру

07 Февраля 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы жолдауында көрсетілген экономика дамуының маңызды бағыттарының бірі – текстиль өнеркәсібін дамыту. Елбасы алғаш рет мемлекетіміздің экономикасын дамытуда кластерлік бағдарламаны ұсынды. Оңтүстік Қазақстан облысында мақта-текстиль кластерін құру – текстиль саласын дамытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін негізгі инновация. Қазақстан Республикасының әлемдік сауда ұйымына кіруі, текстиль бұйымдарының бәсекелестік қабілетіне қойылатын талапты жоғарылатады.

Белковые продукты

03 Февраля 2013, дипломная работа

Целью нашей работы являлась разработка технологий соево-молочных белковых продуктов (творог, мягкий сыр типа «Домашний» и сыр брынза) и их научное обоснование.

Беріктікке есептеу

03 Марта 2013, реферат

Одним из основных элементов конструкций сепараторов, центрифуг и другого оборудования являются цилиндрические или конические обечайки. В общем случае они находятся под совместным действием распределенных по поверхности инерционных нагрузок от собственной массы обечайки qс и массы обрабатываемой среды Рс, краевых сил Qс и момента М0.

Бес жұлдызды мейрамханада сьезд қатысушыларына қызмет көрсету

08 Февраля 2013, курсовая работа

Берілген бағамдық жобаның тақырыбы «5 жұлдызды мейрамханада 46 съезд қатысушыларына толық қызмет көрсету». Бағамдық жұмыс барысында «тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру» пәнінен алған білімді шыңдап, оны жүзеге асыруды үйреніп, іс жүзінде қолдануға тырысамын. Бағамдық жұмыс барысында " тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру" пәнінен алған білімімді шыңдап, оны жүзеге асыруды үйреніп, іс жүзінде қолдануға тырысамын. Жұмыс барысында мен бұл банкетті қалай ұйымдастыруға болатынын сипаттап өтем.

Бизнес-план производства дверей

12 Января 2012, курсовая работа

Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет.

Биологически активные добавки к пище. Сущность и перспективы применения

09 Декабря 2012, курсовая работа

Современная медицина уделяет большое внимание взаимосвязи между здоровьем человека и особенностями его питания, которое является не только средством насыщения и источником энергии, но и фактором нормального функционирования всех систем организма, повышения сопротивляемости его к различным неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Биологически активные добавки, используемые в производстве кисломолочных напитков и их влияния на заквасочные культуры

27 Января 2012, курсовая работа

Структура питания населения Российской Федерации в последние годы характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее биологически ценных продуктов, таких как молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, яйца, рыба, мясо, растительное масло. При этом увеличивается потребление хлеба и картофеля. В фактическом питании отмечаются несбалансированность по белкам, жирам и углеводам, дефицит полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов при избыточном потреблении углеводов