Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Открыть, Скачать)

6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Открыть, Скачать)

8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Открыть, Скачать)

9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Открыть, Скачать)

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Открыть, Скачать)

Операц.карти.docx

— 77.70 Кб (Скачать)
           

Дубл.

                 

Взам.

                           

Підл.

                         
     

1

Розроб.

Волько

   

 

ДДТУ

 

ТМд.ПК.09.02.ПЗ

 

 

60141. 0001

Керівн.

Чернишов

   

Н. контр.

Чухно

   

Затв..

Солод

   

     

Зубчасте колесо

     

005

       

Найменування операції

Матеріал

Твердість

ОВ

МД

Профіль і розміри

МЗ

КОИД

Токарна

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

НВ 223...262

кг

28       

342х80

48

1

Обладнання

Позначення програми

Т о.

Т в.

Т п.з.

Т шт-к.

 

1283Е

 

28,3

3,4

30

34,47

емульсія

Р   

         

ПИ

Д або В

L

t

і

S

n

V

А   01   

ІТО№65

О   02   

1. Встановити заготовку, закріпити  і зняти

Т  03

ПО 01.00.000 трикулачковий патрон

      04

 

О   05

2. Зенкувати центральний отвір начорно, витримуючи розмір 1

Т   06

ВІ 01.00.000 Трикулачковий патрон;  РІ 01.00.000 Зенкер насадний Р6М5 ГОСТ 21584-76

   07

СІ 01.00.000 Калібр – пробка

Р  08 08

                                                                                                                             28,62        3,45      1              0,8      170        59,8

                                                                                                                             28,62        3,45      1              0,8      170        59,8

     78,81                                                                                                                     28,62        3,45      1              0,8      170        59,8

   80   28,62                                                                                                                     28,62        3,45      1              0,8      170        59,8

3,83128,62        3,45      1              0,8      170        59,8

      1                                                                                                                     28,62        3,45      1              0,8      170        59,8

 1,5       3,45      1              0,8      170        59,8

  75                                                                                                                         28,62        3,45      1              0,8      170        59,8

18,56       3,45      1              0,8      170        59,8

     09

 

О   10

3. Точити начорно торець, витримуючи розмір 1

Т   11

РІ 02.00.000 Прохідний різець Т5К10 ГОСТ 18869-73

      12

СІ 02.00.000 Калібр – скоба

Р  13

     

262

1,33

1

0,6

50

54,3

      14

 

ОК

           

 

 

Дубл.

                   

Взам.

                         

Підп.

                         
   

2

005 Токарна

ТМд.ПК.09.02.ПЗ

60141. 0001

А

Цех

Д

РМ

Опер.

Код, найменування операції

Позначення документу

Б

 

СМ

Проф.

Р

УТ

КР 

КОИД

ОН

ОП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.

Р

 

ПИ

Д или В 

L

t

і

S

n

V

О  03

4. Точити фаски та отвір, витримуючи розміри 1,2,3,4

Т  04

РІ 03.00.000 Різець прохідний відігнутий Т15К6 ГОСТ 19056-80; РІ 04.00.000 Розточний різець Т15К6 ГОСТ 10044-73

    05

СІ 03.00.000 Нутромір

Р  06

 

79,41

80

0,3

1

0,1

1000

249,34

    07   

 

 О 08

5.Розточити отвір, витримуючи розмір 1

Т 09

РІ 05.00.000   Розточний різець Т15К6 ГОСТ 10044-73

   10

СІ 04.00.000 Нутромір

Р 11

 

79,81

80

0,3

1

0,1

1000

250,6

   12

 

О13

6. Точити начорно торець, витримуючи розмір 1

Т14

РІ 06.00.000   Підрізний різець Т15К6 ГОСТ 18871-73

   15

СІ 04.00.000   Калібр – скоба                                                       

Р  16

   

262

1,75

1

0,6

50

54,3

   17

 

ОК

Обробка різанням
 

 

 

Дубл.

                   

Взам.

                         

Підп.

                         
   

3

005 Токарна

ТМд.ПК.09.05.ПЗ

60141. 0001

А

Цех

Д

РМ

Опер.

Код, найменування операції

Позначення документу

Б

 

СМ

Проф.

Р

УТ

КР 

КОИД

ОН

ОП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.

Р

 

ПИ

Д или В 

L

t

і

S

n

V

О  03

7.Точити начорно поверхню, витримуючи розмір 1

Т  04

 РІ 07.00.000 Прохідний різець Т5К10 ГОСТ 18869-73

    05

СІ 05.00.000 Штангенциркуль

Р 06

 

345,5

80

1,33

1

0,6

50

54,3

07

 

О  08

Точити фаски, витримуючи розміри 1,2,3,4

Т 09

РІ 08.00.000 Різець прохідний відігнутий Т15К6 ГОСТ 19056-80

   10

СІ 06.00.000 Штангенциркуль

Р 11

     

0,3

1

0,1

1000

249,34

     12

 

    13

 

  14

 

  15

 

  16

 

   17

 

ОК

Обробка різанням
 

 

 

 

                      

 

           

Дубл.

                 

Взам.

                           

Підл.

                         
     

1

Розроб.

Волько

   

 

ДДТУ

 

ТМд.ПК.09.02.ПЗ

 

 

60141. 0002

Керівн.

Чернишов

   

Н. контр.

Чухно

   

Затв..

Солод

   

     

Зубчасте колесо

     

010

       

Найменування операції

Матеріал

Твердість

ОВ

МД

Профіль і розміри

МЗ

КОИД

Горизонтально-протяжна

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

НВ 223...262

кг

28       

342х80

48

1

Обладнання

Позначення програми

Т о.

Т в.

Т п.з.

Т шт-к.

 

7Б75

 

5,28

0,69

16

6,4

емульсія

Р   

         

ПИ

Д або В

L

t

і

S

n

V

А   01   

ІТО№

О   02   

1. Встановити заготовку

Т  03

ПО 02.00.000 призма

      04

 

О   05

2. Протягнути паз шпони, витримуючи розміри 1,2.

Т   06

РІ 09.00.000 Протяжка Р6М5 ГОСТ 23360-78

   07

СІ 07.00.000 Калібр-пробка

Р   08

   

    42,7

    80

 

1

   

3

     09

 

    10

 

     11

 

      12

 

    13

 

      14

 

ОК

           

 

 

 

 

           

Дубл.

                 

Взам.

                           

Підл.

                         
     

1

Розроб.

Волько

   

 

ДДТУ

 

ТМд.ПК.09.02.ПЗ

 

 

60141. 0003

Керівн.

Чернишов

   

Н. контр.

Чухно

   

Затв..

Солод

   

     

Зубчасте колесо

     

015

       

Найменування операції

Матеріал

Твердість

ОВ

МД

Профіль і розміри

МЗ

КОИД

Токарна

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

НВ 223...262

кг

28       

342х80

48

1

Обладнання

Позначення програми

Т о.

Т в.

Т п.з.

Т шт-к.

 

                  1Н713

 

2,7

1,33

16

4,34

емульсія

Р   

         

ПИ

Д або В

L

t

і

S

n

V

А   01   

ІТО№68

О   02   

1. Встановити заготовку, закріпити  і зняти

Т  03

ПО 04.00.000 оправка розтискна

      04

 

О   05

2. Точити начисто поверхні 1,2, витримуючи розміри

Т   06

ВІ 04.00.000 оправка розтискна; РІ 10.00.000 Прохідний різець Т15К6 ГОСТ 18869-73

   07

СІ 08.00.000 Штангельциркуль

Р   08

   

    80

   342

0,57

1

0,6

50

53,9

      09

 

    10

 

     11

 

      12

 

    13

 

      14

 

ОК

           

 

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»