Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Открыть, Скачать)

6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Открыть, Скачать)

8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Скачать)

 


9 Розрахунок припусків на механічну обробку

Розрахуємо  припуски на механічну обробку поверхні діаметром 80H7, записуючи результати у таблицю 9.1.

Таблиця 9.1 - Розрахунок припусків і граничних розмірів по технологічних переходах на обробку поверхні діаметром 80H7 зубчастого колеса

Технологічні переходи обробки поверхні Ø80Н7

Елементи припуску, мкм

Розрахунковий припуск, мкм

Розрахунковий розмір,мм

Допуск, мкм

Граничний розмір, мм

Граничне значення припусків, мкм

Rz

h

ρ

e

2Zmin

dp

Т

dmin

dmax

2Zmin

2Zmax

Заготовка - штамповка

250

300

3275

-

-

71,15

1900

69,25

71,15

-

-

Зенкування чорнове

50

50

197

190

3830,51

78,81

460

78,35

78,81

7661

9101,01

Розточування напівчистове

30

40

131

9,5

296,73

79,41

190

79,22

79,41

593,46

863,459

Розточування чистове

20

25

65,5

9,5

201,00

79,81

74

79,74

79,81

402

518

Шліфування чистове

10

10

-

-

110,50

80,03

30

80,00

80,03

221

265

 

8878,2

10748,2


Коефіцієнти Rz і T характеризують якість поверхні заготовки, залежать від обраного типу отримання заготовки, і вибираються з таблиць. [5]

Розрахуємо значення просторових відхилень для даної заготовки за формулою:

(9.1)

 

 

 

 

Значення  та вибираємо з таблиць. [4]

 

 

На подальшу обробку сумарне просторове відхилення знаходимо за емпіричною формулою:

           (9.2)

Значення  коефіцієнта  для заданих видів обробки:

зенкування чорнове – 0,06;

розточування полу чистове – 0,04

розточування чистове – 0,02

 

 

 

Погрішність установки при чорновому  розточуванні:

           (9.3)

При базуванні в патроні , тому вибравши с таблиці , розрахуємо погрішність установки [4]


Погрішність установки при напівчистовому розточуванні:

(9.4)

Так як обробка  здійснюється на одній установці, то , тоді:

 

На підставі записаних в таблиці даних розраховуємо мінімальні значення міжопераційних припусків, користуючись основною формулою:

; (9,5)

 

 

 


Графа таблиці. 9.1 "Розрахунковий  розмір" заповнюється починаючи  з кінцевого (креслярського) розміру  шляхом послідовного віднімання розрахункового мінімального припуску кожного технологічного переходу.

 

 

 

 

У графі "граничний розмір" найбільше  значення виходить по розрахункових  розмірах, закруглених до точності допуску відповідного переходу

Найменші  граничні розміри визначаються з  найбільших граничних розмірів відніманням  допусків відповідних переходів.

 

 

 

 


Мінімальні  граничні значення припусків рівні різниці найбільших граничних розмірів виконуваного і передуючого переходів, а максимальні значення - відповідно різниці найменших граничних розмірів.

 

 

 

 

Загальні  припуски визначаємо, підсумовуючи проміжні припуски, і записуємо їх значення внизу відповідних граф:

 

 

Загальний номінальний припуск розраховуємо за формулою:

 

 

Тоді  можна розрахувати номінальний  діаметр заготовки

 

 

Перевірка розрахунків: 

;  ;

; ;

; ;

;  .

 

 

Для інших  поверхонь, припуски назначаємо шляхом вибору значень з таблиць [4].

Обранні значення припусків заносимо до таблиці 9.2


Розмір

Припуск

Допуск

Табличний

Розрахунковий

Æ80

2∙1,8

2∙5,37

 

Æ341,894

2∙2,5

   

80

2∙1,9

   

Æ25

12,5

   
Таблиця 9.2 – Припуски, обрані табличним методом


9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Открыть, Скачать)

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Открыть, Скачать)

Операц.карти.docx

— 77.70 Кб (Открыть, Скачать)

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»