Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Открыть, Скачать)

6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Открыть, Скачать)

8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Открыть, Скачать)

9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Скачать)


Таблиця 9.1- Обране обладнання та інструмент

Номер операцій та найменування операції

Модель верстата

Інструмент

Пристрій

Контрольний пристрій

Назва інструменту

ГОСТ

Тип

Матеріал ріжучої частини

Кількість

   

005 Чорнове точіння,

Позиція 2

1283Е

Зенкер насадний

21584-76

1

Р6М5

1

Патрон ГОСТ 2675-80, 7100-0001, оправка ГОСТ13044-85

Калібр – пробка ГОСТ 14817-69, 8136-0065

Позиція 4

1283Е

Прохідний різець

18869-73

 

Т5К10

1

Патрон ГОСТ 2675-80, 7100-0001

Калібр – скоба ГОСТ 16776-93, 8113-0286

Позиція 6

1283Е

Розточний різець

10044-73

 

Т15К6

1

Теж саме

Нутромір ГОСТ 868-82, НИ 6-10-1

Різець прохідний 

19056-80

 

Т15К6

4

Теж саме

Позиція 8

1283Е

Розточний різець

10044-73

 

Т15К6

1

Теж саме

Нутромір ГОСТ 10-88, НМ1250
 

 


Продовження таблиці 9.1

Позиція 3

1283Е

Підрізний різець

18871-73

Т15К6

1

Патрон ГОСТ 2675-80, 7100-0001, оправка циліндрична  розтискна ГОСТ16212-70-0515

Калібр – скоба ГОСТ 16776-93, 8113-0286

Позиція 5

1283Е

Прохідний різець

18869-73

Т5К10

1

Теж саме

Штангельциркуль ГОСТ 166-89,ШЦ-ІІІ-400-0,05

Позиція 7

1283Е

Різець прохідний  відігнутий

19056-80

Т15К6

4

Теж саме

 

010 Горизон-тально протяжна

7Б65

Протяжка

23360-78

Р6М5

1

 

Калібр-пробка ГОСТ 14810-69, 8133-0901

015 Токарна чистова

1Н713

Прохідний різець

18869-73

Т15К6

1

Оправка шпоночна ГОСТ 1843-73, 7150

Штангельциркуль ГОСТ 166-89,ШЦ-ІІІ-400-0,05
 

 

 

 

 


020 Токарна чистова.

1Н713

Прохідний різець

18869-73

Т15К6

1

Теж саме

Теж саме

025 Вертикально - свердлувальна. 

2Н135

Свердло спіральне Æ25мм

10903-77

Р18

2

Плита кондукторна ГОСТ 16890-71, 7030-1166

-

030 Зубонарізна

53А50

Фреза черв’ячна модульна m=4

9023-80

Р6М5

1

Оправка шпоночна ГОСТ 1843-73, 7150

-

040 Шліфувальна

3К228А

Шліфувальний круг ПП, зернистість 25, твердість СМ1.

 

1

Патрон ГОСТ 2675-80, 7100-0001

Нутромір ГОСТ 10-88, НМ1250

045 Зубошевінгувальна.

5702В

Шевер дисковий m=4, діаметр 190

8570-80

Р6М5

1

Оправка шпоночна ГОСТ 1843-73, 7150

_
Продовження таблиці 9.1

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Открыть, Скачать)

Операц.карти.docx

— 77.70 Кб (Открыть, Скачать)

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»