Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 14:47, курсовая работа

Описание работы

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у всебічному вивченні особливостей організаційного та правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України в попередженні та припиненні правопорушень.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ І. Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”……………………………………………………9
Становлення та розвиток охоронної діяльності на території України……………………………………………………………………….9
Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування...25
Розділ ІІ . Організаційні основи функціонування та діяльності Державної служби охорони при МВС України……………………………………...……32
Правовий статус та організаційна побудова системи підрозділів Державної служби охорони при МВС України…………………………..32
Завдання Державної служби охорони при МВС України та функції діяльності підрозділів…………………………………………………...…41
Розділ 3. Напрями удосконалення діяльності Державної служби охорони у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень…………………………………………………………………..55
Висновки…………………………………………………………………………72
Використані джерела інформації…………………………………………….78

Работа содержит 1 файл

Організаційна побудова та зміст діяльності міліції охорони.docx

— 132.32 Кб (Скачать)

51. Марочкін І. Є. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1996. – С. 97-102.

52. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. - К.: Атіка, 2002. -- С. 247-259.

53. Мельник Ю. В. Проблеми ефективності законодавства, що регулює діяльність місцевих органів виконавчої влади / Ю. В. Мельник // Правове регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 191–199.

54. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку : документально-джерелознавчий довідник / упоряд. : Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. Г. Кириченко. – К., 2002. – С. 45-56.

55. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні // Державне управління: Навч. посібник / За ред. А.Ф. Мельник; А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко. – К., 2003. – С. 214 – 220.

56. Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України : монографія / О. В. Негодченко. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 189-201.

57. Негодченко О.В. Законність як принцип управління та його роль у діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. — 2003. — № 2. — С.219-222.

58. Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / П. В. Онопенко. – К., 2005. – 193 с.

59. Осадчий В. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально правового захисту / В. Осадчий // Право України. – 1997. – № 11. – С. 71–75.

60. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку: Прийняті резолюцією VIII Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками від 7 вересня 1990 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції і пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ: Українсько-американське Бюро захисту прав людини, 1996. -- С. 35--39.

61. Офіційний сайт Державної служби охорони при МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dso.gov.ua/. – Назва з екрану.

62. Плигун Ю. С. Функції правоохоронної діяльності: поняття та законодавче закріплення / Ю. С. Плигун // Часопис Київськ. ун-ту права. – 2007. – № 2. – С. 40–48.

63. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / В. М. Плішкін ; за ред. Ю. Ф. Кравченка. - К.: НАВС України, 1999. -- С. 416-428.

64. Послуги Державної служби охорони при МВС України : [Електронний ресурс] // Державна служба охорони при МВС України. – 2 лютого 2010. – Режим доступу. – http://www.dso.com.ua/index.php. – Назва з екрану.

65. Римаренко Ю.І., Кондратьев Я.Ю. Політичний вибір діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Відповідь на виклики 21 століття). — К., 2003. — С. 254-261.

66. Сачаво А.Г. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України: Автореф. дис.  канд. юрид. наук: 12.00.07. / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 16 с.

67. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – С. 311-324.

68. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2008. – С. 288-296..

69. Структура Міністерства внутрішніх справ України (станом на 01.07.2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs. gov.ua/mvs/control/mvs/control/main/uk/publish/article/45675. – Назва з екрану.

70. Темченко В. Особливості юридичного змісту термінів «захист» та «охорона» у механізмі забезпечення прав людини / В. Темченко // Вісник Академії управління МВС. --  2007. -- № 2-3. -- С. 58--65.

71. Угровецький О. П. Організаційно-правові засади охоронної діяльності державної служби охорони при МВС України : Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Угровецький Олег Петрович. -X., 2005. -- 20с.

72. Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні: навч. посіб. / Д. П. Фіолевський. – К.: Кондор, 2006. – С 205-214.

73. Шестопалова Л. М. Теорія держави і права: [навч. посіб.] / Л. М. Шестопалова. - К.: Прецедент, 2006. -- С. 87-95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”