Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Скачать)

 


4 Вибір методУ отримання заготовки

Розрізняють основні види заготовок  зубчастих коліс при різних конструкціях і серійності випуску:

  • заготівка з прокату;
  • поковка, виконана вільним куванням на кувальному молоті;
  • штампована заготівка в підкладних штампах,
  • отримана на пресах;
  • штампована заготівка в закріплених штампах, отримана на пресах  і горизонтально-кувальних машинах.

Рисунок 4.1 - Схема виготовлення заготовок

На рисунку 4.1 а та г зображені поковки, виконані вільним куванням на кувальному молоті; на б, д – заготовки, отриманні на пресах у відкритих штампах, а в, е – на пресах у закритих штампах; на є – штамповки, отримані на горизонтально кувальних машинах.

Форма заготовок, отриманих вільним  куванням на молотах, не відповідає формі  готової деталі, але структура  металу завдяки куванню покращується в порівнянні із структурою металу заготовки, відрізаною пилою від прутка.

 

 

 

 

Штампування заготовок в підкладних штампах виробляється на кувальних  молотах, а також на фрикційних і  гідравлічних пресах або на механічних кувальних пресах в дрібносерійному  виробництві при температурі 950... 1100 °С. Заготовку деформують з торця.


Штампування заготовок в закріплених  штампах на штампувальних молотах  і кувальних пресах здійснюється як у відкритих (з облоєм), так  і в закритих (без облоїв) штампах  у багатосерійному і масовому виробництві.

Штампування на механічних кувальних  пресах має велику перевагу перед  штампуванням на молотах, оскільки виходить точна штампована заготовка, припуски в якої менше на 30 %, чим в заготовки, отриманої на молоті; і по конфігурації заготовка після кування преса ближче до готової деталі. Продуктивність штампування на пресах вища, ніж на молотах в 1,5— 2 рази, робота відбувається без ударів; на пресах можна штампувати і прошивати отвори.

Штампуванням на горизонтально-кувальних  машинах виготовляють заготовки  зубчастих коліс  з хвостовиком (група I) або з отвором (група II).

Різні методи здобуття заготовок забезпечують різну точність, цю залежність показано в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Точність різних методів  здобуття заготовок 

Метод виготовлення

Якість поверхні

Коливання розмірів поковок, мм

Вільне кування

Вельми шорстка

2—10

Штампування:

   

у підкладних штампах:

   

кувальний молот

Шорстка

1,5—3,5

фрикційний прес

Шорстка

1,5—3,5

гідравлічний прес

Шорстка

1,5—3,5
 

 

 

Продовження таблиці 4.1

у закріплених штампах:

   

штампувальний молот

 

0,5—3,0

вертикально-штампувальний     механічний прес

Менш   шорстка

0,4—2,0

горизонтально-кувальна машина

Теж

0,4—2,5

гаряче калібрування на пресі

Гладка

0,1—0,4

чеканка на пресі чеканки

Досить гладка

0,05—0,1

З урахуванням  проведеного вище аналізу різних типів заготовок для плоского зубчатого колеса, форми деталі, її маси та типу виробництва найраціональнішими методами отримання заготовки є штампування на горизонтально кувальній машині або з круглого прокату.

Для вибору більш економічного способу отримання  заготовки потрібно провести порівняльний розрахунок декількох варіантів.

 

 


6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Открыть, Скачать)

8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Открыть, Скачать)

9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Открыть, Скачать)

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Открыть, Скачать)

Операц.карти.docx

— 77.70 Кб (Открыть, Скачать)

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»