Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Особливістю автоматизації в дрібносерійному виробництві є потреба у створенні гнучких виробничих систем, які здатні автоматично переходити з обробки деталей одного типорозміру на інший. У вирішенні цих задач провідну роль відіграють верстати з ЧПК та багатоцільові верстати. Адже використання одного такого верстата дозволяє замінити декілька фрезерних, свердлильних та розточних верстатів, при цьому значно підвищується продуктивність (в 2...3 рази) внаслідок скорочення допоміжного часу ( в результаті автоматизації циклу обробки та автоматичної заміни інструменту).

Содержание

Вступ…..…………………………………………………………………………4
Призначення деталі……………………………………………………………..6
Аналіз технологічності деталі………………………………………………….8
Вибір типу виробництва……………………………………………………….10
Вибір метода отримання заготовки…………………………………………...12
Економічне обґрунтування вибраного методу отримання заготовки………15
Вибір технологічних баз……………………………………………………….18
Розробка маршруту виготовлення деталі……………………………………..19
Вибір металорізальних верстатів, інструментів та пристроїв……………….23
Розрахунок припусків на механічну обробку………………………………...24
9.1 Аналітичним методом……………………………………………………...24
9.2 Табличним методом………………………………………………………..28
Розрахунок режимів різання………………………………………………….30
10.1 Аналітичним методом…………………………………………………….30
10.2 Табличним методом………………………………………………………38
Нормування технологічного процессу……………………………………….42
Розрахунок необхідної кількості обладнання………………………………..44
Література ……………………………………………………………………...45
Додаток …………………………………………………………………………….46

Работа содержит 47 файлов

0.1 Зм_ст.doc

— 38.00 Кб (Открыть, Скачать)

0.2 Вступ.docx

— 17.90 Кб (Открыть, Скачать)

00 задание.docx

— 12.86 Кб (Открыть, Скачать)

00 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx

— 11.35 Кб (Открыть, Скачать)

000 Aтитул.docx

— 12.89 Кб (Открыть, Скачать)

1. Призначення детал_.docx

— 19.85 Кб (Открыть, Скачать)

10. Розрахунок режим_в р_зання.docx

— 46.85 Кб (Открыть, Скачать)

11.Нормування.docx

— 52.19 Кб (Открыть, Скачать)

12.Завантаження обладнання.docx

— 63.72 Кб (Открыть, Скачать)

13 Л_терат.docx

— 17.14 Кб (Открыть, Скачать)

2. Анал_з технолог_чност_ детал_.docx

— 20.39 Кб (Открыть, Скачать)

3. Виб_р типу виробництва.docx

— 33.77 Кб (Открыть, Скачать)

4. Виб_р метода отримання заготовки.docx

— 88.87 Кб (Открыть, Скачать)

6. Виб_р технолог_чних баз.docx

— 18.40 Кб (Открыть, Скачать)

5. Економ_чне об_рунтування вибраного методу отримання заготовки.docx

— 22.86 Кб (Открыть, Скачать)

7. Розробка маршруту виготовлення детал_.docx

— 250.81 Кб (Скачать)

 


7 Розробка маршруту виготовлення деталі

Розробка  маршруту виготовлення деталі складає 8943 операцій, операції ідуть в такій послідовності: токарна чорнова та чистова, протягання, фрезерна, зубообробна. Детальніше маршрут обробки представлено в таблиці 7.1 та в додатку А.

Таблиця 7.1 - Маршрут обробки деталі колесо зубчате

Номер, найменування та зміст операцій

Ескіз обробки, базування

Обладнання, пристрої та

інструмент

005 Чорнове точіння

Позиція 1:

Загрузити деталь в патрон.

 

Токарний багатошпин-дельний вертикальний напівавтомат 1283Е, трикулачковий патрон

Позиція 2:

Зенкувати центральний отвір  начорно, витримуючи розмір 1.

Позиція 4:

Точити начорно торець, витримуючи розмір 1.

Позиція 6:

Точити фаски, витримуючи розміри 1,2, 3 розточити начисто центральний  отвір, витримуючи розмір 4.

Позиція 8:

Розточити отвір, витримуючи розмір 1


 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 7.1

 

Позиція 3:

Точити начорно торець, витримуючи розмір 1.

Токарний багатошпин-дельний вертикальний напівавтомат, трикулачковий патрон, оправка

Позиція 5:

Точити начорно поверхню, витримуючи розмір 1.

Позиція 7:

Точити фаски, витримуючи розміри 1,2,3,4.

010 Горизонтально – протяжна.

Протягнути паз шпони, витримуючи розміри 1,2.

Горизонтально - протяжний верстат 

7Б75

015 Токарна чистова.

Точити начисто поверхні 1,2, витримуючи розміри.

Гідрокопірува-льний верстат 1Н713


 

 

 

 

Продовження таблиці 7.1


 

020 Токарна чистова

Точити начисто поверхню ,  витримуючи розмір 1.

.

Гідрокопірува-льний верстат 1Н713

025 Вертикально - свердлувальна. 

Свердлити 6 отворів, витримуючи розмір 1.

Вертикально - свердлувальний верстат 2Н135

030 Зубонарізна.

Нарізати зуби витримуючи технічні вимоги

Зубофрезерний верстат 5K324


 

 

 

 


Продовження таблиці 7.1

035

Термообробка гартуванням

   

040 Шліфувальна

Шліфувати центральний отвір, витримуючи розмір 1

Внутрошліфувальний верстат

3К228А

045 Зубошевінгувальна.

Шевінгувати зуби, витримуючи технічні вимоги

Зубошевінговальний верстат 5702В
 

 

 

 

 

 


8. Виб_р металор_зальних верстат_в, _нструмент_в та пристроїв.docx

— 18.21 Кб (Открыть, Скачать)

9. РОЗРАХУНОК ПРИПУСК_В НА МЕХАН_ЧНУ ОБРОБКУ 3.docx

— 33.55 Кб (Открыть, Скачать)

9.1 виб_р _нструмент_в без верстат_в.docx

— 22.35 Кб (Открыть, Скачать)

9.2 ВИБ_Р ВЕРСТАТ_В.docx

— 17.78 Кб (Открыть, Скачать)

Карта эскизов.doc

— 495.00 Кб (Открыть, Скачать)

Маршр. карта.doc

— 105.00 Кб (Открыть, Скачать)

Операц.карти.docx

— 77.70 Кб (Открыть, Скачать)

Тит. лист.doc

— 33.50 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой тех маш.doc

— 790.50 Кб (Открыть, Скачать)

1. А2 Чертеж Детали.cdw

— 71.21 Кб (Скачать)

2. А2 Чертеж Заготовки.cdw

— 67.22 Кб (Скачать)

3. А1 015 токарная (1).cdw

— 114.40 Кб (Скачать)

4. А1 015 токарная (2).cdw

— 109.89 Кб (Скачать)

5 А1 015 Г_дрокоп_рувальна.cdw

— 70.93 Кб (Скачать)

6. А1 025 Свердлувальна.cdw

— 68.38 Кб (Скачать)

7. А1 040 Шл_фувальна.cdw

— 59.79 Кб (Скачать)

1. 005_1_загрузочная.frw

— 19.84 Кб (Скачать)

10. 015_Точить торец и наружный диаметр.frw

— 34.20 Кб (Скачать)

11. 020_Точить торец.frw

— 33.37 Кб (Скачать)

12. 025_Вертикально - сверлильная.frw

— 34.67 Кб (Скачать)

13. 030_Нар_зати зуби.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

14. 040_Шл_фувальна.frw

— 34.52 Кб (Скачать)

15. 045_Шевинговать зубья.frw

— 33.19 Кб (Скачать)

2. 005_2-я позиция зенкеровать отверстие.frw

— 21.77 Кб (Скачать)

3. 005_4_позиция точить торец.frw

— 21.00 Кб (Скачать)

4. 005_6_точить фаски, расточить отверстие.frw

— 26.49 Кб (Скачать)

5. 005_8_расточить отверстие.frw

— 23.30 Кб (Скачать)

6. 005_3_точить торец.frw

— 22.26 Кб (Скачать)

7. 005_5_точить наружный диаметр предвариельно.frw

— 21.79 Кб (Скачать)

8. 005_7_точить фаски.frw

— 26.76 Кб (Скачать)

9. 010_горизонтально - протяжная.frw

— 40.49 Кб (Скачать)

Информация о работе Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчате»