Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Скачать)

 


11 Нормування технологічного процесу

Технічні норми часу в  умовах серійного виробництва встановлюються розрахунково-аналітичним методом.

Розраховуємо норми штучно-калькуляційного  часу на токарну операцію 020, яка виконується на гідрокопіювальному верстаті .

      (11.1)

  (11.2)

де  - підготовчо-заключний час, хв.;

      - основний час, хв.;

      n – кількість деталей в настройковій  партії,  шт.;

      - час на встановлення та зняття деталі, хв.;

      - час на закріплення та відкріплення деталі, хв.;

      - час приймання керування, хв.;

      - час на вимірювання деталі, хв.;

      - час на обслуговування робочого місця та відпочинок, хв.;

       к – поправочний коефіцієнт.

   [1]

  [1]

Час на вмикання верстата кнопкою  – 0,01хв;підвести та одвести різець від деталі –0,05 хв. [1]Тоді:

[1]

Поправочний коефіцієнт на допоміжний час при серійному  виробництві:

 

 

 

  [1]

Допоміжний час:

   (11.3)

Оперативний час:

    (11.4)

Час на відпочинок та обслуговування робочого місця  складає 6% від оперативного часу:

 [1]


Підготовчо-заключний час  на налагоджування станка – 6 хв.;отримання  інструмента та пристосування й  здача його після закінчення обробки  – 10 хв. [1]. Тоді:

Кількість деталей в партії [1]:

,    (11.5)

де  N – програма випуску  деталей,шт.;

     a – періодичність  запуску в днях (a=12)

Штучно-калькуляційний час:

Результати визначення часу на інші операції розраховуємо аналогічним  чином. Всі дані заносимо до таблиці 11.1.

 

 

 

 

Таблиця 11.1 - Таблиця норм часу по операціям, хв.

Номер та найме-нування операції

То

Тв

Топ

Тоб.от

Тшт

Тп-з

n

Тш-к

Тус,

Тзо

Туп

Тиз

005  Токарна

поз.2

0,73

 

 

 

 

0,34

0,071

0,04

1,03

0,06

1,09

 

 

 

 

30

 

 

 

 

236

1,22

поз.4

11,6

0,071

0,08

11,97

0,72

12,69

12,8

поз.6

0,85

0,071

0,18

1,4

0,08

1,48

1,6

поз.8

0,85

0,071

0,18

1,4

0,08

1,48

1,6

поз.3

2,7

0,071

0,33

3,53

0,21

3,74

3,87

поз.5

11,6

0,071

0,08

11,97

0,72

12,69

12,8

поз.7

0,008

0,071

0,11

0,43

0,026

0,46

0,58

010 Горизон-тально-протяжна

5,28

0,18

0,115

0,08

5,97

0,36

6,33

16

236

6,4

015 Токарна

2,7

0,37

0,11

0,24

4,030

0,24

4,27

16

236

4,34

020 Токарна

2,7

0,37

0,11

0,24

4,030

0,24

4,27

16

236

4,34

025 Свердлу-вальна

1,06

0,32

0,26

0,62

3,28

0,2

3,48

18

236

3,55

030 Зубо-нарізна

30

0,47

6,58

0,6

44

2,6

46,65

44

236

46,8

040 Шліфу-вальна

0,78

0,22

0,06

0,08

1,45

0,087

1,54

7

236

1,57

045 Зубо-шевінгу-вальна

9,24

0,47

0,1

0,6

11,4

0,68

12,1

20

236

12,12


 

 12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Открыть, Скачать)

6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Открыть, Скачать)

8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Открыть, Скачать)

9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Открыть, Скачать)

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Открыть, Скачать)

Операц.карти.docx

— 77.70 Кб (Открыть, Скачать)

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»