Муніципальне управління

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 08:32, курс лекций

Описание работы

1. Муніципальне управління в системі суспільних наук.
2. Основні поняття курсу.
3. Цілі муніципального управління в ринкових умовах.
4. Об’єкти і суб’єкти муніципального управління.
5. Коло питань і проблеми муніципального управління.

Содержание

1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1. Муніципальне управління: основні поняття, цілі і завдання......................................................................................
1.2. Історичні і теоретичні джерела становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні .....................................
1.2.1 Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні ................................................
1.2.2 Теоретико-методологічні джерела муніципального управління ............................................
2. ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ.
2.1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування .......................................................................
2.2. Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування .....................................................
2.3. Суб’єкти муніципального управління, їх компетенція і форми їх діяльності .............................................................
2.4. Факультативні муніципальні утворення ........................
3. ФАКТОРИ МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
3.1 Населений пункт як локальна соціально-економічна система ..................................................................................
3.1.1 Характеристика населеного пункту і об’єктивні тенденції його розвитку.......................................................... ..
3.1.2. Соціально-економічний комплекс населеного пункту, його склад і структура ...................................
3.2 Муніципальна (комунальна) власність
3.2.1. Ступінь розробки проблем власності в Україні і комунальна власність ...............................
3.2.2. Управління майновими об’єктами комунальної (муніципальної) власності .................
3.2.3. Особливості і проблеми земельних відносин в містах ...........................................................................
3.3. Муніципальні фінанси...................................................
3.3.1. Муніципальні фінанси в системі муніципального господарства......................................
3.3.2. Фінансова автономія муніципалітетів..............
3.4. Трудові ресурси муніципалітету...................................
4. УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
4.1. Загальні засади формування механізму господарського управління муніципалітетом...............................
4.2. Управління фінансовими ресурсами ............................
4.2.1. Бюджетне регулювання....................................
4.2.2 Муніципальне інвестування .............................
4.3. Управління виробничою структурою на території муніципального утворення ..................................................
4.3.1. Управління виробничою структурою на території муніципального утворення ........................
4.3.2. Муніципальне ціноутворення і муніципальна конкуренція ...................................................................

Работа содержит 1 файл

МУ.doc

— 1,007.50 Кб (Скачать)


9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

«МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Муніципальне управління: основні поняття, цілі і завдання......................................................................................

1.2. Історичні і теоретичні джерела становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні .....................................

1.2.1 Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні ................................................

1.2.2 Теоретико-методологічні джерела муніципального управління ............................................

2. ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ.

2.1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування .......................................................................

2.2. Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування .....................................................

2.3. Суб’єкти муніципального управління, їх компетенція і форми їх діяльності .............................................................

2.4. Факультативні муніципальні утворення ........................

3. ФАКТОРИ МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

3.1 Населений пункт як локальна соціально-економічна система ..................................................................................

3.1.1 Характеристика населеного пункту і об’єктивні тенденції його розвитку.......................................................... ..

3.1.2. Соціально-економічний комплекс населеного пункту, його склад і структура ...................................

3.2 Муніципальна (комунальна) власність  

3.2.1. Ступінь розробки проблем власності в Україні і комунальна власність  ...............................

3.2.2. Управління майновими об’єктами комунальної (муніципальної)  власності .................

3.2.3. Особливості і проблеми земельних відносин в містах ...........................................................................

3.3. Муніципальні фінанси...................................................

3.3.1. Муніципальні фінанси в системі муніципального господарства......................................

3.3.2.  Фінансова автономія муніципалітетів..............

3.4. Трудові ресурси муніципалітету...................................

4. УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

4.1. Загальні засади формування механізму господарського управління муніципалітетом...............................

4.2. Управління фінансовими ресурсами ............................

4.2.1. Бюджетне регулювання....................................

4.2.2 Муніципальне інвестування .............................

 

4.3. Управління виробничою структурою на території муніципального утворення ..................................................

4.3.1. Управління виробничою структурою на території муніципального утворення ........................

4.3.2. Муніципальне ціноутворення і муніципальна конкуренція ...................................................................

 

 

 

 

5

 

12

 

12

 

25

 

 

 

37

 

44

 

53

63

 

 

79

 

 

79

 

89

 

 

99

 

105

 

112

123

 

123

128

137

 

 

149

159

159

164

 

 

171

 

171

 

177

 

1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

Ключові поняття і терміни

 

Муніципальне управління  муніципалітет  місцеве самоврядування  територіальний колектив  адміністративно-територіальна одиниця  „природні” і „штучні” територіальні одиниці компетенція муніципального управління  теорія природного права вільних громад  господарська теорія  державницька теорія місцевого самоврядування  теорія соціального обслуговування  муніципальний дуалізм

 

 

1.1 МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ.

 

 

1.  Муніципальне управління в системі суспільних наук.

2.  Основні поняття курсу.

3.  Цілі муніципального управління в ринкових умовах.

4.  Об’єкти і суб’єкти муніципального управління.

5.  Коло питань і проблеми муніципального управління.

 

 

1. Муніципальне управління в системі суспільних наук.  

ХХ століття з його інформаційно-технологічними можливостями дало нарешті змогу суспільним наукам  набути прикладного характеру.  В країнах, які активно застосовують  практичні набутки таких дисциплін як економіка, соціологія, політологія, відбулися суттєві  еволюційні зрушення, масштабність і значення яких можна зрівняти із змінами, до яких призвели   Великі географічні і фізичні відкриття ХVІІ-ХІХ ст..

У відповідності до потреб постіндустріального суспільства виникло багато напрямків економічних, соціальних, політичних досліджень, які з часом перетворилися  в окремі наукові дисципліни.

Деякі проблеми  муніципального  управління досліджувалися такими науками як державне управління, право, економіка та ін. Але у відповідності до потреб  постіндустріального суспільства муніципальне управління  відокремилося в самостійну наукову дисципліну.

 

2. Основні поняття курсу. 

  Для того, щоб визначити предмет, зміст і мету муніципального управління, необхідно знати основні поняття, якими оперує ця дисципліна.

До основних понять муніципального управління відносяться:

Муніципалітет (від лат. Municipium – самоврядна громада) – автономна адміністративна одиниця, яка об’єднує мешканців з певними інтересами, або населений центр з організованим будівництвом, комунальним обслуговуванням і своєю власною адміністрацією. Деякі проблеми застосування цього терміну полягають в тому, що він є відсутнім в українському законодавстві. Тому наведене визначення відповідає  Європейської Хартії міст від 1992 р (Ст. 3.1).

Муніципальне управління. Під цим терміном з одного боку ми розуміємо комплексне політико-правове явище, яке вміщує в собі відповідні принципи конституційного ладу країни, одним з найважливішим з яких є право мешканців відповідної територіальної одиниці на самостійне вирішення питань місцевого значення. З іншого боку, муніципальне управління (або муніципальний менеджмент) – це управлінська діяльність, в якій об’єктом виступає муніципальне утворення (МУ), суб’єктом – органи місцевого самоврядування, а метою – сталий розвиток МУ.

Питання місцевого значення – питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення МУ, що віднесені до таких  статутом МУ у відповідності до Конституції, інших законодавчих актів України.

Місцеве самоврядування. В  „Європейській  хартії місцевого самоврядування”  місцеве самоврядування трактується таким чином:

Європейська Хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15 жовтня1985 р. (Хартію ратифіковано Законом № 452/97 – ВР від 15.07.97), ст. 3

1.       Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до  їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

2.       Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

 

Територіальна громада. Закон України „Про місцеве самоврядування” дає територіальній громаді таке визначення:

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”  від 21.05.1997 р., ст. 1(витяг)

Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

 

Муніципальне господарство – діяльність міста (села, селища) в особі його міських публічних органів, спрямована на задоволення колективних потреб територіального колективу.

Адміністративно-територіальна одиниця – територія, основними ознаками якої є: чітко визначені межі території (адміністративні межі); наявність управлінської діяльності.

„Природні” або базові адміністративно-територіальні одиниці – території, формування яких має глибокі історичні коріння. На відміну від них „штучні” адміністративно-територіальні одиниці створені „згори”, актами державної влади. Так, до „природних” адміністративно-територіальних одиниць в Україні належать села, селища і міста, до „штучних” – області, райони, райони в містах.

 

 

3. Цілі муніципального управління в ринкових умовах.

Основою муніципального управління (муніципального менеджменту) в умовах ринкової економіки є:

            нормативно-правова база, яка визначає  місцеве самоврядування в системі державного управління, регламентує діяльність органів місцевого самоврядування;

            ресурсна база місцевого самоврядування;

            мотивація, яка з позиції муніципального управління розглядається як усвідомлена потреба суб’єкта в досягненні певних цілей і благ.

Генеральною метою муніципального управління  є забезпечення сталого розвитку населеного пункту, створення умов, що забезпечують високу якість життя населення муніципального утворення (МУ).

У відповідності до генеральної мети можна визначити такі стратегічні цілі муніципального управління:

      житлове будівництво;

      поліпшення міського середовища: житлово-комунального господарства, міської інфраструктури, комунікацій тощо;

      формування сприятливого соціального клімату МУ;

      формування сприятливого господарського клімату в МУ, розвиток інноваційної діяльності;

      зміцнення правопорядку у МУ;

      розвиток мережі споживчого ринку і сфери послуг МУ;

В  розрізі кожної із зазначених цілей необхідним є ефективне функціонування:

1.      системи інформаційного забезпечення діяльності адміністрації;

2.      системи оперативного і перспективного планування;

3.      системи мотивації, координації і контролю виконання планів.

 

4. Суб’єкти і об’єкти муніципального управління. 

Суб’єктами муніципального управління в Україні є:

      територіальні громади;

      місцеві ради;

      виконавчі органи відповідних рад;

      керівники підприємств, установ і організацій в межах повноважень, визначених контрактом, договором чи угодою;

      фізичні та юридичні особи, яким об’єкти комунальної власності передано в управління чи оренду;

      уповноважені особи щодо управління комунальними корпоративними правами.

Об’єктом муніципального управління є муніципальне утворення.

Муніципальне утворення як об’єкт управління є великою і складною системою. Першим кроком  побудови системи управління такими об’єктами  є визначення їх структури, тобто:

складний об’єкт = простих об’єктів,

причому  термін „простий об’єкт”  носить умовний характер. Адже процес подальшого розкладання простих об’єктів на ще простіші обмежується лише доцільністю і здоровим глуздом.

Муніципальне утворення можна представити системою, складовими частинами якої є   підсистеми самої місцевої адміністрації – кадрова, фінансова, інформаційна, організаційна, технологічна - , а також з об’єктів муніципального господарства, до яких можна віднести:

            землі населених пунктів (комунальної, державної та приватної власності – в різних повноваженнях);

            комунальні (муніципальні) підприємства, установи, організації;

            об’єкти комунальної (муніципальної) власності, а саме: 

      майно комунальних підприємств, організацій, установ;

      комунальне майно, що передано у користування згідно з договором оренди, концесії тощо;

      майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації;

      житловий і нежитловий фонд;

      акції (частки, паї), що належать територіальним громадам у статутних фондах господарських товариств і визначають комунальні корпоративні права;

      фінанси місцевого самоврядування.

 

5. Коло питань і проблем муніципального управління.

 

Європейська Хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15 жовтня1985 р. (Хартію ратифіковано Законом № 452/97 – ВР від 15.07.97), ст. 4 (витяг)

Сфера компетенції місцевого самоврядування

1.       Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією і законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону.

2.       Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу

3.       Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не мають скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачено законом.

 

Информация о работе Муніципальне управління