Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Открыть, Скачать)

6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Открыть, Скачать)

8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Открыть, Скачать)

9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Открыть, Скачать)

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Скачать)

 

               

Дубл.

                   

Взам.

                         

Підп.

                         
     

1

Розроб.

Волько

   

ДДТУ

ТМд.ПК.09.02.ПЗ

 

10141.0001

Керівн.

Чернишов

   

Н.контр.

Чухно

   

Затверд.

Солод

   

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

А

   
       

М 01

   
 

Код

ОВ

МД

ОН

Н.витр

КВМ

Код заготовки

Профіль і розміри

КД

МЗ

М 02

                              кг         28        1   42

0,67

поковка

342х80

1          42

А

Цех

Д

РМ

Опер.

Код, найменування операції

Позначення документу

Б

Код, найменування обладнання

СМ

Проф.

Р

УТ

КР 

КОИД

ОН

ОП

Кшт.

Тп.з.

Тшт-к.

Р

 

ПИ

D или В

L

t

i

S

n

v

А  03

                                                  005 токарна

токарна

60141.0001 ; 20141.0001

Б  04

Токарний напівавтомат 1283Е

2

19149

4

 

1

1

1

236

 

30

34,47

       05

                         

 А    06

      010 Горизонтально – протяжна

60141.0002 ; 20141.0002

Б   07

Горизонтально - протяжний  верстат 7Б75

2

18809

4

 

1

1

1

236

 

16

6,4

       08

                         

   А   09

                                    015 токарна

60141.0003 ; 20141.0003

 Б  10

Гідрокопірувальний верстат 1Н713

2

19149

4

 

1

1

1

236

 

16

4,34

     11

                         

  А 12

                                 020 токарна

60141.0004 ; 20141.0004

 Б   13

Гідрокопірувальний верстат 1Н713

2

19149

3

 

1

1

1

236

 

16

3,79

    14

                         

    15

                         

МК

 

Обробка різанням

                     

 

 

               

Дубл.

               

Взам.

                         

Підп.

                       

2

 
 

ТМд.ПК.09.05.ПЗ

10141.0001

А

Цех

Д

РМ

Опер.

Код, найменування операції

Позначення  документу

Б

Код, найменування обладнання

СМ

Проф.

Р

УТ

КР 

КОИД

ОН

ОП

Кшт.

Тп.з.

Тшт.-к

Р

 

ПИ

D или В

L

t

i

S

n

v

А  03

                        025 свердлувальна

60141.0005 ; 20141.0005

Б  04

Вертикально-свердлувальний верстат 2Н125

2

18355

       3

1

1

1

236

 

18

3,55

  05

                       

  А 06

                         030 зубонарізна

60141.0006 ; 20141.0006

   Б07

Зубофрезерний верстат 5K324

2

12273

       5

1

1

1

236

 

18

46,8

,

    08

                       

   А 09

          035 термообробка гартуванням

Термообробка гартуванням

 

    Б10

                     

    11

                       

   А 12

                         040 шліфувальна

60141.0007 ; 20141.0007

    Б13

Внутрошліфувальний верстат  3К228А

3К228А

2

19630

       3

1

1

1

236

 

7

1,57

    14

                       

  А  15

           045 зубошевінгувальна

60141.0008 ; 20141.0008

   Б 16

Зубошевінговальний верстат 5702В

2

19606

        4

1

1

1

236

 

20

12,12

    17

                       

18

                       

МК

Обробка різаннямОперац.карти.docx

— 77.70 Кб (Открыть, Скачать)

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»