Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

«Қазақтелеком» АҚ қаржылық есептілігінің мәнділік деңгейін анықтау

19 Февраля 2013, курсовая работа

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. «Аудиттегі мәнділік» Халықаралық стандартта: «Ақпарат оны жіберіп алу немесе бұрмалау қаржылық есеп беру негізінде қабылданған пайдаланушылардың экономикалық шешіміне әсер ететін жағдайда елеулі деп есептеледі. Мәнділік белгілі бір жағдайларда оларды жіберіп алу немесе бұрмалаушылыққа қатысты қорытынды қабылданатын қателер немесе баптар шамасына байланысты болады. Сондықтан мәнділік есептеудің табалдырығы немесе есептеу нүктесін көрсетеді және пайда әкелу үшін ақпаратқа ие болу керек және сапалы бастапқы сипаттама болып табылмайды» деп атап өтілген.

«Қазақтелеком» АҚ қаржылық есептілігінің мәнділік деңгейін анықтау

11 Марта 2013, курсовая работа

300 «Қаржылық есептілік аудитін жоспарлау» аудиттің халықаралық стандарты аудитордың операцияны жоспарлау кезінде аудит мақсаты үшін мәнділік туралы алғашқы пікірді талап етеді. Алғашқы пікірге қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелері туралы есеп беру, баланс бөлімдері үшін және тұтастай қаржылық есептілік үшін маңызды болып саналатындардың бәрін бағалау енуі мүмкін.

єдиний внесок

26 Октября 2011, реферат

Після проведення звірення платників з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державною податковою адміністрацією України, передбаченого пунктом третім розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, а також отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України переліку бюджетних установ, яким на сьогодні встановлено розмір страхових внесків на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання як бюджетним установам згідно статті 4 Закону України

Інвентаризація

28 Марта 2012, курсовая работа

Інвентаризація — це один із методів бухобліку. У ст. 10 Закону про бухоблік зазначено, що для забезпечення достовірності даних бухобліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Інвентаризація активів

03 Марта 2013, курсовая работа

Основним завданням інвентаризації є:
• перевірка дотримання законодавства в роботі підприємства;
• обґрунтованість планування використання активів підприємства;
• наявності затверджених нормативних документів, які регулюють використання ресурсів підприємства та інше.
За методологічну основу дослідження береться чинні законодавчі акти державних структур України, нормативно-довідкова література, а також монографії, статті вітчизняних та закордонних вчених економістів-аграрників.

Інвентаризація в системі бюджетних установ

02 Апреля 2013, реферат

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна. Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобов'язань.
Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами. Під час інвентаризації в обов'язковому порядку проводиться констатація наявності об'єктів.

Інвентаризація дебіторської заборгованості

02 Мая 2012, доклад

Інвентаризація дебіторської заборгованості полягає у виявленні за відповідними документами її залишків і ретельній перевірці обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках. Члени інвентаризаційної комісії встановлюють терміни виникнення дебіторської заборгованості, її реальність, осіб, винних у пропущенні термінів позовної давності, перевіряють вжиті заходи зі стягнення заборгованості.

Інвентаризація майна

26 Февраля 2013, дипломная работа

Ринок продуктів харчування відрізняється від інших ринків найбільшою стабільністю попиту, а також тим, що споживачами його товару є всі без винятку. Хлібопекарська галузь є однією з найперспективніших галузей.

Інвентаризація на підприємстві

29 Апреля 2013, курсовая работа

Актуальність досліджуваної теми визначається сьогодні тим, що завдяки проведенню інвентаризації отримується інформація для достовірного визначення реальних витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг. Лише результати проведеної інвентаризації дозволяють виявити помилки при здійсненні подвійного відображення господарських операцій, окремих фактів господарського життя на бухгалтерських рахунках. Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу та звітності, як правдивість і реальність. Метою написання даної курсової роботи є визначення основних проблем щодо забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві шляхом проведення інвентаризації майна та фінансових зобов’язань, що здійснюється порівнянням.

Інвентаризація товарів і тари на роздрібних торговельних підприємствах (за матеріалами Чернівецької дирекція УДППЗ «Укрпошта»)

09 Декабря 2012, реферат

Методика проведення інвентаризації товарів і тари в Чернівецькій дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
Порядок та документальне оформлення інвентаризації товарів і тари;
Синтетичний та аналітичний облік результатів інвентаризації.

Індивідуальна робота з «Податковий аудит»

12 Декабря 2011, контрольная работа

1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники збору, об’єкти, база, ставки, пільги, порядок сплати.
2. Порядок заповнення податкової накладної.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку

15 Февраля 2013, контрольная работа

Інформаційна система не тільки відображає параметри функціонування об’єкта управління, а й впливає на нього через органи управління. Вона є сукупністю інформаційних процесів для задоволення потреби інформації різних рівнів прийняття рішень. Її метою є продукування інформації для використання управлінським апаратом. Для отримання потрібних відомостей інформація певним чином обробляється.

Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту

01 Января 2012, реферат

У другій половині XX ст. в менеджменті з'явились теорії і концепції, які суттєво змінили уявлення науковців та практиків про те, на яких засадах має будуватися ефективна організація бізнесу. Як було розглянуто вище, облік є важливою складовою управлінської функції інформування. Багато нових концепцій менеджменту побудовано саме навколо комп'ютерних інформаційних облікових систем.

Історія виникнення та розвитку бухгалтерського обліку

22 Февраля 2012, реферат

Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і оцінки майбутнього.
В літературі виділяють 4 основні періоди розвитку бухгалтерського обліку: 1-й – з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця 18-ого століття; 2-й – з кінця 18-ого ст. до кінця 19-ого ст.; 3-й – кінець 19-ого і початок 20-ого ст.; 4-й - с початку 20-ого і до наших днів.

Історія економічних вчень

24 Марта 2012, доклад

Суть синтезу полягала в тім, що залежно від стану економіки пропонувалось використовувати або кейнсіанські методи регулю­вання, або рецепти економістів, які стояли на позиціях обмеження втручання держави в економіку та вважали найліпшими регулято­рами грошово-кредитні механізми, що діють за умов вільного рин­ку, забезпечуючи рівновагу між попитом і пропозицією, виробницт­вом і споживанням.

Історія одягу

15 Ноября 2011, доклад

Людині завжди хотілося добре виглядати. Древня людина надівала на себе шкури тварин і вішала на шию нанизані, на нитку намиста і камені. Усе, що попадалося під руку: кору, листя, солому, пір'я - людина перетворювала на одяг.
Для древньої людини одяг іноді мав магічні властивості. Завертаючись в певну шкуру, він, наприклад, хотів відігнати злих духів. Під час льодовикового періоду людині доводилося носити хутра тварин, щоб не замерзнути.

Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні

10 Октября 2011, реферат

Бухгалтерський облік був викликаний до життя самою господарською діяльністю людини. З історичних облікових документів, які збереглися до сьогодні, видно, якою повагою користувалися в давнину бухгалтери і як цінувалась їх справа. Облік називали таємницею богів, в яку посвячували лише обраних.

І все ж таки, цілковито очевидно і логічно, що розвитку бухгалтерського обліку сприяли прогрес, стабільність, більш повна реалізація суспільних потреб. У зв'язку з цим важливого значення набуває періодизація розвитку бухгалтерського обліку. Вона дозволяє прослідкувати історичну логіку, підійти до усвідомлення прогресу зміни епох.

Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні

11 Июня 2013, контрольная работа

Луку Пачоли, родившегося в небольшом городке под названием Борго Сан-Сеполькро, не зря считают отцом-основателем бухгалтерского учёта как такового. Пачоли с юного возраста полюбил математику и мир чисел. В 1477 году Лука стал работать в качестве профессора университета Перуджи. С этого года положено начало научной и педагогической деятельности великого человека.
В 1493 году он завершил главный свой труд под названием «Сумма геометрии, арифметики, учения об отношениях и пропорциях». Трактат XI данной книги особо важен для нас: речь идёт о дебютном описании двойной бухгалтерии, которая является основой экономической деятельности современных предприятий. Выход работы приумножил славу Пачоли в качестве первого и самого значимого математика эпохи.

Історія розвитку бухгалтерського обліку в україні

16 Марта 2015, курсовая работа

Для того, щоб зрозуміти та збагнути всю сутність бухгалтерії, необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його переваги та значення для господарського життя. За допомогою історії є можливість проникнути в економічне життя минулих століть. Господарські явища, правові відносини, рух цінностей, які належать підприємству, відображають за допомогою слів та цифр – бухгалтерських записів. Бухгалтерія, таким чином, є дзеркалом, яке відбиває частину явищ культурного розвитку народів світу.

Історія формування податкової системи України

02 Апреля 2013, контрольная работа

Виникнення податків сягає сивої давнини. В Київській Русі податки з'являються вже в перші роки виникнення цієї держави. Давньоруські податки не запозичуються з інших країн, а мають своє власне, національне походження. Одним з найдавніших прямих податків Київської Русі, що проіснував на українських землях, було подимне. Назва походить від одиниці оподаткування - "диму". Тобто, "дому", селянського двору. Платили подимне натурою та часткового грішми. Інший древній податок - полюддя. Він збирався під час щорічних об'їздів Київської Русі князем та його дружиною. І ще одним джерелом наповнення казни було поплужне. Це земельний податок, одиницею оподаткування якого був плуг.

Ішкі аудитті ұйымдастыру

31 Марта 2012, реферат

Аудиторлық қызмет тәуелсіз аудиторлар немесе аудиторлық ұйымдар жүргізілетін сыртқы аудит түрінде, сонымен қатар қызметі аудиторлық бақылауға алынатын ұйымның мамандандырылған бөлімшесі жүргізетін ішкі аудит түрінде жүзеге асырылады.
Аудиттің екі түрінің де жалпы түпкі мақсаттары көбінесе сәйкес келеді – ол бақылау.

А.Смит концепция контроля и расчет оплаты труда

06 Марта 2013, реферат

Целью курсовой работы является углубленное изучение общей характеристики труда и заработной платы.
В ходе выполнения исследования использованы приемы и методы системного подхода к изучаемым явлениям и процессам, наблюдение, анализ и синтез, и другие методы экономического анализа, позволяющие формализовать наиболее существенные черты изучаемых явлений.

Абайдың этикалық көзқарастары

13 Апреля 2012, реферат

Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы классик ақыны, ағартушы демократы, ұлтымыздың рухани мақтанышы. Абай өз ауылында арабша хат танығаннан кейін, он жасында Семей қаласындағы Ахмет Ризаның медресесінде 3 жыл оқиды. Оқуға зерек, ұғымтал Абай діни сабақтармен қоса өз бетінше араб, парсы тілдерін үйреніп, шығыс классиктері: Низами, Сағди, Хафиз, Науан, Физули еңбектерімен танысып, тағылым алады.

Абылай хан (1711-1781 жж)

07 Ноября 2011, реферат

Қазақ Ордасының ханы, Қазақ мемлекетінің тарихындағы аса көрнекті мемлекет қайраткері. 1743 жылға дейін Орта жүздің сұлтаны болған. Әбілмәмбет хан қаза болған соң, Абылай Ұлы жүздің ханы болады.Абылай ханның ата-бабалары Шыңғыс ханның ұлы Жошы ханның ұрпағы болып табылатын – Қазақ Ордасының негізін қалаған Әз Жәнібектен тараған.

Автоматизація нарахування зарплати працівникам рослинництва в СВК «Світанок»

29 Марта 2013, курсовая работа

Розвиток ринкових відносин в аграрно-промисловому комплексі України вніс суттєві зміни обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій в організацію і управління виробництвом, а разом з тим і в організацію бухгалтерського обліку, фінансів та управлінських інформаційних систем, а також, призвів до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку, інформаційного забезпечення, фінансового аналізу та наближення їх основних вимог до загально – європейського та міжнародного рівня.

Автоматизація обліку виробничих запасів

06 Марта 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є поглиблення знань з дисципліни "Автоматизація бухгалтерського обліку"; формування базових знань і практичних навичок з автоматизації обліку виробничих запасів.
Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.

Автоматизація обліку грошових коштів в сучасних умовах господарювання

16 Марта 2012, доклад

Питання бухгалтерського обліку грошових коштів у наш час є надзвичайно актуальним, так як ведення обліку «вручну» на вітчизняних підприємствах й досі є характерним явищем. У наш час керівники приймають рішення в умовах невизначеності і ризику, а це потребує постійного контролю різних аспектів фінансово - господарської діяльності, які відображаються у бухгалтерських документах

Автоматизація обліку грошових коштів та розрахунків

03 Мая 2012, контрольная работа

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу і вести касову книгу за встановленою формою. Розмір сум готівки в касі обмежений встановленим лімітом.
Готівка може надходити до каси підприємства з обслуговуючого банку, від покупців чи від інших фізичних осіб.

Автоматизація процедури інвентаризації

26 Ноября 2011, реферат

Інвентаризація завжди була одним із важливих моментів облікової роботи, який дозволяв привести облікові дані у відповідність до реального стану речей на підприємстві. Базові елементи інвентаризаційної роботи знаходимо ще в працях Луки Пачолі, який писав про порядок складання інвентарю та про "позначки" на предметах довгострокового користування (інвентарні номери), а також Анжело де Пієтро, який досить повно розвинув вчення про інвентаризацію і вперше запровадив класифікацію інвентаризації на переоблік рухомого і нерухомого майна та цінних речей.

Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader. Інвентаризація запасів підприємства, відображення вобліку її резу

12 Февраля 2013, дипломная работа

Головна заслуга ІВМ – у виготовлені і встановлені єдиного стандарту на основні частини комп'ютера. До того кожний виробник ПК створював власне унікальне “желізо” – тому, що в результаті він ставав монополістом на збір і обслуговування своїх приладів. Але в результаті ринок був переповнений спільними один з одним спільними апаратами, для кожного із котрих треба було створити власні програми. В період встановлення ринку персональних комп’ютерів, прилади кожного ПК було тайною фірми – виробника, і про ніяке копіювання однією фірмою виробника другою в масових масштабах просто не могло.